JetSmartFilters v2.3.2

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Related Posts
1 của 93

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

JetSmartFilters là plugin giúp tạo Bộ lọc nâng cao cho bất kỳ loại bài đăng nào

Link Demo : https://crocoblock.com/plugins/jetsmartfilters/

Ưu điểm hấp dẫn của JetSmartFilters

Một bộ công cụ giúp việc xây dựng các cấu trúc lọc phức tạp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dễ sử dụng Bạn nỗ lực tối thiểu để tạo hoặc chỉnh sửa bộ lọc sản phẩm.

Có thể tùy chỉnh Tùy chỉnh tất cả các thiết kế và cài đặt thanh bộ lọc có thể có cho bất kỳ trang web nào.

Layerable Trộn và kết hợp 9 loại bộ lọc để đạt được bất kỳ phân cấp tìm kiếm nào mong muốn.

Khớp tất cả Tất cả các bộ lọc có thể được áp dụng cho bất kỳ chủ đề, trang và loại bài đăng nào của WordPress.

Thân thiện với biên tập viên Xây dựng và tạo kiểu cấu trúc lọc trong cả Elementor và Gutenberg.

Làm cho bộ lọc hướng đến người dùng nhiều hơn Sử dụng Trình lập chỉ mục để hiển thị kết quả đã lọc một cách thông minh Sử dụng Trình lập chỉ mục để hiển thị kết quả đã lọc một cách thông minh Chỉ trưng bày các lựa chọn có liên quan để khách hàng tìm thấy các sản phẩm mong muốn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trong cài đặt Trình lập chỉ mục, hãy thử tùy chọn bộ đếm để chỉ ra số lượng mục trong các danh mục.

Xem hướng dẫn Phát triển Hệ thống tìm kiếm nhiều khía cạnh cho dự án của bạn Phát triển Hệ thống tìm kiếm nhiều khía cạnh cho dự án của bạn Logic lọc được điều chỉnh Cung cấp cho người dùng khả năng áp dụng nhiều bộ lọc. Hệ thống tìm kiếm theo từng khía cạnh cho phép hiển thị các tùy chọn cụ thể và có liên quan trên trang. Lọc động Tất cả các bộ lọc đều được hỗ trợ bởi AJAX và tải lại ngay lập tức, điều này đảm bảo cho hoạt động trên trang mượt mà và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Áp dụng nguyên tắc chọn thứ bậc

Kết hợp một số bộ lọc tương tự thành một hệ thống phân cấp để hiển thị một đường dẫn tương đối. Đó là một cách thuận tiện để tổ chức bộ lọc danh mục và các danh mục phụ của nóJetSmartFilters

Bật các nhà cung cấp bổ sung để tăng trải nghiệm người dùng

Thiết lập dễ dàng
Hiệu chỉnh các bộ lọc đang hoạt động để chúng tương tác với các nhà cung cấp chính và bổ sung trên cùng một trang.
Tích hợp danh sách bản đồ
Hợp nhất hai lưới danh sách độc lập thành một kiến ​​trúc lọc vững chắc và hiển thị kết quả tìm kiếm trên Google Maps.JetSmartFilters

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download JetSmartFilters v2.3.2 nulled changelog
# JetSmartFilters

# ChangeLog
## 2.3.2
* ADD: multi sorting
* ADD: Sorting filter Reset Field Appearance control
* FIX: url with additional filters
* FIX: apply button filter for gutenberg
* FIX: Alphabet filter
* FIX: Date period filter events duplication
* FIX: Active tag filter visibility for Hello Elementor theme
* FIX: guten get_editor_script_depends
* FIX: Radio All option label when Group terms by parents
* FIX: Date Range with page reload in Safari
* FIX: hierarchical chaining for identical taxonomies
* FIX: Range filter WooCommerce min/max prices with gets params
* FIX: Hierarchical label
* FIX: jet-engine-calendar current request query

## 2.3.1
* ADD: Query Builder settings to store for JetWooBuilder Product Grid/List providers;
* FIX: Custom query arguments for Product List provider.

## 2.3.0
* ADD: Alphabet filter
* ADD: Multiple query variable separated by comma
* ADD: Radio, Visual, CheckRange filters add additional settings
* ADD: CCT Data Source
* FIX: Additional filter settings dropdown without search
* FIX: range input slider
* FIX: relation AND between filters with the same taxonomy
* FIX: elementor pro Archive Products customizer default product sorting options

## 2.2.3
* ADD: compatibility with new jetEngine features
* UPD: pagination filter provider top offset change max to 999
* UPD: pagination filter items gap
* UPD: checkbox decorator offsets
* FIX: Products cat & tag default taxonomy
* FIX: elementor Scheme_Typography

## 2.2.2
* UPD: Range Filter
* FIX: Grouped Filters styles
* FIX: Minor bugs

## 2.2.1
* UPD: Allow to rewrite indexer query args
* UPD: Rolled back hide elementor widget container if all items are hidden by indexer
* FIX: JetEngine glossaries compatibility
* FIX: Avoid letter-casing related errors when checking if DB table is exists
* FIX: ePro archive products default query
* FIX: ePro Archive Products sorting on page reload if sorting presets are set in the customizer
* FIX: Products loop

## 2.2.0
* ADD: URL Structure Settings (Plain/Permalink)
* ADD: JetTabs ajax load template compatibility
* ADD: Hamburger Panel ajax load template compatibility
* ADD: Hide elementor widget container if all items are hidden by indexer
* ADD: Date period datepicker button text
* ADD: ePro Posts skin full content support
* FIX: Visual filter options list value
* FIX: Checkbox filter MORE/LESS ignore the item if it was hidden by the indexer as empty
* FIX: remove strip slashes on searching
* FIX: check current control on ajax redirect
* FIX: avoid PHP notices
* FIX: bugs fixing


## 2.1.1
* ADD: Hide filter label if all items is hidden
* ADD: Localized data extra_props
* FIX: Filter select grouped filters styles
* FIX: Date period format placeholder
* FIX: Hierarchy filter with single tax
* FIX: Visual filter image empty error
* FIX: EPro Archive Products add tax_query to store query

## 2.1.0
* ADD: New filter Date Period
* ADD: Checkboxes Additional Settings:
* Search
* More/Less
* Dropdown
* Scroll
* ADD: Radio
* Ability to add options all
* Ability to deselect radio buttons
* ADD: Added the ability to change styles in Gutenberg ( **required plugin Jet Style Manager** )

Widgets that support styles:
* Active Filters
* Active Tags
* Apply Button
* Checkboxes
* Check Range
* Date Period
* Date Range
* Pagination
* Radio
* Range
* Rating
* Remove Filters
* Search
* Select
* Sorting
* Visual

## 2.0.6
* FIX: WordPress 5.6 compatibility

## 2.0.5
* UPD: jet dashboard to 2.0.4
* FIX: bugs fixing

## 2.0.4
* ADD: hide Elementor widgets: active filters, active tags and remove filters if not active
* ADD: hierarchical filter preloader class
* UPD: change indexer DB columns format
* UPD: jet dashboard to 2.0.0
* FIX: minor bugs

## 2.0.3
* ADD: JetWooBuilder 1.7.0 compatibility
* ADD: compatibility with upcoming jet-engine listing
* FIX: epro-archive widget for products posts

## 2.0.2
* ADD: 'Get from query meta key' callback for range filter
* UPD: wrapper action for jet-engine provider
* FIX: hierarchy filter with single taxonomy
* FIX: process listing grid with nested listing grid
* FIX: epro-archive widget default query tags and custom taxonomy

## 2.0.1
* ADD: jet-dashboard
* ADD: date format for date-range filter
* ADD: ajax content hooks for epro-products widget
* FIX: clearing select filter when returning to the filter page
* FIX: minor bugs

## 2.0.0
* ADD: added filter blocks for gutenberg
* FIX: ignoring a hidden filter in a general query
* FIX: range active items prefix and suffix
* FIX: hide active filter styles while there are no active filters
* FIX: indexer hide/disable items with disabled counter
* FIX: minor bugs

## 1.8.4
* ADD: additional providers repeater with provider and queryID
* ADD: ability to set negative values for range filter
* ADD: merge same query keys for filters with Exclude/Include option
* FIX: ePro Posts 'Open in new window' option
* FIX: clearing meta_query date on redirect
* FIX: term_taxonomy_id from term_id for hierarchy filter
* FIX: don't show the counter when the option is turned off while the indexer is on
* FIX: fix for duplicate pagination filters

## 1.8.3
* FIX: hierarchical select;
* FIX: indexer data key for manual input data source;
* FIX: pagination for Pro Product with query_id;

## 1.8.2
* ADD: allow using numbers in "query id" fields;
* FIX: hierarchical filters workflow with additional providers;
* FIX: filters workflow with the products loop widget;
* FIX: hide filters items in the Safari browser;
* FIX: minor bugs;

## 1.8.1
* FIX: redirect path url;
* FIX: provider widget query ID;
* FIX: reset field appearance;

## 1.8.0
* UPD: front-end code refactoring;
* ADD: allow to choose additional provider for filters;
* ADD: show empty terms for checkboxes, select, radio and visual filters;

## 1.7.2
* ADD: compatibility the Indexer with WPML plugin;
* FIX: applying Indexer functionality for page reload filters;
* FIX: compatibility the Indexer with JetPopup plugin;
* FIX: Checkbox, Check Range, Radio filters horizontal layout style controls;
* FIX: hierarchy levels options list on redirect;
* FIX: various minor fixes.

## 1.7.1
* ADD: Allow to get options for select, radio and checkboxes from custom field data (for JetEngine or ACF);
* FIX: Various fixes.

## 1.7.0
* ADD: Sorting widget;
* ADD: Support for Elementor Pro Portfolio widget;
* ADD: comparison operator for select and radio filters;
* ADD: Search Filter widget add apply on typing option;
* ADD: Relational operator for checkbox filter;
* ADD: Active Tags filter;
* ADD: New aply type for filters;
* UPD: Style options for checkbox, check range, radio, visual filters;
* FIX: Minor bugs.

## 1.6.2
* FIX: grouped filters styles
* FIX: better JetEngine compatibility
* FIX: hide grouped filters when indexer empty

## 1.6.1
* UPD: grouped filters styles
* FIX: various fixes

## 1.6.0
* ADD: allow to make redirect from filters to results page
* ADD: Hiearachical filters
* FIX: Various fixes

## 1.5.1
* FIX: Default query args in jet woo products grid widget

## 1.5.0
* ADD: Indexer functionality for checkboxes, check range, select, visual and radio filter types
* UPD: Hide remove all filters button if no active filters
* UPD: Filters Icons
* FIX: Various fixes

## 1.4.2
* FIX: Hot Fixes

## 1.4.1
* ADD: Need helps links to widgets
* ADD: Placeholders for inputs in Date Range Filter

## 1.4.0
* ADD: Visual filter
* ADD: Include/Exclude functionality
* ADD: Remove all filters button widget
* ADD: Inline layout options for radio, checkboxes, check-range filters
* ADD: Better compatibility with WPML and WooCommerce Multilingual plugins
* ADD: %woocommerce_currency_symbol% macros for range filter prefix and suffix options;
* FIX: Various fixes.
* ADD: Changelog;

## 1.3.2
* ADD: Compatibility with checkbox meta field created with Jet Engine - https://github.com/CrocoBlock/suggestions/issues/163;
* FIX: Merge default query args with current query args;

## 1.3.1
* ADD: Compatibility with WooCommerce Multilingual plugin;
* FIX: Bug with woocommerce archive provider in astra theme;
* FIX: Issue CrocoBlock/suggestions#186;
* FIX: Merging query args with default query args;
* UPD: Compatibility with JetEngine 1.4.0;
* FIX: Various fixes.

## 1.3.0
* ADD: Rating widget;
* ADD: Support for Elementor Pro Products widget;
* ADD: Support for Elementor Pro Archive Products widget;
* ADD: Apply search filter on enter press action
* FIX: Various fixes.

## 1.2.1
* ADD: Allow to filter query before filters applied;
* UPD: Better Compatibility with Elementor Pro;
* FIX: Templates select for JetWooBuilder widgets;
* FIX: Various fixes.


## 1.2.0
* ADD: Separate widget for Apply button;
* ADD: Support for Elementor Pro Posts widget;
* ADD: Support for Elementor Pro Archive widget;
* UPD: New options for Pagination widget;
* FIX: Various fixes.

## 1.1.0.1
* FIX: Large numbers comparing

## 1.1.0
* ADD: RU localization;
* ADD: allow to edit or disable prev/next controls in Pagination widget;
* ADD: allow to set step, number format and suffix for range and check range filters;
* UPD: allow to search by meta field in search filter;
* UPD: run Elementor ready triggers after apply filters;
* UPD: allow to filter same query variable by multiple filters.

## 1.0.0
* Initial release

Free Download JetSmartFilters v2.3.2 :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Combo Bản Quyền
×
Combo Bản Quyền
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress