Font Awesome Pro v6.0.0 Alpha 3 – The best Icon for Website


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Font Awesome Pro là bộ font Icon đẹp nhất dành cho website. Nhận các biểu tượng vectơ và biểu trưng xã hội trên trang web của bạn với Font Awesome, bộ công cụ và bộ biểu tượng phổ biến nhất trên web.

Link Offical : https://fontawesome.com/

Font awesome Pro

Tải các phiên bản khác :

    • Font Awesome Pro Version 5.13 : Download Here    Password : X2PRKUyD1E0Emf0PFPMUGn-N9GiASoJAFZr21DEOFWo
    • Font Awesome Pro Version 5.15 : Download Here     Password: RAqz8n_ddJ2Tx-ZVjaNHHj3LM36r0BfbGC9dDQK-iDM

Có gì mới trong Font Awesome Pro 6 :

 

Thêm mới icon Duotone :

Thêm một lớp khác vào thiết kế của bạn với các biểu tượng duotone mới của chúng tôi, có sẵn như một phần của Font Awesome Pro . Những biểu tượng đẹp mắt này hoạt động hiệu quả bằng cách kế thừa màu cơ bản của dự án của bạn hoặc tùy chỉnh chúng theo cách bạn muốn.

COVID-19: Biểu tượng Nhận thức Miễn phí

Giúp phổ biến về các khuyến nghị vệ sinh và các sáng kiến khác để chống lại COVID-19! Sử dụng các biểu tượng này trong các dấu hiệu, lời nhắc, ứng dụng theo dõi, v.v.

Mọi biểu tượng kiểu rắn trong bản phát hành này đều được sử dụng miễn phí và là mã nguồn mở.

Các phiên bản này bao gồm 144 Biểu tượng mới!

Font awesome Pro

Cải tiến & sửa chữa

 • Đã thêm các biểu tượng mới liên quan đến COVID-19.
 • Đã thêm khả năng chỉ định ID mặt nạ và ID tiêu đề cho SVG với JS cho phép các công cụ kiểm tra ảnh chụp nhanh nhận được kết quả có thể dự đoán được khi thực hiện kiểm tra.
 • Đặt hiển thị phông chữ một cách rõ ràng để chặn những cảnh báo hiển thị phông chữ trong các công cụ như Lighthouse.
 • Đã sửa lỗi phiên bản 4 phông chữ khai báo thuộc tính shim src có cảnh báo về định dạng tệp phông chữ không chính xác.
 • Đã sửa tên họ phông chữ thành ‘Font Awesome 5 Free’ cho bộ dụng cụ miễn phí khi sử dụng các yếu tố giả.
 • Biểu tượng thương hiệu mới deezer, edge-inherit, google-pay, gỉ, tiktok và unsplash
 • Đã cập nhật biểu tượng thương hiệu bandcamp, google-plus, tripadvisor và yahoo
 • Đã thêm các biểu tượng thương hiệu được tài trợ bởi Guild, innosoft, instalod, hive, ns8 ,opus-deploy, perbyte, unsharted, watchman-monitor và wodu
 • Đã xóa biểu tượng adobe theo yêu cầu của Adobe
 • Cập nhật biểu tượng thương hiệu rocketchat
 • Tính năng phát hiện xung đột hiện bao gồm Bộ dụng cụ khi kiểm tra xung đột

Cách sử dụng Font Awesome Pro :

Cách sử dụng font awesome trên website 

Cách sử dụng font awesome trên desktop

Font Awesome Pro Changelog:

Font Awesome Pro V6:  Beta Font Awesome 6.0.0-beta1 Released May 29, 2021  #Added Over 775 New Icons New Emoji icons - Now we have Emoji-parity with all "smiley face" icons New Sports + Fitness icons, and some new Gaming icons New icons for aligning and distributing objects New clock face icons in half-hour increments A variety of new icons across many categories, plus a bunch of commissioned icons V6 Support in Kits You can now choose the V6 Beta from the version select in your kits' settings. New and Improved Icon Search We crafted a new icon search from the ground up so you get quick access to copy options, a bigger icon preview without leaving the search, more options for filtering and sorting, better alias and synonym search options, improved icon detail pages, all-around snappier searching, and now we hold your place in search when you jump into details and back! The beta Python/Django plugin now supports v6 icons and styling. The Javascript API, GraphQL API, and Conflict Detection API now all support V6. You can happliy use jQuery, Turbolinks for Rails, and Require.js with v6. #Changed Changes to Duotones on the Desktop Ligatures Changes: You can now get an entire duotone icon with the touch of a wand - ahem - ligature. (If you want the separate pieces, you'll need to use unicodes.) Unicode Changes: In v5, our secondary duotone unicode was generated by adding 0x10 to the front of the primary unicode. In v6, we will use the unicode variation selector instead, so the icon will have a unicode value and then you can select the primary layer with 0xfe01 or secondary layer with 0xfe02 (the universal unicode variation selector values). More Unicode Changes: We now have a single unicode for entire duotone icons (not just the primary and secondary parts). So 0xe2f5 will get you the full duotone icon for citrus-slice, but 0xe2f5 0xfe01 will get you just the primary layer and 0xe2f5 0xfe01 will get you just the secondary layer. Breaking Changes to Some CSS, SCSS, and Less Removed .fa-icon-rotate and .fa-icon-flip SCSS/Less mixins Changed .sr-only and .sr-only-focusable classes to be namespaced to .fa-sr-only and .fa-sr-only-focusable (.sr-only and .sr-only-focusable will be silenty supported until the next major version release) Updated CSS properties used in .fa-sr-only utilities to use a more modern technique Removed CSS support for IE9 and below, including the removal of .eot and .svg font files/references from @font-face definitions Renamed _larger SCSS and Less files to _sizing Removed @fa-display, @fa-font-size, @fa-font-size-base, @fa-version variables in both SCSS and Less files Renamed fa-pulse to fa-spin-pulse (fa-pulse will be silenty supported until the next major version release) #Fixed Continued fixes and improvements to many icons Fixed line-height of base Web Fonts icon styling for better alignment with text Read More 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Font Awesome Pro v6.0.0 Alpha 3 – The best Icon for Website :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup