HomePress NULLED v1.3.5 – Real Estate WP Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 300

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

HomePress NULLED là một theme WordPress Bất động sản cao cấp từ StylemixThemes được đặc trưng bởi plugin uListing mạnh mẽ. Sử dụng HomePress để tạo trang web danh sách Bất động sản tuyệt vời hoặc thị trường Bất động sản mà khách hàng của bạn sẽ thích lướt qua. theme HomePress dễ sử dụng trên giao diện người dùng cũng như trong quan điểm của quản trị viên. Điều này mang lại một làn gió mới cho trang web quản lý Thuộc tính.

Link Demo : https://themeforest.net/item/homepress-real-estate-wordpress-theme/23980909

HomePress NULLED – TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

 • Bản địa hóa đầy đủ bằng 7 ngôn ngữ: Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga
 • Trình chuyển đổi demo nóng
 • Trình tạo trang phần tử
 • 20+ Mô-đun tùy chỉnh độc quyền cho Elementor
 • Trình cài đặt 1 lần nhấp
 • Các tệp PSD bao gồm
 • Hiệu suất tốc độ cao
 • Tối ưu hóa SEO
 • Bố cục trang linh hoạt
 • Thiết kế đáp ứng
 • Cập nhật thường xuyên
 • Liên hệ với Mẫu 7 – Sẵn sàng
 • MailChimp – Sẵn sàng
 • Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7
 • Tài liệu đi kèm
 • Phông chữ trên web của Google
 • Tính năng Xem nhanh
 • Phông chữ tùy chỉnh, biểu tượng
 • Biểu tượng Font Awesome

HomePress NULLED v1.3.5 - Real Estate WP Theme

HomePress NULLED v1.3.5 - Real Estate WP Theme

HomePress NULLED v1.3.5 - Real Estate WP Theme

HomePress NULLED v1.3.5 - Real Estate WP Theme

HomePress NULLED v1.3.5 - Real Estate WP Theme

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download HomePress NULLED v1.3.5 – Real Estate WP Theme nulled changelog
1.3.6
5 Oct, 2021

UPD: Slider Revolution updated to 6.5.8​

UPD: HomePress Elementor updated to 1.2.6

UPD: Compatibility update with uListing 2.1.0​

UPD: Compatibility with Elementor 3.4.4​

UPD: Compatibility with Elementor Header & Footer Builder 1.6.4​

UPD: Compatibility with WordPress 5.8.1

1.3.5
1 Aug, 2021

FIX: Displaying Slider Revolution on the home page

UPD: Slider Revolution updated to 6.5.5​

UPD: HomePress Demo Import updated to 1.2.9

UPD: HomePress Elementor updated to 1.2.5

UPD: Compatibility update with uListing 2.0.7​

UPD: Compatibility with WordPress 5.8

1.3.4
17 Jun, 2021

FIX: Deprecated Typography scheme in Elementor widgets

FIX: Compare Page settings for demo import

UPD: Slider Revolution updated to 6.4.11​

UPD: HomePress Configurations updated to 1.2.6

UPD: HomePress Demo Import updated to 1.2.8

UPD: HomePress Elementor updated to 1.2.4

UPD: Compatibility update with uListing 2.0.0​

UPD: uListing Wishlist updated to 1.1.3

UPD: uListing Compare updated to 1.1.6

1.3.3
5 May, 2021

FIXED: The third step of the listing creation process is not available when there are no Featured plans added

FIXED: uListing Builder draggable issues

UPD: Slider Revolution updated to 6.4.6​

UPD: HomePress Configurations updated to 1.2.5

1.3.2
5 Apr, 2021

FIXED: Gallery map buttons

FIXED: Minor frontend bugs

1.3.1
25 Mar, 2021

NEW: Homepage Template Style​

1.3.0
19 Mar, 2021

NEW: Main Demo

NEW: Listing Type Banner Elementor widget

NEW: Property Slider Elementor widget

NEW: Style 5 for Testimonials Elementor widget

NEW: Style 1 and Style 2 for Staff Elementor widget

NEW: "Show more button" setting for Listing Posts Elementor widget

NEW: Border radius settings for buttons in Theme Options

UPD: WordPress 5.7 compatibility

UPD: Slider Revolution updated to 6.3.9​

UPD: uListing Wishlist updated to 1.1.2

1.2.9
23 Jan, 2021

FIX: Displaying data in a profile form on a single listing page

FIX: Displaying the featured label in the listing posts module

FIX: Editing text in the form of adding a listing

FIX: Minor security changes in custom uListing templates

UPD: Compatibility with uListing 1.7​

UPD: uListing Wishlist updated to 1.1.1

UPD: uListing Compare updated to 1.1.5

UPD: Slider Revolution updated to 6.3.5​

1.2.8
22 Dec, 2020

Compatible with WordPress 5.6

NEW: Setting «Header positioning» added to Header Footer Builder

FIXED: «Display On» option in Header Footer Builder

FIXED: Missed MailChimp form added to demo import

FIXED: 'Select region' issue fixed in Neighborhood widget

UPD: HomePress Configurations updated (v 1.2.3)

UPD: HomePress Demo Import updated (v 1.2.5)

UPD: HomePress Elementor updated (v 1.2.2)

UPD: uListing Wishlist (v 1.1.0)

UPD: uListing Compare (v 1.1.4)

Ensured uListing compatibility (v 1.6.4)​

UPD: Slider Revolution updated to 6.3.3​

1.2.7
3 Dec, 2020

FIXED: Image doesn't fill the container on uListing Gallery Style 3

FIXED: uListing category badges appearance on a single listing page fixed

FIXED: The demo import loading process is very slow

FIXED: Notification message text on the account page fixed if there are no pricing plans

FIXED: 'Delete' listing option is not working

FIXED: Negative amount of available listings on 'Add new property' page

Ensured uListing compatibility (v 1.6.3)

1.2.6
22 Oct, 2020

FIX: Full Image in Popup on uListing Gallery Style 3

FIX: Background Color for Menu Link Actions

FIX: Mobile uListing Filter

FIX: Minor Fix in Mobile Version

Ensured uListing compatibility (v 1.6.1)

1.2.5
13 Oct, 2020

NEW: Added Quick View module.

NEW: Added New Styles for Attributes.

FIX: Hamburger Button on menu.

FIX: uListing Gallery - Style 1.

FIX: Google Map on profile page.

FIX: New fields on uListing checkout page.

FIX: uListing pagination scroll on mobile version.

FIX: Images size in attributes settings.

FIX: uListing login account module.

FIX: Users can see reviews on the inventory page.

FIX: Agency tab info.

Ensured WordPress compatibility (v 5.5).

Ensured uListing compatibility (v 1.5.7).


1.2.4
2 Sep, 2020

Revolution Slider plugin updated 6.2.22.

1.2.3
6 Aug, 2020

FIX: minor vulnerability fix in JavaScript

1.2.2
30 Jul, 2020

FIX: Demo Import issues with Elementor (v 2.9.14)

1.2.1
16 Jul, 2020

FIX: Image Sort on uListing Gallery Style 3.

FIX: DropDown Icons on uListing Search Box Style 5.

FIX: Featured Image on Submit Form Gallery.

FIX: Hide Wp Admin Panel for Users.

1.2
26 Jun, 2020

NEW: Add ShortCode filed for "Profile Form" uListing custom module. For custom contacts form on Listing Single Page.

NEW: Add ShortCode filed for "Theme Options -> General - Account settings". For custom contacts form on User Page.

UPD: [export_listing_data.txt] demo updated. . For custom contacts form on User Page

UPD: [export_listing_type_builder_data.txt] demo updated.

UPD: [export_listing_type_data.txt] demo updated.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.2).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.2).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.2).

FIX: Contact form does not send email to post author (Single Listing Page).

FIX: On Agent Profile Page the website section of the agent is not displaying.

FIX: Datepicker popup on IDX Pages.

FIX: [login_register.php] Change text "Login" to "Sign in".

1.1.9
24 Apr, 2020

NEW: Image Map Pro demo.

FEATURE: Builder - Profile Avatar new style added.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.9).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.9).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.9).

FIX: Mortgage Calculator bug fixed.

FIX: Builder - Text & Number attribute styles bugs fixed.

FIX: Minor bug fixes.

1.1.8
17 Apr, 2020

Compatible with WordPress 5.4.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.8).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.8).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.8).

uListing Compare plugin updated (v 1.1.2).

Revolution Slider plugin added (v 6.2.2).

NEW: Agencies feature added.

NEW: Interactive Floor Plans feature added with Image Map Pro plugin.

NEW: uListing Layouts Builder Exporter/Importer added.

FIX: Minor bug fixes.

1.1.7
16 Mar, 2020

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.7).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.7).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.7).

NEW: Single Property 6 page added.

NEW: Single Property 7 page added.

NEW: Gallery, Google Maps, and Street View switcher added.

NEW: Mortgage Calculator new Style added.

NEW: Similar Listing module (widget) added.

NEW: Featured Listing module (widget) added.

FEATURE: uListing Builder - Column Position settings added.

FIX: Elementor Icon Button issues fixed.

FIX: Google Fonts switcher bug fixed.

FIX: Minor bug fixes.

1.1.6
13 Feb, 2020

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.6).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.6).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.6).

uListing Compare plugin updated (v 1.1.1).

Revolution Slider plugin added (v 6.1.8).

FEATURE: Find My Location.

FEATURE: Next & Previous button on MAP.

FIX: Demo import bug fixed.

FIX: Price Left/Right space disappearing bug fixed.

FIX: Delete Number Count errors fixed.

FIX: Attribute Type change errors fixed.

FIX: Delete Attribute bug fixed.

FIX: Page statistics bug fixed.

FIX: Minor bug fixes.

1.1.5
9 Jan, 2020

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.5).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.5).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.5).

FIX: Compare bug fixed.

FIX: OpenStreetMap bug fixed.

FIX: Minor bug fixes.

1.1.4
27 Dec, 2019

NEW: OpenStreetMap integration added.

NEW: MapBox integration added.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.4).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.4).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.4).

uListing Compare plugin updated (v 1.0.9).

FIX: Minor bug fixes.

1.1.3
9 Dec, 2019

NEW: Home Leads Generation page added.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.3).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.3).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.3).

FIX: Minor bug fixes.

1.1.2
28 Nov, 2019

NEW: Home Property Slider page added.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1.2).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1.2).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1.2).

Revolution Slider plugin added (v 6.1.4).

FIX: Minor bug fixes.

1.1.1
25 Nov, 2019

FIX: Search Autocomplete bug fixed.

FIX: My Cart page bugs fixed.

FIX: Map Polygon bug fixed.

FIX: Minor bug fixes.

1.1.0
13 Nov, 2019

Compatible with WordPress 5.3.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.1).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.1).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.1).

NEW: Search Autocomplete feature added.

FIX: Minor bug fixes.

1.0.9
29 Oct, 2019

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.0.9).

uListing templates updated.

NEW: Single Property Home page added.

FIX: Add Listing Descriptions bug fixed.

1.0.8
3 Oct, 2019

HomePress Configurations plugin updated (v 1.0.8).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.0.8).

uListing templates updated.

FIX: Inventory filter bug fixed.

1.0.7
20 Sep, 2019

Demo Layout Pages renamed.

Demo Content updated.

FIX: Minor bug fixes.

1.0.6
9 Sep, 2019

FIX: Minor bug fixes.

1.0.5
29 Aug, 2019

NEW: Brokerage Agency home page added.

NEW: Agent 2 home page added.

HomePress Elementor plugin updated (v 1.0.5).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.0.5).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.0.5).

FIX: Minor bug fixes.

1.0.4
8 Aug, 2019

HomePress Elementor plugin updated (v 1.0.4).

HomePress Configurations plugin updated (v 1.0.4).

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.0.4).

uListing Compare plugin updated (v 1.0.8).

uListing Wishlist plugin updated (v 1.0.8).

NEW: Floor Plans added.

1.0.3
30 Jul, 2019

HomePress Elementor plugin updated (v 1.0.3).

NEW: Ready translation files for German, Spanish, French, Italian and Dutch (nl_NL) languages included.

NEW: Import & Export Listings feature added.

FIX: Demo Import bug fixes.

FIX: Minor bug fixes.

1.0.2
22 Jul, 2019

HomePress Demo Import plugin updated (v 1.0.1).

NEW: Ready translation files for Portugalian (pt_PT) and Russian languages included.

NEW: IDX Broker Importer added.

NEW: IDX Broker compatible.

NEW: iHomeFinder compatible.

NEW: Realtyna compatible.

FIX: Featured Listing problem fixed.

FIX: Minor bug fixes.

1.0.1
11 Jul, 2019

Users Grid element updated.

NEW: Filter Preloader added.

FIX: Minor bug fixes.

1.0
9 Jul, 2019

Theme release.

Tải Miễn Phí HomePress NULLED v1.3.5 – Real Estate WP Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup