Kreativa v7.6 – Photography Theme for WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 300

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Chủ đề Nhiếp ảnh Kreativa là một chủ đề phong phú về tính năng dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nó bao gồm kiểm chứng, sự kiện, toàn màn hình, danh mục đầu tư và phòng trưng bày để các nhiếp ảnh gia tạo ra một trang web độc đáo.

Link Demo : https://themeforest.net/item/kreativa-photography-theme-for-wordpress/20352301

Điểm nổi bật của chủ đề Kreativa:

 • Sự kiện
 • Kiểm tra hình ảnh
 • Quản lý khách hàng
 • Phòng trưng bày được bảo vệ
 • Phòng trưng bày toàn màn hình
 • Phòng trưng bày danh mục đầu tư
 • Trình tạo trang
 • Chuyển đổi phần tử giao diện người dùng dựa trên cài đặt sáng / tối của hình ảnh.
 • Kiểm soát độ mờ của trang với ứng dụng màu
 • Video và trình chiếu nền

Chủ đề đã được quốc tế hóa và WPML đã sẵn sàng để dịch đa ngôn ngữ.

DA

 • Chủ đề tối
 • Chủ đề ánh sáng

ĐẦY ĐỦ BÀI ĐĂNG

 • Trình chiếu toàn màn hình có / không có văn bản Trình chiếu và Văn bản tĩnh
 • Trình chiếu toàn màn hình với âm thanh
 • Kenburns Trình chiếu có / không có Âm thanh / Văn bản tĩnh
 • Bức tường ảnh
 • Video HD trên Youtube
 • Video HTML5
 • Revolution Slider
 • Hình ảnh tĩnh
 • Swiper Slides

BÀI ĐĂNG TRÊN BLOG

 • Âm thanh
 • Video
 • Thư viện (trình chiếu)
 • Hình ảnh
 • Qua một bên
 • Trích dẫn
 • Liên kết

BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH & SẮP XẾP HÌNH ẢNH

 • 1 Danh mục cột
 • Danh mục đầu tư 2 cột
 • 3 Danh mục cột
 • 4 Danh mục cột
 • Danh mục đầu tư được bảo vệ bằng mật khẩu

CÔNG TY XÂY DỰNG TRANG

 • Nhân viên
 • Lời chứng thực
 • Ngăn cách
 • Hình ảnh đơn
 • Hình thu nhỏ có hộp đèn
 • Trình chiếu có / không có hộp đèn / tiêu đề /
 • Cột
 • bản đồ Google
 • Mã ngắn âm thanh
 • Thông báo
 • Danh sách
 • Tiêu đề phần Seperator
 • Các tab
 • Hợp đồng
 • Chuyển đổi
 • Thanh tiến trình
 • Bộ đếm
 • Quầy tròn
 • Loại công việc Băng chuyền
 • Trình chiếu Blog
 • Trình chiếu danh mục đầu tư
 • Lưới blog
 • Lưới danh mục đầu tư
 • Photocard

WIDGETS

 • Địa chỉ nhà
 • tải lên hình ảnh
 • Biểu tượng xã hội
 • Flickr
 • Bộ sưu tập
 • Danh mục đầu tư liên quan
 • Trình nghe sự kiện
 • Bài viết gần đây
 • Bài viết phổ biến
 • Video

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Kreativa v7.6 – Photography Theme for WordPress nulled changelog
---------------------------
Version 7.6
---------------------------
Revolution slider update

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
/kreativa/framework/plugins/revslider.zip

---------------------------
Version 7.5
---------------------------

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 7.4
---------------------------

Added Download to lightbox

Files 'js/page-elements.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 7.3
---------------------------

Corrected instagram blocks

Files 'js/common.js'
Files 'js/photowall.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 7.2
---------------------------

Corrected service boxes

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 7.1
---------------------------

Service alignment corrections

Files 'css/responsive.css'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'functions.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 7.0
---------------------------

Corrected service timeline listing

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'functions.php'
Files 'js/common.js'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 6.9
---------------------------

Blog grid fix

Files 'js/common.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 6.8
---------------------------

Corrected Wall grid portfolio linking method

Files 'style.css'

---------------------------
Version 6.7
---------------------------

Lightbox carousel autoaplay

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 6.6
---------------------------

Lightbox carousel fix

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 6.5
---------------------------

Version changed during development

---------------------------
Version 6.4
---------------------------

Fix to slideshow text in Chrome

Files 'style.css'
Files 'supersized/supersized.css'

---------------------------
Version 6.3
---------------------------

Fullscreen Swiper slide spacing correction

Files 'css/responsive.css'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 6.2
---------------------------

WordPress 5.6 update

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/admin/js/init.js'
Files 'js/beforeafter/jquery.event.move.js'
Files 'js/common.js'
Files 'js/hcarousel.js'
Files 'js/jquery.stellar.min.js'
Files 'js/kenburns/jquery.slideshowify.js'
Files 'js/kenburns/kenburns.init.js'
Files 'js/photowall.js'
Files 'js/supersized/supersized.3.2.7.min.js'
Files 'js/waypoints/waypoints.js'
Files 'js/waypoints/waypoints.min.js'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/[ All plugins ]

---------------------------
Version 6.1
---------------------------

Updated parallax
Added Blog parallax pagination

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'functions.php'
Files 'js/jarallax/jarallax-element.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 6.0
---------------------------

WordPress 5.5 related changes

Files 'framework/admin/js/admin-common.js'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/admin/js/init.js'
Files 'framework/options/admin/js/of-medialibrary-uploader.js'
Files 'functions.php'
Files 'js/common.js'
Files 'js/jquery.tubular.1.0.js'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip
'framework/plugins/kreativa-demo-importer.zip

---------------------------
Version 5.8
---------------------------

WordPress 5.5 related changes

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/admin/css/common-admin-style.css'
Files 'functions.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.7
---------------------------

Fixed: Photowall

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/functions/theme-functions.php'
Files 'functions.php'
Files 'js/photowall.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.6
---------------------------

Thumbnail grid correction

Files 'js/page-elements.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.5
---------------------------

Updated Google fonts

Files 'framework/options/google-fonts.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.4
---------------------------

Language file update

Files 'comments.php'
Files 'languages/kreativa.pot'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.3
---------------------------

Added support for new Instagram API

Files 'footer.php'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/functions/theme-functions.php'
Files 'framework/options/options-data.php'
Files 'functions.php'
Files 'js/common.js'
Files 'js/jquery.gridrotator.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.2
---------------------------

Pagebuilder related change

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip

---------------------------
Version 5.1
---------------------------

Demo impoter update

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 5.0
---------------------------

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files '/js/common.js'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

------------
Version 4.9
------------

Fix for multiple swiper slides

Files 'framework/options/admin/options-framework.php'
Files 'js/common.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 4.8
---------------------------

Updated WooCommerce files

Files 'style.css'
Files 'woocommerce/single-product/tabs/tabs.php'

---------------------------
Version 4.5
---------------------------

Files 'js/common.js'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 4.4
---------------------------

Upgraded Revolution slider

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
/kreativa/framework/plugins/revslider.zip

---------------------------
Version 4.3
---------------------------

Fix: Author name to archive

Files 'style.css'
Files 'template-parts/header-title.php'

---------------------------
Version 4.2
---------------------------

Removing cart over-ride.

Files 'style.css'
removed 'woocommerce/cart/'
removed 'woocommerce/cart/cart.php'

---------------------------
Version 4.1
---------------------------

Flip cards contents

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files '/js/page-elements.js'
Files 'style-dark.css'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip'
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 4.0
---------------------------

Flip cards contents

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 3.9
---------------------------

Fixed: Custom menu for homepage
Fixed: Widget notices

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/header-navigation.php'
Files 'template-parts/menu/mobile-menu.php'
Files 'template-parts/menu/vertical-menu.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-widgets-r9.zip

---------------------------
Version 3.8
---------------------------

Fix: Notice fix for categories

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip'

---------------------------
Version 3.7
---------------------------

WooCommerce file update
HTML5 video fixes

Files 'js/common.js'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/fullscreen/fullscreenvideo-html5.php'
Files 'woocommerce/cart/cart.php'

---------------------------
Version 3.6
---------------------------

Upgraded Revolution slider

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
/kreativa/framework/plugins/revslider.zip
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 3.5
---------------------------

Files 'framework/functions/theme-functions.php'
Files 'framework/options/options-data.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 3.4
---------------------------

Added Proofing selector text to theme options
Updated WooCommerce file

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/options-data.php'
Files 'style.css'
Files 'woocommerce/content-single-product.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 3.3
---------------------------

Add: Password protected page style.

Files 'functions.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 3.2
---------------------------

Add: WordPress filters

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 3.1
---------------------------

Fix: Youtube fullscreen in embed

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'functions.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 3.0
---------------------------

WordPress 5.0 Compatible

Files 'functions.php'
Files 'style.css'

---------------------------
Version 2.9
---------------------------

Updated WooCommerce files

Files 'style.css'
Files 'woocommerce/single-product/product-image.php'
Files 'woocommerce/single-product/product-thumbnails.php'

---------------------------
Version 2.8
---------------------------

Updated WooCommerce files

/style.css
/woocommerce/cart/cart.php
/woocommerce/single-product/product-image.php

---------------------------
Version 2.7
---------------------------

Minor fix to shortcode grids

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 2.6
---------------------------

Metro and Thumbnails Alt text
Photowall lightbox title and description
Vertical images title and description

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/fullscreen/fullscreen-photowall.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 2.5
---------------------------

Upgraded Revolution Slider

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
/kreativa/framework/plugins/revslider.zip

---------------------------
Version 2.4
---------------------------

Fix: Fullscreen background color on homepage
Update: WooCommerce files

Files 'functions.php'
Files 'style.css'
Files 'woocommerce/cart/cart.php'
Files 'woocommerce/content-single-product.php'

---------------------------
Version 2.3
---------------------------

ADD: Yoast support for Pagebuilder
ADD: Additional slug rename to theme options
Fix: Minor change to Masonry thumbnails display

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/options-data.php'
Files 'js/page-elements.js'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip'
'framework/plugins/imaginem-events-r5.zip'
'framework/plugins/imaginem-fullscreen-post-type-r4.zip'
'framework/plugins/imaginem-photo-proofing-r4.zip'
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip'

---------------------------
Version 2.2
---------------------------

Fixed: Flip box target link

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 2.1
---------------------------

Fix: Mobile Fullscreen audio manual play
Fix: WooCommerce minor fix
Add: Proofing selection list with thumbnails and filename in wp-admin proofing post settings.

Files 'css/responsive.css'
Files 'framework/admin/css/style.css'
Files 'framework/metaboxes/proofing-metaboxes.php'
Files 'framework/metaboxgen/metaboxgen.php'
Files 'style.css'
Files 'wpml-config.xml'

---------------------------
Version 2.0
---------------------------

Maintenance Release

Files 'style.css'

---------------------------
Version 1.9
---------------------------

Service icon top style fix
WooCommerce file update

Files 'style.css'
Files 'woocommerce/single-product/product-image.php'
Files 'woocommerce/single-product/product-thumbnails.php'

---------------------------
Version 1.8
---------------------------

WooCommerce files update
Revolution Slider update

/kreativa/css/responsive.css
/kreativa/framework/admin/tgm/tgm-init.php
/kreativa/style.css
/kreativa/woocommerce/cart/cart.php
/kreativa/woocommerce/product-searchform.php

Plugins
/kreativa/framework/plugins/revslider.zip

---------------------------
Version 1.7
---------------------------

Proofing Archives and Taxonomy
Theme Options controls for Proofing archives

Added /kreativa/archive-mtheme_proofing.php
Modified /kreativa/framework/admin/tgm/tgm-init.php
Modified /kreativa/framework/options/options-data.php
Modified /kreativa/style.css
Added /kreativa/taxonomy-proofingsection.php
Modified /kreativa/template-parts/header-title.php

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 1.6
---------------------------

Fix: To tabs for PHP 7
Minor adjustments to Pagebuilder

Files 'framework/admin/css/style.css'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/functions/theme-functions.php'
Files 'framework/options/admin/css/admin-style.css'
Files 'js/jquery.tubular.1.0.js'
Files 'js/tilt.jquery.js'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 1.5
---------------------------

Add Events choise for "Past Event"
Add Events pabebuilder block
Fix Thumbnails Gallery filter to display only the filtered lightboxes

Files 'framework/admin/js/postmetaboxes.js'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/functions/theme-functions.php'
Files 'framework/metaboxes/events-metaboxes.php'
Files 'framework/metaboxes/portfolio-metaboxes.php'
Files 'framework/options/admin/js/init.js'
Files 'js/page-elements.js'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/fullscreen/fullscreen-supersized.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 1.4
---------------------------

Fix: Blog small layout from pagebuilder
Fix: WooCommerce style corrections

Files 'css/responsive.css'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style-dark.css'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 1.3
---------------------------

Instagram grid fix for non square images
Lightbox title on/off via theme options

Files 'css/dynamic_css.php'
Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/options-data.php'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/header-title.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 1.2
---------------------------

WooCommerce variations fix
Thumbnail galleries minor fixes
Pagebuilder minor style fixes

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'includes/background/fullscreen-slideshow.php'
Files 'style-dark.css'
Files 'style.css'
Files 'woocommerce/single-product/product-image.php'
Files 'woocommerce/single-product/product-thumbnails.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip
'framework/plugins/imaginem-shortcodes-r11.zip

---------------------------
Version 1.1
---------------------------

Pagebuiler Upgrade
Portfolio permalink slug change choice
Photowall lightbox thumbnails fix

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/fullscreen/fullscreen-photowall.php'

Plugins
'framework/plugins/imaginem-builder-r6.zip
'framework/plugins/imaginem-portfolio-post-type-r5.zip

---------------------------
Version 1.0.3
---------------------------
Minor transition changes in Horizontal fullscreen toggle
Fotorama thumbnails centered in Horizontal menu style

Files 'style.css'

---------------------------
Version 1.0.2
---------------------------

ADD: Horizontal Menu

Files 'css/dynamic_css.php'
Files 'css/responsive.css'
Files 'footer.php'
Files 'framework/functions/theme-functions.php'
Files 'framework/options/[all files and folders]
Files 'functions.php'
Files 'header.php'
Files 'js/common.js'
Files 'js/page-elements.js'
Files 'search.php'
Files 'style-dark.css'
Files 'style.css'
Files 'template-parts/fullscreen/fullscreen-supersized.php'
Files 'template-parts/header-navigation.php'
Files 'template-parts/header-title.php'

---------------------------
Version 1.0.1
---------------------------

Added One Click Demo Importer

Files 'framework/admin/tgm/tgm-init.php'
Files 'framework/options/admin/options-framework.php'
Files 'framework/options/options-data.php'
Files 'style.css'

Plugins
'framework/plugins/kreativa-demo-importer.zip

---------------------------
Version 1.0 initial release
---------------------------
Tải Miễn Phí Kreativa v7.6 – Photography Theme for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup