HappyForms Pro v1.27.2 – Friendly Drag And Drop Contact Form Builder


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

HappyForms Pro hỗ trợ bạn lập kế hoạch biểu mẫu liên hệ thuận lợi nhanh chóng tạo ra khách hàng tiềm năng, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu khảo sát và hơn thế nữa!

HappyForms Pro là cách đơn giản nhất để giám sát và phản ứng với các cuộc thảo luận với khách truy cập vào trang web của bạn. HappyForms: một người sáng tạo đơn giản hóa có lợi để tạo các biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu khách hàng tiềm năng, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu khảo sát và bầu trời là giới hạn từ đó!

HappyForms-Pro

HappyForms được cải tiến để xây dựng các cuộc thảo luận với khách truy cập trang web của bạn. Tự tin nhận ra rằng các tin nhắn được gửi đi gửi lại mà không gặp vấn đề về thư rác.

Tính năng HappyForms Pro – Trình tạo biểu mẫu liên hệ kéo và thả thân thiện

Tăng mức độ tương tác của khách hàng thông qua các biểu mẫu tốt hơn, đăng ký, khảo sát, thăm dò ý kiến ​​và nhận phản hồi WordPress

Phần tải lên tệp

Gặp gỡ Tệp đính kèm của chúng tôi. Giới hạn tải lên theo kích thước tệp, loại tệp và số lượng tệp.

Phân tích bảng điều khiển

Xem dữ liệu về tỷ lệ bỏ qua, mức sử dụng thiết bị, số lần hoàn thành biểu mẫu, v.v.

Lưu câu trả lời bị quên

Đôi khi mọi người rời đi trước khi hoàn thành biểu mẫu của bạn. Nắm bắt dữ liệu này một cách dễ dàng.

Biểu mẫu nhiều trang

Tách các biểu mẫu dài trên một số trang. Tạo trang kéo và thả dễ dàng.

Mở biểu mẫu trong cửa sổ bật lên

Mở biểu mẫu của bạn trong một cửa sổ phương thức bật lên. Dễ dàng cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

Mật khẩu bảo vệ

Chỉ cho phép những người có mật khẩu bí mật xem và trả lời biểu mẫu của bạn.

Mẫu lịch ngày / giờ

HappyForms Pro Đặt biểu mẫu của bạn để hiển thị và ẩn vào những thời gian và ngày cụ thể. Tuyệt vời cho các cuộc thi.

Giới hạn số lượng câu trả lời mẫu

HappyForms Pro Giới hạn số lượng câu trả lời cho mỗi biểu mẫu và đặt số lượng câu trả lời mà mọi người có thể gửi.

Hình thức và phản hồi không giới hạn

Không có phí nhỏ giọt ẩn! Tạo không giới hạn các biểu mẫu với phản hồi không giới hạn.

Lọc phản hồi nâng cao

Tìm kiếm câu trả lời của bạn theo mẫu, thời gian, trạng thái và thiết bị để dễ dàng trả lời.

Thăm dò ý kiến ​​với kết quả trực tiếp

Khảo sát mọi người và hiển thị kết quả cho khách truy cập, bao gồm phiếu bầu và tổng tỷ lệ phần trăm.

Đăng nhập địa chỉ IP

Cùng với bất kỳ câu trả lời nào, hãy xem siêu dữ liệu như múi giờ, nền tảng, IP và ngôn ngữ.

Logic có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các phần biểu mẫu hoặc gửi email đến các địa chỉ khác nhau bằng logic có điều kiện thông minh.

Tích hợp reCaptcha

Ngừng gửi thư rác một lần và mãi mãi với reCaptcha siêu hiệu quả và dễ sử dụng.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download HappyForms Pro v1.27.2 – Friendly Drag And Drop Contact Form Builder nulled changelog
= v1.26.5 =
* New feature: "Limit how many times the same answer can be submitted" allows for setting a submission limit on all open fields.
* Improvement: Tidied up horizontal and vertical alignment of notices.
* Improvement: Forms are now sorted by "last modified" date for easier management.
* Improvement: All instances of a form's navigational controls have been turned into buttons for better accessibility.
* Improvement: Website field's prefix now defaults to "https://".
* Bugfix: Slider field was throwing errors when using "Allow range select".
* Bugfix: Payment field validation was misbehaving on systems running PHP 8.0 and higher.
* Removal: "Limit submissions per user" has been deprecated in favor of the new "Limit how many times the same answer can be submitted".

= v1.26.4 =
* New feature: "Step Interval" control allows for fine tuning the incrementing interval of Number, Slider and Payment fields.
* Improvement: Redesigned layout of multi-page form navigation for better usability and use of space.
* Improvement: "Make this choice default" control now supports multiple choices in Checkbox field.
* Improvement: Updated Constant Contact integration to match the new authentication system.
* Bugfix: Dropdown field was ignoring some style settings.

= v1.26.3 =
* Bugfix: Dropdown field was misbehaving when involved in conditional logic.

= v1.26.2 =
* New feature: "Hint" control for adding descriptive text to Radio and Checkbox field choices.
* Improvement: Nicer vertical alignment of choices spanning multiple lines in Radio and Checkbox fields.
* Improvement: "Align choices" control is now a button group for better usability.
* Improvement: Exhausted choices are now always tagged with "(0 remaining)" to avoid confusion.
* Improvement: All instances of "submit" type inputs have been replaced with buttons for easier styling.
* Improvement: All custom form dropdowns have been replaced with their native counterparts for better performance and accessibility.
* Removal: Rank field has been deprecated, since its functionality is better covered by a combination of other fields.
* Removal: Built-in PDF generation was limited and has been deprecated in favor of dedicated services.
* Removal: "Store replies and attachments in database" control caused issues with other, more important features and has been deprecated.

= v1.25.13 =
* Bugfix: Signatures were being cropped incorrectly.

= v1.25.12 =
* Bugfix: A trailing comma was triggering errors on old versions of PHP.

= v1.25.10 =
* Bugfix: Old activities were erroneusly removed on some form configurations.

= v1.25.8 =
* Improvement: Legacy Forms widgets can now be transformed into blocks.
* Improvement: Hand-drawn signature images are now automatically cropped and optimized when possible.
* Improvement: Disabled auto-capitalization, auto-correct and auto-fill on all fields that support it for better usability.
* Bugfix: "Limit submissions" feature was misbehaving when used together with "Show a message and allow to resubmit the form".
* Removal: Blanks field has been removed.
* Removal: "Schedule visibility" control has been removed.

= v1.25.7 =
* Meta: Improved license check system.

= v1.25.6 =
* Improvement: Better selection and insertion of forms in block interface.
* Improvement: Web Address field prefix now defaults to empty.
* Bugfix: "Limit submissions" and "Limit submissions per user" weren't working with "Store activity in database" off.
* Removal: "Message location" control led to degraded usability.
* Removal: "Disable buttons until required fields are answered" control led to degraded usability.
* Removal: "Title" section in "Style" tab added clutter and duplicated core functionality.

= 1.25.5 =
* New feature: Search integrations by group and term in Integrations screen.
* Improvement: Faster preview of Layout Text changes.
* Bugfix: File Upload file count not accurate when uploading multiple files that includes an invalid file.
* Bugfix: Address field undefined index notice.
* Bugfix: Honeypot mechanism was triggering browser autocomplete, preventing submissions.

= v1.25.4 =
* New feature: HTML anchor on form block.
* Improvement: Removed Phone Number country flags for better usability and performance.
* Improvement: Better notice when uploading duplicate files.
* Bugfix: Dropdown item font size doesn't match form style setting.
* Bugfix: Form width preview not updating.
* Bugfix: Single Choice, Multiple Choice and Dropdown field validation was misbehaving with "Limit submissions" on.

= v1.25.3 =
* Bugfix: Address field validation was misbehaving.
* Bugfix: Integration credentials were being removed without user intervention.

= v1.25.2 =
* Improvement: New filter for advanced control of CSV exports.
* Improvement: New global "Google Geocoding" and "Google Places" integrations.
* Bugfix: "Register" and "Role Capabilities" sections weren't respecting capability settings.
* Bugfix: "Add 'other' choice" and "Allow multiple choices" were misbehaving on Poll field.
* Bugfix: Widget was misbehaving with new block-based Widgets screen.
* Bugfix: Number field custom separators weren't working correctly.
* Bugfix: Prefilled Long Answer field had styling glitches.
* Bugfix: Long Answer field Limit words/characters controls had validation issues.

= v1.25.1 =
* Bugfix: "Add rich-text editor toolbar" and "Disable buttons until required fields are answered" used together were causing Javascript errors.
* Bugfix: Removing columns and rows from a Matrix Table field wasn't updating the preview in the builder.
* Bugfix: "Disable buttons until required fields are answered" was misbehaving on Matrix Table fields.
* Bugfix: Slider Scale field's Hint was overlapping with minimum and maximum number labels.
* Bugfix: Dropdown field's "Limit submissions" and "Make this choice default" were causing a fatal error.
* Bugfix: Signature field was causing errors during submission.
* Bugfix: Signature data was being hidden from Activity screen when switching method.

= v1.25.0 =
* New feature: Signature field now supports hand-drawn signatures.
* New feature: Per-form privacy controls allow for finer control of privacy settings.
* New feature: "Show remaining submissions" control for Single Choice, Multiple Choice and Dropdown fields.
* Improvement: Fields with validation errors are now marked with a CSS class for easier styling.
* Improvement: Browser autocompletion has been disabled everywhere for more consistent behavior.
* Improvement: Forms now scroll to top only when partially out of the viewport.
* Bugfix: "Add custom CSS classes to submit button" was misbehaving.
* Bugfix: Geolocation button in Address field had styling glitches.
* Bugfix: Multi-page forms were outputting stray divs.
* Bugfix: Client metadata was causing fatal errors in specfic scenarios.

= v1.24.11 =
* New feature: New 'Other' option for Dropdown field, allowing to enter custom text when responding.
* Improvement: Blocklist now works on a per-form basis for better control.
* Improvement: Better order of countries in Phone Number field.
* Improvement: Date of submission in exported CSV files now honors site's date settings.
* Improvement: It's now possible to skip the registration key email step.
* Improvement: Deactivation popup allows for keeping or deleting saved data.
* Improvement: Forms block now supports additional CSS classes.
* Bugfix: Arrows in dropdowns were ignoring Style settings.
* Bugfix: Duplicating and drag-dropping fields in the builder was scrolling the field list to the top.
* Bugfix: 'Schedule visibility' was misbehaving.
* Bugfix: reCAPTCHA was misbehaving after credentials removal from Integrations screen.
* Bugfix: Stripe payment wasn't working with user-defined price 0.

= v1.24.10 =
* Improvement: Better usability of Phone Number field's national conventions dropdown.
* Improvement: Added "Width" option to Slider Scale and Likert Scale fields.
* Improvement: Updated country list for Phone Number field national convention feature.
* Improvement: More effective honeypot protection.
* Improvement: Javascript dependencies for tooltips are now loaded only when necessary.
* Improvement: Restored `happyforms_enqueue_style` filter for completely disabling frontend styles.
* Bugfix: "Additional CSS" screen was stripping slashes from CSS code.
* Bugfix: Error notices were ignoring color settings.
* Bugfix: Date-Time field error notices were misplaced.

= v1.24.6 =
* Improvement: Better keyboard navigation in dropdown-based fields.
* Improvement: New control allows for setting a label for required fields.
* Improvement: Simplified Star Rating field.
* Bugfix: Import/export functionality was misbehaving in non-English dashboards.

= v1.24.5 =
* Bugfix: Hiding labels was changing fields width.

= v1.24.3 =
* Bugfix: Function re-declaration was breaking choice-based fields.

= v1.24.2 =
* New feature: Integrately integration.
* Improvement: Automatic validation of "Limit choices" controls.
* Improvement: All dropdowns become searchable automatically with more than 6 choices.
* Bugfix: "Add Media" button in Email tab wasn't working.
* Bugfix: Submit button styles were misbehaving.
* Bugfix: Restored forms were getting stuck in "draft" state.
* Bugfix: Searchable dropdowns were misbehaving.
* Bugfix: Likert scale was being excluded from PDF exports.

= v1.24.1 =
* Improvement: Better support for UTF-8 in CSV export files.
* Improvement: Better compatibility with 3rd party popups.
* Improvement: Mailchimp integration was fetching only the first 10 lists.
* Bugfix: Form couldn't be added to ACF rich text editor fields.
* Bugfix: Trashed and deleted forms where showing up in form widget.
* Bugfix: Modals were misbehaving after recent jQuery update.
* Bugfix: Poll field styles were partially broken.
* Bugfix: File uploads were disappearing in abandonable forms.

= v1.24.0 =
* Improvement: Removed jQuery deprecations.

= v1.23.1 =
* Bugfix: A trailing comma was triggering errors on older versions of PHP.

= v1.22.0 =
* New feature: "Messages" tab in Edit Form screen allows for complete language customization.
* New feature: "Prefill" control for setting a default value on Short Text, Long Text, Email Address and Number fields.
* New feature: "Hide button to go to previous page" for preventing users from stepping backwards in multi-page forms.
* Improvement: File Uploads of incomplete submissions are now hidden then removed to protect privacy.
* Improvement: Mailchimp integration now updates existing subscriber's data.
* Bugfix: "Email respondent a copy of their submission" → "Include submitted" feature was misbehaving.
* Bugfix: PDF rendering of quotes was generating bad values.
* Bugfix: Zapier integration was pushing wrong values for optional File Upload fields.

= v1.21.0 =
* New feature: Integromat integration.
* Improvement: Better support for styling in checkbox and radio based fields.
* Improvement: Delayed Google reCAPTCHA token validation.
* Improvement: Better naming of form class attributes.
* Bugfix: Edit Form screen wouldn't work with custom Site Address settings.
* Bugfix: AWeber integration wouldn't work with specific sets of fields.

= v1.20.6 =
* Improvement: Form title is not rendered at all when set to "hidden".
* Improvement: PDF logo images are now automatically resized to fit their container.
* Bugfix: Fields with prefix and suffix support where being validated as always filled.
* Bugfix: "Previous" button in multi-page forms wasn't inheriting some styles.
* Bugfix: PayPal product description field was overflowing its maximum size.

= v1.20.4 =
* Improvement: Style → Additional CSS now updates preview in realtime.
* Improvement: Added filter to force style output for compatibility with 3rd party plugins.
* Improvement: Updated PayPal integration to the latest version of the SDK.
* Bugfix: Hidden form title was being displayed in widget previews.
* Bugfix: Email rich content editors were misbehaving.
* Bugfix: Phone field part was ignoring some style configurations.
* Bugfix: Schedule visibility control was misbehaving.
* Bugfix: SendFox integration wasn't fetching all lists.
* Bugfix: Fields with prefix and/or suffix weren't being considered empty in emails.

= v1.20.3 =
* Bugfix: "Fields Borders & Spacing" → "Inner Spacing" control was unresponsive.
* Bugfix: File Upload field was erroneously capturing keyboard events.
* Bugfix: File Upload field styling was off when "Placeholder" option is empty.
* Bugfix: Radio and checkboxes inputs were rendered incorrectly with "Use theme styles" option on.
* Bugfix: PayPal checkout wasn't working with "Use 'pay what you want' pricing" and multiple pages forms.
* Improvement: Added double opt-in support for Sendinblue.
* Improvement: Phone field now triggers numerical keyboard on mobile devices.
* Improvement: Added "Prefix" control to Email field.
* Improvement: Better refresh performance of "Fields Labels & Text" → "Label display" control.

= v1.20.2 =
* Bugfix: Setting "Label display" to "Hidden" was hiding the form in the block editor.
* Bugfix: A missing trailing slash in Edit Form preview frame was causing issues on some server configurations.
* Bugfix: "Use theme styles" caused visual glitches on some fields.
* Improvement: Conditional logic is now carried over when duplicating parts.
* Bugfix: ActiveCampaign integration wasn't merging data of existing subscribers.
* Bugfix: Zapier caused memory exhaustion issues with lots of activity.
* Bugfix: Zapier pretty labels were misbehaving in some scenarios.
* New feature: Zapier integration.
* Improvement: "Label display" control was made global and moved to Style step.
* Improvement: "Description display" control was made global and moved to Style step.
* Improvement: Empty labels were triggering usability errors on common usability check tools.
* Improvement: Added missing countries to Phone field.
* Bugfix: HappyForms block wasn't remembering the selected form.
* Bugfix: Email messages were being sent with empty headers in some cases.
* Bugfix: Single Choice "Make this choice default" was misbehaving.
* Bugfix: Partial form submissions were ignoring privacy settings.
* Bugfix: Archived and trashed forms were being displayed in shortcode/block form selection dropdown.
* Bugfix: Output buffering was causing errors in Oxygen Builder.
* Bugfix: Stripe integration was misbehaving when used with "Use custom HTML ID" option.
Tải Miễn Phí HappyForms Pro v1.27.2 – Friendly Drag And Drop Contact Form Builder :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup