WP Hummingbird Pro v3.3.3 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tốc độ trang web của bạn rất quan trọng. Tải xuống Hummingbird Pro để cải thiện hiệu suất trang web, báo cáo tự động và sửa tốc độ Trang Google của bạn với bộ tối ưu hóa tốc độ WordPress đầy đủ của nó. Bạn sẽ nhận được:

 • Báo cáo hiệu suất tự động và được gắn nhãn trắng
 • Bộ bộ đệm hoàn chỉnh để tăng tốc đáng kể thời gian tải
 • Nén tệp Gzip
 • Giám sát thời gian hoạt động và thời gian phản hồi của máy chủ
 • Nhanh chóng vượt trội CDN 45 điểm KHÔNG GIỚI HẠN để phân phát tới 2 lần tệp được tối ưu hóa
 • Tích hợp Cloudflare – kiểm soát ngay từ bảng điều khiển Hummingbird
 • Tối ưu hóa nội dung nâng cao mà không cần bất kỳ kiến ​​thức mã hóa nào

Link Demo : https://wpmudev.com/project/wp-hummingbird/

Tính năng Hummingbird Pro

Hummingbird Pro đi kèm với các tính năng sau sẽ giúp bạn giải quyết các cơ hội Tốc độ trang Google của mình và tối ưu hóa trang web tốt nhất.

 • Báo cáo Hiệu suấtHummingbird quét trang web của bạn và đưa ra các đề xuất để cải thiện hiệu suất. Bật báo cáo email được gắn nhãn trong khi để có thông tin chi tiết thường xuyên.
 • Complete Cache SuiteCó được thời gian tải nhanh hơn với bộ bộ nhớ đệm của chúng tôi, bao gồm bộ đệm Toàn trang, Trình duyệt, RSS và Gravatar cũng như tích hợp của bên thứ 3 với Redis, Op-Cache và Varnish.
 • Nén GzipGzip nén các tệp HTML, JavaScript và CSS của bạn với thiết lập một cú nhấp chuột trước khi gửi chúng đến trình duyệt. Các tệp nhỏ hơn có nghĩa là thời gian tải nhanh hơn!
 • Giám sát thời gian hoạt độngTheo dõi thời gian phản hồi của máy chủ và được thông báo bất cứ khi nào trang web của bạn gặp sự cố hoặc quá chậm đối với khách truy cập.
 • Hummingbird Pro CDNGiảm tải cho máy chủ của bạn bằng cách cung cấp tệp của bạn từ 45 địa điểm trên toàn thế giới bằng CDN KHÔNG GIỚI HẠN cực nhanh của chúng tôi.
 • Tối ưu hóa tài sảnNén, nội dòng, kết hợp, hoãn lại hoặc di chuyển tệp của bạn để cải thiện tốc độ trang mà không cần bất kỳ kiến ​​thức mã hóa nào.
 • Tích hợp Smush ProHummingbird Pro tích hợp với Smush Pro để tối ưu hóa mọi hình ảnh bạn đã từng thêm vào trang web của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Công cụ nâng caoCác công cụ nâng cao bao gồm nhận xét tải chậm, tự động dọn dẹp cơ sở dữ liệu, tìm nạp trước DNS và nhiều hơn nữa.
 • Tích hợp CloudflareKiểm soát liền mạch APO của Cloudflare và cài đặt bộ nhớ đệm của trình duyệt mà không cần rời khỏi bảng điều khiển WordPress của bạn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP Hummingbird Pro v3.3.3 NULLED nulled changelog
November 24, 2021 - version 3.2.1
Fix: Sync issues with WPMU DEV Hub
November 24, 2021 - version 3.2
New: Notifications module and dashboard widget
New: Performance reports for subsites
New: Database cleanup reports
New: Page cache integration with WP Ultimo plugin
New: Browser caching set up wizard
Enhance: Simplify and improve browser caching setup
Enhance: Allow changing file location for asset optimization in multisite
Fix: PHP warnings when syncing settings with Hub
Fix: Parse warning in DOM when using font optimization
November 3, 2021 - version 3.1.4
Enhance: White label support
Fix: Double notices on Dashboard page
Fix: Translation strings
October 31, 2021 - version 3.1.3
Enhance: Minor performance improvements
October 19, 2021 - version 3.1.2
New: Option to hide average response time from Uptime reports
Enhance: Database cleanup drafts processing - drafts are now moved to trash instead of removed completely
Enhance: Asset optimization processing - to prevent infinite processing loops, assets that use timestamps for versions will no longer be tracked
Enhance: Asset optimization purging orphaned data entries
Enhance: LiteSpeed server browser cache instructions
Enhance: Compatibility with WPMU DEV hosting FastCGI
Fix: Asset version changes not triggering asset optimization updates
Fix: Page cache not clearing out cache when menu is updated
Fix: Page cache not working on a page/post if the slug is 'mobile'
Fix: PHP undefined offset warnings
Fix: Hidden CPTs clearing out page cache
Fix: Configs not working for subsite admins
Fix: PHP warnings on Dashboard page when Smush was previously installed and removed
Fix: Performance optimization guide link
September 7, 2021 - version 3.1.1
New: Import/export of asset optimization settings on network subsites
Enhance: Page caching warnings and errors
Enhance: Compatibility with PHP 8.1
Fix: PHP warning in Asset Optimization module
Fix: Error with [object Object] in Gzip module
Fix: Page cache status when disabling the plugin on the network
Fix: Preload key requests audit in performance test
Fix: Performance scans not always starting in Firefox
Fix: Cloudflare integration not detecting mapped domains on subsites
Fix: Cloudflare modal not properly closing
Fix: Overlapping tooltips on Asset optimization page
July 20, 2021 - version 3.1
New: Asset optimization preload option
New: Asset optimization async option for external assets
New: Add prefix to Redis cache via the WP_REDIS_SALT define (possible to store cache for multiple sites in a single database)
New: DNS prefetch for asset optimization CDN
New: Filter relevant audits in the performance test
New: Connect to Cloudflare via API token
Enhance: Allow setting crossorigin attribute for preconnect resources
Enhance: Performance test score metrics weights (inline with latest Lighthouse changes)
Enhance: Performance test tooltips
Enhance: Make sure logging is active only when both WP_DEBUG and WP_DEBUG_LOG are set
Enhance: Set the cache by device type option in Cloudflare APO for new installs
Enhance: White labeling support
Enhance: Processing of configs from other plugins
Fix: Do not preconnect to Google fonts servers if no fonts are being optimized
Fix: Broken purchase link in Cloudflare APO integration
Fix: Page cache module not always showing on subsites
Fix: Redis not connecting to external servers via hostname
Fix: PHP warnings for undefined index original_size
Fix: PHP warnings when doing performance scans from Dashboard
Fix: PHP warnings array_filter() expects parameter 1 to be array
Fix: Saving/applying settings via configs for Page Caching module on network installs
June 17, 2021 - version 3.0.1
New: Configs
New: Define for controlling Redis exclusion groups
New: Allow adding admin bar shortcuts for purging various caches
Enhance: Move admin bar cache controls settings to the Settings - General page
Enhance: Performance test informative audits UI
Fix: Dashboard and Gzip compression module layout issues on mobile devices
Fix: White pages when page cache is removed without header files
Fix: Asset optimization empty debug link on subsites
Fix: Documentation links
Fix: Skip performance test button styles
Fix: Skipping performance tests on subsites
May 19, 2021 - version 3
New: Performance reports (synced with latest Lighthouse API)
New: Cloudflare automatic platform optimization (APO) integration
New: Cloudflare integration for subsites
New: Asset optimization font preloading
New: Allow customizing page cache file names with a wphb_cache_* cookie
New: Preconnect option
Enhance: Asset optimization asset action tooltips
Enhance: UX in Redis integration
Enhance: Asset optimization and page cache compatibility
Fix: Asset optimization settings reset
Fix: Asset optimization UI inconsistencies
Fix: Clear cache notice on network subsites
Fix: Select element styles on reporting screens
Fix: Overwriting network admin settings in advanced tools
Fix: Page cache clearing taking too long during post edit
Fix: Cloudflare browser caching settings not syncing with Hub
April 12, 2021 - version 2.7.3
New: Tutorials module
New: LiteSpeed instructions for Browser Caching module
Enhance: Update the Plugin Health module UI/UX
Enhance: REST API endpoints now require at least edit_posts capability
Enhance: Uptime reporting description
Enhance: Improve export/import description
Enhance: CSS above the fold description
Enhance: Privacy mode detection in GZIP compression module
Enhance: Asset Optimization UI/UX
Enhance: Asset Optimization processing of compressed assets
Enhance: Asset Optimization switching between modes
Enhance: Support for RGBA when optimizing CSS files
Enhance: Fallback to siteurl if HTTP_HOST is not defined when clearing cache
Fix: Recursive loops in Page Caching preloader
Fix: Asset Optimization not rewriting relative paths for inlined assets
Fix: Remove unused expiry time option for IIS servers in browser caching module
Fix: Page caching not properly detecting Asset Optimization CDN status
Fix: Page caching clearing all cache when static page is set as home page
Fix: Selects overlapping other DOM elements
Fix: PHP notice when re-checking browser caching status
Fix: PHP notice for undefined index db_frequency
Fix: Performance test notices on mobile
February 25, 2021 - version 2.7.2
New: Redis support for unix sockets
New: Select database for Redis integration
New: Add support for WOFF2 fonts in Browser Caching module
New: Support for LiteSpeed server in Browser Caching module
New: Clear Cloudflare cache from admin bar
Enhance: Asset Optimization notifications
Enhance: Asset Optimization support for RTL assets
Enhance: Integration with Varnish cache
Fix: Asset Optimization combining assets on Basic mode
Fix: Asset Optimization not being able to inline remote assets in rare cases
Fix: Asset Optimization duplicating inline scripts during processing
Fix: Asset Optimization improve handling of core WordPress scripts
Fix: Asset Optimization compatibility with Oxygen builder
Fix: Asset Optimization compatibility with Bimber theme
Fix: Browser Caching module overwriting individual expiry values
Fix: High contrast icons in Asset Optimization module
Fix: 500 server error when clearing Varnish cache from the dashboard
Fix: Tabs navigation on mobile devices
January 18, 2021 - version 2.7.1
New: Integration with ACF - page cache will be auto purged on changes in ACF options
New: Select what cache to clear from the dashboard page
Enhance: PHP 8.0 compatibility
Enhance: Asset Optimization handling expired assets
Enhance: Allow hiding Asset Optimization modals
Enhance: Remove unused assets from plugin package
Enhance: Plugin health module descriptions
Enhance: Performance in wp-admin
Enhance: jQuery 3 compatibility
Enhance: Compatibility with object cache
Fix: Cloudflare integration breaking Gzip server value on the Hub
Fix: Compatibility issues with Themeco Pro theme page builder
Fix: Asset Optimization not respecting order for some inlined assets
Fix: Do not auto enable Asset Optimization on new subsites in a network
Fix: Disable Asset Optimization on login pages
Fix: Cloudflare integration wizard UI
Fix: Cloudflare re-check status returning incorrect values
Fix: Browser cache returning false status
Fix: Page caching status on subsites
Fix: Notices on image optimization meta box on the dashboard page
Fix: Toggling page caching module from Hub
November 12, 2020 - version 2.7
New: Site Health module
New: Clear page cache for all subsites from network admin
Enhance: Asset Optimization on WPMU DEV hosting staging
Enhance: Asset Optimization "How does it work?" section
Enhance: Gzip configuration UI/UX
Enhance: White labelling support
Enhance: Nginx instructions for browser caching and gzip compression
Fix: Rare instance of fatal PHP error in Page Caching module in multisite
Fix: Database cleanup removing drafts that are not from WordPress posts/pages
Fix: Cloudflare configuration wizard
Fix: Upgrade page buttons hover state
Fix: Elements with non-unique IDs in Asset Optimization module
October 1, 2020 - version 2.6.2
New: Integration with WPMU DEV hosting FastCGI cache
New: Allow removing query strings from assets network wide
New: Allow removing Emoji scripts and styles network wide
Enhance: Show OpCache notice on WPMU DEV hosting
Enhance: Page cache preloader description text
Enhance: Page cache sitemap detection
Enhance: Asset Optimization "How does it work?" section
Enhance: Automatic Asset Optimization UI/UX
Enhance: Upgrade scripts on network installs
Enhance: White labelling support
Enhance: Integration with Cornerstone builder
Fix: File change detection notice on multisite
Fix: Asset Optimization logs on network subsites
Fix: Missing downtime in Uptime reports
Fix: Minor accessibility issues with toggles and icons
Fix: Include/exclude icons in Asset Optimization
Fix: Clearing mobile cache on page/post edit
Fix: Error when clearing Cloudflare cache
Fix: Log cleanup
Fix: Redis connect modal
September 8, 2020 - version 2.6.1
Fix: Errors on multisite upgrade
Fix: Asset Optimization network debug logs UI
Fix: Asset Optimization exclusions select styles
Fix: Typos in Advanced Tools module
September 7, 2020 - version 2.6
New: Asset Optimization automatic mode
New: Asset Optimization presets
New: Support for caching page headers
Enhance: Compatibility with tagDiv Composer
Enhance: Page Cache sitemaps support
Enhance: Handling of critical.css file
Enhance: Notices and forms accessibility
Fix: register_rest_route was called incorrectly warning in WordPress 5.5
Fix: Asset Optimization reset to defaults action
Fix: Asset Optimization file size reductions calculation
Fix: Asset Optimization PHP silenced notices
Fix: Asset Optimization activate page
Fix: Opcache integration
Fix: Styles conflict with SupportCandy Reports plugin
Fix: Performance modal closing on initial scan
Fix: Preserve image ratios when branding
August 11, 2020 - version 2.5.3
Fix: Remove background color from critical.css file
August 11, 2020 - version 2.5.2
Enhance: Change default value for file change detection
Fix: register_rest_route was called incorrectly warning in WordPress 5.5
Fix: Asset Optimization not enabling in network admin in WordPress 5.5
Fix: Performance modal closing on initial scan
July 21, 2020 - version 2.5.1
Enhance: WordPress 5.5 compatibility
Fix: Performance scans getting stuck on a loop
Fix: Settings reset functionality
July 20, 2020 - version 2.5
New: Redis object cache
New: Comment lazy loading
Enhance: Performance report functionality
Enhance: Try to fetch latest performance report, if present on the Hub
Enhance: Compatibility with Oxygen builder
Enhance: Asset Optimization UI
Enhance: Performance reporting UI
Enhance: Uptime reporting UI
Enhance: Page cache handling of advanced-cache.php file
Fix: Asset Optimization not returning some assets back to WordPress queue
Fix: Asset Optimization not updating assets on version change
Fix: Cache clear from Hub
Fix: Deactivate button in Gzip module
Fix: Smush links in dashboard meta box
Fix: class-oembed.php is deprecated error
June 11, 2020 - version 2.4.4
Enhance: Compatibility with new plans
June 4, 2020 - version 2.4.3
Enhance: Dashboard plugin compatibility
March 2, 2020 - version 2.4.1
Fix: Plugin copy updates
February 3, 2020 - version 2.4
New: Option to exclude assets from CDN
New: Integration with Beaver Builder to clear asset optimization and page cache
Enhance: Plugins page links
Enhance: Page Cache error handling on the Hub
Enhance: Move WooCommerce session cookie to default exclusion list
Enhance: Compatibility with ReCaptcha v2 for Contact Form 7
Enhance: Update browser cache expiry recommendations to 1 year
Enhance: Update asset optimization CDN expiry to 1 year
Fix: Do not preload cache on menu update/save
Fix: Asset Optimization not properly parsing some assets from the footer
Fix: Remove Take a Tour button from network admin Asset Optimization page
Fix: Do not rewrite critical.css file on updates
Fix: Fatal errors when logger class could not be found
Fix: Gzip compression module links
Fix: Compatibility with WooCommerce Product Filter
Fix: 502 errors with Gravatar caching and pingbacks
January 7, 2020 - version 2.3
New: Uptime and performance report layout
Enhance: Opcache support
Enhance: Page Caching preloading
Enhance: Accessibility in all modals
Fix: Cloudflare integration
Fix: Zend OPcache API is restricted warning
Fix: Smush configure link on Hummingbird dashboard page in multisite
Fix: Page Caching status on subsite dashboard pages
Fix: Page Caching not excluding pages by full URL
Fix: Page Caching purge when direct filesystem method is not available
Fix: Page Caching not removing PHP die function from cached files
Fix: Page Caching log link
Fix: Performance test reports notice text
Fix: Undefined index HTTP_REFERER notice
Fix: Asset Optimization tour modal based on the selected mode
November 12, 2019 - version 2.2.2
Fix: Duplicate preloading of home page
Fix: Front page preloader stuck in a loop on some hosts
Fix: Cache preloader settings
November 10, 2019 - version 2.2.1
Fix: Remove full site auto preload to avoid high CPU usage
November 6, 2019 - version 2.2
New: Add translation settings
New: Option to disable WooCommerce cart fragments scripts
New: React based dashboard for Gzip compression module
Enhance: Asset Optimization RTL support
Enhance: Optimize Cloudflare checks
Enhance: Performance report recommendations
Fix: Asset Optimization reset settings will trigger a new scan
Fix: Database module clearing out entries that are cached
Fix: Page Caching errors when clearing log files
Fix: Translation strings
Fix: Database cleanup json syntax error
September 10, 2019 - version 2.1.1
Fix: PHP Fatal Error on outdated PHP versions
August 28, 2019 - version 2.1
New: Add/remove new recipients for Uptime notifications
New: Serve compressed versions of cached files
New: Allow excluding pages with specific cookies from caching
New: Page Caching option to skip mobile devices
New: Page Caching option to clear page cache on comment post
New: Page Caching option to clear cache at set intervals
New: Preload page caching
New: SiteGround integration
New: WP Engine integration
New: OPcache integration
New: Varnish integration
New: Asset optimization tour
Enhance: Asset optimization publish changes button layout
Fix: Page Caching control on subsites
Fix: Asset Optimization inlining only compressed assets
Fix: Asset Optimization tooltips
Fix: Performance scan not showing progress when started from quick setup
Fix: PHP warning in Page Caching module when $wphb_fs was not initialized
Fix: PHP warning in Page Caching when compression option was enabled
July 1, 2019 - version 2.0.1
New: Upgrade page
Enhance: Show Smush meta box on dashboard in network installs
Enhance: Allow activating Gravatar and Page caching modules from dashboard
Enhance: Do not reschedule performance reports if no reports are enabled
Enhance: Uninstall procedure
Enhance: IE 11 compatibility
Enhance: Uninstall procedures
Enhance: Divi integration
Enhance: WP Hide & Security Enhancer compatibility
Enhance: Asset Optimization processing inline assets
Fix: Warnings from Page Caching module during uninstall
Fix: PHP notice when saving Performance report settings on main site in a network install
Fix: Asset Optimization filters
Fix: Asset Optimization PHP 5.4 incompatibility
Fix: Asset Optimization tooltips
Fix: Asset Optimization stripping slashes from local compressed files
Fix: Hide scheduled database cleanup from subsites
Fix: PHP warning when updating from Free to Pro
Fix: wphb_page_cache_custom_terms filter in multisite
Fix: Performance report audits classifications
Fix: Undefined index HTTP_HOST notice
Fix: Allow using / in user exclusion rules in Page Caching module
May 3, 2019 - version 2.0.0.1
Fix: Frontend extra padding issue
April 30, 2019 - version 2
New: Performance reports API
New: Performance reports module
New: Option to keep plugin settings and/or data on uninstall
New: Add wphb_page_cache_custom_terms filter to clear cache for custom terms (see plugin documentation for example usage)
New: Integration with Cornerstone page builder
New: Network admin Asset Optimization settings page
New: Subsite dashboard page
New: Customize performance email reports
Enhance: Network admin dashboard layouts
Enhance: Performance report modal and loader
Enhance: Do not deactivate Cloudflare integration on plugin deactivation
Enhance: Plugin UI and UX
Enhance: Clear page cache when files from asset optimization module expire on CDN
Enhance: Allow combining files on HTTP/2
Fix: PHP warning when selecting a site from Cloudflare zone list
Fix: PHP warning when disabling Cloudflare integration
Fix: PHP warning in logger module
Fix: Asset Optimization not decoding HTML entities when inlining CSS files
Fix: Asset Optimization not loading inline mediaelement script
Fix: Asset Optimization CDN not replacing relative paths on multisite mapped domains
Fix: Asset Optimization filters
Fix: Clear cache notice not dismissing on multisite
Fix: Empty Page Caching settings page shown on subsites
Fix: Issue saving user agents with spaces in Page Caching module
Fix: Cache not cleared on plugins update (if auto clear enabled)
Fix: Uptime not loading scripts when Branda text replacement rules are applied to Hummingbird
Fix: Gravatar Caching not finding local cached files
March 25, 2019 - version 1.9.4.1
Fix: Only cache valid http responses (skip 30x, 40x, 50x error codes)
March 19, 2019 - version 1.9.4
New: Gutenberg compatibility
New: WP Hide & Security Enhancer compatibility
New: Uptime notifications
New: Scheduled Uptime reports
New: Gzip compression module will now detect and warn about privacy mode
Enhance: PHP 7.3 compatibility
Enhance: UI/UX
Enhance: Remove activation tooltip
Enhance: Improve operations with advanced-cache.php file in Page Caching module
Enhance: Remove sitemaps xml from Page Caching (on default settings)
Enhance: WPMU DEV hosting integration with Asset Optimization
Fix: Typos
Fix: Asset Optimization reset button not working
Fix: Asset Optimization settings clearing out on plugin deactivation
Fix: PHP warning on first plugin activation (or after settings reset)
Fix: Front page not caching
Fix: Page caching not enabled/disabled from Hub
Fix: Fatal error in class-hub-endpoints.php
Fix: Inability to clear individual post cache in subdirectory WordPress installs
December 6, 2018 - version 1.9.3
New: Download and clear Asset Optimization logs on multisite
New: Color accessibility option
New: wphb_shold_cache_request_pre action hook to exclude requests from caching
New: Whitelabeling option when used with Dashboard plugin
Enhance: Remove activation redirect to plugin page, add pointer for new users
Enhance: Do not cache pages with wp_woocommerce_session_* cookies
Enhance: Do not redirect to plugin page after clearing cache
Enhance: Compatibility with Hub actions
Enhance: Do not recreate advanced-cache.php if already exists
Enhance: WPMU DEV hosting integration with Asset Optimization
Fix: Do not trigger new Asset Optimization scan in filters
Fix: UI overlapping issues on Asset Optimization page
Fix: Loader icons not showing progress in Database Optimization module
Fix: Compatibility with Ultimate Branding
Fix: Page caching not properly processing late init scripts
Fix: PHP warnings in settings-hooks.php
August 15, 2018 - version 1.9.2
New: Asset Optimization ability to regenerate single files
New: Auto clear out logs that are older than 30 days
New: Action hooks: wphb_get_performance_report, wphb_clear_page_cache and wphb_delete_db_data
New: REST API endpoints for gzip compression, browser caching and clearing caches
New: GDPR policy text
Enhance: Improve support for Bedrock installations
Enhance: Improve tooltips on Asset Optimization page
Enhance: Improve UI in Asset Optimization module
Enhance: Log file control for Asset Optimization and Page Caching modules
Fix: Errors in Asset Optimization module on WordPress versions 4.6 and lower
Fix: Messages in Asset Optimization dashboard module in network admin
Fix: PHP warnings after ignoring performance reports
Fix: Incorrect stats calculations in Asset Optimization module, when there are assets bigger than 1 Mb in size
Fix: Asset optimization scans getting stuck on some installs
Fix: Compatibility with WordPress 4.6
June 19, 2018 - version 1.9.1
New: Icons for modules on Dashboard page
New: Summary module meta box on caching pages
New: Retain Asset Optimization settings on recheck of files
Enhance: Optimize stylesheets and javascript code
Enhance: Replace plugin menu icon font with inline SVG
Enhance: Various UI/UX improvements
Enhance: Compression savings calculations
Enhance: Database cleanup module to use builtin WordPress functions to clean expired transients
Enhance: Cloudflare meta box behavior
Enhance: Handling of individual expiry settings in Browser Caching module
Enhance: Better sync with the Hub
Fix: Gzip compression not properly detected on some sites
Fix: PHP warning during cron performance report
Fix: PHP warning after clicking on configure link on the Dashboard Advanced Tools meta box
Fix: RTL styles in CDN will now be processed correctly
Fix: Asset Optimization module incorrectly showing 0% savings
Fix: Asset Optimization module include/exclude toggle not enabling Publish Changes button
Fix: Translation strings
Fix: Clear cache button on admin tab not working properly on some installs
May 29, 2018 - version 1.9
New: Page caching dynamic page types
New: Define the path where to store optimized assets
New: Advanced Tools now available on multisite installs
Fix: Asset optimization error during minify process
Fix: Remove invalid link to configure browser caching in IIS 6
Fix: Hide clear cache notice when setting file change detection to auto
Fix: Incorrect link on the Gzip compression and Browser caching modules
Fix: Performance report colors, icons and buttons
Enhance: Asset Optimization UI
Enhance: Asset Optimization re-check expiry button functionality
Enhance: Asset Optimization handling of root-relative URLs when using CDN
Enhance: Asset Optimization fonts moved to Other section in the file list
Enhance: Asset Optimization size handling of compressed assets
Enhance: Publish changes notice is now less invasive
Enhance: Error handling in Cloudflare module
Enhance: Optimize performance on Caching modules
Enhance: Prefetch DNS values are empty by default, with the ability to auto paste in recommended defaults
Enhance: Clear cache notices will not show on subsites in a multisite network
Enhance: Hummingbird will no longer store user selected server type and always show detected server
April 24, 2018 - version 1.8.2
New: System Information module in Advanced Tools
Enhance: Improve caching notices
Enhance: Remove clear cache notice in Asset Optimizztion when re-checking files
Enhance: Asset Optimization performance improvements
Enhance: Asset Optimization log option in multisite moved to network settings
Fix: Performance test previous score not updated
Fix: Links in performance reports in multisite are not always redirecting to correct page
Fix: PHP 5.2 compatibility
Fix: Various UI fixes and improvements
Fix: Browser caching changes not reflected when selecting LiteSpeed server
Fix: Asset Optimization incorrect states for some files
Fix: CDN option changing state during a new scan
Fix: Remove wphb_minify_clear_files cron task when Asset Optimization module is not enabled
Fix: Warnings during ignore performance report
April 12, 2018 - version 1.8.1
New: Option to auto clear cache on plugin/theme update
New: Option to hide all notices
New: Option to show clear cache button on the admin bar
Enhance: Various performance improvements and tweaks
Enhance: Removed duplicate queries
Enhance: Optimize database writes/reads
Enhance: Keep compression settings when switching from advanced to basic view in asset optimization
Enhance: Javascript code optimization
Enhance: Improve WP_CACHE detection to avoid PHP warnings on some configurations
Enhance: Increased expiry time for files in asset optimization module
Fix: Remove RSS feeds from page caching
Fix: Empty exclusion rules in page cache settings were halting all page caching
Fix: Publish changes button not working after bulk updates
Fix: Page caching exclusion rules will now only escape the dot in the file extension (if present)
Fix: Product page type not showing in page caching settings
March 14, 2018 - version 1.8.0.4
Fix: API spam issue
Fix: Performance scans not returning any results on some hosts
Fix: High CPU usage with wphb-check-cf checks
March 13, 2018 - version 1.8.0.3
Enhance: Better settings upgrade on multisite installs
Fix: Scheduled performance reports stuck on a loop
March 8, 2018 - version 1.8.0.2
Fix: Cached with Hummingbird comment shows on top of the page
March 7, 2018 - version 1.8.0.1
Fix: Missing share-ui library
March 7, 2018 - version 1.8
New: Advanced tools
New: Option to remove query strings from static resources
New: Option to remove Emoji
New: Option to add critical CSS
New: Link to Hummingbird docs on the plugin page
New: Page caching module can now cache 404 pages
New: RSS feed cache options
New: Clear cache button on specific pages/posts
New: Database cleanup module
New: Prefetch DNS
New: Option to ignore performance reports
Enhance: Refactored plugin code to reduce number of errors and collisions with third party plugins
Enhance: Add links to docs on the plugin page
Enhance: Minification renamed to Asset Optimization
Enhance: Minification logs are now stored in wphb-logs instead of wphb-cache folder
Fix: CDN being enabled from minification scans on subsites in multinetwork installs
Fix: Default page caching exclusion rules regex syntax error
Fix: Clear cache notice clearing minification settings
Fix: Gzip not activating on Apache even if mod_deflate is installed on host
February 6, 2018 - version 1.7.2
New: Minification logging
New: Performance reports for subsites
Enhance: PHP 7.2 compatibility
Enhance: Better support for installs where SSH of FTP filesystem methods are used
Enhance: Texts in tooltips and notices in minification module
Enhance: Improve dashboard performance module UI
Enhance: Page caching will now add die() to the header of cached files and logs to improve security
Enhance: Better integration with Divi theme
Enhance: Minification UI
Enhance: Uptime UI
Fix: Page caching will not be halted forever if minification scan fails to finish
Fix: Minification not enqueuing some scripts correctly (better support for Google maps, Google reCAPTCHA)
Fix: Page cache not updated when comments added on multisite subdirectory installs
Fix: Layout issues on IE11
Fix: Hummingbird causing Internal server 500 error on some hosts
Fix: Typos on browser caching page and membership modal
January 15, 2018 - version 1.7.1
New: Download log button in page caching module
New: Minification screen has been split into beginner and advanced views
New: Minification advanced view allows manipulations with jquery, jquery-core and jquery-migrate files
Enhance: Page caching module checking for wp-content directory and wp-config.php file
Enhance: Hummingbird will convert any path to regex expression in exclusion rules in page caching module
Enhance: Compatibility with Bedrock
Enhance: Detection and handling of WP_CACHE constant in wp-config.php file
Enhance: More informative tooltips for caching modules
Fix: Minification not always correctly detecting when HTTP/2 is used
Fix: Cloudflare integration shows empty zone when website domain includes www
Fix: Notices during page/post edit when page caching is active
November 14, 2017 - version 1.7.0.3
New: Debugging option for page caching
New: Support for DONOTCACHEPAGE
Fix: Ability to disable minification on multisite
Fix: Rating message shown on Pro version and without a 7 day delay
Enhance: Description on clear cache notice
Enhance: Better support for clearing cache for post/page taxonomies
Enhance: Do not try to cache pages if advanced-cache.php can't load page caching class
November 7, 2017 - version 1.7.0.2
Fix: Clear cache notices will not auto activate minification
Fix: Inability to update performance reports settings
Enhance: Improve page caching descriptions
November 2, 2017 - version 1.7.0.1
Fix: White screen when trying to clear cache after plugin/theme update on multisite install
November 2, 2017 - version 1.7
New: Page caching
New: Inline styles in minification
New: Documentation link for all modules
New: Gravatar widget on dashboard page
Enhance: Code optimization and improvements aimed at improving performance in wp-admin
Enhance: Add type icons to browser caching and gzip compression pages
Enhance: Improved UX in the dashboard, browser caching and gzip modules
Enhance: Better notice handling
Enhance: Browser caching will auto check status on expiry settings update
Fix: Cache expiry time not shown correctly for month and year
Fix: Performance tests not running from quick setup modal
Fix: Minified files not hosted on CDN
Fix: Expiry times not displayed correctly for month and year periods
October 2, 2017 - version 1.6.2
Fix: API spamming issue
September 13, 2017 - version 1.6.1
New: Add font types to browser and cache rules
New: Automatic detection of HTTP/2 and disable of combine function in minification
Enhance: Add a button to the cache page for saving settings (instead of ajax)
Enhance: Add a scrollbar to expiry settings dropdown
Enhance: Better sync between Hummingbird and the Hub
Enhance: Improve error and zone handling for Cloudflare
Enhance: Links to support articles will now open in a new window
Enhance: Gravatar caching will respect the classes of original HTML elements
Enhance: Accessibility on hidden form elements
Enhance: Gzip module page layout
Enhance: Add Gravatar support when using get_avatar_url()
Show all changes
August 7, 2017 - version 1.6
New: Gravatar caching
New: Caching module layout
New: Ability to defer scripts in minification
Enhance: Better detect GZIP and browser cache
Enhance: Do not minify files that are already minified by a theme or a plugin
Enhance: Better support for older PHP versions (5.2 and 5.3)
Enhance: Improve admin notice styles, make notices dismissable
Enhance: Improve dashboard layout
Enhance: Better connectivity with the Hub
Enhance: Better support for support for screen readers
Fix: Overlapping issues in dashboard
Fix: PHP notices on dashboard page and during activation/deactivation
Fix: Minification not working on some subsites in a network
Fix: Minification stuck at 10% on some installs
July 17, 2017 - version 1.5.5
Fix: Bug in Performance Report
Fix: Fatal error on activation on the free versioon
Fix: HTML tags in CloudFlare module
July 13, 2017 - version 1.5.4
Fix: Cron reports were stuck on a loop on some WordPress installations
Fix: Issue with reports and calculating UTC time
Fix: Minification was duplicating inline styles
Fix: IE incompatibility in magnification screen
Fix: Compatibility with Contact Form 7
Fix: Mobile menus not working on Performance and Minification pages
Enhance: Remove jQuery and jQuery migrate from minification process
Enhance: Minor style changes and updates
Enhance: Cron reports functionality
Enhance: Code optimization
Enhance: Admin area performance improvements
June 21, 2017 - version 1.5.3
Fix: Avada & Google Maps scripts incompatibility
Fix: Bulk update not working when selecting all items in minification screen
Fix: Minification engine sometimes forget about files and did not clean them
Fix: Minification was always showing 0% saved in some cases
Fix: Enjoy pro features notice does not go away
Fix: Performance scans were not active for some users of the free version of the plugin
Enhance: Some code optimizations in few areas
Enhance: Minified files are now processed in a background task and in a bigger batch
Enhance: Some minor styles changes
Enhance: Use CDN option is not available in sites of a multisite anymore and is controlled from network admin
Enhance: Improved activation logic for free/pro versions
Some other minor fixes and refactoring
June 5, 2017 - version 1.5.2
Fix: Minification actions in bulk update modal were not functioning properly
June 5, 2017 - version 1.5.1
New: Allow to customise reports with WordPress hooks
Enhance: Reports notifications now allow user name to be customised
Enhance: When free and pro versions are activated, free version is auto deactivated
Fix: Do not assign any user for reports notifications by default
Fix: Performance settings were not properly saved if there were no user emails in the list
Fix: Reports notifications could not be switched off
Performance notifications is now pro feature only
Moved dashboard class to pro folder
Introduced ES6 in some scripts
Some minor styles fixes
Some other minor fixes
May 25, 2017 - version 1.5
This release is focused on a new brand Admin UI. Also, we would like to welcome the new feature Performance Reports. Users are now able to schedule performance reports and get the results right into their email inboxes!
Show all changes
April 25, 2017 - version 1.4.3
Fix: Sometimes minification stats appeared as a negative number
Enhance: Minification: Make all post metadata private
New: Added new actions to modify where HB saves the files
March 2, 2017 - version 1.4.2
Fix: MarketPress incompatibility
Fix: In some cases, assets were not moved to footer
Fix: Assets were always combined if some of them were marked as "not combined" in the same group
Fix: Keep handle name when only one handle is enqueued in a group for better compatibility with wp_script_is function
Fix: add_inline_scripts/styles did not work for plugins that inject inlines too late
Fix: Sometimes assets are not enqueued under https if the site is SSL
Enhance: CloudFlare box - Show a message if there are no zones available
Some other minor fixes/improvements
January 12, 2017 - version 1.4.1
Fix: Upgrade process was triggered too early provoking a fatal error when Smart Crawler was active
Fix: Minify Group warning
Fix: Error when WPMUDEV Dashboard was not activated
January 11, 2017 - version 1.4
New: Brand new minification engine
New: Minified files are now processed in WPMUDEV's servers
New: Users can use WPMUDEV's CDN to store minified files
New: Clear CloudFlare cache feature
Fix: PHP code in stylesheets could potentially be exposed
Enhancement: stylesheets with @import directives are not minified anymore due to multiple issues that were causing
Some admin styles improvements
October 24, 2016 - version 1.3.5
This version adds a better integration between Hummingbird and Divi 3.0 builder
Show all changes
October 7, 2016 - version 1.3.4.1
Fixed: Minification was always enabled in some sites.
October 6, 2016 - version 1.3.4
Maintenance release. Minification now needs at least PHP 5.3. Some Javascript issues have been addressed for CloudFlare meta box
Show all changes
September 2, 2016 - version 1.3.3
Fix: Parse error in CloudFlare module when ASP tags detection was active in PHP
August 22, 2016 - version 1.3.2
Fix: Error when detecting CloudFlare on activation
August 17, 2016 - version 1.3.1
Maintenance release. It fixes a parse error in old PHP versions and a small bug related to CloudFlare module
Show all changes
August 15, 2016 - version 1.3
This release focuses mainly in a new feature: CloudFlare integration. Users can set CloudFlare browser caching settings from Hummingbird Dashboard. It also detects a new type of server: LiteSpeed and introduces a new Javascript minificator.
Show all changes
August 10, 2016 - version 1.2.4
Fixed fatal error on activation when PHP version is < 5.3
July 22, 2016 - version 1.2.3
Enhance: Updated WPMU DEV styles library
June 17, 2016 - version 1.2.2
This release features a new and more reliable Javascript minifier. It also improves Uptime notices and an error in old PHP versions (
May 17, 2016 - version 1.2.1
This release add some fixes and improvements on minification and Gzip modules among some others minor fixes:
Fix: Excluded files did not appear on list after re checking files
Minor fixes on Google Chart API
Search by extension in minification page
Faster minification scan
Fix: Server type not updated when user switches it
Better GZIP htaccess code
Show all changes
April 18, 2016 - version 1.2
New: Filter by plugin, theme or filename in minification screen
New: Bulk actions in minification screen
New: Divi integration
New: Splitted minification chart into header and footer charts
Fix: Unconsistent count of enqueued files in Dashboard
Fix: BuddyPress warning
Fix: PHP 5.2.4 error
Fix: GZIP and caching results were cleared after 1 hour
Fix: Login screen errors due to minification process
Fix: Sometimes minificated sources were enqueued twice.
Admin styles improvements
Other minor fixes and improvements
March 18, 2016 - version 1.1.2
Fixed: Performance test waiting time set back to 5 minutes
March 17, 2016 - version 1.1.1
Fixed: Uptime not displaying chart
Fixed: Warning in Uptime page
March 16, 2016 - version 1.1
New: New filetype in Caching results
New: wphb_add_meta_box filter
New: wphb_code_snippet filter
Enhance: Get Uptime results when the plugin is activated
Enhance: Start a performance test when the plugin is activated
Enhance: Better errors handling in Plugin API Classes
Enhance: Better cache clean on deactivation
Fixed: Minification cached resources not being loaded via https
Fixed: Permissions errors in multisites
UX Improvements
March 3, 2016 - version 1.0.1
Enhance: Added plugins list action link
Enhance: If Browser Caching is already recommended or better, Enable button is now hidden
Enhance: Activate API log by using WP_DEBUG_LOG constant
Fixed: Warning when deleting cached files
Fixed: Empty file was appearing when all assets were sent to footer
Fixed: settings were reset to default when plugin was deactivated.
Some other minor enhancements/fixes
February 23, 2016 - version 1
First release
Tải Miễn Phí WP Hummingbird Pro v3.3.3 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup