Fire Push v1.3.7- WordPress SMS & HTML Web Push Notifications (WooCommerce)


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Gửi thông báo Web Push hoặc SMS với WordPress

Với plugin của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng gửi thông báo HTML5 Web Push hoặc SMS với WordPress. Gửi thông báo Trực tiếp và Nền và tăng doanh số lưu lượng truy cập và hơn thế nữa! WooCommerce cũng được hỗ trợ.

Tính năng Fire Push

 • Gửi SMS hoặc Thông báo trên màn hình khi…
  • Các bài đăng đã được xuất bản (cũng như các loại bài đăng tùy chỉnh)
  • Bài đăng được cập nhật (cũng như loại bài đăng tùy chỉnh)
  • Sản phẩm được tạo ra
  • Đơn hàng đã được tạo
  • Giao dịch tùy chỉnh hoặc Trang đích được tạo
  • Giá sản phẩm giảm
  • Sản phẩm đang khan hàng
 • Hiển thị một cửa sổ bật lên tùy chỉnh
 • Tạo tin nhắn chào mừng
 • Tùy chỉnh tiêu đề, văn bản, biểu tượng và liên kết của Thông báo
 • Thông báo trực tiếp (khi người dùng ở trên trang web của bạn)
 • Thông báo nền (khi người dùng không ở trên trang web của bạn)
 • Hỗ trợ WooCommerce
 • Có tài liệu tốt

Yêu cầu

 • WordPress 4.4+
 • PHP 5.6+
 • Tài khoản Google cho Firebase (miễn phí)

Link Demo : https://codecanyon.net/item/fire-push/22370821

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Fire Push v1.3.7- WordPress SMS & HTML Web Push Notifications (WooCommerce) nulled changelog
======
1.3.7
======
- NEW: Send notification for WooCommerce order status changes
https://imgur.com/a/SsoxiM1
- FIX: Old post sent notification when updated even when "on update" was disabled

======
1.3.6
======
- FIX: Scheduled posts do not contain image
- FIX: Do not send SMS when disabled

======
1.3.5
======
- FIX: Moved updater into weLaunch framework

======
1.3.4
======
- NEW: Dropped Redux Framework support and added our own framework
Read more here: https://www.welaunch.io/en/2021/01/switching-from-redux-to-our-own-framework
This ensure auto updates & removes all gutenberg stuff
You can delete Redux (if not used somewhere else) afterwards
https://www.welaunch.io/updates/welaunch-framework.zip
https://imgur.com/a/BIBz6kz
- FIX: Query URL issue with appendix fire_push_id

======
1.3.3
======
- FIX: Woo new order notifications sent twice

======
1.3.2
======
- NEW: Show popup only on defined pages
See popup settings

======
1.3.1
======
- FIX: Accept not working when SMS disabled

======
1.3.0
======
- NEW: SMS sending of notifications via ClickSend
Also support WooCommerce customers with billing_phone
https://imgur.com/a/p1CP4Rc
- FIX: Performance improvements
- FIX: Wrong user token & tel caching

======
1.2.3
======
- FIX: Data chunks skipped after 1 array element

======
1.2.2
======
- FIX: Array chunk had wrong value

======
1.2.1
======
- NEW: Another Significant performance increase
Notifications will be stored in an own table now

Migration Process:
1. Deactivate old plugin, install new and activate new plugin
2. Go to plugin settings > General
3. Click on Migrate notifications
4. Click on migrate notifications until you see "All XX Notifications migrated."
- NEW: Added an option to track notification clicks
- FIX: Notifications table margin issue
- FIX: Failed subscribers were not removed
- FIX: Cleared transient cache after removing failed subscribers

======
1.2.0
======
- NEW: Significant performance increase
All guest tokens now will be stored in a seperate table "wp_fire_push_tokens"

Migration process:
1. Deactivate old plugin, install new and activate new plugin
2. Go to plugin settings > General
3. Click on Migrate Guest tokens
4. Click on delete duplicate tokens
5. Click on migrate guest tokens again to see if you get a message with "Guest tokens already migrated"
- NEW: New table "wp_fire_push_tokens" makes it easier to also import tokens from other applications
- NEW: Custom WP Query DB
- NEW: Check exists check now via DB query
- NEW: Trnsient gets cleared after new subscribers
- FIX: PHP notices

======
1.1.4
======
- FIX: Scheduled posts were sent as notification
- FIX: Trashed product notification sent

======
1.1.3
======
- NEW: Token caching via transients to improve performance
You can speficy the time tokens will be cached in plugin settings
======
1.1.2
======
- FIX: Bug when on Publish not working

======
1.1.1
======
- FIX: Updating / Publishing posts sent die

======
1.1.0
======
- NEW: Disabling popup now shows the default browser notification asking for message access
- NEW: The close popup icon now trigger decline so that popup will not appear again (close = decline)
- FIX: Small Bug Fixes

======
1.0.8
======
- FIX: Popup decline issue

======
1.0.7
======
- FIX: Popup Responsive

======
1.0.6
======
- NEW: Added total count of subscribers
- NEW: Use feature image / product image instead of default notification icon
- NEW: Remove failed subscribers who have blocked notifications (Settings > General)
- FIX: Notifications in backend ordered by date

======
1.0.5
======
- NEW: Split large ids into 400 chunk notifications

======
1.0.4
======
- NEW: Muliple CURL support
- FIX: Performance tweak when too many user ids

======
1.0.3
======
- FIX: Notficiations not send out when user roles were
empty in backend
- FIX: Trashed posts notifications

======
1.0.2
======
- NEW: Up to 4 Custom WP Notifications
- FIX: Updated WPML Keys
- FIX: Small Bug fixes

======
1.0.1
======
- FIX: Small Bug fixes

======
1.0.0
======
- Inital release
Tải Miễn Phí Fire Push v1.3.7- WordPress SMS & HTML Web Push Notifications (WooCommerce) :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup