Frontend Post Submission Manager v1.3.5


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Frontend Post Submission Manager là một plugin WordPress cao cấp tạo điều kiện cho chức năng nhận Bài đăng hoặc Bất kỳ loại bài đăng nào khác từ giao diện người dùng có hoặc không đăng nhập cùng với Bảng điều khiển quản lý bài đăng của Frontend.

Bạn có thể tạo các biểu mẫu không giới hạn với trình tạo biểu mẫu kéo và thả , thêm các trường tùy chỉnh không giới hạn với nhiều loại trường hỗ trợ như Textfield, Textarea, Radio Button, Checkbox, Datepicker, Fileuploader và nhiều hơn nữa.

Frontend Post Submission Manager - 1 Frontend Post Submission Manager - 2 Frontend Post Submission Manager - 3

Xem danh sách các tính năng đầy của Frontend Post Submission Manager :

Frontend Post Submission Manager - 10

Frontend Post Submission Manager - 11

Frontend Post Submission Manager - 12

Frontend Post Submission Manager - 13

Frontend Post Submission Manager - 14

Frontend Post Submission Manager - 15

Frontend Post Submission Manager - 16

Frontend Post Submission Manager - 17

Frontend Post Submission Manager - 18

Frontend Post Submission Manager - 19

Frontend Post Submission Manager - 20

Frontend Post Submission Manager - 21

Frontend Post Submission Manager - 22

Frontend Post Submission Manager - 23

Frontend Post Submission Manager - 24

Frontend Post Submission Manager - 25

Frontend Post Submission Manager - 26

Frontend Post Submission Manager - 27

Frontend Post Submission Manager - 28

Frontend Post Submission Manager - 29

 • Biểu mẫu không giới hạn với Trình tạo biểu mẫu kéo và thả
 • Hơn 20 mẫu đẹp được thiết kế sẵn
 • Trang tổng quan quản lý bài đăng giao diện người dùng
 • Hỗ trợ các loại bài đăng mặc định và loại bài đăng tùy chỉnh
 • Hỗ trợ phân loại mặc định và phân loại tùy chỉnh
 • Trường tùy chỉnh không giới hạn với nhiều loại trường hỗ trợ
 • Hỗ trợ hiển thị giao diện người dùng của trường tùy chỉnh
 • Các trường tùy chỉnh cũng hiển thị trong phần phụ trợ
 • Hỗ trợ bài viết của khách
 • Gửi biểu mẫu an toàn với Google Captcha tích hợp
 • Cấu hình thông báo của quản trị viên và người dùng
 • Tùy chọn tùy chỉnh bố cục
 • Xem trước biểu mẫu giao diện người dùng
 • Tùy chọn chuyển hướng có sẵn sau khi gửi thành công
 • Hình ảnh và các tệp khác chèn trực tiếp vào nội dung bài đăng
 • Định cấu hình trạng thái bài đăng không giới hạn
 • Định cấu hình tác giả bài đăng
 • Định cấu hình định dạng bài đăng
 • Cấu hình giới hạn ký tự
 • Bật / tắt các thành phần biểu mẫu
 • Gửi biểu mẫu Ajax
 • Tài liệu dành cho nhà phát triển có sẵn
 • Thân thiện với tất cả các thiết bị và khả năng tương thích với trình duyệt
 • Hỗ trợ tận tâm
 • Bản dịch đã sẵn sàng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Frontend Post Submission Manager v1.3.5 nulled changelog
1.3.3
Fixed anchor link issue for File uploader frontend display
1.3.2
* Added Update label for Submit Buttons
* Added Terms/Categories/Tags to display as link in the post detail page
* Fixed author_name variable replace in post submit notification
* Fixed post_link html anchor link issue
* Added nl2br function for textarea received content displayed in post detail page
* Added action hook just after each form field display
* Added filter hook for sanitize rule before processing the form submitted data
* Fixed form reset after submit issue
1.3.1
* Fixed notification message filter hook issue
1.3.0
* Added Meta Key display field for Custom Field in backend form fields listing
* Fixed admin link issue in Admin Notification Email
1.2.9
Fixed few frontend layout issues
Fixed few backend layout issues
Added Notification Message filter hook
1.2.8
Fixed telephone field pattern bug
Added filter hook for wp_editor arguments
Added filter hook for last modified date in Dashboard
Added feature to include the author posts bypassing the form alias
Added feature to fire save_post hook on successful post submit
Added feature to increase post content editor height
Version 1.2.7
Fixed Post Submission Limit issue
Version 1.2.6
* Added post submission limit feature
* Added media attach to the post feature
* Fixed featured image attach to the post issue
Version 1.2.5
* Fixed author select for guest form in the basic settings
Version 1.2.4
* Added Search Functionality in Frontend Dashboard
* Added Post Status Filter in Frontend Dashboard
* Decreased SN and Action column width
* Added option to enable and disable SN and Latest Modified Date in frontend Dashboard
* Added media sorting functionality on frontend form
Version 1.2.3
* Fixed custom field add issue in safari browser
Version 1.2.2
* Scheduled date printed on dashboard
* Added option to disable post views
* Added admin link in the post title when "List all posts for Administrator" option is enabled
* Fixed width for the post title and post views column in frontend dashboard
Version 1.2.1
* Added Background Color Options for Submit Buttons
* Added [from_name] parameter in From Name field for Admin Notification
* Added Post View Count Display integrated with Post View Counter Plugin
* Fixed upload file name issue for Arabic Language
* Fixed admin notification issue
* Admin Override with Post Edit and Delete Disable on List all Post for Administrator Option Enabled
* Future Post Status also listed in Dashboard
1.2.0
Version 1.2.0

* Added Post Status Specific Submit Buttons
* Added Save as Draft and Auto Draft Save Options
* Added Post Submit Notification Options
* Added Post Status Specific Post Edit Disable Feature
* Added Post Status Specific Post Delete Disable Feature
* Added Download button for Media Files uploaded from the form in the backend
* Added All Posts Listing feature for administrator
* Added No Posts Found Message Field for Frontend Dashboard
* Fixed custom post types listing in the frontend dashboard issue
* Fixed post content blank for post edit when post content field is not available in the form
1.0.9
Fixed multiple taxonomy select
Fixed dropdown for non hierarchical taxonomy
1.0.8
Added Youtube Embed Field
Version 1.0.7
Fixed slash adding issue on form save
Added html support for field note
Added post edit redirection
Post title and Post author support for Subject in notification emails
Version 1.0.6
Fixed few translation issues
Fixed gallery delete issue
Version 1.0.5
* Fixed few translations issues
* Hidden the label when custom field value is empty
* Added Telephone Field
* Fixed post reject notification email sent from frontend issue
Version 1.0.4
Fixed backend dropdown selected issues
Fixed child category selection issue
Fixed translation issues
Fixed featured image delete on edit issue
Fixed form success and validation error message issue
Version 1.0.3
Added URL field in the custom field type
Added few hooks
Fixed post publish notification
Fixed Author name and author URL backend save issue
Fixed admin notification undefined variable issue
Fixed backend styling issues
1.0.2
Fixed custom post type assignment bug
Version 1.0.1
Fixed activation issue
Tải Miễn Phí Frontend Post Submission Manager v1.3.5 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup