ICONIC WooCommerce Attribute Swatches v1.5.0 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Attribute Swatches Thêm các mẫu biến thể màu và hình ảnh vào WooCommerce .Thay thế các trình đơn thả xuống biến thể tiêu chuẩn bằng các mẫu màu, hình ảnh và văn bản. Giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng hơn với trải nghiệm trực quan và thân thiện với người dùng.

Link Demo : https://iconicwp.com/products/woocommerce-attribute-swatches/

Tùy chọn Sản phẩm Trực quan

Hiện đại hóa các thuộc tính với WooCommerce Attribute Swatches

  • Với bảng chọn màu dễ sử dụng, bạn có thể chọn các mẫu màu hoàn hảo cho cửa hàng của mình.
  • Hiển thị bản xem trước về diện mạo, chất liệu hoặc kết cấu thực tế của từng biến thể với các mẫu hình ảnh.
  • Nâng cấp các thuộc tính của sản phẩm dựa trên văn bản với các nút radio và văn bản rõ ràng.
  • Sử dụng cùng một loại mẫu thử trong toàn bộ cửa hàng của bạn, để tiết kiệm thời gian hoặc lựa chọn cho phù hợp với từng sản phẩm riêng lẻ.

Bộ lọc sản phẩm được nâng cấp

Giúp khách hàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm

  • Bằng cách thêm các mẫu màu, hình ảnh và văn bản vào bộ lọc sản phẩm, bạn sẽ làm cho việc duyệt sản phẩm trở thành một trải nghiệm thú vị.
  • Cung cấp cho khách hàng bản xem trước trực quan về các tùy chọn sản phẩm của bạn với các mẫu màu và hình ảnh mà bạn có thể tùy chỉnh.
  • Với bộ lọc sản phẩm trực quan và được cải tiến, bạn sẽ giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm họ đang tìm kiếm.

Hiển thị Swatches trong Catalog

Xem trước các biến thể sản phẩm trên Trang cửa hàng

  • Bằng cách thêm mẫu vào cửa hàng và các trang danh mục, khách hàng sẽ có thể xem chính xác những gì có sẵn, ngay cả trước khi truy cập trang sản phẩm.
  • Thay đổi hình ảnh sản phẩm khi nhấp vào mẫu hoặc liên kết qua và chọn trước biến thể.
  • Quyết định mẫu nào sẽ hiển thị trên cơ sở từng sản phẩm hoặc trên toàn bộ cửa hàng.

Nhiều tính năng đáng kinh ngạc hơn của WooCommerce Attribute Swatches

Các tính năng được liệt kê ở trên chỉ là ảnh chụp nhanh về những gì bạn sẽ nhận được với WooCommerce Attribute Swatches. Hãy xem xét một số tùy chọn khác mà nó cung cấp để nâng cao giao diện và chức năng cho cửa hàng của bạn.

Phân loại & Nhóm mẫu

Tạo nhóm mẫu để đưa ra quyết định của khách hàng dễ dàng hơn. Ví dụ: nhóm các màu sản phẩm thành màu trơn và có hoa văn.

 

Chỉ định Swatches trên toàn cầu hoặc theo từng sản phẩm

Đặt kiểu mẫu của bạn cho tất cả các sản phẩm cùng một lúc hoặc ghi đè nó trên cơ sở từng sản phẩm.

 

Kiểu dáng Swatch hiện đại

Chọn giữa các thiết kế mẫu khác nhau và sau đó tùy chỉnh chúng thêm trên cơ sở từng thuộc tính.

 

Tùy chỉnh hình dạng và kích thước

Dễ dàng thay đổi hình dạng và kích thước của các mẫu hình ảnh của bạn cho phù hợp với tình huống.

 

Gợi ý về chú giải công cụ

Bật chú giải công cụ khi di chuột qua các mẫu trực quan để hỗ trợ thêm cho khách hàng trong việc đưa ra quyết định của họ.

 

Bản xem trước lớn cho các mẫu hình ảnh

Bật xem trước hình ảnh lớn khi di chuột để cung cấp cho khách hàng của bạn bản xem trước cận cảnh về tùy chọn sản phẩm.

 

Xem tính khả dụng của Swatch

Những mẫu hàng hết hàng và không có sẵn được đánh dấu như vậy, giúp quá trình mua sắm trở nên đơn giản.

 

Quickview tương thích

WooCommerce Attribute Swatches hoạt động hoàn hảo với plugin Quickview của chúng tôi .

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download ICONIC WooCommerce Attribute Swatches v1.5.0 NULLED nulled changelog
v1.5.0 (21 Dec 2021)
NewAdded support for displaying the price suffix in variable product price/from price
FixSilence errors appearing in log files caused by minor PHP issues
v1.4.2 (3 Dec 2021)
UpdateAdd original product object as parameter to swatch HTML loop filter
FixFixed issue causing attribute ordering to not be reflected in swatches on the front-end
v1.4.1 (1 Dec 2021)
FixSilence warning caused by direct access of WC_Product attributes
v1.4.0 (1 Dec 2021)
NewAdded compatibility with the Aelia Currency Switcher plugin
NewAdded a filter to support the hiding of attribute label fees
NewGitHub workflow improvements
UpdateAdd selected class to li element UpdateImproved compatibility with WPML
UpdateImproved compatibility with WOOCS
FixAllow fees value to be negative
FixFixed group labels still showing when groups were removed
FixPrevented error when $product is a string and not a WC_Product
FixFixed fee field breaking attribute edit screen
FixFixed error when fetching "any..." terms
FixPrevented Related Products from disappearing when Salient theme is installed
FixPrevented From: text from appearing when all variation prices are identical
FixEnsured price is updated correctly when no thousand separator is set
FixPrevented group labels from disappearing if single product swatch meta is set
FixFixed missing variations powered by custom variation attributes
v1.3.4 (13 Aug 2021)
NewAdd compatibility with WooCommerce Currency Switcher (WOOCS) by realmag777
UpdateLinked Variations plugin can use attribute groups now
UpdateUpdate dependencies
FixCompatibility with WooCommerce Product Bundles by Somewherewarm
FixFix attribute fees not updating issue
FixFix non-numeric value encountered warning
FixEscape quotes in JS when changing selected label
FixFix tooltip issues on iOS devices
FixFix invalid characters message when no color assigned to swatch
FixDisable overflow effects on product page for radio buttons
FixEnsure visual attributes aren't given default values (attribute name)
v1.3.3 (20 Apr 2021)
UpdateRemove group label in single line view
UpdateCompatibility with OceanWP theme product filters
UpdateAdded grouped attributes to filter widgets
UpdateCompatibility with GeneratePress theme
UpdateLoco translate compatibility
UpdateUpdate dependencies
FixWarning in_array warning in archive page
FixFix issue with similar attribute names
FixCompatibility with 3rd-party quickview plugins
FixExpand self-closing jQuery elements, e.g.

FixUpdate tooltips to work if swatch is loaded dynamically
FixPrevent error when default attribute value contains spaces
v1.3.2 (23 Nov 2020)
FixFixed fees not working bug
v1.3.1 (18 Nov 2020)
UpdateUpdate dependencies
FixEnsure iconic_was_disable_fees runs at the right time
FixEnsure attribute labels are only modified in the variations table
FixFix tooltip image alignment issue
FixOnly add "From:" price label if product has fees
v1.3.0 (28 Oct 2020)
Newiconic_was_catalog_swatches shortcode for displaying the shop/catalog swatches
NewAccordion Feature
NewOverflow feature - slider, "more", and stacked
NewAdd global fee field for attributes
UpdateOffset tooltips when on the screen edge
UpdateAdd iconic_was_disable_fees filter to disable fee hooks
UpdateAllow fees to be set to 0 for product attribute
UpdateImproved swatch tooltips - no layering issues
UpdateAllow float values in fee field (i.e. 2.50)
UpdateCompatibility with WooCommerce Currency Switcher (WOOCS)
UpdateAdded a new class on single product page suggesting swatches status
UpdateCompatibility with Product Bundles by SomewhereWarm
UpdateHide group label when no terms are available for it
UpdateUpdate POT file
UpdateUpdate dependencies
FixDon't show backorder products as out of stock
FixAdd fees to dropdowns for product attributes
FixFirefox page reload swatch state issue
FixSwatch fees showing "0" when no fee set
FixFix price with fees in mini-cart
v1.2.7 (23 Apr 2020)
UpdateCompatibility with "Smart Variation Images"
UpdateCompatibility with Iconic Sales Booster
UpdateUpdate dependencies
UpdateChange default swatch style to "border"
FixHandle custom attributes (fixes array_diff() error)
FixSwatches showing square rather than round
FixRounding precision issue when using attribute fees
FixPersistent Object Cache issue
v1.2.6 (18 Mar 2020)
UpdateVersion compatibility
v1.2.5 (28 Oct 2019)
UpdateAdd out of stock class to swatch list item (so it can be hidden or styled)
FixEnsure attributes set to "any" are counted as available
v1.2.4 (23 Oct 2019)
UpdateImprove performance when loading swatches in the catalog
UpdateChanged tick icon to embedded fontawesome svg (https://fontawesome.com/license)
UpdateCompatibility with OceanWP Theme
UpdateUpdate dependencies
FixEnsure unavailable swatches are not shown in the catalog
FixMark out of stock variations as disabled in the catalog
FixCheck for product before adding fee to attribute label (fixes issue with Jilt)
FixDeselect unavailable attribute automatically
v1.2.3 (30 July 2019)
UpdateChange fee calculation method for better compatibility
UpdateEnsure variation sale price is formatted correctly
FixPrevent double tap on ios
FixSlow query when fetching first variation for an attribute value (archives)
FixWhen adding fee to swatch label, check product is not a string (issue with Jilt compatibility)
v1.2.2 (1 July 2019)
FixFreemius fix
v1.2.1 (23 Apr 2019)
UpdateDon't show attribute fees for admin labels
UpdateAllow swatches to be positioned in ajax based results
UpdateDeselect unavailable attributes on page load
FixAttributes not showing in Swatches tab
FixIssue where new product page was not loading
v1.2.0 (18 Apr 2019)
NewAbility to add fees to each attribute option
UpdateCompatibility with Woo 3.6.1
UpdateUpdate dependencies
UpdateUse CRUD for product meta
FixStop layered nav swatches being replaced by single product settings
v1.1.4 (2 Mar 2019)
FixSecurity Fix
v1.1.3 (10 Jan 2019)
NewShow swatches in layered nav filters
UpdateUpdate dependencies
UpdateAllow swatches to be hidden in loop per product via iconic_was_hide_loop_swatches filter
FixSometimes the product image is not updated when clicking on swatches in the loop
FixSSV compatibility. The context switch wasn't restored at the right place on the product loop when product had multiple attributes
FixSometimes attributes didn't appear in the loop
FixThe swatches in the loop didn't follow the custom terms order set in the backend
v1.1.2 (10 Sep 2018)
Updateimplement Iconic core classes
UpdateAllow swatches to be displayed under variation products on the catalog
FixIssue with product specific visual swatches saving
FixUse jQuery instead of $ when editing attributes
FixChange method of selecting value in select field
v1.1.1 (15 Jun 2018)
FixAttributes not selected when over AJAX variation threshold
v1.1.0 (14 Jun 2018)
UpdateAdd WPML config settings
UpdateFlatsome compatibility helpers
UpdateAdd POT file
UpdateBetter conditional fields in admin
UpdateAdd Woocommerce Variations Table - Grid compatibility
UpdateFreemius
UpdateOptimize catalog swatches
UpdateHide unavailable catalog swatches
UpdateNew style options for visual swatches
UpdateAdd ability to group swatches by label
UpdateAdd filters to modify default swatch sizes iconic_was_default_swatch_size
FixProduct specific attribute swatches not showing in catalog
FixDouble tap selection issue on touch devices
FixAttribute order for composite products
FixImage switch size
FixSome styling issues in the product edit panel
FixDon't add swatches in catalog if $product is false
FixOutput of swatch options when creating a global attribute
FixDon't remove current values when changing swatch type
FixEnsure "disabled" options are greyed out
v1.0.10 (07/10/2017)
UpdateFreemius
v1.0.9 (13/09/2017)
UpdateRe-enable product-level swatch catalog settings
UpdateAllow custom swatch sizes
FixEscape double quotes in swatch data attributes
FixSome performance updates
v1.0.8 (06/08/2017)
Fixwp_mail issue
v1.0.7 (02/08/2017)
UpdateCode tidy
UpdateAdd filter for loop position priority
UpdateAdd new licensing system
FixMake sure chosen attribute span is more specific
FixProduct tab formatting
FixDeprecated action
FixMake sure swatches are positioned on 'init'
v1.0.6 (02/04/2017)
UpdateWooCommerce 3.0.0 compatibility
UpdateMade "disabled" swatch styling more apparent
UpdateAdd attribute data to swatch data for filters
UpdateImprove load time in archive
UpdateAllow large preview without enabling tooltips
FixUndefined index error
v1.0.5 (21/12/2016)
UpdateShow available options on hover
UpdateRemove slug_alt variable
UpdateAtelier compatibility
UpdateAdded filters to the modify_attribute_html function
UpdateRemove dashboard
UpdateAdd option to change image when swatch is clicked in catalog view
FixRemove max-width on preview image
v1.0.4 (18/07/2016)
UpdateAdd large preview option to tooltip
FixCompatibility with Shop the Look plugin
v1.0.2 (21/06/2016)
FixFix admin product tab when attributes do not exist
FixFix label in admin variations tab
UpdateAbility to show swatches in the catalog listing, they also click through to select that option.
v1.0.1 (19/06/2016)
UpdateAdd swatch options title to term edit pageFix Remove license key pageUpdate Add check for WooCommerce pluginUpdate Allow disabled swatches to be clicked - refresh selectionFix Stop tooltip text wrappingFix Correct attribute term orderingUpdate Compatibility with WooCommerce Quickview by IconicUpdate modify labels for normal select fields
v1.0.0 (16/05/2016)
Initial release
Tải Miễn Phí ICONIC WooCommerce Attribute Swatches v1.5.0 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup