Jumbo v3.7 – A 3-in-1 full-screen responsive menu for WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Jumbo là một plugin menu WordPress mà bạn có thể thêm vào bất kỳ chủ đề nào và nó đi kèm với một chút biến tấu độc đáo. Bên cạnh việc cho phép bạn tạo menu toàn màn hình đậm, dễ nhớ và đáp ứng đầy đủ , bạn cũng có thể tạo menu thả xuống phụ , tùy chọn .

Link Demo : https://codecanyon.net/item/jumbo-a-3in1-fullscreen-menu-for-wordpress/8103070

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Hơn nữa, bạn có thể thiết lập hình ảnh Gravatar sẽ xuất hiện ngay bên cạnh các nút menu dễ nhìn thấy (cũng có thể sử dụng hình ảnh không phải Gravatar), liên kết đến bất kỳ trang nào bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể hướng nó đến một hồ sơ tùy chỉnh hoặc một trang ‘giới thiệu về tôi’ mà bạn đã tạo (tuyệt vời cho chủ sở hữu các blog cá nhân) nhưng cuối cùng việc sử dụng nó là tùy thuộc vào bạn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Nhờ khả năng tùy biến rộng rãi , Jumbo cũng phù hợp với mọi trang web về cơ bản. Khi lựa chọn giữa menu toàn màn hình theo chiều dọc hoặc theo cột tiêu chuẩn , bạn cũng có thể thực hiện các tùy chỉnh đáng kể như thay đổi tất cả các màu, thêm hình nền, định vị lại các phần tử khác nhau, thay đổi tốc độ, hướng xuất hiện của menu và hơn thế nữa . Như có thể thấy từ một số ví dụ và chi tiết trên trang này, bạn có thể nhận được kết quả trông và cảm nhận rất khác nhau .

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Jumbo v3.7 – A 3-in-1 full-screen responsive menu for WordPress nulled changelog
UPDATE 3.7
- Added option to apply scaling animation to menu contents when menu opens
Quick update (no version change)
- Some JS script and translation string updates
UPDATE 3.6
- Added option to fine-tune dropdown menu's font sizes
UPDATE 3.5
- Added optional styled scrollbar for full-screen menu (with customizable colors)
UPDATE 3.4
- Added optional stand-alone close button (for cases where Jumbo's default menu button is hidden and a custom element is used to activate the menu). Available options include left/right positioning and position fine-tuning, fixed or absolute positioning, an optional hover animation, color and thickness settings.
- added unstyled widget location below the menu for user creativity (text widget accepts shortcodes, making it perfect for social links etc)

UPDATE 3.3
- It is now possible to add a custom text label to the main menu button
UPDATE 3.2
- added column-based menu design
- added options to customize line heights (separate options for top-level and sub-menu items)
- added options to change main menu font sizes (separate options for top-level and sub-menu items)
- separated main menu's color options (colors of top-level and sub-menu items can now be customized separately)
- defaulted main menu's opacity to 100% (can still be changed in the settings)
UPDATE 3.1
- Background image can now be displayed as a pattern.
- Added option to lock body scroll when menu is opened.
UPDATE 3.0
PLEASE NOTE! Customization options are now under "Appearance > Customize > Jumbo Plugin". If you're upgrading from a pre-3.0 version of Jumbo, you'll need to re-enter your customization settings due to the WordPress Live Customizer integration.

New features in 3.0:
- Added option to hide your theme menu (by class/ID)
- Completely re-built secondary drop-down menu
--- It is now possible to add descriptions to menu items
--- When dropdown menu has enough menu items to reach past the bottom of the screen, it now becomes scrollable (great for mobile screens)
--- Added new animation to dropdown menu's sub-menu arrows
- Custom text can now be added to Gravatar hover tooltip
- Added rounded corners option to primary menu button icon
- Updated icon set to latest version
--- Added option to prevent icon set from loading (for cases where your theme already has the same icon set loaded or if you just don't use any icons with your menu items, so the icon set wouldn't be loaded unnecessarily)

Previous updates:
- added option to hide main menu button (for cases where users want to use a custom element to activate the main menu, documentation updated accordingly)
- updated icon set to latest version
- main menu is now 2-level (sub-menu items appear horizontally bellow the main menu item)
- added alternate main menu button animation
- added option to close menu when menu item is clicked
- Secondary menu is now multi-level (sub-menus are now also activated by arrow, while top-level menu item can itself be a link)
- Updated icon set to latest version
- Logo image (or any other image) can now be added above the main menu
- Theme fonts can now be used on main menu (+ menu descriptions), secondary menu, as well as Gravatar tooltip
- Added quick links to settings page for easier navigation
- menu buttons can now be placed to the right side of the screen
- when main menu is opened, the menu button now animates into an "X"
- updated icon set to newest version
- added option to show the menu only to users who are logged in
- added option to hide the menu at specific browser widths / resolutions
- added option to make main and secondary menu button backgrounds transparent
- main menu can now be set to be opened by default on the front page
- main menu can now slide-in from top, left, right or bottom (fade in/out still available as well)
- added option to use a non-Gravatar profile image
- secondary menu now supports sub-menus
- secondary menu now supports icons (300+ icons available, see updated documentation for details)
- secondary menu can now be given custom width
- main menu's background color transparency can now be changed, allowing for see-through menus where your page content is visible
- added subtle Gravatar hover effect (can be disabled)
- added all-uppercase options to main menu's items (small + big text separately) and secondary menu's items (top-level and sub-menu items separately)
Tải Miễn Phí Jumbo v3.7 – A 3-in-1 full-screen responsive menu for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup