Fixed TOC Nulled v3.1.26 – table of contents for WordPress plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Fixed TOC là một plugin WordPress tạo mục lục mạnh mẽ. Fixed TOC tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung bài đăng và tạo mục lục, Cố định trong phần hiển thị trang. Người dùng có thể tìm thấy nội dung họ muốn nhanh hơn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/fixed-toc-wordpress-plugin/7264676

Những đặc điểm chính của Fixed TOC Nulled :

 • Tạo mục lục tự động từ nội dung bài đăng.
 • Hỗ trợ bài đăng, trang và bất kỳ loại bài đăng công khai nào khác.
 • Đáp ứng đầy đủ. Thích ứng trên mọi kích thước thiết bị.
 • Hiển thị trên đầu nội dung bài đăng.
 • Đang sửa sang trang.
 • Hỗ trợ thêm widget để sửa trong sidebar.
 • Di chuyển trơn tru đến mục tiêu tiêu đề.
 • Chỉ ra tiêu đề truy cập hiện tại một cách động.
 • Bật thu gọn / mở rộng danh sách phụ.
 • Tùy chỉnh tự do vị trí, kích thước, phông chữ, màu sắc, v.v.
 • Hỗ trợ tính năng mã ngắn được đặt ở bất kỳ đâu để hiển thị TOC trong một bài đăng.
 • Hỗ trợ bài đăng có thẻ nhanh ‘nextpage’. Xem một bản demo.
 • Hỗ trợ xem trước trực tiếp Customizer.
 • Xác định tiêu đề nào sẽ hiển thị trong TOC.
 • Hiển thị một gợi ý ngắn khi cuộn đến mục tiêu tiêu đề.
 • Tạo phong cách yêu thích của bạn một cách tự do.
 • Đặt các tùy chọn riêng cho từng trang.
 • Rất nhiều hiệu ứng động để lựa chọn.
 • Đã sẵn sàng dịch.
 • Hỗ trợ các plugin trình tạo trang phổ biến, chẳng hạn như Visual Composer, Elementor, Thrive Architect, Divi, v.v.
 • Hỗ trợ AMP. Yêu cầu plugin WordPress AMP.

Xem thêm : Yoast Seo Premium v 16.0.3  the #1 WordPress SEO plugin

FlyingPress Nulled v3.0.7 – Cache Plugin WordPress

Elementor Pro Nulled v3.2.1

Fixed TOC NULLED Changelog :

= Fixed TOC Nulled v3.1.21 = ( 01 February, 21 ) 1. Supported AMP. 2. Updated several deprecated methods on jQuery. 3. Compatible with Kadence Block/Tabs. 4. Added the aria-label attribute to expand/collapse buttons. 5. Added 'before/after the 2nd heading' choices to the Position In Post option. 6. Fixed several bugs.  =Fixed TOC Nulled v3.1.20 = ( 13 October, 20 ) 1. Fixed bug: '$' characters disappear on TOC if headings include them. 2. Fixed bug: the short title feature doesn't work.  =Fixed TOC Nulled v3.1.19 = ( 22 August, 20 ) 1. Fixed a bug for Finding headings. 2. Fixed a conflict with Rank Math plugin. 3. Added the 'fixedtoc_header_title' filter hook.  =Fixed TOC Nulled v3.1.18 = ( 20 June, 20 ) 1. Contents title tag can be changed to 'div' or 'span' for SEO. 2. Custom CSS Controller supported syntax highlight. 3. Fixed several bugs.  =Fixed TOC Nulled v3.1.17 = ( 14 April, 20 ) 1. Added an option to set a TOC width when it is none-float in the post. 2. Added an option to center a TOC in the post content. 3. Added an option to Collapse/Expand for Initiation on mobile. 4. Improved performance and fixed several bugs.        =Fixed TOC Nulled v3.1.16 = ( 02 December, 19 ) 1. Added an option to set the icon or the header is clickable. 2. Fixed a bug: A TOC maybe don't work when a title contains special characters if the "Convert ID Into ID" features is enabled. 3. Fixed bugs when running with 'DIVI' or 'Rate My Post' plugins. 			 =Fixed TOC Nulled v3.1.15 = ( 19 September, 19 ) Fixed several bugs.			 			 =Fixed TOC Nulled v3.1.14 = ( 02 July, 19 ) Fixed several bugs.  			 =Fixed TOC Nulled v3.1.13 = ( 19 March, 19 ) 1. The TOC will always collapse on mobile when it display in a post.  2. Improved a bit performance.        =Fixed TOC Nulled v3.1.12 = ( 27 February, 19 ) 1. Fixed a bug: the links in the TOC is wrong in WordPress 5.1. 2. Fixed a bug: headings are filtered wrong. for example: the icons before a heading are hidden in the Accordion component of WPBakery Page Builder.  3. Fixed another tiny bugs.        =Fixed TOC Nulled v3.1.11 = ( 20 January, 19 ) 1. Adds an option to set the heading tag of the contents title to fit the page structure for SEO. 2. Now can separately set the font sizes of the contents title and list. 3. Fixed bugs. ----------------------------              =Fixed TOC Nulled v3.1.10 = ( 15 September, 18 ) 1. Fixed bugs. ----------------------------	 			 =Fixed TOC Nulled v3.1.9 = ( 07 August, 18 ) 1. Fixed several bugs and Improved performance. ----------------------------	 			 =Fixed TOC Nulled v3.1.8 = ( 30 July, 18 ) 1. Added the option to place the TOC before/after the 1st heading. 2. Fixed some bugs. ----------------------------			 			 =Fixed TOC Nulled v3.1.7 = ( 19 July, 18 ) 1. Fixed some bugs. ---------------------------- 			 = Fixed TOC Nulled v3.1.6 = ( 03 June, 18 ) 1. Fixed some bugs and improved performance. ---------------------------- 			 = Fixed TOC Nulled v3.1.5 = ( 01 April, 18 ) 1. Fixed some bugs and improved performance. ----------------------------  = v3.1.4 = ( 25 January, 18 ) 1. Added an option to show/hide the trigger button. 2. Added options to collapse/expand the contents as initiation. 3. Supported the multiple fixed headers. 4. Fixed some bugs. ---------------------------- 			 = v3.1.3 = ( 01 November, 17 ) 1. Support the Beaver Builder and lazy load plugins. 2. Fixed bugs. ----------------------------             	 = v3.1.2 = ( 11 September, 17 ) 1. Improved compatibility. ----------------------------              = v3.1.1 = ( 04 August, 17 ) 1. Fixed bugs: Live preview incorrectly in the Customizer, and others. ----------------------------  = v3.1.0 = ( 04 July, 17 ) 1. Add a new feature that insert a shortcode to display TOC anywhere in a post. 2. Add a new feature that support the post that have 'nextpage' quicktag. 3. bugs fix and performance improve. ----------------------------			 			 = v3.0.1 = ( 23 April, 17 ) 1.Fixed bugs on mobile and tablet.  ----------------------------  = v3.0.0 = ( 12 April, 17 ) I rewrite the whole code in oreder to expand the plugin's functions in the future. There are some main new features to added here:  1. Support display at the top of post. 2. Support widget in sidebar. 3. Enable collapse/expand sub list. 3. Hint when scrolling to the heading target. 4. Add border and different shapes to trigger buton and contents. 5. Improved some performance and fixed some bugs. ----------------------------  = v2.0.5 = ( 6 June, 16 ) 1. Fixed a bug: Customizer options do not work. ----------------------------  = v2.0.4 = ( 27 May, 16 ) 1. Improved: general_h_tags => a:2:{i:0;s:2:"h1";i:1;s:2:"h2";} change to general_h_tags => [h2, h3] at the Custom Parameters form. 2. Added a new feature: Display TOC when __ or more headings are present. ----------------------------  = v2.0.3 = ( 14 May, 16 ) 1. Fixed a bug: Skip empty headings if heading titles is empty string. ----------------------------  = v2.0.2 = ( 21 July, 15 ) 1. Fix some bugs. 2. Custom heading title id and short title. ----------------------------  = v2.0.1 = ( 29 May, 15 ) 1. Fix some bugs. 2. Enqueue mini CSS and JS files, loading faster. ----------------------------  = v2.0.0 = ( 20 May, 15 ) 1. Real-time settings plugin appearance. 2. Add Exclude specify headings fuction. 3. Add some optional button icons and list style types. 4. Overflow of the contents can scroll. 5. Automatically convert The heading to HTML id attribute. 6. Add awesome toggle expand/collapse effects and hover link effects. 7. Optimized code. More CSS instead of JS. 8. Fix some bugs. ----------------------------  = v1.0.3 = ( 26 April, 14 ) 1. Fix: Touch icon don't expand/collapse sometimes when using the moblile devices. ----------------------------  = v1.0.2 = ( 01 April, 14 ) 1. Fix TOC title show/hide issue when window resize. 2. Fix contents current link background color at left position. 3. Fix Click contents link to scroll position is not correct sometimes in IE and Firefox. 4. Fix chinese translation. 5. Fix Non-English wordpress support. 6. Remove html5 type in the post meta box. 7. Dequeue FontAwesome, load "menu" font icon in the frontend. Reduce page load resources. ----------------------------  = v1.0.1 = ( 27 March, 14 ) Add "Enable Fixed TOC" setting. "Disable TOC" change to "Enable TOC" on the post meta box. ----------------------------

 

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Fixed TOC Nulled v3.1.26 – table of contents for WordPress plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress