Gift Wrapper for WooCommerce NULLED v3.7


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Gift Wrapper for WooCommerce cho phép khách hàng thêm gói quà vào các sản phẩm riêng lẻ từ các trang sản phẩm hoặc cho toàn bộ đơn đặt hàng. Tính phí gói quà tùy chọn.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/gift-wrapper-for-woocommerce/

Với Gift Wrapper for WooCommerce, người mua sắm có thể thêm gói quà vào từng sản phẩm ngay từ trang sản phẩm hoặc gói quà cho toàn bộ đơn đặt hàng của họ từ giỏ hàng hoặc trang thanh toán. Họ cũng có thể nhập một thông điệp được cá nhân hóa và chủ cửa hàng có thể chọn có tính phí gói quà hay không,

Lợi ích

  • Tăng doanh thu : Đặt phí gói quà và tăng doanh thu của bạn với mỗi đơn hàng.
  • Thuận tiện cho khách hàng : Người mua hàng tiết kiệm thời gian và phiền phức bằng cách đặt hàng những món quà đã được gói sẵn, và những khách hàng vui vẻ là những khách hàng quay lại.
  • Tăng khả năng hiển thị thương hiệu : Gói quà không chỉ tạo ấn tượng tốt với khách hàng – khi họ tặng sản phẩm của bạn, người nhận cũng tìm hiểu về thương hiệu của bạn!

Đặc trưng

Hỗ trợ nhiều loại sản phẩm

Gift Wrapper for WooCommerce  hỗ trợ các sản phẩm đơn giản và có thể thay đổi.

Các tùy chọn gói quà trên một sản phẩm đơn giản
Các tùy chọn gói quà trên một sản phẩm có thể thay đổi

Thiết kế gói quà không giới hạn

Định cấu hình bất kỳ số lượng thiết kế gói quà nào và đặt giá tùy chọn cho từng loại.

Cung cấp gói quà từ các trang sản phẩm hoặc thanh toán

Trên các trang sản phẩm đơn lẻ, người mua hàng sẽ thấy tùy chọn gói quà gần nút “Thêm vào giỏ hàng”:

Sau khi họ chọn hộp, các thiết kế gói quà có sẵn sẽ tự động hiển thị. Khi người mua hàng chọn một thiết kế, bất kỳ khoản phí gói quà nào bạn đã đặt sẽ được cộng vào giá của sản phẩm và tổng số tiền sẽ cập nhật:

Nếu giỏ hàng không chứa bất kỳ sản phẩm được gói quà nào, trang giỏ hàng và thanh toán sẽ hiển thị nút “Gói Quà cho Đơn đặt hàng này”:

Nút gói quà trên trang giỏ hàng
Nút gói quà trên trang thanh toán

Khi người mua hàng nhấp vào nút “Gói Quà cho Đơn đặt hàng này” , các thiết kế Gói Quà có sẵn sẽ hiển thị trong cửa sổ bật lên:

Khi người mua hàng chọn một thiết kế, một sản phẩm “Hộp đựng quà” sẽ được thêm vào giỏ hàng:

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Gift Wrapper for WooCommerce NULLED v3.7 nulled changelog
*** Gift Wrapper for WooCommerce ***

2021-12-29 - version 3.5
* New - Added shortcodes
* Tweak - Tested with WooCommerce 6.0
* Fix - Price display issue in order gift wrapper

2021-11-11 - version 3.4
* Tweak - Tested with WordPress 5.8.2
* Tweak - Tested with WooCommerce 5.9
* Fix - Gift Wrapper product thumbnail not updated

2021-10-21 - version 3.3
* Tweak - Frontend js improvements
* Tweak - Tested with WooCommerce 5.8
* Tweak - Tested with WordPress 5.8.1
* Fix - Pagination not working in pop-up menu
* Fix - Excluded products not displayed in entire order gift wrapper notice
* Fix - Price not updated based on product quantity in entire order gift wrapper

2021-09-08 - version 3.2
* New - Product Level Gift Wrapper Designs creation
* New - Option to Show/Hide Total Payable Price in single product page
* Tweak - Tested with WordPress 5.8
* Tweak - Tested with WooCommerce 5.6
* Tweak - Compatible with PHP V8.x

2021-07-06 - version 3.1
* New - WPML Multicurrency Compatibility
* Tweak - Code Improvements
* Fix - Error in Console

2021-01-30 - version 3.0
* Fix - Fatal Error issue
* Fix - Textarea content display issue
* Fix - Plugin conflict with SG Optimizer plugin
* Fix - Plugin conflict with Smart Coupons plugin

2021-01-01 - version 2.9
* Tweak - WPML Compatibility for custom fields

2020-12-12 - version 2.8
* Tweak - Improvement to display Gift Wrapper labels in Mobile View
* Fix - Gift Wrapper Images not displaying properly in popup in some themes

2020-12-10 - version 2.7
* New - Gift Wrapper Mode to show Gift Wrapper option Without Designs/With Designs
* New - Option to show Order Gift Wrapper added notice in All Pages/Cart & Checkout Page
* Tweak - Improvements to display Gift Wrapper in Mobile View
* Tweak - Improvements to overcome Gift Wrapper for Variable Product conflicts with some themes

2020-12-02 - version 2.6
* New - Troubleshoot option to Enqueue the frontend scripts from Header/Footer
* Tweak - Admin notice if no Designs are created
* Fix - Gift Wrapper not working properly when Ajax Add to Cart is used

2020-11-03 - version 2.5
* New - Filters added to customize Gift Wrapper option in Cart and Checkout Page

2020-08-10 - version 2.4
* New - Added Positions to display Entire Order Gift Wrapper button in Cart and Checkout Page

2020-07-25 - version 2.3
* New - Option to Multiply Price based on Quantity for Entire Order Gift Wrapper
* New - Option to Show/Hide Gift Wrapping Enabled for Cart Notice
* Tweak - Tested up to WooCommerce v4.3.1

2020-07-04 - version 2.2
* Tweak - Product Search conflict with WooCommerce Product Search Plugin

2020-06-20 - version 2.1
* Tweak - Admin notice if invalid product is selected as Entire Order Gift Wrapper Product
* Fix - Fatal Error when Gift Wrapper is selected for Variable Products in some cases

2020-05-09 - version 2.0
* New - Controls added for Entire Order Gift Wrapping when non-applicable products are in cart
* New - Description can be given in popup
* Fix - Translation issue

2020-05-05 - version 1.8
* Tweak - First Gift Wrap Design will be selected by default
* Fix - Undefined Index error in Cart Page

2020-05-02 - version 1.7
* New - Custom Fields added to get First Name, Last Name
* Fix - Pagination Issue.

2020-04-29 - version 1.6
* Fix - Gift Wrapper Price added incorrectly when Tax is applied
* Fix - Pagination Issue

2020-04-15 - version 1.5
* Fix - Message display is not working
* Fix - Price Configuration issue

2020-04-06 - version 1.4
* New - Compatibility for WooCommerce Product Bundles plugin

2020-04-01 - version 1.3
* Fix - Wrong Gift Wrapper Price adding in some cases

2020-03-26 - version 1.2
* Tweak - Translation POT File Updated

2020-03-26 - version 1.1
* Tweak - Entire Order Gift Wrapper Product validation added

2020-03-06 - version 1.0
* Initial Release

Tải Miễn Phí Gift Wrapper for WooCommerce NULLED v3.7 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup