Gravity Forms NULLED 2.6.1.3+ Addons – WordPress Form Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Gravity Forms Nulled là plugin biểu mẫu hàng đầu cho Trình tạo biểu mẫu WordPress vì một lý do, nhưng đừng chỉ coi thường lời của chúng tôi. Gravity Forms Plugin Nulled là một plugin biểu mẫu liên hệ tốt nhất cho các trang web hỗ trợ WordPress.

Link Demo : https://www.gravityforms.com/features/

Danh Sách Các Addons của Gravity Forms:

Các tính năng chính của Gravity Forms Nulled:

Hình thức dễ sử dụng, mạnh mẽ :

Tăng cường các biểu mẫu liên hệ của bạn.

Nhanh chóng xây dựng và thiết kế các biểu mẫu WordPress của bạn bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu trực quan. Chọn các trường của bạn, định cấu hình các tùy chọn của bạn và dễ dàng nhúng các biểu mẫu vào trang web được cung cấp bởi WordPress của bạn bằng cách sử dụng các công cụ được tích hợp sẵn.

Hơn 30 trường sẵn sàng sử dụng biểu mẫu:

Gravity Forms mang đến nhiều loại đầu vào trường biểu mẫu cho bạn và hãy tin tưởng chúng tôi, bạn sẽ cảm ơn bạn. Chọn và chọn các trường bạn muốn sử dụng bằng trình chỉnh sửa biểu mẫu dễ sử dụng.

Xem thêm : Flatsome Nulled v3.13.3  The #1 Best selling WooCommerce & Business theme

Conditional Logic

Logic có điều kiện cho phép bạn định cấu hình biểu mẫu của mình để hiển thị hoặc ẩn các trường, phần, trang hoặc thậm chí nút gửi dựa trên lựa chọn của người dùng. Điều này cho phép bạn dễ dàng kiểm soát thông tin mà người dùng của bạn được yêu cầu cung cấp trên trang web được cung cấp bởi WordPress của bạn và điều chỉnh biểu mẫu cụ thể theo nhu cầu của họ.

Thông báo thư điện tử

Bạn đang cố gắng cập nhật tất cả các khách hàng tiềm năng được tạo ra từ trang web của mình? Gravity Forms có trình tự động trả lời email để bạn luôn biết mỗi khi gửi biểu mẫu.

Tải lên tệp

Cần yêu cầu người dùng của bạn gửi tài liệu? Hình ảnh? Thật dễ dàng. Chỉ cần thêm trường tải tệp lên biểu mẫu của bạn và lưu tệp vào máy chủ của bạn.

Lưu lại và tiếp tục

Vì vậy, bạn đã tạo ra một biểu mẫu phức tạp và có thể mất một lúc để hoàn thành. Với Gravity Forms, bạn có thể cho phép người dùng của mình lưu một biểu mẫu đã hoàn thành một phần và quay lại sau để hoàn thành nó.

Tính toán

Gravity Forms Nulled không phải là plugin biểu mẫu hàng ngày của bạn … nó cũng là một trình thuật toán. Thực hiện các phép tính nâng cao dựa trên các giá trị trường đã gửi và khiến bạn bè của bạn ngạc nhiên.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Gravity Forms NULLED 2.6.1.3+ Addons – WordPress Form Plugin nulled changelog
### Gravity Forms Nulled 2.5.0.1 - Fixed an issue that causes certain fields to not trigger the settings tab to open in the form editor. - Fixed an issue that causes the page break end settings to not be visible in the form editor. [read more] ### Gravity Forms Nulled 2.5 | 2021-04-27 - Added security enhancements. - Added support for dragging and dropping fields into columns in the form editor. - Added a completely new and more modern design for all the admin pages. - Added a completely new UX/UI for the form editor that's more inline with other areas of WordPress. - Added drag and drop support to the form editor for touch devices. - Added completely new styles and markup for forms to make them easier to style and more accessible. Existing forms use the legacy markup and styles by default. Disable the legacy markup in the form settings. - Added warnings in the form editor and form settings when a setting may affect the accessibility of the form. - Added support for ready classes in the form editor so the effects of ready classes are visible immediately. Column ready classes will continue to work in the frontend but they are deprecated and will not be supported in the form editor. - Added messages in the form editor when new forms use deprecated ready classes. Column ready classes have been deprecated, please use the columns in the form editor instead. - Added support for TranslationsPress to manage translations for Gravity Forms core and add-ons. Translation files will be delivered via the WordPress translation updates system. - Added the 'novalidate' attribute to the form container to block default HTML5 validation. This allows Gravity Forms to provide an accessible validation message. - Added accessible descriptions to fieldsets by making descriptions announced on the fieldset's first input. - Added accessible error messages to fieldsets by making error message specify which inputs are empty. - Added the required attribute to required inputs in form settings to improve accessibility. - Added accessibility enhancements to the credit card field and the Post Custom Field. - Added accessibility enhancements for the Post Tags field. - Added alternative text to the Post Image field. - Added the accessibility warning when "Enhanced User Interface" is enabled. - Added a fall back for an empty label for better accessibility. The placeholder or description can be used as label text when no field label is set. - Added a form setting to control the display of a validation summary at the top of the form for greater accessibility where appropriate. Each validation error links to the respective field. - Added a form setting to control the required field indicator. The default is set to the word "Required" for better accessibility. - Added a message to the top of the form to explain the meaning of the required fields indicator. This is not displayed when the indicator is set to "Required". - Added the autocomplete field settings to the following fields: Single-Line Text, Drop-Down, Number, Name, Phone, Address, Email. Further details: https://docs.gravityforms.com/accessibility-for-developers/#autocomplete - Added a display mode screen option to set the container width on the entry list. - Added the {created_by} merge tag to display information about the user who created the entry. Credit: the team at Gravity PDF. - Added the {date_created} merge tag to display the date an entry was created. Credit: the team at Gravity PDF. - Added the {date_updated} merge tag to display the date an entry was last updated. Formatted using the same modifiers as {date_created}. Credit: the team at Gravity PDF. - Added the {payment_date} merge tag to display the date the payment was received. Formatted using the same modifiers as {date_created}. Credit: the team at Gravity PDF. - Added an admin notice which appears when there are admin notices from other plugins. No more admin notice clutter! - Added the gform_selectwoo script to the list of no conflict scripts. Credit: the team at Gravity PDF. - Added the [gform_has_admin_notices](https://docs.gravityforms.com/gform_has_admin_notices/) filter. - Added the [gform_load_bulk_choices_choice](https://docs.gravityforms.com/gform_load_bulk_choices_choice/) and [gform_insert_bulk_choices_choice](https://docs.gravityforms.com/gform_insert_bulk_choices_choice/) filters. - Added the [gform_disable_form_legacy_css](https://docs.gravityforms.com/gform_disable_form_legacy_css/) filter to disable legacy CSS files. - Added the [gform_disable_form_theme_css](https://docs.gravityforms.com/gform_disable_form_theme_css/) filter to allow users to keep the Form Theme CSS file from being enqueued. - Added the [gform_enable_legacy_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_enable_legacy_markup/) filter so the legacy markup setting can be overridden. - Added the [gform_preview_form_link](https://docs.gravityforms.com/gform_preview_form_link/) filter for customizing the form preview link. - Added the [gform_field_map_choices](https://docs.gravityforms.com/gform_field_map_choices/) filter for overriding the choices in field mapping drop downs. - Added the [gform_form_settings_initial_values](https://docs.gravityforms.com/gform_form_settings_initial_values/) filter enabling the default setting values for the Form Settings page to be customized. - Added the [gform_preview_init](https://docs.gravityforms.com/gform_preview_init/) action hook which is triggered when the form preview is loading. - Added the [gform_pre_print_scripts](https://docs.gravityforms.com/gform_pre_print_scripts/) and [gform_print_scripts](https://docs.gravityforms.com/gform_print_scripts/) action hooks which are triggered when printing scripts and styles for the form widget. - Added the [gform_editor_field_settings](https://docs.gravityforms.com/gform_editor_field_settings/) filter to allow the available field settings to be modified in the form editor. - Added the [gform_form_validation_errors](https://docs.gravityforms.com/gform_form_validation_errors/) filter enabling the list of field validation errors to be overridden. - Added the [gform_form_validation_errors_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_form_validation_errors_markup/) filter enabling the HTML for the field validation errors list to be overridden. - Added the [gform_confirmation_settings_fields](https://docs.gravityforms.com/gform_confirmation_settings_fields/) filter to modify confirmation settings fields to replace deprecated gform_confirmation_ui_settings filter. - Added the [gform_editor_sidebar_panels](https://docs.gravityforms.com/gform_editor_sidebar_panels/) filter and [gform_editor_sidebar_panel_content](https://docs.gravityforms.com/gform_editor_sidebar_panel_content/) action to add custom panels to the form editor sidebar. - Added the [gform_field_settings_tabs](https://docs.gravityforms.com/gform_field_settings_tabs/) filter and [gform_field_settings_tab_content](https://docs.gravityforms.com/gform_field_settings_tab_content/) action to add custom field settings tabs. - Added the [gform_form_settings_fields](https://docs.gravityforms.com/gform_form_settings_fields/) filter to modify form settings fields to replace the deprecated gform_form_settings filter. - Added the [gform_notification_settings_fields](https://docs.gravityforms.com/gform_notification_settings_fields/) filter to modify form settings fields to replace deprecated gform_notification_ui_settings filter. - Added the [gform_frontend_pages_evaluated](https://docs.gravityforms.com/gform_frontend_pages_evaluated/) javascript action fires after the page conditional logic on the form has been evaluated, allowing further actions to be performed. - Added the [gform_frontend_page_visible](https://docs.gravityforms.com/gform_frontend_page_visible/) javascript action fires after a page step turns visible, allowing further actions to be performed. - Added the [gform_frontend_page_hidden](https://docs.gravityforms.com/gform_frontend_page_hidden/) javascript action fires after a page step turns hidden, allowing further actions to be performed. - Added the [gform_required_legend](https://docs.gravityforms.com/gform_required_legend/) filter to customize the required field indicator notice. - Added $tab_id as the second parameter to the [gform_field_settings_tab_content](https://docs.gravityforms.com/gform_field_settings_tab_content/) filter. - Updated the validation message for invalid email addresses with more specific instructions to comply with accessibility guidelines. - Updated honeypot field to use "new-password" instead of "off" as value for autocomplete field. - Updated the date field to display date format as the placeholder. - Updated the Single Product Quantity Field to provide better Screen Reader feedback. - Updated the HTML Field's "Disable Default Margins" setting to only display when form labels are set to left-or-right-aligned. - Updated the output of the Shipping and Total fields to be more accessible to screen readers. - Updated the required indicator in the settings pages to improve accessibility. - Updated the consent field to use fieldset container for better accessibility. - Updated the uninstall tab to allow for uninstalling all add-ons. - Updated the title of the dashboard widget. - Updated the way translations files are distributed. They are now downloaded on demand. - Updated the database schema to accommodate IPV6 addresses - Updated the Checkbox field to use a button element for Select All toggle forbetter accessibilty. - Updated the HTML heading structure to improve accessibility. - Updated multi-input fields to use the fieldset tag to improve accessibility. - Updated the markup to help screen readers announce the confirmation message when the form is embedded with AJAX. This helps to improve accessibility. - Updated the Calculation field to announce the updated price. - Updated the Post image field to display the allowed file extensions to improve accessibility. - Updated the File Upload field to display the allowed files extensions, the maximum number of allowed fields, and maximum file sizes. This helps to improve accessibility. - Updated the delete file button in the File Upload field to a trash button. It is now a button element instead of an image. This helps to improve accessibility. - Updated the Time field to provide the required format as a placeholder. - Updated the progress bar and submit button to react more appropriately to conditional logic. - Removed support for IE11 in the admin pages. IE11 is still supported in the frontend. - Fixed the system report to get the correct version of MariaDB and show whether the site is using MySQL or MariaDB. - Fixed an issue with the accessibility of the character counter on text fields with max characters. - Fixed some accessibility issues with tooltips in the settings. - Fixed a deprecation notice with PHP 7.2+ which occurs when using the Captcha field and the reCAPTCHA keys are not configured. Credit: The Gravity PDF team. - Fixed an issue with column widths for MySQL 8.0.17+. - Fixed some strings to be translatable. - API: Added the "defer" attribute to all scripts. - API: Added a completely new Settings API that is now independent of the Add-On Framework. - API: Added the [gform_web_api_retrieve_form_totals](https://docs.gravityforms.com/gform_web_api_retrieve_form_totals/) and [gform_rest_api_retrieve_form_totals](https://docs.gravityforms.com/gform_rest_api_retrieve_form_totals/) filters. - API: Fixed an issue which results in request timeouts on some environments when getting forms using REST API v1 or v2. - API: Added stylelint config based on WordPress css standards and applied to admin PostCSS - API: Added array keys to form settings fields to allow for easy targeting within hooks of specific fields. - API: Added a new dropdown/listbox component; currently only used in the form switcher. - API: Added new JavaScript namespaces and utilities to gravityforms.js. - API: Added the admin icon kit as separate file for third party use. - API: Fixed the legacy Font Awesome kit so it won't override other Font Awesome instances found in the WordPress admin. - API: Updated gform_add_meta(), gform_update_meta(), and gform_delete_meta() to return the value of the database query. - API: Updated get_forms method to accept optional parameters to order returned forms. - API: Added the gchoice class to radio field output to match checkbox approach and allow addons/themes easier targeting. - API: Updated the classes that control the widths of fields to include a prefix. - API: Moved the JavaScript hooks functionality out of gravityforms.js to an inline header script to allow for scripts to be loaded in the footer on the theme. - API: Fixed an issue where forms can be assigned duplicate titles when using the GFAPI methods for updating forms and form properties. - API: Fixed an issue where the form returned by GFAPI::get_form() can include the old title when it has been updated using GFAPI::update_forms_property(). - API: Updated the default value of the gform_init_scripts_footer filter from false to true. Init scripts are now outputted in the footer and are triggered on the DOMContentLoaded event. - API: Removed the gform_notification_validation filter. - AF: Updated the Add-On Settings API to use the new Gravity Forms Settings API. Some changes to custom settings may be required. - AF: Updated the prefix for the name attribute on all settings inputs from "gaddon" to "gform". This is a breaking change that can affect add-on settings if they use custom Javascript or CSS. - AF: Added support for Gravity Forms font icons. - AF: Deprecated and fixed the settings_save method in the Add-On Framework. - AF: Updated note type to use add-on slug when adding a note to an entry. - AF: Deprecated the validate_*_settings methods. Use the Settings API instead. ### Gravity Forms Nulled 2.4.24 | 2021-04-14 - Added security enhancements. - Updated the captcha field so that it does not show autocomplete options. - Updated the system report to include the REST API base URL and to indicate if REST API v2 is enabled. - Updated the wording on the import forms page to clarify the expected file format for importing forms. - Updated the plugin header to include the "Requires at least" and "Requires PHP" properties. - Updated the minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.6. - Fixed an issue where filters are not applied consistently to repeater field entries.  Credit: Paul V. Biron/Sparrow Hawk Computing. - Fixed PHP 8 issues where optional parameters are listed before required ones. - Fixed the text on the edit entry screen for post title so that it is translatable. - Fixed an issue where making a checkbox field the primary key on the entries list page throws a PHP notice. - Fixed an issue where sometimes users are granted `gform_full_access` permission when they shouldn't be. - Fixed an issue where re-running the database upgrade from the System Status page doesn't create the missing gf_rest_api_keys table. - Fixed the deprecation notice in the Gravity Forms Gutenberg block. - Fixed an issue with API V2 key generation where it's possible for the keys to generate with just a prefix and no hash. - AF: Updated the meets_minimum_requirements method to include an error if the installed version of Gravity Forms is older than an add-on requires. - API: Added GFField::filter_input_value() to apply the [gform_get_input_value](https://docs.gravityforms.com/gform_get_input_value/) filter. - API: Added GFAPI::get_feed() for getting a specific feed. - API: Updated the REST API v2 /feeds/[feed id] endpoint to support the PATCH method for updating the specified feed. - API: Fixed an issue with GFAPI::get_feeds() where the requested feed is not returned when inactive. - API: Fixed an issue with GFAPI::get_feeds() where the returned feeds do not include the feed_order property. - API: Fixed an issue where the REST API v2 PUT /feeds/[feed id] endpoint only updates the feed meta. - API: Fixed an issue where the JWT Authentication for WP REST API plugin blocks requests to REST API v2 with a 403 error. - API: Added GFAPI::update_feed_property() to update the specified feed with the given property value. - API: Added GFAPI::feed_exists() to check if a feed exists with the supplied ID. - API: Added the PUT /feeds/[feed id]/properties endpoint to REST API v2 to update one or more properties of the specified feed. - API: Added the [gform_webapi_key_user_capabilities](https://docs.gravityforms.com/gform_webapi_key_user_capabilities/) filter to override which capabilities are used to determine if a user is included in the User drop down menu on the REST API settings page. - API: Fixed an issue where users without the appropriate permissions appear in the User drop down menu when creating a new REST API Key. - API: Updated the `rand_hash()` method with a fallback to generate a hash even if `openssl_random_pseudo_bytes()` returns empty. ### Gravity Forms Nulled 2.4.23 | 2021-03-03 - Added the [gform_shortcode_builder_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_shortcode_builder_forms/) and [gform_block_form_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_block_form_forms/) filters enabling the forms available for embedding to be overridden. - Updated the REST API settings page to require the settings to be updated before adding new API keys. - Updated the submission process to allow some payment add-ons to fix errors raised when a form includes an invisible Recaptcha. - Fixed an issue with jQuery 3.0 breaking multiselect conditional logic. - Fixed an issue with the file upload field where validation fails for certain file types. - Fixed an issue where the form editor block generates notices in the JavaScript console. - Fixed an issue that makes multi-page forms with AJAX enabled use the wrong tabindex. - Fixed an issue with sorting forms in PHP 8. - Fixed an issue with auto-updates and PHP 8. - Fixed an issue with the sales page when using MySQL 8+. - Fixed a fatal error in PHP 8 on some Gravity Forms pages. - Fixed checkbox and radio style issues for Twenty Twenty-One Theme. - Fixed an issue where dates/times on the system report and entries list page can output nothing but "at" when the date/time formats on the WordPress general settings page are empty. - AF: Fixed an issue where an uninformative error is displayed if the add-on feed table does not exist. - AF: Added a new method that allows add-ons to fix authentication issues. - API: Updated the `GF_Results_Cache::calculate()` method to make the $args argument optional. - API: Updated the [gform_file_upload_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_file_upload_markup/) JS filter to include response as the sixth parameter. - API: Added a new JavaScript function "gformIsRecaptchaPending" to help resolve submission errors raised by some payment add-ons when a form includes an invisible Recaptcha. ### Gravity Forms Nulled 2.4.22 | 2020-12-22 - Added security enhancements. - Added the [gform_rule_pre_evaluation](https://docs.gravityforms.com/gform_rule_pre_evaluation/) JS and PHP filters enabling conditional logic rules to be overridden just before they are evaluated. Credit: Gravity Wiz. - Updated minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.5. - Fixed an issue with the Email Field class names in the form editor. - Fixed an issue where a currency formatted number field can save the wrong calculation result to the entry if the rounding setting was previously configured. - API: Added the /forms/{$form_id}/field-filters endpoint to REST API v2. Credit: Gravity Flow. - API: Fixed an issue where a database error can occur when using the GFAPI methods for managing feeds when a feed add-on has not been installed to create the required table. - API: Removed the truncated hashed key from the v2 API Keys list table and edit page. - API: Updated an authentication error logging statement for REST API v2. - API: Updated REST API v2 to support authentication using WordPress 5.6 application passwords. - AF: Removed animation from input toggles on Feed Settings page. - AF: Removed Setup Fee setting when trial is enabled for Payment Add-Ons. ### Gravity Forms Nulled 2.4.21 | 2020-10-14 - Added security enhancements. - Updated background updates to work more seamlessly with WordPress's automatic updates. - Fixed an issue with date formats when retrieving notes by date. - Fixed an issue where the honeypot field description can be assigned the same id attribute as other forms on the page. - Fixed an issue with WordPress 5.5 where the select all checkbox on the export entries page can stop functioning. - API: Updated REST API for WordPress 5.5. - AF: Fixed a fatal error which occurs when the add-on is not active during background feed processing. - AF: Added the [gform_pre_delete_feed](https://docs.gravityforms.com/gform_pre_delete_feed) action hook. ### Gravity Forms Nulled 2.4.20 | 2020-08-06 - Added support for WordPress 5.5. - Updated background updates to be compatible with automatic updates in WordPress 5.5. - Updated the translated countries list to be sorted alphabetically. - Fixed a fatal error which occurs when the PowerPack for Beaver Builder plugin uses `GFCommon::gform_do_shortcode()`. - Fixed an issue with the empty form validation ignoring the values of fields with visibility set to hidden. - AF: Fixed a JavaScript error with WordPress 5.5 which prevents dynamic and generic mapping type settings rendering correctly. - AF: Fixed an issue with WordPress 5.5 that breaks the layout of the results pages. - API: Added GF_Field_Address::get_default_countries() which returns the default array of countries using the ISO 3166-1 alpha-2 code as the key to the country name. - API: Fixed the value not being padded when true is passed for the fifth argument of the Currency.numberFormat method in gravityforms.js. - API: Fixed an issue where GF_Field_Address::get_country_code() would return null for some translated countries. ### Gravity Forms Nulled 2.4.19 | 2020-07-15 - Added security enhancements. - Added [gform_preview_header](https://docs.gravityforms.com/gform_preview_header), [gform_preview_body_open](https://docs.gravityforms.com/gform_preview_body_open) actions to Preview Form page. - Added the [gform_field_size_choices](https://docs.gravityforms.com/gform_field_size_choices/) filter allowing the choices for the Field Size setting in the form editor to be customized. - Updated recommended minimum PHP version on the System Status page to 7.3, matching the WordPress recommendation. - Updated minimum WordPress version on the System Status page to 5.3. - Updated the gravityforms.php examples for defining the reCAPTCHA constants: [GF_RECAPTCHA_PRIVATE_KEY](https://docs.gravityforms.com/gf_recaptcha_private_key/) and [GF_RECAPTCHA_PUBLIC_KEY](https://docs.gravityforms.com/gf_recaptcha_public_key/). - Updated the [field merge tag](https://docs.gravityforms.com/field-merge-tags/) to support the admin modifier. - Updated the [gform_akismet_enabled](https://docs.gravityforms.com/gform_akismet_enabled/) filter to include $form_id as the second parameter. - Updated the [gform_akismet_fields](https://docs.gravityforms.com/gform_akismet_fields/) filter to include $action as the fourth parameter. - Fixed an issue where the maximum files reached message is not removed from the multi-file upload field when an upload is cancelled or errors. - Fixed an issue with Ajax enabled forms where the default Confirmation is displayed instead of the Save and Continue Email Sent Confirmation. - Fixed an issue where the default prefixes for new Name fields can include duplicates when translated. - Fixed an issue with the saving of the screen options on the Forms and Entries list pages introduced by changes in WordPress 5.4.2. - Fixed an issue where the empty form validation error is applied to unsuitable fields such as HTML and Section. - Fixed an issue where PHP notice thrown when a payment add-on failed without providing proper error messages. - Fixed submissions which fail honeypot validation or are marked as spam using the configured confirmation. The default "Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly." message will be used instead. - AF: Fixed a floating point precision issue which can occur for some payment amounts when combined with a 100% coupon resulting in an error from the payment gateway. - API: Fixed an issue where leading and trailing spaces are not removed from values included in the temporary entry produced by GFFormsModel::create_lead(). ### Gravity Forms Nulled 2.4.18 | 2020-05-06 - Added security enhancements. Credit: Dominik Schilling. - Added a title attribute to the Ajax iframe to pass the W3 validator. - Added accessibility enhancements to the progress bar in multi-page forms. - Added the [gform_post_enqueue_scripts](https://docs.gravityforms.com/gform_post_enqueue_scripts) action hook. - Added *[three new filters](https://docs.gravityforms.com/gform_rich_text_editor_buttons/#filtering-additional-button-rows)* to control the display of buttons in rows two, three, and four of the paragraph field's rich text editor. - Added a logging statement to help identify the reason for the system report displaying the "Table has not been upgraded successfully" message. - Added support for filtering attributes for the [gravityforms] conditional action. - Updated credit card icons so that they are displayed properly on retina screens. - Updated one of the Field Type options to "Single Line Text" in Post Tags and Post Custom Field fields. - Updated the Members and User Role Editor integrations so the Logging and REST API capabilities are located in the Gravity Forms group instead of the GF Add-Ons group. - Fixed an issue introduced in GF 2.4.17.22 where all block types would be available regardless of the types allowed by the WordPress allowed_block_types filter. - Fixed an issue where the multi-file upload field on some multi-page forms can display escaped multibyte unicode characters. - Fixed an issue where the title and description are displayed by the AJAX submission response when disabled on the Form block. - Fixed PHP notices which can occur when uploading a file without an extension. - Fixed credit card icons positioning. - Fixed a PHP warning which occurs when the [gform_form_args](https://docs.gravityforms.com/gform_form_args/) filter does not return an array. - Fixed a PHP fatal error that occurs when the Gravity Forms Gutenberg Add-On (Experimental) is active. - Fixed an issue where Gravity Forms block assets are still enqueued when editing a page or post when the block type is disabled. - Fixed front-end merge tag replacement for the Email field, with confirmation input enabled, including values from both inputs. - Fixed PHP notices which occur when a currency code is passed to GFCommon::remove_currency_symbol(). - Fixed an issue which prevents scripts and styles being enqueued correctly for forms embedded in reusable blocks. - Fixed alignment issues with Form block placeholder elements. - Fixed an issue where the spam filter link is not displayed on the Entries page when some third-party plugins mark entries as spam. - Fixed the product field mapping setting, in the form editor, not displaying the admin labels when available. - Fixed a PHP notice which occurs when using `GF_Field_Consent::get_value_export()` without specifying the input ID. - Fixed PHP notices on the Forms > System Status > Updates page when the plugin is installed in a custom directory. - Fixed an issue where notification routing initially displays the admin labels in the fields drop down but reverts to the front labels when a new rule is added. - Fixed an issue where entry limit and schedule validation errors are not displayed when processing Ajax submissions. - Fixed PHP 7.4 notices which occur when rendering a field without a form object e.g. the User Registration login form. - Fixed a PHP notice which can occur when validating the strength for the Password field. - Fixed PHP notices which occur when using the form title to embed the form and the form is not found. - AF: Fixed an issue on the installed plugins page where the add-on settings page link could disappear when the list is filtered. - AF: Fixed an issue where the Members integration does not list the Results Page capability for add-ons which register a results page configuration e.g. Polls. - AF: Fixed an issue where settings using the jQuery Repeater, such as generic_map, can be broken by custom keys and values containing quotes. - AF: Added `GFPaymentAddOn::is_valid_payment_amount()` which is called during validation when determining if the add-on should process the submission. - AF: Added the [gform_{$short_slug}_is_valid_payment_amount](https://docs.gravityforms.com/gform_short_slug_is_valid_payment_amount/) filter. - AF: Added `GFAddOn::get_short_slug()` to return the add-on slug with the gravityforms prefix removed. - API: Added the [gf_has_filters](https://docs.gravityforms.com/gf_has_filters/) function to check if a callback is registered for the specified filter. - API: Added the [gf_has_action](https://docs.gravityforms.com/gf_has_action/) function to check if a callback is registered for the specified action. - API: Add functions to get, add, update, and delete entry notes. - API: Add endpoints for notes to REST API v2. [/read]
Tải Miễn Phí Gravity Forms NULLED 2.6.1.3+ Addons – WordPress Form Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup