Javo v5.0.1 NULLED – Directory WordPress Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Javo là theme cao cấp dựa trên trình chỉnh sửa trực quan Kéo & Thả. Thích ứng, phù hợp cho quảng cáo doanh nghiệp. Chức năng – bản đồ Google nâng cao sử dụng Ajax; Tích hợp Paypal; Không giới hạn kiểu trang với VC; Danh sách các mục – Danh sách đánh giá – Bảng người dùng – Biểu mẫu đánh giá.

Link Demo : https://themeforest.net/item/javo-directory-wordpress-theme/8390513

Related Posts
1 of 301

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

   

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Javo v5.0.1 NULLED – Directory WordPress Theme nulled changelog
Version 5.0.0 (2022-02-24)

- Compatibility Elementor the newest version
- Compatibility Lava Addons
- Minify CSS, JS
Version 4.2.2 (20201-02-04)

- Fixed Customization Error ( Make sure to use Elementor for customization )
- Improved : WC Style
- Fixed : Minor bugs.
- Improved: Minor styles, js
Version 4.2.1 (2020-12-19)

- Compatible with WP 5.6
- Fixed : TGM issue, Jquery issue
- Improved: Minor styles, js
Version 4.2.0 (2020-12-11)

- Compatible with WP 5.6
- Improved : WC, Dashboard
- Improved: Minor styles, js
Version 4.1.9 (2020-08-27)

- WooCommerce Style Improved
- Improved : Activate license cache issue
- Improved: Minor styles, js
Version 4.1.8 (2020-08-18)

- Compatible with WP 5.5
- Improved : Import data
- Improved : Install Wizard
- Improved: Minor styles, js
Version 4.1.7 (2020-08-06)

- Improved the activation cache issue.
- Improved: Minor styles
Version 4.1.6 (2020-06-29)

- Added Purchase code validation.
- Improved loading speed. compress js files.
- Improved: Minor styles
- And more minor updates
Version 4.1.5 (2020-04-09)

- WC Then newest version compatibility
- Fixed filter bugs on map, list
- Improved: Minor styles
- And more minor updates
Version 4.1.4 (2020-03-12)

- WC Then newest version compatibility
- Elementor the newest version compatibility
- Improved: Minor styles
- And more minor updates
Version 4.1.3 (2020-03-04)

- Compatibility : Elementor new version
- Improved : More messages for settings
- Removed : primary, side menu selection ( we use header builder )
- Added : Meta options
- Fixed: Radius on Map issue
- Improved: Minor styles
- And more minor updates
Version 4.1.2 (2020-01-20)

- Improved : Map and Listing Meta widget options.
- Improved: Minor styles
- And more minor updates
Version 4.1.1 (2019-10-07)

- Fixed : Javo Core Active Issue & Installation
- Improved: Minor styles
- And more minor updates
Version 4.1.0 (2019-09-26)

- Compatible with Elementor the newest version
- Compatibile with FontAwesome 5 ( Refresh Style on Elementor )
- Compatible with Lava Addons

- Style Optimization: lighter and faster loading
- Fixed: Map js conflict
- Improved: List, Map filter issue
- And more minor updates
Version 4.0.9 (2019-05-06)

- Fixed : Single post > Author : hidden issue
- Improved : Left Sidebar > Arrange of menu with admin bar
- Fixed : Install Required plugins > warning (TGMPA error)
- Added : Open Hours Widget > Added 12/24hrs option
- Fixed : Search Form Widget > Amenities Filter
- Added : Module Meta > category icon, Image display option
- Improved : Elementor > Edit mode > Custom CSS effect in preview
- Fixed : Single Header Button & Title Line > Review Ave display
- Fixed : Map template > Rating order issue
- Improved : Map list filter > More Taxonomy > Get filtering
- Added : Single Listing Small Map > Zoom level option
- Improved : My Dashboard > Home > Listing Publish, Pending Count 404 page
- Improved : Nav menu Widget > Mega menu > Position Issuu
- Improved : Internet Explorer 11 Compatibility
Version 4.0.8 (2019-03-15)

Improved : Archive page > Widget not working issue fix
Improved : Archive page > Grid List toogle issue
Improved : Map template > Search form listing > Category filter > Double result issue
Improved : Widget > Reset filter > More taxonomy
Improved : Widget > Map list filter > Added listing_keyword filter

Fixed : Widget > Search form listing > More taxonomy parameter issue
Version 4.0.7 (2019-03-08)

Improved : Elementor Tool > Added get direction option
Improved : Get direction modal template
Improved : Widget > Maps map > Zoom level
Improved : Widget > Search form listing > Amenities
Improved : Modue > Post Block > Carousel Arrow
Improved : Widget > Search form listing > Old category, listing filter issue & Clear filter
Improved : Widget > Nav menu > Mobile menu
Improved : Search form section > width issue fix

Fixed : My page > listings > Link add listing issue fix
Fixed : Lava favorite > not user logged in issue fix
Fixed : Module > Module card > Content in media > Featured image issue fix
Fixed : Widget > canvas opener > Not working in User dashboard issue fix
Version 4.0.6 (2019-02-22)

Improved : Module > Block > Added carousel arrow color
Improved : Module > Block > Carousel item & arrow padding
Improved : Reset filter > Auto remove issue
Improved : Module > Listing base meta > Display type
Improved : Widget > Get Direction & Titleline (Required Update : get direction : 1.0.2.2)
Fixed : Widget > Single listing faq > iPhone, iPad not working issue fix
Fixed : Widget > Search form listing > Keyword field
Version 4.0.5 (2019-02-15)

Added : Module > Listing Field > Added More Taxonomy

Fixed : Widget > Map reset filter
Fixed : Widget > Map list filter > Checkbox filter
Fixed : Widget > Map list filter > Address filter
Fixed : Map template > Max call stack issue
Fixed : Widget > Listing Meta > tel, mail protocals issue fix
Fixed : Widget > Small Map & Header Map > Empty google map style code issue
Fixed : Widget > Search form > Ajax search > Icon(Font Awsome) issue fix
Fixed : Widget > Map maps > Max zoom level fix
Fixed : Submit Page > WP Media Error

Improved : Widget > Nav Menu > Added hover effect option & style
Version 4.0.4 (2019-01-18)

Core ===========

Improved: Lava ajax search widget style option
Improved: Added more options for my menu widget
Improved : Widget > Reset filter
Improved : Module > Module meta > Added more taxonomy
Improved : Widget > Listing post meta > Added more taxonomy
Improved : Widget > Submit listing meta > Added more taxonomy

Fixed : Ajax search > Listing category issue
Fixed : Module > Badge > Distance
Fixed: Remove dropdown filter after class icon

Theme ===========

Improved: Menu Post Block
Improved : Login Redirect Function > Added logout action
Version 4.0.3 (2018-12-14)

Added : Post block, Map block, Map list block > Added masonry controls, effect option
Added : BuddyPress Module, BuddyPress Meta

Fixed : Elementor > Empty value issue

Improved : Widget > Buddypress list meta > Added loadmore, navigation
Improved : User menu SCSS
Improved : old core conflict. Login
Version 4.0.2 (2018-12-10)

========== Core ==========
Fixed: z-index on distance bar
Fixed : wrong doc and import information
Fixed : Single header(Group) mobile issue
Improved : Buddypress list > Masonry
Improved : Widget > Bp Meta > AJAX
Improved : Buddypress meta replace function
Improved : Module > Module Meta > Rating
Improved : Post featured, Category featured, Buddypress Coever > Added default image option
Improved : Widget > User Menu > Change repeater
Improved : Module > Added rating type options
Change : Widget name 'Buddypress meta' to 'Buddypress list meta'

========== Theme ==========
Fixed : Javo-Core Install/Active/Update Issue
Fixed : Awsp/Api/Extra > Not found method issue
Remove : Theme settings > API tab
compatibility: WordPress 5.0
compatibility: BuddyPress 4.1
compatibility: Gutenberg
Version 4.0.1 (2018-12-03)

Added : Widget > Maps map > Block hover > Change marker
Added : Widget > User Menu
Added : Wordpress customize > Mypage options
Fixed : Bp replace class
Removed : removed unused thumbnails
Fixed : Sticky header
Improved : Buddypress Nouveau function issue
Fixed : Map template > Near by
Version 4.0.0 (2018-11-26)

V4.0 Released
Tải Miễn Phí Javo v5.0.1 NULLED – Directory WordPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup