LearnPress PRO Bundle v4.1.2 + Addons – LearnPress Premium Add-ons Bundle


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

LearnPress PRO Bundle là một loạt các tiện ích bổ sung LearnPress cao cấp. Với Gói LearnPress PRO này, bạn sẽ nhận được cả sức mạnh vô hạn của LearnPress LMS với hầu hết các tiện ích bổ sung cao cấp và thiết kế đẹp mắt để nhanh chóng xây dựng trang web khóa học trực tuyến của bạn.

Link Demo : https://thimpress.com/product/learnpress-pro/

LearnPress PRO Bundle – Các tính năng :

Kiểm soát hoàn toàn khóa học trực tuyến của bạn

Tạo khóa học, bài học, bài kiểm tra, đặt điểm vượt qua, tạo gợi ý và giải thích cho các câu đố, chỉnh sửa phương pháp định giá khóa học, thêm người hướng dẫn, thêm sinh viên, v.v. Bạn có thể làm tất cả những điều đó và hơn thế nữa với LearnPress PRO. Việc tạo và quản lý các khóa học trực tuyến sẽ không bao giờ là một trở ngại với LearnPress.

LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

Mở khóa các tính năng LMS nâng cao với chi phí thấp nhất

Content Drip, Giấy chứng nhận, Sổ điểm, Người đồng hướng dẫn, v.v.… đều là những công nghệ tiên tiến nhất trong một khóa học trực tuyến và với LearnPress PRO, bạn có thể mở khóa tất cả những điều đó và làm cho trang khóa học trực tuyến của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và khiến nó trở nên tuyệt vời nơi dành cho học sinh của bạn.

Kiếm tiền từ khóa học của bạn bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào

Bán khóa học trực tuyến của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn với LearnPress LMS. Bạn có thể sử dụng WooCommerce để tích hợp đơn vị tiền tệ của quốc gia mình hoặc sử dụng cổng thanh toán được xây dựng nguyên bản của LearnPress cho thanh toán 2Checkout, Authorize.net, Stripe. Chúng tôi cũng hỗ trợ bán thành viên khóa học với Paid Memberhip Pro để học viên của bạn có thể trả phí hàng tháng cho khóa học của bạn.

LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

Chỉ có trong PRO

Tiện ích bổ sung Bài tập cho LearnPress

Tiện ích bổ sung Bài tập cho LearnPress là một cách tuyệt vời để giao nhiệm vụ, bài luận cho sinh viên của bạn để họ có thể làm ở nhà và nộp. Giáo viên hướng dẫn có thể kiểm tra bài làm của học sinh sau đó và cho điểm bài tập. Bạn có thể kiểm tra thêm thông tin về tiện ích bổ sung Bài tập tại đây .

Chỉ có trong PRO

Tiện ích bổ sung Thông báo cho LearnPress

Thông báo là một cách tuyệt vời để quảng bá các khóa học của bạn và cập nhật các tính năng + nội dung mới cho các khóa học của bạn, bao gồm cả thông báo qua email. Kiểm tra thêm thông tin về tiện ích bổ sung Thông báo tại đây .

LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

Hỗ trợ 6 tháng và cập nhật thường xuyên

Để giúp bạn bắt đầu với Gói PRO, sau khi mua gói, bạn sẽ nhận được thêm hỗ trợ miễn phí 6 tháng liên quan đến lỗi kỹ thuật để đảm bảo LMS chạy nhanh chóng trên trang web của bạn mà không có bất kỳ lỗi nào. Chúng tôi cũng cập nhật các tiện ích bổ sung của mình rất thường xuyên để đảm bảo chúng luôn cập nhật nhất.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download LearnPress PRO Bundle v4.1.2 + Addons – LearnPress Premium Add-ons Bundle nulled changelog
= 4.1.2 =
~ Modify, optimize Archive course page - call API - make faster
~ Added: back icon on item page
~ Fixed: some where call old function "get_profile_socials" not has param $user_id

= 4.1.1 =
~ Added: tool clean "table session" clean sessions expire after 1 days.
~ Fixed: not show button "continue" when course is blocked.
~ Fixed: course doesn't has any item will be not show button "continue", "finish", "retake".
~ Updated: file languages

= 4.1.0 =
~ Added: feature "Allow repurchase option". Manager can set fixed: Reset/Keep course progress of course or allow student choice.
~ Fixed: show incorrect "Active Courses" on page profile.
~ Fixed: show fake student.
~ Fixed: duplicate label on form Register custom fields.

= 4.0.9 =
~ Added: option enable sticky navigation pagination when user answer question on quiz.
~ Fixed: set again current item when manager remove item current when edit course.
~ Modified: page profile - load ajax call API, show more info.
~ Fixed: can't upgrade DB from 3 to 4 because user translate menu "LearnPress".
~ Modified: Navigation on page quiz - change icon next, previous to text.
~ Fixed: function "duplicate course" not duplicate "answer option"
~ Fixed: Social icons on page profile when user view another user.
~ Fixed: on multiple site enable option "Registration is disabled" will not show form register on page Profile.

= 4.0.8 =
~ Added: feature "Allow Repurchase course"
~ Added: feature "No require enroll"
~ Fixed: Custom register fields error with some name not utf8
~ Added: field "confirm password" on register form profile
~ Fixed: file config.js permission 403 on some sites, change name to lp-configs.js
~ Fixed: When edit course, Admin can add item of another user

= 4.0.7 =
~ Fixed: CPU runs high
~ Fixed: "start quiz" error with some cases have cached.
~ Fixed: make Elementor pro show wrong: header, footer... (theme builder)

= 4.0.6 =
~ Fixed: Page profile not show login/register form
~ Fixed: translated text on js function "Quiz"
~ Fixed: js scroll to item viewing
~ Fixed: show html title question
~ Fixed: Order change status from "completed" to "pending" => user can't learn courses in this order
~ Added: Option "Logout Redirect"
~ Fixed: Set default sidebar curriculum will be hide on mobile
~ Modify: Remove course on Overview tab when enable "Publish Profile"
~ Fixed: Elementor pro make archive course show wrong

= 4.0.5 =
~ Fixed: error "Duplicate entry" for case upgrade LP4, if user install LP4 and save setting before Upgrade Database
~ Fixed: get option 'avatar_dimensions' set default value if user not set
~ Fixed: get option 'course_thumbnail_dimensions' set default value if user not set
~ Modify template Profile
~ Fixed: tool "Reset course progress"
~ Fixed: get options "Courses per page"

= 4.0.4 =
~ Fixed: get option "archive_course_limit" default value if empty.
~ Fixed: Profile shortcode.
~ Fixed: error table "learnpress_user_itemmeta" doesn’t exist when install new.
~ Fixed: style comment function.
~ Added: form comment on course.
~ Fixed: js itemProgress undefined in Eduma theme

= 4.0.3 =
~ Fixed: tool "Reset course progress"
~ Fixed: tool "Reset user progress"
~ Added: tool "Create Database Indexes"
~ Fixed js button "Retake course" if have more than one.
~ Added: tool "Re upgrade Database" ~ If DB upgrade not success
~ Fixed: show button finish when completed quiz - if assessment passed

= 4.0.2 =
~ Upgrade library chart.js to v3.2.1
~ Optimize query with cache get list questions on a quiz
~ Show content(description) on page LP Profile, LP Archive
~ Fixed: errors when activated "Metabox" plugin
~ Fixed: broken layout profile page when activated "All in one seo" plugin
~ Removed: tool "Remove current Data"
~ Removed: tool "Remove outdated Data"
~ Removed: tool "Repair database"

= 4.0.1 =
~ Fixed: upgrade LP error if mysql version < 5.7 - "Specified key was too long".
~ Fixed: minor bugs.

= 4.0.0 =
~ Added new UI/UX for Quiz screen in frontend.
~ Added enable Gutenberg for lesson and quiz and question.
~ Added extra meta for course: Requirements, Target Audience, Key Features.
~ Improved quiz settings that made it simpler and easy to use.
~ Improved single course page.
~ Improved archive course page.
~ Restructure database tables.
~ Added some hooks/filters.

= 3.2.8.8 =
~ Fix compatible PHP 8.0.3
~ Fix Yoat SEO course category title not working

= 3.2.8.7 =
~ Fix: start quiz 404
~ Optimize

= 3.2.8.6 =
~ Fix minor bug
~ Optimize enroll course
~ Add cache get items' course
~ Add reset progress by course_id
~ Fix "Enroll Button" is not appearing when disable "Auto Enroll" option

= 3.2.8.5 =
~ Fix header lesson style error on iphone
~ Fix scrollbar error some themes
~ Fix scroll js to item user viewing
~ Add filter 'lp/email/type-order/object', 'lp/email/order/support_variable'

= 3.2.8.4 =
~ Add function Scan database if have not index in table will create
~ Add function Repurchase course when course finished or block duration expire
~ Fix function Statistics
~ Fix error content lesson conflict when activated elementor & yoast seo
~ Fix order status on Dashboard screen
~ Remove js scrollbar jquery
~ Add option 'Enable Popup Confirm Finish Course, Complete Item
~ Add message block duration

= 3.2.8.3 =
~ Fix compatible PHP 8.0
~ Fix checkout message error
~ Optimize

= 3.2.8.2 =
~ Fix compatible WP 5.6
~ Fix error Yoast-Seo in course archive page
~ Error file global.js on 'Twenty Seventeen' theme
~ Fix error page course archive with YoastSeo
~ Fix count students enrolled course on list course backend
~ Fix toggle curriculum bar for right-to-left

= 3.2.8.1 =
~ Fix WPBakery load style inline on course's item page
~ Fix make co-instructor not show list courses on backend
~ Fix miss lib vue js on LearnPress / Tools / Course page

= 3.2.8 =
~ Fix query get posts (courses, items courses) on Backend - multiple site
~ Fix error not same param on hook of Yoast SEO vs Yoast SEO premium
~ Fix security XSS function view_log
~ Fix check if get user on function learn_press_course_purchase_button() is null
~ Fix create statics pages LP on 'lp setup' page
~ Show message duplicate class RWMB_Field with another plugins

= 3.2.7.9 =
~ Fix question not show description

= 3.2.7.8 =
~ Fix save author id when add item when edit course
~ Fix title, description item course when install yoast seo plugin
~ Fix Retake when not enable duration expire
~ Fix function 'Instructors Registration'
~ Add function Export order invoice PDF

= 3.2.7.7 =
~ Add Evaluate via questions
~ Add Evaluate via mark
~ Fixed duration expire course
~ Fixed link 'Preview change' button when edit item course
~ Fixed title of course archive page
~ Fixed if quiz has only one question will not show paginate

= 3.2.7.6 =
~ Fix missing file class-lp-course-database.php

= 3.2.7.5 =
~ Fixed run Elementor with question.
~ Fixed lesson preview not show button complete when user enrolled.
~ Add tag apply_filter 'learn-press/order-item-not-course-id' on received-order.
~ Add tag apply_filter 'learn-press/tmpl-button-purchase-course' before return button purchase course.
~ Optimize (permalink of items course).
~ Show finish course button when items of course completed although the course not passed.
~ Fixed explanation of question when user completed quiz.
~ Hide description of quiz when the quiz completed.

= 3.2.7.4 =
~ Fix can't load items when select on Order Backend

= 3.2.7.3 =
~ Fixed error get_image() return bool not string on the file \templates\loop\course\thumbnail.php
~ Modify description for the function 'External Link'
~ Fixed LP_Datetime error with date = '0000-00-00 00:00:00'
~ Fixed not show number Duration of Lesson when translate text
~ Fixed not send mail for instructor when have new order
~ Remove hook get avatar of Ultimate member plugin
~ Fixed get value with, height image_size on LP setting
~ Fixed security, clear sanitize
~ Wilfried, security ninja at Synacktiv
~ Fixed compatible with Elementor on items of course (lesson, quizz, question v.v...)

= 3.2.7.2 =
~ Fixed email setting not save tag html

= 3.2.7.1 =
~ Fix save settings

= 3.2.7 =
~ Fix sanitize

= 3.2.6.10 =
~ Fix add-on GradeBook

= 3.2.6.9 =
~ Revert library meta-box to v4.15.7

= 3.2.6.8 =
~ Fixed security: remove functions low security
~ Fixed some minor bugs
~ Fixed confusing "external link button" name default of course
~ Fixed filter items of course
~ Fixed create same name, slug page Checkout with Woo
~ Improve performance

= 3.2.6.7 (2020.03.16) =
~ Fixed security issues (CVE-2020-7916): uer logged can change role all users to Instructor
~ Fixed security issues (CVE-2020-7917): remove function low security
~ Fixed error preview Assignment

= 3.2.6.6 =
~ Fixed option Block Lessons not working

= 3.2.6.5 (20.11.2019) =
~ Fixed email doesn't send.
~ Fixed some js errors.
~ Fixed js call twice times.
~ Fixed question doesn't show after added to quiz.
~ Fixed ignore some metadata when copying course.
~ Fixed search orders in backend.

= 3.2.6.4 =
~ Fixed some errors.

= 3.2.6.3 =
~ Fixed css conflict with text block of vc.
~ Fixed show message 'Out of stock' for course reached limitation users.
~ Fixed show checked answers when review quiz.
~ Fixed review quiz option does not work properly.
~ Fixed update view after removing order's items.

= 3.2.6.2 =
~ Fixed cannt add items to course.

= 3.2.6 =
~ Added option to exclude js/css libraries unnecessary (used in theme or other plugins).
~ Added alt prop to user profile avatar.
~ Fixed can't next/prev questions when doing quiz.
~ Fixed wrong items navigation when learning course.
~ Fixed missing js of some pages in admin.
~ Fixed can't close admin notices.
~ Updated envato api to newer version.

= 3.2.5.6 =
~ Added new strings for translating.
~ Corrected currency of Rwandan franc.
~ Fixed missing utils library when adding manually the orders.
~ Fixed upgrade function that doesn't hide the message when it done.
~ Fixed can't create new page in settings.

= 3.2.5.5 =
~ Fixed guest can not start quiz with no require enroll course option.
~ Fixed sql to filter orders by user ID.
~ Fixed issue of sending email when finished course: not correct Grade.
~ Fixed can not see Actions buttons when adding questions into the quiz.
~ Fixed changed the logic of Continue button for Course: continue with the next incomplete item.
~ Fixed wrong code to pick up instructor email.

= 3.2.5.4 =
~ Fixed load js missing dependencies and only in LP page.

= 3.2.5.3 =
~ Changed SQL to read course items by user item ID.
~ Improved performance in admin orders page.
~ Upgraded Vue/Vuex to latest version.
~ Added new theme to LP ad.

= 3.2.5.2 =
~ Fixed bug can't access course after purchased.
~ Fixed bug user can't redo quiz with option 'Retake' is 1.
~ Fixed bug can't order questions by date in questions bank.
~ Extracted purchased date to date and time in order emails.
~ Show point of quiz in result page.

= 3.2.5.1 =
~ Fixed can not next/prev question when doing quiz.
~ Fixed get wrong total student of a course.
~ Updated language .POT file.

= 3.2.5 =
~ Fixed button for creating LP pages does not work properly.
~ Fixed warning when getting course items does not exists.
~ Added button to close warning for outdated templates.
~ Fixed search order not working.
~ Fixed get course items in incorrect order.
~ Fixed can't start quiz when the course is not required enroll.
~ Fixed the amount number of enrolled users isn't updated correctly.

= 3.2.4 =
~ Fixed cannot enroll course.
~ Fixed prev question button not working correct.
~ Fixed one extra answer option when add new question.
~ Fixed some deprecated keywords for PHP 7.3.
~ Fixed item is null for an item which doesn't support it's type (like assignment after deactivate).
~ Fixed bug the next and prev button not work in review mode of quiz.

= 3.2.3 =
~ Removed un-security code in PP library.
~ Fixed get curriculum item types doesn't work properly.
~ Fixed sort sections/items wrong in SQL query.

= 3.2.2 =
~ Fixed review quiz doesn't work properly.
~ Fixed table session create a lot of rows.
~ Fixed can't enroll to a course purchased.
~ Removed unused functions.

= 3.2.1 =
~ Fixed can't enroll course.
~ Fixed upload issue and drag user avatar on mobile.
~ Fixed course duration does not work properly.
~ Fixed question with multi language.
~ Fixed mail to user 2 times when completed course.

= 3.2.0 =
~ Fixed issue info of order added manual not correct.
~ Fixed issue course duplicated is published.
~ Fixed issue Course content column show as "No Content".
~ Fixed some issues related to cache.

= 3.1.0 =
~ Fixed issue vulnerabilities.
~ Fixed issue related to object cache when doing quiz.
~ Fixed lesson 404 with Polylang.
~ Fixed PHP Fatal error class ‘LP_Plugins_Helper’ not found

= 3.0.12 =
~ Fixed minor bug in gradebook list in admin
~ Made hook learn-press/course-tabs work
~ Fixed bug: not auto complete quiz. Add 1 more filter hook for checking publicity in profile page
~ Fixed bug: auto enroll course without permission to enroll course
~ Changed filter tag for get_default_meta of lesson
~ Auto full-screen in mobile view
~ Fixed bug: wrong count number in No Preview at Lessons List back-end page
~ Fixed bug: Instructor user cannot see comments of lesson
~ Changed version for template files
~ Added base url for construct nav in user profile
~ Added param for get_nav method
~ Fixed bug: answer correct all question but quiz result is failed with 0%
~ Fixed small bug in quiz editor
~ Fixed bug: wrong count number of the courses in back end because of the status of preview course
~ Fixed bug: not redirect to correct page after logged in in Profile page
~ Fixed bug fatal error include file
~ Added icon for chat-type-format of content item
~ Fixed header-sent when log file

= 3.0.10 =
~ Added quiz option to minus a number of points for each wrong question in quiz
~ Added admin email to send to admin when an order is completed
~ Added button allows wp admin can send a request to subscriber
~ Improved auto redirecting to current question when user go to a quiz
~ Improved UI of course editor for RTL
~ Improved content of email sending to admin and instructor
~ Fixed page show 404 with pagination in courses page (conflict with WPML)
~ Fixed course price is still showing after user enrolled course
~ Fixed not auto redirecting to checkout after logged in
~ Fixed some issues made question can't edit
~ Fixed issue for requesting to get related themes/addons in admin
~ Fixed some issues with content header when viewing in Safari
~ Fixed wrong ordering of course item when adding new
~ Fixed order for multiple users is not show in list of orders
~ Fixed some text is not translatable
~ Fixed breadcrumb not show page name when viewing archive course
~ Fixed archive course show header is title of first course
Tải Miễn Phí LearnPress PRO Bundle v4.1.2 + Addons – LearnPress Premium Add-ons Bundle :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress