Forminator Pro v1.17.1 – Form Builder Plugin for WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Forminator Pro là trình tạo biểu mẫu WordPress dễ sử dụng cho mọi trang web và mọi tình huống. Đây là những gì bạn có thể mong đợi:

  • Chấp nhận thanh toán với tích hợp Stripe và PayPal
  • Đăng ký người dùng tùy chỉnh và biểu mẫu đăng nhập (với hỗ trợ Multisite)
  • Biểu mẫu nâng cao với eSignature, tính toán, logic có điều kiện, điền trước động và các tùy chọn nhiều bước
  • Tạo gói đăng ký Stripe trực tiếp từ Forminator.
  • Thúc đẩy tương tác nhiều hơn với các câu đố và cuộc thăm dò tương tác
  • Bảo vệ chống thư rác với Honeypot, Akismet và Google ReCAPTCHA
  • Thông báo không giới hạn với định tuyến email và email có điều kiện
  • Quản lý gửi tích hợp với xuất theo lịch trình

Link Demo : https://wpmudev.com/project/forminator-pro/

Các tính năng Forminator Pro :

Câu đố & Cuộc thăm dò tương tác

Thu hút khách hàng tiềm năng với các câu đố tương tác để khách truy cập của bạn thực hiện và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, cũng như các cuộc thăm dò tương tác để nhận được phản hồi của người dùng.

Đăng ký & Biểu mẫu đăng nhập

Cung cấp cho người dùng của bạn trải nghiệm đăng nhập hoặc đăng ký tùy chỉnh. Tạo và nhúng các biểu mẫu đăng nhập và đăng ký tùy chỉnh cho các trang web của bạn (hoặc Đa trang).

Thanh toán Stripe & PayPal

Tích hợp Stripe và PayPal tuân thủ SCA đi kèm đầy đủ với Forminator. Hỗ trợ cho các khoản thanh toán định kỳ cũng đang được tiến hành.

Chấp nhận eSignatures

Có một ứng dụng trực tuyến yêu cầu chữ ký? Với trường Chữ ký điện tử của Forminator, bạn có thể cho phép khách truy cập để lại chữ ký của họ bằng chuột hoặc bàn di chuột.

Logic có điều kiện

Tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn và sử dụng logic có điều kiện để tạo biểu mẫu tùy chỉnh dựa trên phản hồi của người dùng.

Tính toán biểu mẫu dễ dàng

Dễ dàng thêm các phép tính vào biểu mẫu đăng ký, đơn đặt hàng hoặc máy tính thông tin của bạn.

Sự bảo vệ SPAM

Bảo vệ biểu mẫu của bạn mọi lúc khỏi spam bằng các tích hợp Google ReCAPTCHA, Honeypot và Akismet.

Hơn 25 trường biểu mẫu

Từ thông tin cơ bản đến biểu mẫu nhiều phần, tải lên nhiều tệp, đồng ý GDPR và bài đăng giao diện người dùng. Forminator Pro có tất cả các trường biểu mẫu mà bạn có thể cần.

Tùy chỉnh kiểu biểu mẫu

Tạo kiểu cho giao diện biểu mẫu của bạn cho phù hợp với thương hiệu hoặc trang web của bạn. Điều chỉnh màu sắc, phông chữ, kích thước vùng chứa, v.v.

Những thông báo thư điện tử

Gửi thông báo email tùy chỉnh không giới hạn và bật định tuyến email / email có điều kiện để kiểm soát chi tiết các thông báo.

Hơn 2000 ứng dụng của bên thứ 3

Forminator Pro đi kèm với sự hỗ trợ cho hàng nghìn dịch vụ email yêu thích của cộng đồng, CRM, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và người quản lý dự án.

Quản lý tất cả các bài nộp

Dễ dàng quản lý thông tin thu thập được từ các biểu mẫu, cuộc thăm dò và câu đố. Bạn cũng có thể xuất chỉ với một nút bấm.

Đăng ký Stripe

Tạo gói thanh toán đăng ký Stripe trực tiếp từ Forminator. Đặt các điều kiện xử lý cụ thể, cho phép thời gian dùng thử miễn phí và dự kiến ​​số lượng.
Hình ảnh anh hùng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Forminator Pro v1.17.1 – Form Builder Plugin for WordPress nulled changelog
= 1.15.1 ( 2021-08-26 ) =

Add: Support Image to polls answers
Add: Filter registration forms submissions based on user status Approved/Pending Approval
Add: "Approve Users" bulk action for registration forms submissions
Add: "Resend Activation Email" button on submission page
Improvement: Send registration form password in activation email only passwords will be automatically generated.
Improvement: In the case of "Auto Generate Password" in the registration form Show a notice to delete the password input field.
Improvement: Update the Account Activation Email copy for the registration form
Improvement: Disable autocomplete for datepicker field
Improvement: Forminator country list
Improvement: Make users aware of reserved WordPress terms using Pre-populate on fields
Improvement: Reposition Quiz Retake button style
Fix: Restrict adding multiple password fields
Fix: User Login validation error messages
Fix: Restrict to sends new blog activation when Site registration is disabled
Fix: Radio, Checkbox, and Select field auto value converter issue
Fix: Select field limit submission doesn't work on multiple select field
Fix: Timepicker dropdown time limit validation message
Fix: Custom error message when Number field limit is 0
Fix: Place holder overlaps with the title in Text Area
Fix: Select fields CSS breaks when embedding more than 2 forms on the same page
Fix: Required select field not working well
Fix: Required Rich Text field on the first page it doesn't prevent going to the second page
Fix: Select field required validation not working if "Enable inline validation" is disabled
Fix: Quiz email notifications can't add existing users to the recipients.
Fix: HEIC files are bypassed by the Upload Field's extension rules
Fix: Quiz evaluation loader is not showing
Fix: Radio button label is not showing up in the HTML fields

= 1.15.0.1 ( 2021-08-12 ) =

- Fix: Dash plugin shows Forminator as not installed.

= 1.15.0 ( 2021-08-12 ) =

- New: Stripe Subscriptions add-on that allows you to collect recurring payments on your forms.
- New: Ability to add multiple pricing plans with conditional logic on Stripe field.
- New: Localization number formatting for Number, Currency & calculations fields
- Improvement: Allow both Stripe and PayPal payment in a single form
- Improvement: Conditional payments for PayPal
- Improvement: Quizzes accessibility for Videos and Images

= 1.14.12 ( 2021-07-05 ) =

- Add: Ability to add images for Radio and Checkbox options.
- Add: Pagination support for quizzes.
- Add: Bulk import options for Radio, Checkbox and Select fields.
- Improvement: Conditionally assign roles during registration.
- Improvement: Added Question Description HTML field for each Quiz question.
- Improvement: Multiple knowledge quiz answers allowed when 'On Submission' display option is selected.
- Improvement: Update reCatpcha v3 styles and position.
- Improvement: Search option on listings pages.
- Improvement: Added Akismet options under Behaviour > Security tab.
- Improvement: Added option to use value or label for Select/Radio/Checkbox fields.
- Improvement: User registration form storing plain user password in meta table.
- Fix: PayPal submission button can be bypassed.
- Fix: Stripe Email Receipt is not being submitted.
- Fix: Checkbox field option selection on front-end causes page to scroll to top.
- Fix: Wrong calculation value when visibility with type "Show" is used.
- Fix: Fields with visibility conditions Day and Month breaks if the site language is different than English.
- Fix: Poll results are squashed when there are many answers.
- Fix: Date picker field "Today" option should use WordPress settings time instead of UTC.
- Fix: Select Drop downs not working on Hustle PopUp.
- Fix: Radio field front-end styling issues on "Twenty Twenty" theme.
- Fix: Some custom css selectors are not working on Quiz with leads.
- Fix: Conditional visibility issues with Submit button.
- Fix: Wrong calculation of conditionally hidden fields.
- Fix: Signature image is not getting through all integrations.
- Fix: More than 1 submissions export is sent for a form with scheduled exports.
- Fix: Recaptcha v3 badge is behind the sidebar widgets on Astra Theme.
- Fix: Optimised database query on Registration template.
- Fix: Quiz with Leads form, "Start quiz button" text can not be updated.
- Fix: Form title empty space are converted to dash(-).
- Fix: Mailchimp integration does not work with Registration form.
- Fix: Date format on Date picker field is not functional.
- Fix: Discard changes (CANCEL) button doesn't work properly for Radio/Checkbox/Select fields.
- Fix: JavaScript console errors when adding new fields in wizard.
- Fix: Submitting form and "logging in" in meantime throws JS error and submission is invalid.
- Fix: Security vulnerabilities
- Other minor enhancements/fixes

= 1.14.11 ( 2021-04-29 ) =

- Improvement: Front-end code refactoring and optimisation
- Improvement: Remove the inline CSS Forminator adds on the page source
- Fix: E-Signature is not saved for some forms when rendering is set to Ajax
- Fix: Conflict between Forminator and Hummingbird AssetOptimization
- Fix: Phone field with Material Design style not aligned properly
- Fix: Classic Editor embed form button not working
- Fix: Shortcode Embed button not working inside Hustle's wizards
- Fix: Upload field not working correctly with pagination
- Fix: Text fields content duplicated if validation fails
- Fix: Quiz Preview not showing description HTML
- Fix: Conflict with Divi Builder CSS styles
- Fix: iPhone multiple upload field uploads files with same names
- Fix: PayPal button doesn't show up when there is Pagination field
- Fix: Usermeta mapping on Registration form doesn't work correctly
- Fix: Select field throws errors when Multiple options option enabled
- Fix: Several instances of the same form break Gutenberg editor
- Fix: Modules search field not reset when search field is empty
- Fix: Personality quiz redirects to the wrong wizard page
- Fix: Wrong result count in modules Search
- Fix: Form cannot be submitted when PayPal visibility rule is set
- Fix: "Unpublish" feature from "Bulk Action" dropdown shows fatal error
- Fix: Create a new form > Choose a template pop-up layout is broken.
- Fix: PHP Deprecated notice: Required parameter $count
- Fix: The default label of Poll's button is not displaying
- Fix: Buttons on delete Poll popup are not properly aligned
- Fix: Duplicate and Create buttons are not working on Edit Poll Page
- Fix: Bulk Publish and Unpublish shows PHP Fatal error
- Fix: File Upload field doesn't work on Type > Single

= 1.14.10.1 ( 2021-04-14 ) =

- Fix: "Invalid payment amount!" error when PayPal used with decimal amount
- Fix: GDPR field not saving in submissions
- Fix: ReCaptcha not loading when form has Select field
- Fix: PHP8 Fatal error on Knowledge quiz submission

= 1.14.10 ( 2021-04-05 ) =

- Improvement: Add search option to listing pages for forms, polls and quizzes
- Improvement: Mailchimp integration markup and content
- Improvement: Load Select2 and Moment JS files conditionally
- Improvement: Markup for some of the fields is incorrect
- Improvement: Notify users of popups when forminator form is submitted
- Fix: Select field throws JS errors
- Fix: Calculations not updated when visibility condition is triggered
- Fix: ReCaptcha 3 not displayed on Divi theme
- Fix: Submitting form with no date chosen in date picker field returns an error
- Fix: Select fields are broken when NONE style is selected
- Fix: Conflict with Neira theme causes double select field drop downs
- Fix: Stripe and Date picker icons are using wrong custom colors
- Fix: Form's status displays as usual even with high contrast mode enabled
- Fix: Wrong selectors in Custom Css option
- Fix: Issues when Time Picker field when Default time set to 0
- Fix: Poll Answer text color settings are not applied on front-end
- Fix: Retake Quiz Button is missing on Knowledge quiz
- Fix: Visibility issues with Name field with multiple fields enabled
- Fix: Merge tag {all_fields} doesn't include all fields
- Fix: Response message on form submit gets cut off due to wrong auto scroll
- Fix: Issue with the Calendar position at the Limits tab of Date-picker field
- Fix: Poll's container border not displayed on front-end
- Fix: Poll's Email notifications merge tags missing curly brackets
- Fix: Poll's Email notification CC and BCC auto complete doesn't show any results
- Fix: On multi site, when you connect and install FortressDB, it doesn't auto-search plugin for easy install.
- Fix: Custom font is not applying on Upload file button text and upload file text through appearance tab
- Fix: Remove submission doesn't work in Global Account Erasure Requests
- Fix: From name and From address doesn't override default ones
- Fix: Validation not working for "Sitename" in register form for Multisite
- Fix: Amp character getting url_encoded in redirect URL
- Fix: ADA compliance/accessibility issue
- Fix: Forminator multiple type + Specific filetypes dont accept uppercase file extensions
- Fix: IP Retention doesn't work properly
- Fix: Conflict with Hustle select
- Fix: Conflicts with WP User Front-end and VikBooking plugin
- Fix: Second visibility rule is not being applied
- Fix: Address field printed incorrectly in submission email
- Fix: Issues with decimal places
- Fix: If there are Name and IP Address in GDPR content text, then it's not showing the details on front-end and email
- Fix: Collected leads count not showing correct number
- Fix: Inline message after submission not breaking lines on P element
- Fix: Wrong form displayed on View Stats on Dashboard
- Fix: Reset tracking data not working after edit any module
- Fix: Additional CSS class not added for Hidden field
- Fix: ReCapcha is not returning invalid if you try to submit empty required fields first
- Fix: Signature link overflows outside the container
- Fix: Different calculation results in front-end and submission entry from hidden select field
- Fix: Payments processed even for spam entries
- Fix: "0" is not a valid select drop down value
- Fix: Wrong years in Date picker drop down
- Fix: Signature issues on Windows PC Touch Screen
- Fix: Radio field shows value instead of label in submission
- Fix: JS errors in console from Post Data field
- Fix: Security vulnerabilities
- Other minor enhancements/fixes

= 1.14.9 ( 2021-02-25 ) =

- Improvement: Stripe submission stored but payment is not received
- Improvement: Added multi-answering capability to knowledge quizzes
- Improvement: Update the supported currencies list of Stripe and Paypal
- Improvement: Duplicate form input ID's in admin
- Improvement: When using "User IP" merge tag in hidden field, captures the ip at the time of form submission instead of on form load
- Fix: Select field pushing below field on expanding
- Fix: Remove the "Enter List Limit" step in MailChimp integration
- Fix: Polls results not showing up with Shortcodes Ultimate enabled
- Fix: Quiz container border color cannot be changed
- Fix: Missing images in radio options after update
- Fix: Phone field is not showing when used inside Hustle
- Fix: ReCaptcha doesn't load on Firefox when Ajax load is disabled
- Fix: Export Schedule is sent in different time
- Fix: Allow whitespace on Form/Poll/Quiz title
- Fix: Checkbox does not take up raw HTML tags
- Fix: Submissions counter (stats) not updated when entry deleted
- Fix: Payment possible even if form doesn't validate
- Fix: Pagination is broken in popup
- Fix: Currency fields not exporting via Google Sheet integrations
- Fix: Visibility conditions don't work with the "Hidden" field type
- Fix: Date picker limits don't work with some date formats
- Fix: Call to undefined function mime_content_type()
- Fix: Console warnings for non-unique id #forminatorNonce
- Fix: Global PayPal currency setting not followed on the PayPal settings
- Fix: Conditionally hidden field that takes part in calculation has value "1" in email notifications
- Fix: WP Editor with AJAX load breaks select field conditions
- Fix: Only post data title field sent to email, others fields missing
- Fix: Date conditions is_day and is_month are not functional
- Fix: Form loses styles when displayed conditionally on a page
- Fix: Import CF7 form submissions don't work for Flamingo
- Fix: Conflicts with Divi Overlays
- Fix: Issues after selection of the last page of the pagination
- Fix: reCAPTCHA V3 field does not work when "Load form using AJAX" is enabled and another active plugin uses the same keys
- Fix: Personality quiz email settings include conditions from Knowledge quiz
- Fix: Conditional logic is not working on IE11
- Fix: Duplicate question with answers are modified when you edit answers of the original or the copy
- Other minor enhancements/fixes

= 1.14.8.1 ( 2021-02-12 ) =

- Fix: Security vulnerability in the Multi-file upload
- Fix: Security vulnerability in the Quiz retake option

= 1.14.8 ( 2021-01-28 ) =

- Improvement: Add a gender neutral option Mx. to the name prefix dropdown
- Fix: PayPal submission stored but payment is not received
- Fix: Form cannot be submitted if Signature field set required
- Fix: Signature field not working with Pagination
- Fix: Pressing enter on text input field triggers upload button
- Fix: Upload field with multi upload and pagination adding files multiple times
- Fix: Today option not working for date field limits
- Fix: Multi upload files has wrong url from Media Library
- Fix: Password field included in dropdowns on Email Notification tab
- Fix: Forminator Settings has console errors of non-unique-ids
- Fix: Pagination visibility issues when form used in Hustle popup
- Fix: Allow "0" zero value fields to be displayed in email notifications
- Fix: Mailchimp integration generates a fatal error when date field is Dropdown or Text input
- Fix: Forminator Section title doesn't respect the font-size set under Appearance section
- Fix: Signature field value is not included within email when merge tag used
- Fix: E-Signature field is not working on Preview
- Fix: Guernsey (GG) and Jersey (JE) are missing from the Country drop-down
- Fix: ReCaptcha error message styles are missing
- Fix: Signature field area cover half of the field
- Fix: Signature field field value not saved after submission in specific cases
- Fix: Sharing Quiz results on Facebook
- Fix: Fatal error on submission when DatePicker type is dropdown/text inputs
- Fix: Font weight shows "Invalid property value" in css
- Fix: Poll results page showing error message box
- Fix: Mailchimp > Status says not sent but it was actually sent
- Fix: View Custom Form link showing in Menu navigation on Quiz submission page 
- Fix: Cannot add optional field to HTML field and email notification
- Fix: Post Data shows only public CPTs
- Fix: Form not redirecting to a page upon submission when iPhone is used

= 1.14.7 ( 2020-12-17 ) =

- Improvement: PayPal payment successful but submission not stored.
- Improvement: Load select2.js and moment.js libraries conditionally.
- Improvement: WP 5.6 and PHP 8 compatibility fixes.
- Fix: Invalid font weight and font style classes on the front-end.
- Fix: Time field showing the required validation error even when it is not empty.
- Fix: Submission loader keeps spinning with JS errors in the console.
- Fix: Fatal error on Google Sheets integration.
- Fix: Importing CF7 forms throwing fatal PHP error.
- Fix: Missing forms in Forms listing page.
- Other minor enhancements and security fixes.

= 1.14.6 ( 2020-11-23 ) =

- Fix: "Something went wrong while saving your form. Please try again" error while trying to save a form.
- Fix: Unable to fetch the integrations list.

= 1.14.5 ( 2020-11-20 ) =

- Fix: Updating to the latest version causing "Sorry, you are not allowed to access this page" error when trying to access the plugin on some single sites and multisite networks.
- Fix: Value of a Hidden Calculation field added to an HTML field using merge tag stopped appearing.
- Improve: Small fixes and improvements.

= 1.14.4 ( 2020-11-12 ) =

- Fix: Search form not functional
- Fix: Gutenberg blocks preview render empty content
- Fix: Gutenberg blocks print deprecated component errors in console

= 1.14.3 ( 2020-11-06 ) =

- Fix: Updating to 1.14.2 causing “Sorry, you are not allowed to access this page” error when trying to access Forminator.

= 1.14.2 ( 2020-11-05 ) =

- Add: New capability to give users and user roles access to Forminator
- Improvement: Option to auto-open field settings when just one field is inserted in a form
- Improvement: Remember last visited module on the Submissions page
- Improvement: After the form submits, calculation read-only fields should not be blank.
- Fix: The number field not accepting decimal numbers
- Fix: Post data categories, tags, and featured image not working correctly with google sheet integrations
- Fix: Textarea data missing on Submissions page for a few cases
- Fix: Max Characters limit is not working properly
- Fix: Conflict with Branda text replacement when exporting submissions as CSV
- Fix: HTML Entity showing up on front-end
- Fix: Poll success message is not showing up after submitting a vote
- Fix: Date picker is broken with specific visibility options
- Fix: Mailchimp integration returns invalid merge tags error response
- Fix: Page scrolls to poll module on refresh
- Fix: Multiple conditions on the date field breaks the submission data
- Fix: Issues with Quiz redirect after submission
- Fix: Browser caching issues with reloading page
- Fix: Datepicker arrows' background-color not updated based on admin settings
- Fix: Pagination button's font family is not displaying properly on the front-end
- Fix: Password strength doesn't work as expected in Registration forms
- Fix: Form submissions successful message doesn't allow HTML
- Fix: Custom CSS breaks when ">" is used in the selector
- Fix: Signature field's issues with Google sheets integration
- Fix: Weird text output on Submissions page for PayPal payments
- Fix: Dropdown selection not displayed properly
- Fix: Submission behavior setting's description is duplicated on Behaviors tab
- Fix: Poll with "None" design style still shows image loader
- Fix: Country list in Address field is duplicated on front-end
- Fix: Textfield with max words enabled doesn't work as expected
- Fix: Increment option in time field doesn't apply on starting value
- Fix: IE 11 console errors
- Fix: Translation issues
- Other minor enhancements and security fixes

= 1.14.1 ( 2020-10-09 ) =

- Fix: Small fixes and stability improvements

= 1.14.0 ( 2020-09-24 ) =

- Add: Capture leads on Knowledge and Personal quizzes
- Add: Support suffix and prefix in calculation fields
- Add: Shortcode support in quiz results
- Improvement: Ability to change error message for number and Currency field when value added is out of set limits
- Improvement: Update Google Sheets interation documentation
- Improvement: Move Preview button to the top floating bar
- Improvement: Add ability to copy the module shortcode from the editor
- Improvement: Steps pagination are clickable
- Improvement: Update phone validation settings UI and add the ability to select a default flag for international phone number
- Improvement: Add due Date support in Trello integration
- Improvement: Automatically use Privacy Policy link in GDPR field
- Fix: Poll vote count hide not functional
- Fix: Quiz custom CSS having few wrong selectors
- Fix: Add option to center successfully submitted message
- Fix: Forminator emails broken in Outlook
- Fix: Select field does not allow submission of "0" zero value
- Fix: Login form doesn’t display in Hustle popup
- Fix: Conditional payment on Stripe is not working correctly
- Fix: Input date field can not be submitted triggering validation error
- Fix: Slack integration not working for public and private channels
- Fix: Conflict with Pretty Links plugin
- Other minor enhancements/fixes

= 1.13.5 ( 2020-08-25 ) =

- Fix: WP 5.5 Gutenberg blocks missing permissions_callback
- Fix: Missing nonce check for CSV export

= 1.13.4 ( 2020-08-04 ) =

- Fix: Visibility conditions cause calculation result to be 0

= 1.13.3 ( 2020-07-24 ) =

- Fix: Missing WDP ID

= 1.13.2 ( 2020-07-24 ) =

- Fix: Select2 breaks form if another plugin loads the library
- Fix: Upload field value is blank in Google Sheets integration
- Fix: Required upload field does not show the uploaded file name
- Fix: Removed the form ID from {submission_id}

= 1.13.1 ( 2020-07-17 ) =

- Fix: Replace obfuscated with minified version of signatures script to prevent false positive reports
- Fix: Check if temp_folder exist before running cron for cleaning it
- Fix: Form shortcode with AJAX load replaces parent container
- Fix: Post data custom fields breaking the field settings
- Fix: Dropdowns doesn't show all values when used in pagination

= 1.13 ( 2020-07-13 ) =

- Add: Electronic Signature field
- Add: Multi-file uploads with the File Upload field
- Add: Integration with the FortressDB plugin
- Improvement: Advanced Date field restrictions
- Improvement: Advanced Time field limits and intervals
- Improvement: Ability to send uploaded files via File Upload field as email attachments
- Improvement: Allow additional file extensions not mentioned in the File Upload field
- Improvement: Support additional contact fields in the Hubspot integration
- Improvement: Allow multi-line placeholder for the Textarea field
- Improvement: Auto-populate submissions when only one form exists
- Improvement: Added a select /unselect all filter in the File Upload field when allowing specific field types
- Improvement: Make the input field of SUI color picker editable
- Improvement: Add an optional loading state while evaluating the quiz answers in real-time
- Improvement: Add error notification when form fails to save
- Improvement: Scroll to submission indicator on form submit
- Improvement: Character validation for the email field
- Improvement: Disable submit on pressing enter if submit button is hidden by condition
- Improvement: Add field search function while setting up visibility conditions
- Improvement: Datepicker's week start day should follow WP settings
- Fix: Select field shows the first option instead of placeholder
- Fix: Cannot register new user when logged-in
- Fix: Quiz social share and description custom colors not displayed on front-end
- Fix: Social sharing doesn't work with knowledge quizzes
- Fix: Issues with creating a new site on User Registration on a network
- Fix: Email fields are not appearing under the merge tag option for Redirect URL
- Fix: Form cannot be saved when custom user meta added for the User Registration template
- Fix: Visibility conditions issues with required fields
- Fix: Hidden field with query parameter doesn't work with AJAX loading
- Fix: Submission email is sent even when a submission marked as spam by the Akismet integration
- Fix: Module shortcode doesn't work with Elementor Pro
- Fix: File Upload field doesn't work on IE 11
- Fix: Stripe field is not visible on IE 11
- Fix: Default date doesn't work for the dropdown type Date field when it is set to a custom date
- Fix: Mailchimp fields are limited by 10 under the "Assign Fields" section
- Fix: Form preview doesn't work when a form is expired
- Fix: Submission error after Stripe payment in some cases
- Fix: "Add Email Notification" button breaks the form wizard in some cases
- Fix: Currency field not accepting any value other than 0 when limits are not set
- Fix: Upload field uses non-unique ids which causes console warnings
- Fix: Can't use apostrophes in Sender name under General settings
- Fix: Searching address in Poll Email Notification tab throws console error
- Fix: "Month Is" visibility option doesn't show any options
- Fix: "Refer URL" merge tag show the wrong result when AJAX load enabled
- Fix: Compatibility issues with Divi
- Fix: Global Privacy Settings should link to the Submissions tab

= 1.12.1.1 ( 2020-04-01 ) =

- Fix: Missing quiz styles on front-end

= 1.12.1 ( 2020-03-23 ) =

- Fix: Quiz submitting after answering first question
- Fix: Compatibility issue with BigCommerce plugin
- Fix: Name field breaks pagination

= 1.12 ( 2020-03-16 ) =

- Add: Registration & Login forms
- Improvement: Load Quiz front-end stylesheets efficiently
- Improvement: Load Quiz front-end JS efficiently
- Improvement: Add height option for Textarea field
- Improvement: User RGBA color picker for all pickers except text layer
- Improvement: Improved front-end pagination logic
- Improvement: Updated Stripe PHP lib
- Improvement: Allow upload limit to be set in different units (Byte, KB and MB)
- Improvement: Allow disabling IP Retention when 0 set as value
- Improvement: Make subject and body required for the email notifications
- Improvement: Add Unselect All for File Upload field
- Improvement: Quiz Real Time responses show answer faster
- Fix: Stripe payment not working when Stripe receipt field left empty
- Fix: Date field not displayed correctly on front-end with Ultimate Addons for WPBakery Page Builder
- Fix: Custom CSS not working for Polls
- Fix: Various typos
- Fix: Conflict between Stripe and Upload required fields
- Fix: Stripe field not rendering when form Material theme used
- Fix: Number field can be submitted only with zero field
- Fix: update_form_setting API method doesn't update settings
- Fix: Disconnected Hubspot integration is still displayed as connected
- Fix: Sender Email name is missing when email sent
- Fix: Empty file upload causes error message that files are exceeding max size
- Fix: Shortcode generator SUIselect2 breaks Hustle selects
- Fix: Server validations not working for Date field when type is text
- Fix: Scheduled export email sent only on admin email
- Fix: Conflict with Embed Plus for YouTube plugin
- Fix: Replace 'php://output' with 'php://memory' in CSV export
- Fix: Issues with Phone field validation
- Fix: Popup for leaving page with changes shown even no changes done
- Fix: Query Parameters prefill not working with AJAX form load
- Fix: "Invalid Format" when using decimals on number fields
- Fix: Refer URL is incorrect when slug contains percent-encoding
- Fix: PHP warning displayed on Quiz front-end
- Fix: Poll votes count cannot be hidden
- Fix: Forminator form notification sender email overwriting the default one
- Fix: Visual issues with Pagination on Twenty Twenty theme
- Fix: Text content goes outside the preview modal
- Fix: Quiz font does not match the theme font automatically

= 1.11.4 ( 2020-03-04 ) =

- Fix: GDPR field prints HTML as text

= 1.11.3 ( 2020-02-28 ) =

- Security Fix: Patch authenticated stored XSS

= 1.11.2 ( 2020-01-31 ) =

- Fix: Stripe field not rendering properly when Material design style is used on forms.

= 1.11.1 ( 2020-01-09 ) =

- Fix: PayPal throwing the 0 amount error when variable amount option is used.
- Fix: Visitors able to change the form fields data while making the inline credit/debit card payment with the PayPal field.

= 1.11 ( 2020-01-06 ) =

- Add: Importing forms from Contact Form 7 & third party add-ons
- Add: Hooks for Form, Poll and Quiz CRUD
- Improvement: Load front-end stylesheets efficiently
- Improvement: Load front-end JS efficiently
- Improvement: Add validation for PayPal field amount
- Improvement: Plugin reset doesn't delete Payment settings
- Improvement: Stripe forms giving console warnings
- Improvement: Nested calculatons with conditions
- Fix: Conditionally hidden fields are still required
- Fix: Cannot connect Google Sheets when Beehive is activated
- Fix: Email notification "from email" setting not applied
- Fix: Conditions with HIDE method not working as expected
- Fix: Wrong custom CSS selectors for Polls
- Fix: Redirect to same tab behaviour
- Fix: Missing country Georgia
- Fix: Quiz and Poll custom CSS doesn't apply on front-end
- Fix: Phone field with National validation type fails to validate
- Fix: HTML stripped from quizzes Final Count message
- Fix: Editing calculation sometimes breaks the wizard
- Fix: Type attribute missing for Text field input
- Fix: Forms doesn't work in Elementor popup
- Fix: Select field inline validation fails

= 1.10.2 ( 2019-11-14 ) =

- Fix: WordPress 5.3 compatibility issues

= 1.10.1 ( 2019-10-30 ) =

- Improvement: Better sanitization/escaping of $_POST and $_GET requests.
- Fix: Sending plain emails and ignoring the notifications formatting.
- Fix: Incorrect calculations behavior with the Checkbox field.

= 1.10.0 ( 2019-10-23 ) =

- Add: Email routing and conditional emails
- Add: Pre-filling forms with dynamic data using query parameters
- Add: Hubspot integration support creating tickets from Forminator forms
- Improvement: New pagination flow
- Improvement: Ability to use {all_field} email merged tag to send only the non-empty fields
- Improvement: Not clear that From and Reply to fields can be used as input fields
- Improvement: Allow users to set custom required validation message for GDPR field
- Improvement: Date format in Datepicker field support for custom formats
- Improvement: Setting to optionally download the submissions based on the active filters.
- Improvement: Add option to upload media files to Media Library
- Improvement: Ability to change the quiz sharing message
- Fix: Address apartment sub-field doesn't show in email notification
- Fix: Issues with visibility conditions
- Fix: Hidden fields by conditions still calculated
- Fix: Form can be submitted with "Require SSL certificate to submit this form" enabled and no SSL certificate
- Fix: Conditions rule validation

= 1.9.2 ( 2019-09-26 ) =

- Fix: Stripe forms adding some unnecessary $1 payments marked as incomplete on the Stripe dashboard.
- Fix: Visitors sometimes getting charged even if there were some server-side validation errors while submitting the form.
- Fix: Calculation fields not getting submitted as Stripe metadata.

= 1.9.1 ( 2019-09-04 ) =

- Fix: Issue with Stripe keys

= 1.9 ( 2019-08-30 ) =

- Add: Stripe compatibility with SCA
- Improvement: Submission Indication should work with "page reload" submit method
- Improvement: Better Auto-generated values for multi value fields
- Fix: Pagination header and buttons still shown when form hidden after submit
- Fix: Dashboard boxes are not removed when limit number set to zero
- Fix: Visibility tab breaks when all fields are in single row
- Fix: Compatibility issue between Hustle and Forminator
- Fix: Issues with calculation on multi select field

= 1.8.1 ( 2019-08-19 ) =

- Fix: International and National phone validation always throws Invalid Format error

= 1.8 ( 2019-08-12 ) =

- Add: Hubspot integration
- Add: New improved front-end user interface for polls.
- Add: Settings to style poll chart colors
- Add: Allow form fields in HTML field
- Add: reCaptcha v3
- Improvement: Group settings on Settings page
- Improvement: Accessibility in condition settings
- Improvement: Add bulk delete on Poll submissions
- Improvement: Calculations logic depending on conditions
- Fix: Compatibility issues with Divi tabs
- Fix: Prevent applying visibility conditions on same field
- Fix: Prevent saving IPs on poll submissions when cookies selected
- Fix: All poll submissions on export have same date & time
- Fix: Integration modals close without refreshing the list
- Fix: Required fields are not reset to default when condition not met
- Fix: Allow only numerical keyboard on mobile for number fields
- Fix: Prevent negative voting limits for polls
- Fix: Issues with printing styles on preview
- Fix: Characters limit does not work with cyrilic
- Fix: Font weight should be normal instead of regular
- Fix: Phone verification not working with AJAX load
- Fix: Submission page filter not working as expected
- Fix: Shortcode generator does not work in Classic editor

= 1.7.1.3 ( 2019-07-22 ) =

- Fix: Condition rule reset when condition field changed

= 1.7.1.2 ( 2019-07-17 ) =

- Fix: Compatibility issue with WooCommerce select2

= 1.7.1.1 ( 2019-07-15 ) =

- Fix: Currency field amount in PayPal not changed when default value used

= 1.7.1 ( 2019-07-15 ) =

- Add: PayPal Payment gateway
- Add: Form templates
- Add: Option for horizontal radio and checkboxes
- Add: Option to redirect to new tab on submit
- Improvement: Stripe payment related data in Submissions page design update
- Improvement: Integrations UX
- Improvement: Date field conditions when dropdown or input type doesn't work as expected
- Improvement: Form Data in Personality quiz description not reflected on front-end
- Improvement: Set condition based on day, month and year for date picker
- Improvement: Placeholder text to Single Choice (Select2) search field
- Improvement: Customer email address allow email field from the form
- Fix: Visibility conditions on Submit button doesn't work with Pagination field
- Fix: Importing Forms removes HTML from email body
- Fix: MailChimp - Not all lists can be selected
- Fix: Stripe publishable key is going out of box on mobile compatibility view
- Fix: Spacing issue on submission expanded state
- Fix: Changed "Macedonia" to "North Macedonia"
- Fix: Forms grid not compatible with Divi tabs.
- Fix: Submission error for one of the polls is shown for all instances on the page
- Fix: Address field not correctly mapped on MailChimp add-on
- Fix: Quiz social sharing not showing up after quiz submission
- Fix: Quiz result not shared in Facebook post
- Fix: Entering admin email will add it twice

= 1.7.0.1 ( 2019-05-29 ) =

- Fix: Currency field amount converted to 1 in specific cases

= 1.7.0 ( 2019-05-14 ) =

- Add: Stripe Payment gateway
- Add: Calculations
- Add: New improved front-end user interface
- Improvement: Deleting submissions do not delete attached files
- Improvement: Validate field setting in Admin
- Improvement: Poll vote limitations
- Improvement: Add WYSIWYG editor to front-end
- Improvement: Added option to hide dropdown search box
- Improvement: Clicking on "Back to poll" button refreshes page even AJAX method selected
- Improvement: Added number of submissions merge tag for front-end
- Improvement: Submissions page doesn't show applied filters
- Improvement: Allow date format in DatePicker field
- Improvement: Scheduled submission exports to be send to multiple emails
- Improvement: Hide already submitted options in select field
- Improvement: Use Datepicker format on submissions page
- Improvement: Allow different text on Prev and Next buttons
- Improvement: Don't send blank form data of the hidden conditional fields
- Improvement: Add "double" digits on front-end Timepicker input
- Fix: {form_id} and {form_name} merge tags doesn't work in HTML field
- Fix: Date field year starts from 2120
- Fix: Issues when two DatePicker fields added to same page
- Fix: PHP notices on Quiz submissions
- Fix: Selecting form Submission behaviour to After Submission breaks admin page
- Fix: Select dropdown breaks after form submission
- Fix: Submission issues when two Forminator widgets attached to the page
- Fix: Entering email to Email Notifications section add it twice
- Fix: Strings missing in translations
- Fix: While submitting poll "You have already voted for this poll" message displayed

= 1.6.3 ( 2019-04-08 ) =

- Add: Dashboard settings to control number of forms/polls/quizzes on dashboard page
- Add: Data/Settings deletion settings
- Add: Accessibility settings
- Improvement: Allow decimals to be used in number field
- Improvement: Include time field in submissions export
- Improvement: Show correct data format on submission page when value is empty
- Improvement: Allow {all_fields} shortcode in user confirmation email
- Improvement: Added default values for Time field
- Improvement: Added ability to change the delay or disable auto close for success message
- Improvement: Visual issues on Internet Explorer
- Improvement: Display font and color settings conditionally only for existing fields
- Fix: Duplicated field changed if the original field changed
- Fix: Phone field input missing type
- Fix: URL Redirect replace & char
- Fix: Confirmation email for users not being sent
- Fix: Form can not be submitted if submit method is set to Reload page
- Fix: Clicking Save button on Settings page redirects to blank page
- Fix: Disable possibility to share Quiz Result via Google+
- Fix: Custom styles printed multiple times
- Fix: Poll results not displayed after vote
- Fix: Min and Max validation triggered when value not set
- Fix: Email notifications recipients duplicated
- Fix: Issues with importing forms
- Fix: Scheduled exports keep sending emails even disabled
- Fix: Pagination submit button doesn't use styles from submit button
- Fix: E char can be inserted in number field
- Fix: Blue outline showing around the form
- Fix: Select dropdown breaks after form submit
- Multiple visual enhancements/fixes

= 1.6.2 ( 2019-02-26 ) =

- Add: Brand new quiz wizard UI/UX
- Add: Quiz integrations
- Improvement: Countries list updated
- Improvement: Do not process fields that hidden by conditional logic
- Improvement: Allow multiple correct answers on knowledge quiz
- Fix: Form First Name autofill doesn't work
- Fix: Issue with Single Choice as Required field
- Fix: Potential self XSS vulnerability
- Multiple minor enhancements/fixes

= 1.6.1 ( 2019-01-07 ) =

- Add: Accessibility settings for UI
- Add: Brand new poll wizard UI/UX
- Add: Poll integrations
- Add: Front-end AJAX render for forms/polls/quizzes
- Improvement: Remove activation tooltips
- Improvement: Add option to enable/disabled DONOTCACHEPAGE constant
- Improvement: Compatibility with Admin Menu Editor plugin
- Fix: Hitting Return/Enter on an edit field has incorrect behaviour
- Fix: Encoding special characters
- Fix: Double value attribute for input fields
- Fix: Form with pagination scroll on load
- Fix: Anonymous post author even default author selected
- Fix: HTML element doesn't work when Text editor is used
- Other minor enhancements/fixes

= 1.6.0.2 ( 2018-12-13 ) =

- Fix: Duplicating fields ID when more than 10 fields from same type

= 1.6.0.1 ( 2018-12-06 ) =

- Fix: Form fields can't be dragged in Firefox

= 1.6 ( 2018-12-05 ) =

- Add: Brand new form wizard UI/UX
- Add: Bulk options on listing pages
- Add: Form name popup on form creation
- Add: Image option to poll and quiz answers
- Improvement: Preview fully functional
- Improvement: Security improvements
- Improvement: Listing pages in mobile
- Fix: Poll stats Last Submission is not updating
- Fix: Poll submissions export, no date per vote
- Fix: Canceling Slack auth causing auth page loading loop
- Fix: Submissions filter cannot be opened
- Fix: Poll / Quiz preview showing images out of the modal
- Fix: Guttenberg blocks preview broken
- Fix: Delete quiz submission throws PHP error
- Other minor enhancements/fixes

= 1.5.4 ( 2018-10-29 ) =

- Add: Title option in widget area
- Add: Submissions filter
- Add: IP retention for forms
- Improvement: Scheduled Exports send submissions only when there are NEW entries
- Update: Dashboard page UI
- Update: Settings page UI
- Update: Submissions page UI
- Fix: Enable usage of form variables in email subject
- Fix: Enable usage of variables in redirect field
- Fix: Export CSV character encoding
- Fix: Phone Filed - Standard validation, Country code not pre-filled on country selection
- Fix: View Submission link from the gear icon doesn't work
- Fix: Pantheon compatibility
- Fix: Sender name and email address not working
- Fix: Poll Chart text percentage not shown in the pie, and legend text was truncated
- Fix: Gutenberg conflicts
- Other minor enhancements/fixes

= 1.5.3.1 ( 2018-10-04 ) =

- Add: Copy Shortcode option on listings
- Add: Reset tracking data option on listings
- Fix: Conflict with Revolution Slider and RaraTheme Companion

= 1.5.3 ( 2018-10-02 ) =

- Add: Server validation for reCaptcha
- Update: Form listings UI
- Update: Poll listings UI
- Update: Quiz listings UI
- Fix: Poll result not using more than 5 color.
- Fix: Integration removed from previous submissions history on disconnect
- Fix: Pie chart - Result not showing highlighted on hover for last answer
- Fix: Phone validation default number
- Fix: Name field has the same id as its wrapper div
- Fix: Next and Previous button must point users to top of the page
- Fix: Localise "Back To Poll" button
- Fix: Slack Integration > Add form data link showing blank page
- Other minor enhancements/fixes

= 1.5.2 ( 2018-09-17 ) =

- Add: Slack integration
- Add: Validation for phone number prefixes and area codes
- Add: Option to toggle calendar icon
- Improvement: Custom CSS tags updated
- Fix: Radio button gets squeezed in Forminator poll widget
- Fix: Grouped checkboxes now treated like radio buttons
- Fix: No wrong quiz allowed HTML in results
- Fix: Poll and Quiz navigation not clickable
- Fix: Reset vertical screen position between sections
- Fix: Poll charts blink on hover
- Fix: Upload file in pagination prevent form submit for IE and Edge
- Fix: Validation Errors resulting in display:none Forms
- Fix: Trello Integration missing GDPR value
- Fix: Google sheet integration not showing submitted details of Time, Uploaded file and GDPR fields.
- Fix: PHP error on quiz preview

= 1.5.1 ( 2018-08-30 ) =

- Add: Import / Export feature
- Fix: Cannot clear color settings
- Fix: PHP notice on front-end
- Fix: Form not displaying confirmation message and doesn't clear inputs when ajax disabled
- Fix: Poll votes count setting doesn't work as expected
- Fix: Margin in row when field(s) is/are hidden
- Fix: Phone field formats validation check
- Fix: Select drop-down is displayed twice and not showing any options
- Fix: Multiple Choice field, undefined index error on front-end when Trello is active
- Fix: File upload field throwing PHP error
- Other minor enhancements/fixes

= 1.5.0 ( 2018-08-13 ) =

- Add: API extended with entries & fields CRUD methods
- Add: New Custom CSS tags
- Add: User ID to Hidden Field options
- Add: Additional Options for Email
- Improvement: UI/UX Advanced Options for Emails
- Improvement: Conditional logic reference by ID instead of Name
- Improvement: Message displayed when form submissions time expired
- Fix: Forms can not be submitted from Safari browser when field upload empty
- Fix: IE11 layout fixes
- Fix: Custom CSS settings doesn not work as expected
- Fix: Clicking on variable inserts a null value
- Fix: Missing spacing for front-end notifications
- Fix: Poll votes count setting doesn not work
- Fix: Issues with form preview on small screens
- Fix: Remove button for file upload field hidden
- Fix: Color picker clear color not functional
- Fix: Close button on welcome section not functional
- Fix: Quiz Type window in IE is not displayed properly
- Other minor enhancements/fixes

= 1.4.0 ( 2018-07-26 ) =

- Add: Gutenberg blocks
- Improvement: CSS measurement unit
- Fix: Prevent insert shortcode if no form selected
- Fix: Pagination issues when clicking on "back" button
- Fix: Getting warning when moving captcha field
- Fix: Form Settings button is cut off
- Fix: Name field is required in front-end even it's not set as required.
- Fix: Google Sheet integration fails when more than 26 fields
- Other minor enhancements/fixes

= 1.3.0 ( 2018-07-20 ) =

- Add: Campaign Monitor integration
- Add: AWeber integration
- Improvement: Huge amount of CSS styles printed on page
- Fix: Zapier integration active by default
- Fix: Integrations issues with PHP 5.2
- Fix: Correct results are marked as Incorrect in export
- Fix: Large amount of fields prevent saving the form
- Fix: Honeypot not functional
- Fix: Multiple forms on same page breaks the styling
- Fix: Not possible to add fields on an empty form.
- Fix: Wrong shortcode display in the Polls list.
- Fix: Custom colors for submit button doesn't work.
- Fix: Form Settings - User Email list does not show fields, only misc data
- Other minor enhancements/fixes

= 1.2.1 ( 2018-06-26 ) =

- Fix: Issues with updating plugin

= 1.2.0 ( 2018-06-26 ) =

- Add: API base methods
- Add: Trello integration
- Add: Google Sheets integration
- Add: Active Campaign integration
- Add: Appearance themes for Polls
- Add: Appearance themes for Quizzes
- Add: Option to set default values for the fields
- Improvement: Uniq submission ID in email
- Improvement: No maximum fields in form
- Improvement: Quizzes front-end for accessibility
- Improvement: Remove button for featured image
- Fix: Radio buttons not being marked as selected
- Fix: "No votes yet" is link
- Fix: Pagination show duplicated label
- Fix: Some typography settings are not implemented on front.
- Fix: Inconsistency in the bulk buttons
- Other minor enhancements/fixes

= 1.1.0 ( 2018-06-11 ) =

- Add: New user interface
- Add: MailChimp integration
- Add: Zapier integration
- Add: Option to prevent storing entries in database
- Add: Dropdown type for time field
- Add: Date to Quiz and Poll exports
- Add: Allow defining a Sender email and Sender name per form, overriding global setting
- Add: File size limite for upload field
- Add: Form support 4 fields in one row
- Add: Percentage pagination
- Improvement: If logged-in user set him as author of the post field
- Improvement: Poll string "No votes yet" instead of "View results" if nobody voted
- Improvement: Quiz share text contains results
- Fix: Form is not submitted if wrong upload type
- Fix: When number field is required entering 0 returns error
- Fix: Phone field: 2 placeholders appear if user turned on standard form validation
- Fix: Hyperlinks doesnt work on thank you message
- Fix: Disabling AJAX submission breaks form on submission
- Fix: Form field data lost when validation fails on non-ajax submission
- Fix: URL field not accepting URLs without protocols
- Fix: Address -> Country tag missing in emails variables
- Fix: Phone field allowing letters when 'validation' is disabled
- Fix: Date formats not being validated correctly
- Fix: Hidden field -> embed URL query string gets ignored
- Fix: Form can be submitted with spaces only
- Fix: Radio not marked as checked on click
- Fix: JS error on field clone
- Fix: When poll renamed, submission not shown
- Fix: Multiple styling issues
- Fix: Typos
- Compatibility: WP Mail SMTP plugin
- Compatibility: Popup Maker plugin
- Other minor enhancements/fixes

= 1.0.6 ( 2018-06-05 ) =

- Add: GDPR personal data erase and export.
- Add: Plugin information to default "Private Policy" page.
- Add: Auto Delete entries after X time

= 1.0.5 ( 2018-06-05 ) =

- Add: Share quiz contains results not only URL to the quiz
- Add: Uploaded file variable
- Add: DropDown type for time field
- Add: GDPR consent checkbox field
- Add: Entries have own page
- Add: Auto fill data for logged in users.
- Add: Preview button to form builder.
- Add: Vanilla theme ( Theme styles used )
- Add: New color settings
- Improvement: Toggle color fields in appearance depending on selection.
- Improvement: Create anonymous user when visitor submit post
- Improvement: DatePicker localized
- Improvement: Form data variables added for thank you message
- Fix: Wrong message displays if user selected single text line in Text field and turned on field limit
- Fix: Character Limit in Phone field not functional
- Fix: "Date" field calendar minimum year is 2008
- Fix: Scheduled exports changes are not saved correctly
- Fix: Time field validation appearance
- Fix: Jpg format not saved for quizzes
- Fix: Field settings updated on change instead of blur
- Fix: Hustle compatibility issues
- Fix: IE11 appearance issues
- Fix: Multiple styling issues
- Other minor enhancements/fixes

= 1.0.4 ( 2018-03-20 ) =

- Add: Validation message for Upload field
- Add: Confirm prompt on delete field
- Add: Data field containing all the fields data
- Add: Form fields variables beautified
- Add: Set multiple recipients for emails
- Add: Custom styles for Quizzes
- Add: Filters for fields validation messages
- Add: Filters for admin settings
- Improvement: Clear form data after submission
- Improvement: PHP 7.2 compatibility
- Improvement: Form data in email subjects
- Improvement: IE11 compatibility in admin
- Fix: Character limit for phone validation
- Fix: No link to post if PostData's title is empty
- Fix: Slashes not stripped on preview
- Fix: Wrong email validation message
- Fix: Bulk action below pagination not functional
- Fix: Quiz preview show wrong title
- Fix: User email not sent on form submit
- Fix: Time & Address values are empty in submission email
- Fix: Pagination not working on Safari
- Fix: Some of Form Data variables not functional
- Fix: Custom style not functional in preview for new forms
- Fix: Submissions not recorded on multi-site sub-domain
- Fix: HTML field tags not rendered as html
- Other minor enhancements/fixes

= 1.0.3.1 ( 2018-03-05 ) =

- Fix: project meta information update

= 1.0.3 ( 2018-03-05 ) =

- Add: Hooks in form submission process
- Add: WP Editor in Posts Data field for content input
- Add: Invisible reCaptcha
- Add: Links to docs on admin pages
- Improvement: Better form data sanitize
- Improvement: Images use thumbnails instead of full images
- Improvement: Submit confirmation message removed after submit
- Improvement: Inline validation
- Improvement: Language strings
- Fix: Limit time fields characters
- Fix: reCaptcha cannot be set as conditional field
- Fix: Cloned fields keep same ID
- Fix: Retake quiz button styling
- Fix: Country field displayed as number on export
- Other minor enhancements/fixes

= 1.0.1 ( 2018-02-21 ) =

- Add: better file upload handling
- Fix: Limit DB setup only on updated schema

= 1.0 ( 2018-02-20 ) =

- First public release
Tải Miễn Phí Forminator Pro v1.17.1 – Form Builder Plugin for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress