Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 5

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Khóa Học jQuery Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao là cách nhanh chóng để vận dụng những tính năng tối ưu của nó vào công việc.
Giáo Viên : Nguyễn Đức Việt
Khóa học jQuery cơ bản đến nâng cao của giảng viên Nguyễn Đức Việt trên UNICA ra đời giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kỳ; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho nội dung; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học jQuery online này.
Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung khóa học Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Phần 1: Tổng quan về jQuery Bài 1: Giới thiệu jQuery Học thử 08:21 Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet Học thử 14:40 Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng Học thử 08:57 Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery Học thử 23:35 Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ23:35 Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu09:16 Bài 7: Xử lý phần html và css09:23 Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class13:27 Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 103:55 Phần 5: Project 2 One Page website Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page09:55 Bài 11: One page website phần html05:50 Bài 12: One page website phần css14:07 Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body10:36 Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset14:53 Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 205:14 Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass .. đã học Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng05:08 Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu08:32 Bài 18: Viết mã Html09:36 Bài 19: Viết mã Css10:23 Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút06:58 Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh10:45 Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp04:59 Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 304:02 Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 707:40 Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css317:17 Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition15:40 Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng Bài 27: Viết mã Html03:52 Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng17:37 Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung03:57 Bài 30: Viết mã Html04:11 Bài 31: Viết mã Css06:46 Bài 32: Phần css hiệu ứng07:20 Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm11:34 Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác04:15 Phần 9: Sử dụng animation Bài 35: Giới thiệu animation05:13 Bài 36: Sử dụng animation10:17 Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html05:03 Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css10:35 Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động13:49 Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html05:29 Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css10:48 Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động12:20 Bài 43: Tổng kết05:57 Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3 Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css305:43 Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 1 html09:54 Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 2 css09:44 Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 3 jquery17:14 Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper06:53 Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky04:30 Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay10:13 Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes08:19 Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng09:50 Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 1 html và css07:52 Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 2 html05:58 Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác07:02 Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng05:26 Bài 57: Hiệu ứng apple.com – Phần 1 html05:41 Bài 58: Hiệu ứng apple.com – Phần 2 css08:08 Bài 59: Hiệu ứng apple.com – Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 110:06 Bài 60: Hiệu ứng apple.com – Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 210:04 Bài 61: Hiệu ứng apple.com – Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 304:32 Bài 62: Hiệu ứng apple.com – Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev07:30 Bài 63: Hiệu ứng apple.com – Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide20:42 Bài 64: Hiệu ứng apple.com – Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng04:02 Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu02:34 Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng ‘let me in’10:44 Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết12:16 Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng07:27 Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 1 – html05:21 Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 2 – css08:22 Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 3 – jquery12:19 Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng10:25 Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 5 – phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế10:52 Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css08:23 Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css08:46 Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery11:25 Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery09:58 Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css10:18 Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery12:54 Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học06:42 Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery07:58 Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 1008:12 Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery09:32 Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 – viết mã html11:55 Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 – viết mã jquery10:19 Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 – filter bằng cách kết hợp jquery và isotope14:28 Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 – filter bằng cách quicksearch18:18 Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp04:50 Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery Bài 89: Giới thiệu kiến thức06:12 Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin07:08 Bài 91: Hiệu ứng popover09:50 Bài 92: Hiệu ứng tooltip06:44 Bài 93: Hiệu ứng tab10:05 Bài 94: Hiệu ứng modal06:25 Bài 95: Hiệu ứng carousel05:54 Bài 96: Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html10:29 Bài 97: Hiệu ứng scroll spy – phần 2 hiệu ứng scroll và animate17:04 Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery Bài 98: Giới thiệu kiến thức10:10 Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 116:41 Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 212:35 Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery11:58 Bài 102: Giới thiệu TimelineMax15:26 Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp04:42 Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website09:52 Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)10:07 Phần 17: Tổng kết khóa học Bài 106: Tổng kết kiến thức09:38 Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup