FlyingPress Nulled v3.7.2- Cache Plugin WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

FlyingPress Nulled là plugin cache tăng tốc độ cho website WordPress ,  nó được tạo ra để cạnh tranh với các cache plugin nổi tiếng khác như : WP-Rocket, Fastes cahe, Litespeed cache ….

Link Demo : https://flying-press.com/

Các tính năng chính của flying press nulled :

Tối ưu hóa CSS :

– Tạo CSS quan trọng và được sử dụng

– Tải CSS không đồng bộ / tương tác không sử dụng

Tối ưu hóa phông chữ ( font) :

– Tự lưu trữ, nội dòng và kết hợp Google Fonts

– Thêm phông chữ dự phòng trong khi tải (hoán đổi hiển thị)

– Tải trước phông chữ

Xem thêm : Flatsome Nulled v3.13.3 – The #1 Best selling WooCommerce & Business theme

Trang Cache :

– Tạo các trang HTML tĩnh

– Tải trước bộ nhớ cache

– Định cấu hình Nginx / Apache / LiteSpeed để phục vụ bộ nhớ đệm

– Tải trước các trang trong trình duyệt khi di chuột

– Tích hợp vecni

Tối ưu hóa Hình ảnh :

– Thêm các thuộc tính chiều cao và chiều rộng bị thiếu

– Tải trước hình ảnh quan trọng

Trì hoãn JavaScript ( Defer JavaScript )

– Loại bỏ các JavaScripts chặn hiển thị

– Trì hoãn tập lệnh cho đến khi người dùng tương tác

– Sửa lỗi các tập lệnh jQuery chặn hiển thị

Lazy loading ( tải chậm ) 

– Tải hình ảnh & iFrames lười biếng

– Tải bản gốc hoặc JavaScript lười biếng

– Loại trừ hình ảnh trong màn hình đầu tiên

– Tải một cách lười biếng bất kỳ hình nền nào

Giảm thiểu CSS và JavaScript :

– Giảm thiểu các tệp CSS & JS trong máy chủ hoặc thông qua Trình dọn dẹp cơ sở dữ liệu CDN

– Xóa các mục không cần thiết và tối ưu hóa bảng

flyingpress nulled

Flying CND ( Addon):

Độ trễ toàn cầu ;30ms – Hơn 40 PoP trên toàn thế giới – Mạng cấp 1 với 18Tbit + đường trục – Máy chủ hỗ trợ NVMe + SSD

Sao chép tệp toàn cầu – Tự động sao chép tệp qua các vùng khác nhau – Hiệu suất vô song khi truy cập các tệp chưa được lưu trữ

Giảm thiểu CSS & JS một cách nhanh chóng – Giảm tải giảm tải từ máy chủ của bạn Nén hình ảnh & WebP – Nén hình ảnh khi đang bay – Chuyển đổi WebP nhanh chóng – Phân phối WebP có điều kiện

Tên miền tùy chỉnh & thanh lọc – Miền tùy chỉnh kết nối – Xóa bộ nhớ cache CDN trong một cú nhấp chuột

Thay đổi kích thước hình ảnh cho máy tính để bàn & thiết bị di động – Cung cấp hình ảnh thay đổi kích thước tùy thuộc vào thiết bị

FlyingPress Nulled Changelog :

FlyingPress Nulled 3.1.3 - 26 April, 2021  Improvement: Better error messages when connecting custom subdomain fails in FlyingCDN  Fix: Generate Critical & Used CSS for unknown post types  Fix: Prevent self-hosting 404 Google Fonts  Fix: Remove invalid whitespaces in Lazy Render selectors  FlyingPress Nulled  3.1.2 - 11 April, 2021  Fix: Prevent fixing render-blocking jQuery scripts when defer is disabled  FlyingPress Nulled 3.1.1 - 08 April, 2021  Fix: Exclude featured image from lazy loading  FlyingPress Nulled  3.1.0 - 31 Mar, 2021  New: Lazy Render! Skip rendering of elements until needed  FlyingPress Nulled 3.0.7 - 26 Mar, 2021  Improvement: Added user-agent \"FlyingPress\" while preloading  Fix: Add width and height to images not uploaded using Media  Fix: Add width and height to SVGs  Fix: Fatal errors while installing in PHP 8  FlyingPress Nulled 3.0.6 - 20 Mar, 2021  Improvement: Refresh license information from dashboard  3.0.5 - 17 Mar, 2021  Improvement: Add missing height of image with respect to existing width if found  Fix: PHP 8 compatibility for self-hosting Google Fonts  Fix: Duplicate UTF-8 meta tags  FlyingPress Nulled 3.0.4 - 15 Mar, 2021  Fix: Purge and preload posts only when post status is published  3.0.3 - 14 Mar, 2021  Fix: HTML entity decoding issues with new parser  FlyingPress Nulled 3.0.2 - 11 Mar, 2021  Fix: Encoding of non-english characters and many other bug fixes in new parser engine  Fix: Warnings generated from Preload.php  FlyingPress Nulled 3.0.1 - 06 Mar, 2021  Fix: Patched many bugs with new parser engine  Fix: Enforce CDN rewriting only to static files  Fix: Prevented some warnings while preloading pages  Improvement: Lazy loading background images now include id attribute  Improvement: Added touch move and mouse wheel events to load on user interaction  FlyingPress Nulled 3.0.0 - 01 Mar, 2021  New: New HTML parsing engine!  Improvement: 2x cache preload time  Improvement: 5x-10x lower server resource usage  Improvement: Notifications after saving settings now floats above all  Tweak: Enable adding width and height attributes by default  Tweak: Added common list of 3rd party scripts to load on user interaction  Fix: Use WP_CONTENT_URL and WP_CONTENT_DIR constants instead of hard-coded values  Fix: Prevent base64 images from preloading  Fix: Preload only first feature image  Fix: Lazy loading iFrames added using Thrive Architect  Fix: Overwrite existing font-display to enable swap when fallback font enabled  FlyingPress Nulled 2.13.1 - 17 Feb, 2021  Tweak: Increased user interaction timeout to 10s  Fix: Prevent preloading cache after saving settings when cache is disabled  Fix: Prevent self-hosting Google Fonts when there is an error in response  Fix: Remove preconnects to fonts.gstatic.com when self-hosting Google Fonts  Fix: Prevent base64 images from preload  FlyingPress Nulled 2.13.0 - 08 Feb, 2021  Tweak: Remove self-hosting internal CSS  Fix: Add gzip when not enabled in server  Fix: Prevent parsing of HTML twice  FlyingPress Nulled 2.12.0 - 05 Feb, 2021  New: Auto purge Varnish cache  New: Added hooks after purging cache (for 3rd party integrations)  Tweak: Default settings - switched lazy loading to Browser Native  Tweak: Default settings - disabled exclude jQuery from defer  Tweak: Default settings - enabled fix render-blocking jQuery Scripts  Tweak: Generate Critical & Used CSS only when CSS Minify is enabled  FlyingPress Nulled 2.11.0 - 04 Feb, 2021  New: Support for Multisites  FlyingPress Nulled 2.10.0 - 31 Jan, 2021  New: Auto preload images excluded from lazy loading  Tweak: Disable WordPress inbuilt lazy loading  Fix: Incorrect icon in Cache settings  FlyingPress Nulled 2.9.5 - 29 Jan, 2021  Fix: Some fonts are not delivered from CDN  FlyingPress Nulled 2.9.4 - 25 Jan, 2021  Tweak: Updated cookie list for bypassing cache  Tweak: Improved WPML compatibility  FlyingPress Nulled 2.9.3 - 25 Jan, 2021  Tweak: Improved performance of purging cache  Fix: Convert URLs from relative to absolute in CSS imports  FlyingPress Nulled 2.9.2 - 23 Jan, 2021  New: Cache lifespan of 2 hours  Fix: License expiry date showing as invalid in Safari browser  Fix: Adding incorrect hash to JS files ending with .min.js  FlyingPress Nulled 2.9.1 - 22 Jan, 2021  Tweak: Generate only hash for .min.js files instead of minifying (?ver=hash)  Fix: Error in minified CSS files containing SVG background images  FlyingPress Nulled 2.9.0 - 21 Jan, 2021  New: Auto change hash of minified files when CDN is enabled/disabled  New: Minify JS files having .min.js extension  2.8.3 - 17 Jan, 2021  Fix: Mixed content error when using SSL from proxy  2.8.2 - 16 Jan, 2021  Fix: Converting relative urls to absolute urls  2.8.1 - 15 Jan, 2021  Fix: Not rewriting to CDN in preload tag  2.8.0 - 07 Jan, 2021  New: Force include CSS selectors in Critical & Used CSS  New: Added UTF-8 encoding for cached pages  Fix: Empty imagesrcset and imagesizes on preload tag  Fix: Exclude images not respecting background images  Tweak: UI improvements  2.7.7 - 25 Dec, 2020  Fix: PHP 8 compatibility  2.7.6 - 18 Dec, 2020  Fix: Process smaller inline styles for critical/used css  2.7.5 - 18 Dec, 2020  Fix: Remove unwanted style tag after adding used css  2.7.4 - 12 Dec, 2020  Fix: Process JS files while generating critical/used css  2.7.3 - 11 Dec, 2020  Fix: Removed Jilt cookie for bypassing cache  2.7.2 - 11 Dec, 2020  Fix: Exclude mobile specific stylesheets from critical/used css  Tweak: Increase user interaction timeout from 5s to 6s  Tweak: Minor UI improvements  2.7.1 - 07 Dec, 2020  Fix: Add cache-control headers while serving cached pages (to prevent any browser caching)  Tweak: Added \'Save and Optimize Now\' button in Database Cleaner  Tweak: Prevent Amex Cards from subscribing to FlyingCDN (not supported by payment gateway)  2.7.0 - 04 Dec, 2020  New: Database Cleaner  Tweak: Minor UI improvements  Fix: Detect dynamic classes from delayed JS files  Fix: Continue serving page on parsing failure  2.6.6 - 23 Nov, 2020  Fix: Fallback to \"/sitemap.xml\" when no comptabile sitemap/seo plugins are found  Tweak: Form validation while subscribing to FlyingCDN  Tweak: Minor copy updates  2.6.5 - 18 Nov, 2020  Fix: Purge shop & category pages on adding/updating products    

KEY : B5E0B5F8DD8689E6ACA49DD6E6E1A930

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí FlyingPress Nulled v3.7.2- Cache Plugin WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup