GeneratePress Premium Nulled v3.0.3


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 353

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

GeneratePress Premium Nulled là 1 theme wordpress rất nhanh và ổn định , nó nhẹ và có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về website của bạn.

GeneratePress Premium Nulled  thì được loại bỏ jQuery, nó sẽ rất phù hợp cho các trang web đề cao tốc độ nhưng vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng của SEO.

Link Demo : https://generatepress.com/premium/

Các tính năng nổi bật của GeneratePress Premium Nulled :

Cung cấp nhiều demo trang Web : GeneratePress Premium Nulled cung cấp các trang demo để bạn có thể dễ dàng xây dựng trang web cho mình.

COLORS : tùy chọn màu sắc của website thông qua việc dùng hơn 70  màu sắc thẳng trên customize.

TYPOGRAPHY: Với 75+ font chữ khác nhau , bạn có thể thoải mái tùy biến trang web của mình.

ELEMENTS: Heros trang động, hệ thống móc nâng cao và bố cục theme tùy chỉnh.

WOOCOMMERCE: Bạn có thể thêm nhiều tùy chọn hơn vào cửa hàng của bạn, nhưng nó sẽ không được nhiều bằng những theme khác. Vì theme này rất nhẹ

MENU PLUS: Điều hướng cố định , ngăn chặn điều hướng , responsive và những thứ khác nữa.

SPACING: Bạn có thể kiếm soát khoảng cách các thành phần như: chữ, lề, hình ảnh…. một cách dễ dàng

BLOG: Điều khiển hình ảnh nổi bật, cột & nề, cuộn vô hạn và hơn thế nữa.

SECONDARY NAV: GeneratePress Premium Nulled cung cấp cho bạn menu nav thứ hai giống như main.

BACKGROUNDS: Thêm hình nền và các tùy chọn trong các phần tử trang web của bạn.

SECTIONS: Thêm hình nền và các tùy chọn trong các phần tử trang web của bạn.

DISABLE ELEMENTS: Tắt các yếu tố theme khác nhau trên các trang cụ thể trên toàn bộ trang web của bạn.

COPYRIGHT: Bạn có thể thay đổi bản quyền từ nhà cung cấp theme thành tên của bạn ở dưới cùng của trang web.

GeneratePress Premium Nulled

GeneratePress Premium Nulled changelog:

= GeneratePress Premium Nulled 1.12.3 = * WooCommerce: Fix quantity buttons in WP 5.6  = 1.12.2 = * Blog: Load columns CSS when using filter to enable it anywhere * Menu Plus: Fix sticky mobile header jump when using inline mobile toggle * Menu Plus: Add margin to sticky nav branding when set to full width * Menu Plus: Disable sticky nav container text align padding * Menu Plus: Make mobile menu absolute only when smooth scroll is enabled * Menu Plus: Improve nav as header/mobile header when using flexbox * Menu Plus: Prevent off-canvas panel close button from flashing visible when closing * Spacing: Fix custom nav search height  = 1.12.1 = * Typography: Fix missing heading font size controls in the Customizer  = 1.12.0 = * Blog: Fix column margin on mobile with some caching plugins * Blog: Add post-load trigger to infinite scroll for better plugin compatibility * Blog: Take generate_blog_columns filter into account when loading columns CSS * Colors: Add search menu-bar-item color live preview to Customizer * Elements: Fix broken custom hook field in Block Elements * Elements: Integrate page hero with text container alignment in GP 3.0 * Elements: Better integrate Header Element colors with GP 3.0 * Elements: Only disable content title when {{post_title}} is present on single pages * Elements: Fix ;/body> tag in metabox * Elements: Add generate_elements_metabox_ajax_allow_editors filter * Elements: Add new 3.0 hooks to hook selector * Elements: Re-add generate_elements_custom_args filter * Menu Plus: Better prepare navigation as header for GP 3.0 * Menu Plus: Better prepare Off-Canvas Panel for GP 3.0 * Menu Plus: Better prepare sticky navigation for GP 3.0 * Menu Plus: Add has-menu-bar-items class to mobile header if needed * Menu Plus: Add is-logo-image class to all site logos * Menu Plus: Fix mobile header alignment when it has menu bar items * Secondary Nav: Better prepare sticky navigation for GP 3.0 * Secondary Nav: Fix hidden navigation widget in top bar when merged with secondary nav * Sites: Improve the option-only import feature * Sites: Improve the refresh sites button functionality * Sites: Improve the undo site import functionality * Sites: Fix Elementor site import issues * Sites: Re-add Elementor sites to library * Spacing: Better prepare Customizer live preview for GP 3.0 * Spacing: Fix blog column spacing Customizer live preview * Spacing: Stop handling mobile header, widget and footer widget features added in GP 3.0 * Typography: Add mobile font size control for H3 (when using GP 3.0) * Typography: Add mobile font size control for H4 (when using GP 3.0) * Typography: Add mobile font size control for H5 (when using GP 3.0) * Typography: Allow empty tablet and mobile site title font size values * Typography: Make menu toggle CSS selector specific to primary navigation * WooCommerce: Use CSS for secondary product image functionality instead of JS * WooCommerce: Only load .js file if needed * WooCommerce: Fix quantity box functionality when multiple quantity boxes exist on the page * General: Improve alpha color picker script for better 5.5 compatibility * General: Move child theme stylesheet after dynamic stylesheet if enabled * General: Update gp-premium-de_DE.mo * General: Update gp-premium-es_ES.mo * General: Update gp-premium-fi.mo * General: Update gp-premium-pt_PT.mo * General: Update gp-premium-sv_SE.mo  = 1.11.3 = * Blog: Set widths to grid-sizer element * Elements: Fix legacy Page Header/Hooks buttons in the Elements dashboard * Page Header: Replace .load() with .on('load') * Page Header: Fix color picker error in WP 5.5  = 1.11.2 = * Blog: Remove negative featured image top margin from columns when using one container * Blog: Fix infinite scroll items loading above viewport when using columns * Blog: Fix infinite scroll featured images not displaying in Safari * Elements: Prevent error in editor when generate_get_option() function doesn't exist * General: Load inline CSS in previews when using external CSS option * General: Update gp-premium-es_ES.mo * General: Update gp-premium-pt_PT.mo  = 1.11.1 = * Elements: Remove stray quote character in Layout Element metabox * Sections: Fix color picker JS error in WP 5.5 * General: Fix external CSS option not removing inline CSS in some cases  = 1.11.0 = * New: Block Elements * New: Apply Layout Element options to the block editor if set * New: Generate dynamic CSS in an external file * Blog: Separate CSS and load only when needed * Blog: Add column width classes to stylesheet * Blog: Disable featured image itemprop if microdata is disabled * Blog: Add generate_blog_masonry_init filter * Blog: Add generate_blog_infinite_scroll_init filter * Blog: Fix archive page header overlap when using no featured image padding/one container * Blog: Replace screen reader text with aria-label in read more buttons * Disable Elements: Add option to disable the Mobile Header * Disable Elements: Disable top bar disables it even when combined with Secondary Nav * Disable Elements: Use generate_show_post_navigation filter to disable single post navigation * Elements: Use full hook name with generate_ prefix in dropdown * Elements: Rebuild how Element types are chosen * Elements: Add chosen hook under type column in edit.php * Menu Plus: Add generate_after_mobile_header_menu_button filter * Menu Plus: Add sticky placeholder only when nav becomes sticky * Menu Plus: Add class to sticky nav when scrolling up * Menu Plus: Fix navigation branding/mobile header layout when using RTL languages * Page Header: Prevent PHP notices * Secondary Nav: Clean up CSS * Secondary Nav: Add generate_after_secondary_navigation hook * Secondary Nav: Add generate_before_secondary_navigation hook * Secondary Nav: Integrate with future flexbox option * Secondary Nav: Add has-top-bar class if needed * Secondary Nav: Add screen reader text to mobile menu toggle if no text exists * Secondary Nav: Remove microdata if disabled * Secondary Nav: Add generate_secondary_menu_bar_items hook * Spacing: Set sidebar width in Customizer for future flexbox option * WooCommerce: Add generate_woocommerce_show_add_to_cart_panel filter * WooCommerce: Integrate with future flexbox option * WooCommerce: Ensure WC()->cart is set * WooCommerce: Remove left margin from SVG menu cart icon * WooCommerce: Show sticky add to cart panel on sold individually products * WooCommerce: Remove bottom margin from related/upsell products * WooCommerce: Fix cart menu item spacing in RTL languages * WooCommerce: Fix menu item cart dropdown design in RTL languages * General: Update selectWoo * General: Update select2 * General: Run all CSS through PostCSS * General: Fix various text domains * General: Fix JS error when toggling nav as header option without Colors/Typography modules * General: Update all translations over 90% complete * General: PHP cleanup/coding standards * General: Add off_canvas_desktop_toggle_label to wpml-config.xml  = 1.10.0 = * Blog: Remove existing on-the-fly featured image resizer (Image Processing Queue) * Blog: Choose from existing image sizes for featured images * Blog: Use CSS to further resize featured images if necessary * Blog: Fix edge case persistent transient bug with old image resizer * Elements: Fix broken closing element in metabox * General: Change scroll variable to gpscroll in smooth scroll script to avoid conflicts * General: Update responsive widths in Customizer * General: Fix responsive Customizer views when using RTL * Menu Plus: Don't output sticky nav branding if sticky nav is disabled * Menu Plus: Fix focus when off canvas overlay is opened (a11y) * Menu Plus: Fix sticky navigation jump when navigation branding is in use * Sections: Fix visible block editor when Sections are enabled * WooCommerce: Use minmax in grid template definitions to fix overflow issue * WooCommerce: Prevent add to cart panel interfering with back to top button on mobile * WooCommerce: WooCommerce: Fix secondary image position if HTML isn't ordered correctly * General: Add/update all translations over 50% complete. Big thanks to all contributors! * Translation: Added Arabic - thank you anass! * Translation: Added Bengali - thank you gtmroy! * Translation: Added Spanish (Spain) - thank you davidperez (closemarketing.es)! * Translation: Added Spanish (Argentina) - thank you bratorr! * Translation: Added Finnish - thank you Stedi! * Translation: Add Dutch - thank you Robin! * Translation: Added Ukrainian - thank you EUROMEDIA! * Translation: Vietnamese added - thank you themevi!  = 1.9.1 = * Blog: Fix "null" in infinite scroll load more button text * WooCommerce: Fix hidden added to cart panel on mobile when sticky nav active * WooCommerce: Fix missing SVG icon in mobile added to cart panel  = 1.9.0 = * Blog: Support SVG icon feature * Colors: Add navigation search color options * Disable Elements: Disable mobile menu in Mobile Header if nav is disabled * Elements: Add wp_body_open hook * Elements: Allow 0 mobile padding in Elements * Elements: Add generate_elements_admin_menu_capability filter * Elements: Add generate_page_hero_css_output filter * Elements: Prevent error in Header Element if taxonomy doesn't exist * Elements: Fix double logo when Header Element has logo + using nav as header * Elements: Fix mobile header logo not replacing if merge is disabled * Elements: Fix missing arrow in Choose Element Type select in WP 5.3 * Elements: Add generate_inside_site_container hook option * Elements: Add generate_after_entry_content hook option * Menu Plus: Add off canvas desktop toggle label option * Menu Plus: Add generate_off_canvas_toggle_output filter * Menu Plus: Support SVG icon feature * Menu Plus: Fix sticky navigation overlapping BB controls * Menu Plus: Add align-items: center to nav as header, mobile header and sticky nav with branding * Sections: Fix text/visual switch bug in Firefox * Sites: Add option to revert site import * Sites: Increase site library limit to 100 * Spacing: Add live preview to group container padding * Typography: Add tablet site title/navigation font size options * Typography: Add archive post title weight, transform, font size and line height * Typography: Add single content title weight, transform, font size and line height * Typography: Only call all google fonts once in the Customizer * Typography: Get Google fonts from readable JSON list * Typography: Make sure font settings aren't lost if list is changed * Typography: Only call generate_get_all_google_fonts if needed * WooCommerce: Add columns gap options (desktop, tablet, mobile) * WooCommerce: Add tablet column options * WooCommerce: Add related/upsell tablet column options * WooCommerce: Support SVG icon feature * WooCommerce: Prevent empty added to cart panel on single products * WooCommerce: Fix woocommerce-ordering arrow in old FF versions * WooCommerce: Make item/items string translatable * General: Better customizer device widths * General: Use generate_premium_get_media_query throughout modules * General: Improve Customizer control styling  = 1.8.3 = * Menu Plus: Use flexbox for center aligned nav with nav branding * Menu Plus: Center overlay off canvas exit button on mobile * Menu Plus: Add alt tag to sticky nav logo * Menu Plus: Set generate_not_mobile_menu_media_query filter based on mobile menu breakpoint * Sections: Remember when text tab is active * Sections: Disable visual editor if turned off in profile * Typography: Add generate_google_font_display filter * WooCommerce: Fix single product sidebar layout metabox option * WooCommerce: Reduce carousel thumbnail max-width to 100px to match new thumbnail sizes  = 1.8.2 = * Elements: Use Page Hero site title color for mobile header site title * Menu Plus: Give mobile header site title more left spacing * Menu Plus: Fix nav search icon in sticky navigation when using nav branding in Firefox * Site Library: Show Site Library tab even if no sites exist * Site Library: Show an error message in Site Library if no sites exist * Typography: Remove reference to generate_get_navigation_location() function * WooCommerce: Remove quantity field arrows when using quantity buttons in Firefox * WooCommerce: Remove extra border when loading quantity buttons * WooCommerce: Use get_price_html() is sticky add to cart panel  

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí GeneratePress Premium Nulled v3.0.3 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress