JetWooBuilder 1.12.4 NULLED – Top-rated Elementor WooCommerce plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

JetWooBuilder giúp phát triển cửa hàng WooCommerce bán chạy nhất từ đầu . Cherry-chọn các widget, chỉnh sửa, sắp xếp các phần tử và bạn sẽ đạt được một bố cục trang cửa hàng Elementor WooCommerce độc ​​đáo.

Link Demo : https://crocoblock.com/plugins/jetwoobuilder/

JetWooBuilder – Tính năng:

elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-de0312a" data-id="de0312a" data-element_type="column">
elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
elementor-element elementor-element-77d5146 box-height elementor-widget elementor-widget-html" data-id="77d5146" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
JetWooBuilder - Top-rated Elementor WooCommerce plugin

Custom templates

Gán các mẫu tùy chỉnh cho các trang Thanh toán , Tài khoản của tôi , Cảm ơn và Giỏ hàng .

JetWooBuilder - Top-rated Elementor WooCommerce plugin

Trình chuyển đổi bố cục

Thay đổi chế độ xem sản phẩm từ Thẻ sang Danh sách trong tiện ích Vòng lặp Sản phẩm.

JetWooBuilder - Top-rated Elementor WooCommerce plugin

Các trang dành riêng cho cửa hàng

Kéo dữ liệu từ khối nội dung sản phẩm và sắp xếp chúng để tìm một bố cục đẹp hơn.

JetWooBuilder - Top-rated Elementor WooCommerce plugin

Các loại băng chuyền

Khám phá các băng chuyền thời đại mới – Dọc & xoay, cũng như Chế độ trung tâm.

JetWooBuilder - Top-rated Elementor WooCommerce plugin

Thẻ danh mục

Hiển thị các thuộc tính sản phẩm được áp dụng dưới dạng một bảng nhỏ gọn, có thể được tạo kiểu và đặt tiêu đề.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download JetWooBuilder 1.12.4 NULLED – Top-rated Elementor WooCommerce plugin nulled changelog
# ChangeLog

## [1.10.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.10.2.zip)
* Fixed: Fixed: Product Grid/List Query conditions.

## [1.10.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.10.1.zip)
* Updated: Cross-sell query in Products Grid/List widgets in Cart template;
* Fixed: Default addresses in Checkout templates forms;
* Fixed: Archive Product image & title permalinks in JetEngine listing with WC Product Query;
* Fixed: Cart Totals Widget mobile heading styles;
* Fixed: Empty cart template container width.

## [1.10.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.10.0.zip)
* Added: Custom field functionality to Cart Table widget;
* Added: Fields manager for Checkout Billing & Shipping forms;
* Added: JetAdminBar module;
* Updated: Billing & Shipping forms widgets templates;
* Updated: JetElementorExtension module to 1.0.5;
* Fixed: Grid widgets breakpoints styles;
* Fixed: Cart table template part;
* Fixed: Quick view popup closing after a product added to cart.

## [1.9.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.9.2.zip)
* Added: Stock Status order to Products Grid/List widgets;
* Added: Currency sign separate style controls in Checkout Order Review widget;
* Tweak: Products Grid widget sale badge styles;
* Tweak: Products Grid widget clickable item functionality;
* Fixed: WooCommerce default product sorting after template switching;
* Fixed: Dynamic tags bg for builder pages;
* Fixed: Single Tab widget hover & active colors;
* Fixed: Default thank you page template functionality;
* Fixed: `the_content()` not found when product edited with elementor;
* Fixed: Single Add to Cart widget quantity input positioning.

## [1.9.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.9.1.zip)
* Fixed: elementor-preview template;
* Fixed: Astra theme woocommerce container width;

## [1.9.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.9.0.zip)
* Added: Compatibility with JetEngine Query Builder query in Products List/Grid widgets;
* Added: Controls for templates layout;
* Added: Products List widget compatibility with `woocommerce_hide_out_of_stock_items` option;
* Added: Cells width controls for Single Attribute widget;
* Updated: Register widgets category;
* Updated: Theme integration styles;
* Updated: Optimize theme integration files;
* Updated: Refactor WooCommerce part templates code;
* Tweak: Single Product template type;
* Tweak: Layout switcher ajax request;
* Fixed: WooCommerce pages container styles;
* Fixed: Cart popup opening;
* Fixed: JetEngine dynamic tags for archive cards;
* Fixed: Archive Products widgets compatibility with listing grid that uses WC_Product_Query.

## [1.8.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.8.2.zip)
* Updated: Better rtl compatibility;
* Fixed: Single AJAX add to cart;
* Fixed: Single Image widget display on different themes;
* Fixed: Global styles with Categories Grid widget title;
* Fixed: Products archive pages dynamic tags functionality.

## [1.8.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.8.1.zip)
* Added: Hooks for handling products grid/list widgets not found messages (`jet-woo-builder/shortcodes/jet-woo-products-list/not-found-message`, `jet-woo-builder/shortcodes/jet-woo-products/not-found-message`);
* Added: Hooks for handling Categories grid widget output `jet-woo-builder/shortcodes/jet-woo-categories/categories-list`;
* Added: Controls for Open links in the new window for some widgets;
* Added: Product Grid widget item clickable;
* Added: Separate style controls for currency sign in Cart Table and Cart Totals widgets;
* Tweak: Single Add to Cart widget;
* Tweak: Single Tabs widget;
* Tweak: Cart Return to Shop widget;
* Tweak: Single AJAX add to cart;
* Tweak: Checkout Coupon Form widget;
* Fixed: Global link styles compatibility with products widgets titles;
* Fixed: SVG icon size in carousel arrows;
* Fixed: Background dynamic tags functionality in quick view popup.

## [1.8.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.8.0.zip)
* Added: Advanced icon controls for carousel functionality;
* Added: Options to control categories and tags count in products widgets;
* Added: Free Mode for carousels;
* Added: Trim title tooltip;
* Added: Trim title functionality to Categories Grid and Archive Category Title widgets;
* Added: Carousel disabled arrow style controls;
* Added: Admin notice about required elementor version;
* Added: Specific prev/next carousel arrows style controls;
* Added: Align controls for Single Image widget thumbnails;
* Added: Button width control for Checkout Payment widget button;
* Added: WooCommerce style warning for some widgets;
* Updated: WooCommerce templates;
* Tweak: Quick view popup close after the product added to cart;
* Tweak: Checkout Additional Form widget;
* Tweak: Lazy load compatibility;
* Tweak: Single Ajax add to cart;
* Fixed: Variations of products as individual products on shopping page;
* Fixed: Deprecated Elementor\Scheme_Color and Elementor\Scheme_Typography;
* Fixed: `woocommerce_thankyou` action;
* Fixed: Grouped product input quantity can't be 0;
* Fixed: Templates preview redirection for non login users;
* Fixed: Product Pagination widget styles;
* Fixed: Behaviour when archive items template has compare or wishlist widgets with disabled functionality.

## [1.7.12](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.12.zip)
* Added: Custom Template Inline CSS option;
* Added: My Account edit-addresses & view-order endpoints style controls;
* Added: Additional output validation for some widgets;
* Updated: JetDashboard 2.0.8;
* Updated: WooCommerce templates;
* Tweak: Categories Grid widget title hover control;
* Fixed: display of Archive Products Item templates;
* Fixed: Categories Grid widget equal column height;
* Fixed: Cart popup in product grid carousel;
* Fixed: Generatepress Theme input quantity buttons;
* Fixed: Sale badge macros preview error;

## [1.7.11](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.11.zip)
* Fixed: Template switcher functionality.

## [1.7.10](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.10.zip)
* Tweak: Single review widget template;
* Tweak: Individual custom template form products custom taxonomies;
* Tweak: Astra Pro quantity buttons;
* Fixed: Waring in listing template if not connected with WooCommerce;
* Fixed: Slider column padding;
* Fixed: Application of different templates archive cards on one page;
* Fixed: Listing grid product thumbnail effect;
* Fixed: Cart table widget in elementor when cart is empty;
* Fixed: Behaviour when show last order with all user information while preview template.

## [1.7.9](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.9.zip)
* Tweak: Listing source;
* Fixed: Compatibility with Kava theme woocommerce module;
* Fixed: External/Affiliate product functionality with Single Ajax add to cart.

## [1.7.8](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.8.zip)
* Fixed: Elementor 3.1.2 compatibility issue.

## [1.7.7](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.7.zip)
* Added: Equal column height in category and product archive templates;
* Added: Compatibility for Swiper JS Library with Elementor Improved Asset Loading;
* Added: Custom Archive item template selection in Products Loop widget;
* Added: Getting a list of templates in controls through ajax in Products Loop widget;
* Added: Controls for enabling links on title and thumbnails;
* Tweak: Overridden woocommerce templates versions;
* Tweak: Template Switcher on products loop display mode;
* Tweak: Quick view popup styles and scripts;
* Fixed: Astra Pro quantity buttons;
* Fixed: Swiper slider fade effect.

## [1.7.6](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.6.zip)
* Added: JupiterX theme integration;
* Added: Mobile hover on touch controller;
* Tweak: Cart Table widget cell width responsive control;
* Fixed: Single Image widget vertical layout navigation thumbnails;
* Fixed: Notice duplication on checkout page;
* Fixed: Cart Popup in Safari browser.

## [1.7.5](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.5.zip)
* Added: Archive Product & Category items widgets to JetEngine Listing Items;
* Added: ID and modified orderby in Products Grid/List widgets;
* Added: Helps url to new templates widgets;
* Updated: Thank You page template logic;
* Updated: Number of Products Grid widget columns;
* Updated: String translation;
* Tweak: Global widgets stock status;
* Tweak: Single Rating widget showing star section;
* Tweak: Text trim controls;
* Tweak: Replaces deprecated jQuery.fn.click( handler ) with jQuery.fn.on( 'click', handler ) and jQuery.fn.click() with jQuery.fn.trigger( 'click' );
* Fixed: Products Ordering widget dropdown icon;
* Fixed: `%numeric_sale%` macros for variable products;
* Fixed: Applying quantity input on adjacent widgets;
* Fixed: Cart template notice duplication.

## [1.7.4](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.4.zip)
* Added: My Account page endpoint templates;
* Added: Kava Theme compatibility with default ajax add to cart styles in Products Grid/List;
* Added: `update_db_1_7_4` callback in the DB_Upgrader;
* Added: My Account Content widget;
* Updated: JetDashboard 2.0.6;
* Updated: String translation;
* Tweak: Theme integration styles;
* Fixed: Carousels rtl;
* Fixed: Default Woocommerce products sorting query after template switching in Products Loop widget;
* Fixed: Default ajax add to cart styles in Products Grid/List Widgets;
* Fixed: Public received order page.

## [1.7.3](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.3.zip)
* Added: Product title trim functionality;
* Added: Query id control in Products Grid/List widgets;
* Added: Product Thumb Effect additional settings;
* Added: JetCompareWishlist integration for wishlist product card;
* Added: Product quantity input to Products Add to Cart buttons;
* Added: Mobile hover on touch Products Grid & Categories Grid widgets;
* Tweak: Product SKU check;
* Updated: String translation;
* Updated: JetDashboard 2.0.5;
* Fixed: Dynamic tags functionality;
* Fixed: Product quick view with Yoast SEO;
* Fixed: Variation product add to card when options not selected;
* Fixed: `%numeric_sale%` macros output;
* Fixed: Widgets functionality after template switching in Products Loop Widget;
* Fixed: Display correct template after switching in settings;
* Fixed: Cart table widget styles.

## [1.7.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.2.zip)
* Added: Archive product card SKU widget;
* Added: Categories grid queryby current subcategories;
* Added: Ability to show products filtered by custom taxonomy in products grid/list widgets;
* Added: My account page notifications;
* Updated: Quick view scripts and styles enqueue;
* Fixed: Quick view compatibility with JetEngine meta fields;
* Fixed: Archiver card title styles;
* Fixed: Dynamic styles for archives card template.

## [1.7.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.1.zip)
* Added: Product visibility control to Products Grid/List widgets;
* Added: Products Grid/List widgets orderby title;
* Added: Polylang compatibility;
* Added: Content controls for Woocommerce default pages builder widgets;
* Added: Getting a list of templates in controls through ajax;
* Added: `update_db_1_7_1` callback in the DB_Upgrader;
* Updated: Widgets translation;
* Updated: Jet-Dashboard module to 2.0.2;
* Updated: ajax single add to cart functionality;
* Updated: Naming;
* Fixed: Editor icons;
* Fixed: Archive product card saving template error;
* Fixed: displaying the metafield after product loop;
* Fixed: Endpoints for edit-address/billing and edit-address/shipping;

## [1.7.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.7.0.zip)
* Added: Woocommerce default pages builder - https://github.com/Crocoblock/suggestions/issues/498;
* Added: Layout switcher - https://github.com/Crocoblock/suggestions/issues/565;
* Added: Jet Woo Templates Active condition and Type admin columns;
* Added: Single ajax add to cart quick view popup compatibility;
* Added: Quick view btn compatibility;
* Added: Better lazy load compatibility;
* Added: SKU orderby option to Products Grid/List widgets;
* Added: Execute products by category to Products Grid/List widgets;
* Updated: Rename single ajax add to cart action & move handler to ajax-handler class;
* Updated: Editor icons;
* Updated: Elementor 3.0+ global styles compatibility;
* Updated: .pot file;
* Updated: Jet-Dashboard module to 1.1.0;
* Fixed: JetPopup error in Single Add To Cart widget;
* Fixed: Single product ajax add to cart when variations of product not selected;
* Fixed: Swiper carousel display after ajax load.

## [1.6.6](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.6.zip)
* Fixed: Critical error while create Elementor templates.

## [1.6.5](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.5.zip)
* Added: Better RTL compatibility;
* Added: Full width single product Template Type;
* Added: Exclude products by id control for Query by All option in the Products Grid / List widgets;
* Added: Single Image widget navigation vertical layout;
* Added: Menu order to the Categories Grid widget;
* Updated: Jet-Dashboard module to 1.0.14;
* Updated: Products Grid / List widgets query control;
* Updated: Global widgets controls consistent naming;
* Updated: Moved the Jet Woo Templates to the JetPlugins menu page;
* Fixed: Hidden products showed in Products Grid / List widgets;
* Fixed: Admin notice missing Woocommerce plugin;

## [1.6.4](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.4.zip)
* Added: Single product AJAX add to cart functionality;
* Added: Option to display custom popup after adding product to cart for Single Add to Cart Button widget;
* Added: Products Grid/List widgets compatibility with default woocommerce filters;
* Updated: The number of Category grid widget columns;
* Fixed: Product excerpt function critical error;
* Fixed: Multiple photoswipe galleries open in quick view popup;
* Fixed: Single Image widget styles in quick view popup;
* Fixed: Carousel Vertical layout dots navigation position;
* Fixed: Display vertical carousel layout when count of items less than slides.

## [1.6.3](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.3.zip)
* Added: Box Shadow hover mode for all global widgets with smooth transition;
* Added: Product Thumbnail box shadow hover mode to the global products widget;
* Added: Add to cart variation functionality in quick view popup on the Single Product Page;
* Added: Global Products widgets Sort Order;
* Fixed: Preview Single product template;
* Fixed: Arrow visibility when overflow container;
* Fixed: Prevent Shop Template infinite content duplication on Elementor preview page;
* Fixed: Dots box margin control styles.

## [1.6.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.2.zip)
* Added: Compatibility with new Elementor Swiper wrapper parameter;
* Added: Center mode for carousels;
* Update: Tested with the 4.0.0 version of WooCommerce;
* Fixed: Single Image widget transparency in editor;
* Fixed: Products Navigation widget default styles;
* Fixed: Products Loop widget column width in Safari browser.

## [1.6.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.1.zip)
* Added: Vertical direction for carousel;
* Added: Sale badge functionality description;
* Added: Carousels rtl compatibility;
* Update: Replaced slick slider to swiper slider;
* Update: Jet-Dashboard module to 1.0.10
* Fixed: compatibility with Elementor 2.9
* Fixed: Minor fixes.

## [1.6.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.6.0.zip)
* Added: Compatibility with Font Awesome 5 and new Icons control;
* Added: Control for customizing Heading Tags widgets;
* Added: Control switcher for display empty rating in widgets;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.5.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.5.1.zip)
* Added: Jet Dashboard;

## [1.5.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.5.0.zip)
* Added: Stock status label for Products Grid widget;
* Added: Option to order products by Menu Order;
* Added: Custom templates for individual Woocommerce taxonomy;
* Added: Single Image widget Main Image Controls section description;
* Updated: Templates setting page titles and descriptions;
* Fixed: Archive & Category Templates widgets Help Links url;
* Fixed: Display Single Rating widget when zero reviews is set;
* Fixed: Archive Products template generating JSON;
* Fixed: Template creation form elements styles.

## [1.4.3](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.4.3.zip)
* Added: Option to display custom popup after adding product to cart - https://github.com/Crocoblock/suggestions/issues/548;
* Added: Use Current Query option for the Products List widget;
* Added: Link for Products List widget Featured image - https://github.com/Crocoblock/suggestions/issues/661;
* Updated : Single Image widget styles - https://github.com/Crocoblock/suggestions/issues/583;
* Fixed: Products shortcode query;
* Fixed: Prevent php error on update DB;
* Fixed: Product Thumbnails Effect compatibility with third-party lazy-loading plugins - https://github.com/Crocoblock/suggestions/issues/641.

## [1.4.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.4.2.zip)
* Added: Need helps links to widgets;
* Added: Better wpml translation compatibility;
* Fixed: WooCommerce catalog ordering for Products Grid widget;
* Fixed: Quick View popup styles;
* Fixed: Minor fixes;
* Fixed: Elementor 2.7.0 compatibility.

## [1.4.1.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.4.1.1.zip)
* Fixed: Prevent php error.

## [1.4.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.4.1.zip)
* Updated: Widgets registration conditions;
* Fixed: QuickView functionality for products list;
* Fixed: QuickView on single product page;
* Fixed: Columns number control for archive product and category templates;
* Fixed: Catalog ordering for products grid widget.

## [1.4.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.4.0.zip)
* Added: Better Astra theme compatibility;
* Added: %percentage_sale% , %numeric_sale% macros for sale badges - https://github.com/CrocoBlock/suggestions/issues/47;
* Added: Sku product output in product list and product grid widgets - https://github.com/CrocoBlock/suggestions/issues/46;
* Added: Option that allow trim title by characters count in products title - https://github.com/CrocoBlock/suggestions/issues/62;
* Updated: Widgets registration conditions;
* Updated: Optimize and refactor code;
* Updated: Compatibility with Jet Popups;
* Fixed: Archive thumbnails width in Internet Explorer ;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.9](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.9.zip)
* Added: Compatibility archive widgets with WooCommerce 3.6.0;
* Added: Better compatibility with Jet Popups;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.8](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.8.zip)
* Updated: Optimize widget registration;
* Fixed: Issue with loading empty archive template;
* Fixed: Problems with preview products and categories when elementor render method is set.

## [1.3.7](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.7.zip)
* Added: better smart filters compatibility;
* Added: Add better Jet Woo widgets Ocean WP theme compatibility;
* Added: Global query on shop page for products grid widget;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.6](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.6.zip)
* Added: Jet Compare Wishlist compatibility;
* Added: Query options for archive page in products grid widget;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.5](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.5.zip)
* Added: Products Grid widget presets;
* Added: Compatibility with WPML String Translation plugin;
* Updated: allow to render archive with default Elementor callbacks;
* Fixed: processing categories;
* Fixed: compatibility with WooCommerce Booking plugin;
* Fixed: compatibility with WooCommerce Product Bundles plugin;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.4](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.4.zip)
* Updated: increased the possible number of displayed elements in the products grid, categories grid, products list widgets;
* Fixed: equal column height in slick slider;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.3](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.3.zip)
* Updated: Better compatibility with upcoming JetSmartFilters plugin;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.2.zip)
* Added: Compatibility with upcoming JetSmartFilters plugin;
* Fixed: Minor fixes.

## [1.3.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.1.zip)
* Fixed: Minor fixes;

## [1.3.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.3.0.zip)
* Added: Category products page templates functionality;
* Added: Shop page templates functionality;
* Added: Rating icon option in single product rating and archive product rating widgets;
* Fixed: Query for categories and tags in products grid and products list widgets;
* Fixed: Compatibility with Astra and OceanWp themes.

## [1.2.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.2.0.zip)
* Added: Archive products page templates functionality;
* Added: Products query by related, up sells and cross sells products option in products grid and products list widgets;
* Added: Products add to cart default loader styles option;
* Added: Related, up sells, cross sells products per page option.

## [1.1.1](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.1.1.zip)
* Added: Words count option in products grid and product list widgets;
* Added: Products query by recently viewed products option in products grid and products list widgets.

## [1.1.0](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.1.0.zip)
* Added: Products Grid Widget;
* Added: Products List Widget;
* Added: Categories Grid Widget;
* Added: Taxonomy Tiles.

## [1.0.2](https://github.com/ZemezLab/jet-woo-builder/archive/1.0.2.zip)
* Added: Ability to create templates based on pre-designed layouts.
Tải Miễn Phí JetWooBuilder 1.12.4 NULLED – Top-rated Elementor WooCommerce plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup