Filter Bar The Events Calendar v5.2.0 NULLED

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 của 139

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Filter Bar The Events Calendar  là plugin cho phép người dùng tìm kiếm các sự kiện theo danh mục, thẻ, địa điểm, người tổ chức, ngày trong tuần, thời gian trong ngày và giá cả.

Filter Bar The Events Calendar  là một tiện ích bổ sung cho The Events Calendar  bổ sung thêm khả năng lọc cho một plugin vốn đã mạnh mẽ.

Lịch Sự kiện cho phép bạn tạo và quản lý các sự kiện một cách dễ dàng ngay trong bảng điều khiển WordPress của bạn; không cần mã ngắn (cũng như không có). Và với tiện ích bổ sung Lịch sự kiện: Thanh bộ lọc, lịch của bạn nhận được rất nhiều tùy chọn lọc mới cho phép người dùng xem chi tiết để chỉ xem một số loại sự kiện nhất định.

Thanh Bộ lọc giới thiệu một bảng điều khiển thanh bên mới xuất hiện bên cạnh lịch của bạn trên giao diện người dùng. Khi người dùng bật bộ lọc, chúng sẽ được áp dụng cho lịch chính và kết quả thu hẹp dựa trên lựa chọn của họ. Chỉ quan tâm đến các sự kiện diễn ra vào buổi tối? Bạn muốn xem các buổi gặp mặt công nghệ chứ không phải các bữa tiệc hay các cuộc thu thập thông tin ở quán rượu? Coi như đã xong. Với tính năng lọc AJAX trong thời gian thực và các URL động mà bạn có thể lưu / chia sẻ khi cần, Thanh bộ lọc giúp người dùng của bạn xem các sự kiện phù hợp nhất với họ.

Ngoài ra, người dùng Thanh bộ lọc có quyền truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ cao cấp của chúng tôi

Link Demo : https://theeventscalendar.com/products/wordpress-calendar-filter-bar/

Các tính năng Filter Bar The Events Calendar :

Filter Bar The Events Calendar

Thêm bộ lọc vào lịch của bạn

Tạo một thanh ở đầu lịch nơi người dùng có thể thu hẹp các sự kiện.

Filter Bar The Events Calendar

URL được nối

Tất cả các bộ lọc nối thêm URL lịch để bạn có thể chia sẻ lịch được lọc trước với những người khác.

Filter Bar The Events Calendar

Bộ lọc tùy chỉnh

Nếu đang sử dụng Events Calendar Pro, bạn có thể tạo các bộ lọc lịch tùy chỉnh của riêng mình.

Filter Bar The Events Calendar

Bố cục linh hoạt

Định vị thanh bộ lọc của bạn theo chiều dọc hoặc chiều ngang trên lịch.

Filter Bar The Events Calendar

Thiết kế đáp ứng

Thanh bộ lọc trông tuyệt vời và hoạt động trên mọi màn hình hoặc thiết bị có kích thước.

Filter Bar The Events Calendar

Điều khiển màn hình

Chọn hiển thị tất cả các bộ lọc của bạn hoặc chỉ một số bộ lọc nhất định. Bạn chọn đơn đặt hàng.

Filter Bar The Events Calendar

Sự kiện ảo

Nếu đang sử dụng Sự kiện ảo, bạn có thể hiển thị Sự kiện ảo dưới dạng bộ lọc

Filter Bar The Events Calendar

Có thể tùy chỉnh

Chọn bộ lọc để hiển thị

== Cài đặt Filter Bar The Events Calendar ==

Hãy nhớ rằng, để sử dụng Thanh bộ lọc, bạn cũng cần chạy Lịch sự kiện. Bạn sẽ cần làm theo các bước sau cho cả hai plugin, bắt đầu với Lịch sự kiện.

1. Từ bảng điều khiển của trang web của bạn, điều hướng đến Plugin -> Thêm mới. 2. Chọn tùy chọn Tải lên và nhấn “Chọn tệp”. 3. Khi cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy chọn tệp the-events-calendar-x.x.zip hoặc tệp events-calendar-filter-bar.x.zip từ màn hình của bạn. (‘X.x’ sẽ thay đổi tùy thuộc vào số phiên bản hiện tại). 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và đợi khi quá trình tải lên hoàn tất. 5. Khi hoàn tất, hãy kích hoạt plugin qua lời nhắc. Một thông báo sẽ hiển thị xác nhận kích hoạt thành công. Một liên kết để truy cập lịch trực tiếp trên giao diện người dùng cũng sẽ được trình bày ở đây. 6. Để có quyền truy cập vào các bản cập nhật mới cho Thanh bộ lọc, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm Khóa cấp phép hợp lệ của mình trong Sự kiện -> Cài đặt -> Giấy phép. Bạn có thể tìm thấy khóa cấp phép trên tài khoản tri.be của mình tại http://evnt.is/3u.

Đó là nó! Chỉ cần định cấu hình cài đặt của bạn khi bạn thấy phù hợp và bạn đang trên đường lọc các sự kiện theo phong cách.

= Yêu cầu Filter Bar The Events Calendar =

* PHP 5.6 trở lên (khuyến nghị: PHP 5.4 trở lên) * WordPress 4.9 trở lên * jQuery 1.11.x * Lịch sự kiện 5.0 trở lên

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Filter Bar The Events Calendar v5.2.0 NULLED nulled changelog
= [5.2.0] 2021-08-24 =

* Version - Filter Bar 5.2.0 is only compatible with The Events Calendar 5.9.0 and higher
* Feature - Stop compiling CSS custom props and leave them exposed and accessible to the Customizer and third parties. [TEC-3011]
* Feature - Update hooked Customizer styles to account for surfaced CSS custom properties and for new TEC Customizer font controls. [TEC-3897]
* Language - 0 new strings added, 1 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.1.4] 2021-07-01 =

* Feature - Add new Events bar section to the Customizer for control of the Events Bar styles. [TEC-3672]
* Language - 0 new strings added, 0 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.1.3] 2021-06-23 =

* Fix - Resolved issue where special characters of field values were not rendering appropriately. [FBAR-245]
* Fix - Ensure checkbox-based custom fields properly filter values when used as a multiselect. [FBAR-95]
* Language - 0 new strings added, 4 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.1.2] 2021-05-27 =

* Fix - Styles with the default theme `twenty twenty one` in `` in the calendar. [FBAR-244]
* Tweak - Adjust logic to apply breakpoints to make sure the correct breakpoint is applied to the calendar [FBAR-241]
* Tweak - Added filters: `tribe_events_filter_bar_views_v2_assets_should_enqueue_frontend`
* Tweak - Removed filters: `tribe_events_pro_views_v2_assets_should_enqueue_frontend`
* Tweak - Changed views: `v2_1/filter-bar/breakpoints`, `v2_1/filter-bar/filters-slider`
* Language - 0 new strings added, 1 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.1.1] 2021-04-29 =

* Fix - Correct calling of localize() in assets to ensure properly translated text. [FBAR-223]
* Tweak - Added filters: `tribe_events_filter_bar_views_v2_assets_should_enqueue_frontend`
* Tweak - Removed filters: `tribe_events_pro_views_v2_assets_should_enqueue_frontend`
* Tweak - Changed views: `v2_1/filter-bar/filters-slider`
* Language - 0 new strings added, 1 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.1.0] 2021-03-29 =

* Feature - Add Filterbar support to updated Events Calendar PRO view shortcodes. [FBAR-36]
* Fix - Invert quotes to protect against issue with MySQL in `ANSI_QUOTES` mode. [FBAR-225]
* Fix - "Brand" swiper to avoid conflicts. [TEC-3624]
* Language - 0 new strings added, 1 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.0.5] 2021-02-24 =

* Fix - Compatibility with WordPress 5.7 and jQuery 3.5.X
* Language - 0 new strings added, 1 updated, 0 fuzzied, and 1 obsoleted

= [5.0.4] 2021-01-28 =

* Tweak - Adjust spacing between checkbox/radio controls and labels. [FBAR-209]
* Tweak - Adjust opacity of selected options in multi-select/dropdown filters. [FBAR-209]
* Tweak - Make selections pills consistent. [FBAR-209]
* Tweak - Align "Your selections" label with "Clear" element text. [FBAR-209]
* Tweak - Enfold Theme - Display search icon in multi-select/dropdown filters. [FBAR-209]
* Fix - Correctly handle Additional Fields filters in Month and Week Views. [FBAR-204]
* Language - 1 new strings added, 10 updated, 0 fuzzied, and 1 obsoleted

= [5.0.3.1] 2020-12-21 =

* Fix - Update The Events Calendar minimum required version to avoid activation issues.

= [5.0.3] 2020-12-15 =

* Feature - V2 Customizer - Add background color css overrides. [FBAR-206]
* Fix - Correctly handle pagination requests on Views v2 when Filter Bar is active to paginate on first click of Previous or Next links. [FBAR-208]
* Fix - Avoid errors when using Views v2 and setting the `TRIBE_EVENTS_FILTERBAR_V1_VIEWS` constant to `true`. [FBAR-212]


= [5.0.2] 2020-12-02 =

* Tweak - Add a filter to allow views to "turn off" Filter Bar classes on their container. [TBD]
* Language - 0 new strings added, 3 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [5.0.1] 2020-10-22 =

* Fix - Prevent page from scrolling down to open dropdown/multiselect filters after ajax request. [FBAR-193]
* Fix - Prevent tribe-events shortcode pagination from triggering a Notice on the filter-button due to a missing param. [ECP-492]
* Language - 0 new strings added, 32 updated, 0 fuzzied, and 1 obsoleted

= [5.0.0.1] 2020-10-05 =

* Fix - Prevent filter bar from closing when swiping on mobile. [FBAR-192]
* Fix - Prevent some timeouts and SQL errors when multiple filters were applied and views were switched. [FBAR-191]
* Fix - Vertical filter titles now are displayed in bold as originally intended. [FBAR-194]
* Fix - Vertical bar title has proper font size for better visibility. [FBAR-194]
* Fix - Spacing for Select/Multiselect, Checkbox and Radio now match to the correct height. [FBAR-194]

= [5.0.0] 2020-09-28 =

* Fix - Prevent Filter bar from adding body classes where inappropriate. [FBAR-107]
* Feature - Disable new Filter Bar design by defining this constant: `define( 'TRIBE_EVENTS_FILTERBAR_V1_VIEWS', TRUE );` in your site's wp-config.php. [FBAR-148]
* Feature - Add customizer framework for Filter Bar styling. [FBAR-118]
* Feature - Add filters to determine if filters individually and as a group should be open or closed. [FBAR-117]
* Language - 8 new strings added, 32 updated, 0 fuzzied, and 2 obsoleted

= [4.10.2] 2020-08-24 =

* Tweak - Add a link to the Filter Bar settings on the plugin admin listing. [FBAR-114]
* Tweak - Added the `tribe_events_filter_bar_option_key_map` and `tribe_events_filter_bar_default_filter_names_map` filters to allow adding, removing, or otherwise modifying, Filter Bar filters in the context of Views v2. [VE-147]
* Fix - Add proper "applied" labelling for filters using radio buttons. [VE-147]
* Fix - Prevent Horizontal Filters using select to jump when using the search field for V1 [BTRIA-452]
* Language - 4 new strings added, 31 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [4.10.1] 2020-07-27 =

* Fix - Prevent Horizontal Filters using select to jump when using the search field for V2 [FBAR-112]

= [4.10.0] 2020-04-23 =

* Tweak - Deprecate Select2 3.5.4 in favor of SelectWoo
* Tweak - Load plugin text domain on the new `tribe_load_text_domains` action hook, which fires on `init` instead of on the `plugins_loaded` hook. [FBAR-94]
* Fix - Prevent PHP errors from happening during bulk activation or deactivation of the plugin [TCMN-53]
* Fix - Update events, venues, and organizers to use dynamic labels. [FBAR-82]
* Fix - Additional Fields filter so that it only shows the individual values and not a combination of values chosen. [FBAR-88]
* Language - 2 new strings added, 34 updated, 3 fuzzied, and 6 obsoleted

= [4.9.3] 2020-03-23 =

* Fix - Prevent warning from popping when using Additional Fields (PRO) with Filterbar on PHP 5.6 [FBAR-81]
* Fix - Resolve Checkbox behavior for additional fields on filter bar [FBAR-84]
* Fix - Allow links to be clicked when filter bar is open on mobile. [FBAR-66]
* Fix - Default vertical filter bar to start closed, fix JS around filter bar for V2. [FBAR-72]
* Fix - Allow reset button to reset filters and update view even when live refresh is disabled. [FBAR-75]
* Fix - Prevent Filter Bar template from loading when navigating in a shortcode view. [FBAR-76]
* Tweak - Modify the Live Update labels for Automatic and Manual for better clarification of the behavior for customers. [FBAR-79]
* Language - 2 new strings added, 18 updated, 0 fuzzied, and 1 obsoleted

= [4.9.2] 2020-02-19 =

* Version - Filter Bar 4.9.2 is only compatible with The Events Calendar 5.0.2 and higher
* Tweak - Update the conditional checks for the new live refresh radio controls. [TEC-3072]
* Fix - Stop force-enqueuing tribe styles when Filter Bar is loaded. [FBAR-69]
* Language - 0 new strings added, 12 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [4.9.1] 2020-02-12 =

* Version - Filter Bar 4.9.1 is only compatible with The Events Calendar 5.0.1 and higher
* Fix - Do not display filter bar on venue and organizer pages for new views. [FBAR-60]
* Fix - Set margin for filter bar for new views so the filter bar doesn't overlap with the header. [FBAR-61]
* Fix - Dependency checker now correctly identifies when The Events Calendar is missing on activation of Filter Bar or deactivation of The Events Calendar with Event Tickets active. [FBAR-15]
* Language - 0 new strings added, 2 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [4.9.0] 2020-01-27 =

* Feature - Major compatibility changes required to work with Versions 5.0.0 of The Events Calendar and Events Pro.
* Tweak - Reduce HTML cache time-to-live for views when Filter Bar is active. [TEC-3130]
* Tweak - Reduced file size by removing .po files and directing anyone creating or editing local translations to translations.theeventscalendar.com
* Tweak - Resolve issue where some filters for the redesigned views were not parsed correctly during AJAX requests [138665]
* Language - 5 new strings added, 42 updated, 1 fuzzied, and 0 obsoleted

= [4.8.1] 2019-05-02 =

* Fix - The active filters from not showing text with the checkbox type [126126]

= [4.8] 2019-04-17 =

* Feature - Refactor the Database Connection to start using an Object Relational Mapping tool for a better tested codebase
* Feature - Add the `tribe_events()` function as entry-point to the Events ORM and the supporting filter code [116356, 115579]
* Feature - Add the `tribe_venues()` function as entry-point to the Venues ORM and the supporting filter code [116356, 115579]
* Feature - Add the `tribe_organizers()` function as entry-point to the Organizers ORM and the supporting filter code [116356, 115579]
* Fix - Confirm the "Collapse filters" function works in mobile view [124034]
* Fix - Add the `active` class to filters that have values only [124034]
* Fix - Prevent horizontal filters from taking the whole screen on mobile [124034]
* Language - 0 new strings added, 29 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [4.7.0.1] 2019-04-08 =

* Security - Ensure filter values are properly escaped before use in queries [125513]

= [4.7] 2019-03-04 =

* Tweak - General improvements to the plugin code in order to make it more accessible [120758]
* Tweak - Improved accessibility by removing duplicate IDs [120758]
* Tweak - Grouped checkboxes together with a common aria label [120758]
* Tweak - Added descriptive text to anchor tags [120758]
* Tweak - Removed empty anchor tag from checkboxes markup [120758]
* Tweak - Changed Filter Sections to be tabbed and open/closed with the keyboard [120758]
* Tweak - Changing focus states of elements that did not have them [120758]
* Tweak - Improved the design for the horizontal view bar [120758]
* Tweak - Improved dropdown arrows positioning to their correct place [120758]
* Tweak - Made the submit button visible in order to make it accessible [120758]
* Tweak - Added a notice on the "Enable live refresh" setting, letting people know that if they use it it will affect accessibility [120758]
* Tweak - Improved the JS for Filter Reset button that had an ID change [120758]
* Language - 4 new strings added, 34 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [4.6] 2019-02-05 =

* Feature - Add check and enforce PHP 5.6 as the minimum version [116282]
* Feature - Add system to check plugin versions to inform you to update and prevent site breaking errors [116841]
* Tweak - Added filters: `tribe_not_php_version_names`
* Deprecated - The function `TribeEventsFilterViewsLoad()` and constant `REQUIRED_TEC_VERSION` along with `initAddon()` method has been deprecated in `Tribe__Events__Filterbar__View` in favor of Plugin Dependency Checking system
* Language - 7 new strings added, 20 updated, 0 fuzzied, and 1 obsoleted

= [4.5.9] 2018-12-05 =

* Fix - Ensure that translations are loaded before admin error messages are shown [104748]

= [4.5.8] 2018-09-12 =

* Fix - Improved WPML compatibility to avoid mixed languages in the additional fields dropdown. Thanks to the WPML team! [111986]
* Tweak - Add `tribe_events_filter_additional_fields_query` to make the additional field values query filterable. Thanks to David and the WPML team! [111984]

= [4.5.7] 2018-08-01 =

* Tweak - Manage plugin assets via `tribe_assets()` [40267]

= [4.5.6] 2018-05-29 =

* Tweak - Added missing license.txt file [104893]

= [4.5.5] 2018-04-18 =

* Fix - Fixed an issue where cost ranges with numbers in decimal format would sometimes break filter URLs [75177]

= [4.5.4] 2018-03-08 =

* Fix - Added safety checks to avoid notice-level errors when Event Tickets and/or Event Tickets plus are also active [99266]
* Fix - Added checks to avoid loading Filter Bar assets when not needed, to prevent issues with event views generated via the `[tribe_events]` shortcode (thanks @gssiweb for making us aware of this!) [98569]
* Language - 3 new strings added, 19 updated, 0 fuzzied, and 3 obsoleted

= [4.5.3] 2017-12-23 =

* Fix - Make sure Filter Bar's responsive breakpoint is the same as The Events Calendar's, and is filterable via the same `tribe_events_mobile_breakpoint` filter (thanks @myrunningresource for reporting the discrepancy!) [43094]
* Fix - the category filter so it has the current archive's category selected on the initial load (props to @simonoetang-be for reporting this!) [94028]
* Fix - Modified the behavior of filters (so they update to reflect any changes that were made) when live ajax is disabled (our thanks to Karly on the forums for flagging this) [97555]
* Tweak - Address some layout issues with the "Featured Events" filter so the label text doesn't get cut off [91662]
* Tweak - Tweaked the "Day" filter so it more consistently returns accurate results regardless of site options (props @trevellyan for originally reporting the issue) [92948]
* Tweak - Update labeling to avoid confusion on the default state for all the Filter Bar module [82424]
* Tweak - Address some layout issues with the "Featured Events" filter so the label text doesn't get cut off [91662]
* Tweak - Tweaked the "Day" filter so it more consistently returns accurate results regardless of site options (props @trevellyan for originally reporting the issue) [92948]

= [4.5.2] 2017-12-18 =

* Fix - Fix PHP notice "Trying to get property of non-object" when checking category depth, thanks Simon! [93709]
* Compatibility - Minimum supported version of WordPress in now 4.5

= [4.5.1] 2017-10-04 =

* Fix - Fixed some layout issues with the "Show Filters"/"Collapse Filters" toggle button in mobile views (props to @ergosom for reporting this!) [75373]
* Tweak - Improved performance by swapping out LEFT JOINs for INNER JOINs in SQL queries [88588]
* Language - 2 new strings added, 17 updated, 0 fuzzied, and 2 obsoleted

= [4.5] 2017-08-01 =

* Feature - added class to checkbox items to better show parent, child, and grandparent relationship [70060]
* Feature - display active filters selected in the Filter Bar [38131,70061]
* Feature - automatically check categories under parent when checked and in dropdown display all events under a parent category [70059]
* Feature - added an upgrade script to change from autocomplete to Multi-Select [82651]
* Fix - issue where only the first event would show when using State/Province, City, or Country filters in checkbox mode [82927]
* Tweak - Select2 to replace Chosen script for dropdowns and autocomplete [75546]
* Tweak - improve horizontal filter icon styles by moving to the right of the filter names [82533]
* Tweak - reverse color scheme on vertical filter bar to make header and footer darker [82529]
* Tweak - add autocomplete to dropdowns and rename Autocomplete to Multi-Select to clarify the different selection options [75546]
* Tweak - set Events Calendar PRO's Additional Fields filter to use alphabetical order [77483]
* Tweak - Added filters: 'tribe_events_filter_event_category_display_class'
* Tweak - Changed views: 'filter-bar/filter-view-horizontal', 'filter-bar/filter-view-vertical'

= [4.4.3] 2017-06-28 =

* Tweak - add back markers for sorting and dropdown of the active filters in the admin [80509]

= [4.4.2] 2017-05-17 =

* Tweak - further adjustments made to our plugin licensing system [78506]

= [4.4.1] 2017-05-04 =

* Tweak - adjustments made to our plugin licensing system

= [4.4] 2017-01-09 =

* Added - a filter to filter events by their featured state [65899]
* Fix - Filter labels that were previously not translatable are now translatable [62457]
* Fix - Auto Complete filters fixed to behave correctly when multiple filters active [70057]

= [4.3.4] 2016-12-20 =

* Tweak - Updated the template override instructions in a number of templates [68229]
* Tweak - Removes checks for legacy custom field data which are no longer required in most cases, providing a moderate performance boost [63580]

= [4.3.3] 2016-11-16 =

* Fix - Vertical Layout for filters is working as expected, not expanding to 100% width anymore [68431]
* Fix - Prevents private mode on OSX and iOS Safari to throw JavaScript Fatal errors [40196]

= [4.3.2] 2016-11-02 =

* Fix - Prevent encoding problems for input fields when using browser actions (Nice report from @Zé in the forums, thanks!)[61742]
* Fix - Fixes a bug where the filter bar content obscured text in mobile view (thanks to @jesse for reporting this one) [44702]

= [4.3.1] 2016-10-20 =

* Fix - Filter popup on mobile needed better scroll behaviors (Props to Jesse for reporting) [44702]
* Tweak - Unify CSS and template paths on 'filterbar' (Props to Paula for reporting)
* Tweak - Added plugin dir and file path constant.
* Tweak - Registered plugin as active with Tribe Common. [66657]

= [4.3] 2016-10-13 =

* Tweak - Updated to be 4.3 compatible

= [4.2.2] 2016-07-20 =

* Fix - Events imported via the CSV import function would not show up in start time based filtering (Thanks to @Stephan for the original post on our support forums here.)
* Fix - Incorrect start time based filtering of events in some edge cases

= [4.2.1] 2016-06-22 =

* Fix - Add back filters to modify limit for organizer and venue in Filter Bar

= [4.2] 2016-06-08 =

* Feature - Allows users to filter using venue geolocation information: City, State and Country (Cheers to Don Hollen for suggesting this on UserVoice!)
* Tweak - Language files in the `wp-content/languages/plugins` path will be loaded before attempting to load internal language files (Thank you to user @aafhhl for bringing this to our attention!)
* Tweak - Move plugin CSS to PostCSS

= [4.1] 2016-03-15 =

* Feature - Allow users to change the limit of Venues and Organizers on front-end filters (our sincere gratitude to @mauitime for this and so many other countless contributions!)
* Tweak - Allow default Title for Filter Bar sections to be translated
* Fix - Fixed an issue where filters were overriding set query arguments rather than combining them

= [4.0.4] 2016-03-02 =

* Fix - Filters are kept when changing calendar views

= [4.0.3] 2016-02-17 =

* Fix - Prevent warning for Database Meta table on Weekdays Queries

= [4.0.2] 2015-12-16 =

* Tweak - Includes a new "Others" option for the cost field filter (Thank you Mirja for the help!)

= [4.0.1] 2015-12-10 =

* Fix - Resolved bug where the mobile filter bar did not stay open in certain themes

= [4.0] 2015-12-02 =

* Feature - Additional fields created with Events Calendar PRO can now be used as filters (Thank you Lars for originally suggesting this on UserVoice!)
* Tweak - Revise the way category filters work to improve compatibility with custom filter implementations etc (Props to Nancy Barraza for this one!)
* Tweak - Update JS event names to match the changes in the-events-calendar
* Fix - Fixed bug where the FilterBar did not remain open in mobile view when it should have

= [3.12.1] 2015-10-01 =

* Fix - Ensure Filter Bar renders as expected, including when translations are in effect (thanks to @flamencoagenda on the forums for highlighting this)

= [3.12] 2015-09-08 =

* Security - Resolved JS vulnerability in minified JS by upgrading to uglifyjs 2.4.24
* Fix - Resolved issue where using the filterbar inappropriately filtered events beyond the main event loop (i.e. events rendered within widgets)

= [3.11] 2015-07-22 =

* Security - Added escaping to a number of previously un-escaped values
* Tweak - Conformed code to updated coding standards
* Bug - Ensure minified versions of the plugin's scripts and stylesheets are available and used as appropriate

= [3.10.1] 2015-07-01 =

* Tweak - Updated the code in the day of week filter to be compatible with new month view code

= [3.10] 2015-06-16 =

* Bug - Fixed a problem that could lead to errors being triggered following a change to a filter's display type
* Bug - Fixed an issue where the start of week setting in WordPress core was not being respected
* Bug - Fixed an issue where autocomplete filters were not getting cleared out when 'Reset filters' was clicked
* Tweak - Plugin code has been refactored to new standards: that did result in a new file structure and many renamed classes. Old class names will be deprecated in future releases and, while still working as expected, you can keep track of any deprecated classes yours or third party plugins are calling using the Log Deprecated Notices plugin (https://wordpress.org/plugins/log-deprecated-notices/)
* Tweak - Added some changelog formatting enhancements after seeing keepachangelog.com :)
* Tweak - Now the week filter respects the start day of the week set in WordPress (thanks to xrossglobalgroup on the forums for the idea!)
* Feature - Incorporated updated German translation files, courtesy of Oliver Heinrich
* Feature - Incorporated updated French translation files, courtesy of Sylvain Delisle
* Feature - Incorporated new Swedish translation files, courtesy of Johan Falk

= 3.9 =

* Enabled auto-complete for remaining fields within Filter Bar! We’ve added new field options for Category, Venue and Organizer filters; you can now select between dropdown, checkbox, or autocomplete filter types
* Implemented true support for default permalinks when running Filter Bar
* Addressed a bug where Filter Bar cost says “0” (or free) when tickets with prices are created within WooCommerce Tickets (thanks to brandonpence on the forums for the first report!)
* Fixed a bug where the dropdown selector failed or caused fatal errors in certain circumstances
* Incorporated updated German translation files, courtesy of Oliver Heinrich
* Incorporated new Catalan translation files, courtesy of Oriol Carol
* Incorporated updated Greek translation files, courtesy of Yannis Troullinos
* Incorporated new Polish translation files, courtesy of Marcin Lacki
* Incorporated new Russian translation files, courtesy of Evgenii Rybak

= 3.8 =

* Added a new auto-complete option for the Tag filter
* Fixed a bug allowing day filter to malfunction slightly under a limited set of circumstances (thanks to templesinai on the forums for bringing this up!)
* Fixed a bug causing child categories within category filter to be listed in reverse order
* Enhanced the category filter to include category-slug CSS classes in its output (thanks to Lars and Andy Fragen on the forum for their request…should make the plugin integrate even better with the free The Events Calendar Category Colors plugin!)
* Incorporated updated Danish translation files, courtesy of Hans Christian Andersen
* Incorporated updated German translation files, courtesy of Oliver Heinrich
* Incorporated new Finnish translation files, courtesy of Elias Okkonen
* Incorporated new Norwegian Bokmal translation files, courtesy of Dennis Askeland

= 3.7 =

* Incorporated new Chinese translation files, courtesy of Massound Huang
* Incorporated new Portuguese translation files, courtesy of Joao Roma
* Incorporated new Indonesian translation files, courtesy of Didik Priyanto
* Improved support for kilometers within distance filter (thanks to pnegyesi for highlighting this issue!)
* Fixed an issue where the was inconsistent when filters were applied<br /> * Added an admin toolbar item linking to the plugin settings screen<br /> * Fixed an issue where filters were not preserved when clicking the 'View all # Events' link in grid view (thanks to kosovichmedia on the forums for reporting this!)<br /> * Added the ability for users to override the CSS file<br /> * Fixed a Z-index issue that caused filters to overlap strangely with Week View (Thank you to Lars for bringing this to our attention!)<br /> * Fixed a conflict between the vertical Filter Bar and our classic header<br /> * Fixed an issue where vertical filter bars were not displaying nicely in Map View with the classic search bar<br /> <br /> = 3.6.1 =<br /> <br /> * Fix minification bugs<br /> * Incorporated new Greek translation files, courtesy of Yannis Troullinos<br /> <br /> = 3.6 =<br /> <br /> * Added ability to make filters show on hover instead of click (filter override)<br /> * Added a feature where mobile filters will close after ajax success and get out of the way<br /> * Improved horizontal filter show/hide performance (items will now hide on body click)<br /> * Improved cost filter functionality<br /> * Improved javascript performance<br /> * Revised behavior of the "all day" time filter to relate specifically to events marked as "all day"<br /> * Fixed an issue where the Venue and Organizer filters could disappear when the category filter was set<br /> * Added a WordPress filter so that available values in the filters could be modified ('tribe_events_filter_values')<br /> * Fixed an issue where the "Day" filter was not respecting the end of day cutoff setting<br /> * Incorporated new French translation files courtesy of Bastien Bournet-Charrier<br /> * Incorporated new Ukrainian translation files, courtesy of Vasily Vishnyakov<br /> * Incorporated updated German translation files, courtesy of Dennis Gruebner<br /> * Incorporated new Czech translation files, courtesy of Petr Basan<br /> <br /> = 3.5 =<br /> <br /> * Corrected text domains for front end Filter Bar strings<br /> * Updated Filter Bar queries to work without tribe_event_duration, as part of our PRO recurrence refactor<br /> * Namespaced the front-end templates by moving them into the views/filter-bar directory<br /> * Incorporated new Spanish translation files, courtesy of Elias Garcia Fernandez<br /> * Incorporated new Romanian translation files, courtesy of Cosmin Vaman<br /> * Incorporated new German translation files, courtesy of Patrick Lemke and Oliver Heinrich<br /> * Incorporated new Dutch translation files, courtesy of J.F.M. Cornelissen<br /> * Incorporated new Italian translation files, courtesy of Radu Costinean<br /> * Incorporated new Danish translation files, courtesy of Soren Jensen<br /> <br /> = 3.4 =<br /> <br /> * Initial release<br /> </pre></div> <div class="center-download"> <h2> Free Download Filter Bar The Events Calendar v5.2.0 NULLED :</h2> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="1882799753"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <div class="download-box" id="linkdownload" > <button > <a href="https://tainguyenwordpress.com/?redirect=uNSYTcJDaewApbsCadfEeFlgiHnikOVE5OUJXNUtoNEQ1UEpPUXl3Tll3ZVhLb05CWHFVV3U0Y2lsb3A3eXNjTUJhanhmNExQejdrUmFNb3hUN3lVRGYvbTR6QXhYMkNhKytUMDFXcUFZYjV6VTNXcEJHUUc3ZnRneGRSUEJja2lVN2hlbmFDQkIvTkJ0UWF4cXROeWd5VVhIWjYyeU1OZ0dLdUcraVNER3E5aDA2Q0E1Z0F1Nzg4RkNlR1lUS3FWZlFwL3lFckxYTjcxUiszL255cjZpWk1xbGJKcjdMTEFlalFGQ0twb096QT09" >FREE DOWNLOAD Filter Bar The Events Calendar v5.2.0 NULLED</a> </button> <br> <p style="background:white;color:black;margin-top:7px"><b> Xem thêm : <a href="https://tainguyenwordpress.com/tron-bo-plugin-theme-wordpress-ban-quyen/">Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền</a> </b></p> <p class ="warningnote"><span>CẢNH BÁO :</span>Đây là bản <span style="color:red;">NULLED</span>. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi </p> <button > <a href="https://m.me/101324895411988" target="_blank">LIÊN HỆ MUA BẢN SẠCH VỚI GIÁ 30k</a> </button></br> </div> <p> Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^ </p> <p>In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!</p> <p class="has-text-align-center has-white-color has-vivid-cyan-blue-background-color has-text-color has-background"><strong>Join our official telegram group and channel for latest updates</strong>.</p> <div class="wp-block-buttons is-content-justification-center"> <a class="telebtn wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background" href="https://t.me/tainguyenwordpress" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"><strong>Telegram Channel</strong></a> <a class="telebtn wp-block-button__link has-background" href="https://t.me/tainguyenwordpress2" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"><strong>Telegram Group</strong></a></div> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="1882799753"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <div class="buttons"> <button class="btn-hover color-3" > <a href="https://tainguyenwordpress.com/?redirect=uNSYTcJDaewApbsCadfEeFlgiHnikOVE5OUJXNUtoNEQ1UEpPUXl3Tll3ZVhLb05CWHFVV3U0Y2lsb3A3eXNjTUJhanhmNExQejdrUmFNb3hUN3lVRGYvbTR6QXhYMkNhKytUMDFXcUFZYjV6VTNXcEJHUUc3ZnRneGRSUEJja2lVN2hlbmFDQkIvTkJ0UWF4cXROeWd5VVhIWjYyeU1OZ0dLdUcraVNER3E5aDA2Q0E1Z0F1Nzg4RkNlR1lUS3FWZlFwL3lFckxYTjcxUiszL255cjZpWk1xbGJKcjdMTEFlalFGQ0twb096QT09" >NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MIỄN PHÍ Filter Bar The Events Calendar v5.2.0 NULLED</a> </button> </div> </div> </div> <div class="entry-terms post-tags clearfix"> <span class="terms-label"><i class="fa fa-tags"></i></span> <a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/download-free-plugin-wordpress/" rel="tag">Download Free Plugin wordpress</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/free-download-plugin-nulled/" rel="tag">Free Download Plugin NULLED</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/plugin-nulled/" rel="tag">plugin nulled</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/plugin-wordpress/" rel="tag">plugin wordpress</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/plugin-wordpress-nulled/" rel="tag">Plugin WORDPRESS NULLED</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/responsive/" rel="tag">responsive</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/wordpress-nulled-plugin/" rel="tag">wordpress nulled plugin</a><a href="https://tainguyenwordpress.com/tag/wordpress-plugin/" rel="tag">wordpress plugin</a> </div> </article> </div> <div class="post-related"> <div class="section-heading sh-t7 sh-s1 multi-tab"> <a href="#relatedposts_2036593491_1" class="main-link active" data-toggle="tab"> <span class="h-text related-posts-heading">Bạn cũng có thể thích</span> </a> <a href="#relatedposts_2036593491_2" class="other-link" data-toggle="tab" data-deferred-event="shown.bs.tab" data-deferred-init="relatedposts_2036593491_2"> <span class="h-text related-posts-heading">Thêm từ tác giả</span> </a> </div> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane bs-tab-anim bs-tab-animated active" id="relatedposts_2036593491_1"> <div class="bs-pagination-wrapper main-term-none next_prev"> <div class="listing listing-thumbnail listing-tb-2 clearfix scolumns-3 simple-grid"> <div class="post-118320 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-20"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin Wordpress</a></span></div> <a alt="SECUPRESS PRo" title="SecuPress PRO v2.1.1 – WordPress Security Plugin" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/SECUPRESS-PRo1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"1176":"SECUPRESS-PRo1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/secupress-wordpress-security-plugin/"></a> </div> <p class="title"> <a class="post-url" href="https://tainguyenwordpress.com/secupress-wordpress-security-plugin/" title="SecuPress PRO v2.1.1 – WordPress Security Plugin"> <span class="post-title"> SecuPress PRO v2.1.1 – WordPress Security Plugin </span> </a> </p></div> </div> <div class="post-118315 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-20"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin Wordpress</a></span></div> <a alt="searchwp plugin" title="Tải Miễn Phí SearchWP v4.1.22" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/searchwp-plugin.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"334":"searchwp-plugin.png"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/searchwp/"></a> </div> <p class="title"> <a class="post-url" href="https://tainguyenwordpress.com/searchwp/" title="Tải Miễn Phí SearchWP v4.1.22"> <span class="post-title"> Tải Miễn Phí SearchWP v4.1.22 </span> </a> </p></div> </div> <div class="post-118310 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-20"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin Wordpress</a></span></div> <a alt="Search & Filter Pro - Advanced FilterinSearch & Filter Pro - Advanced Filtering for WordPressg for WordPress" title="Search & Filter Pro v2.5.11 – Advanced Filtering for WordPress" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/Search-Filter-Pro-Advanced-Filtering-for-WordPress-1.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"463":"Search-Filter-Pro-Advanced-Filtering-for-WordPress-1.png"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/search-filter-pro-advanced-filtering-for-wordpress/"></a> </div> <p class="title"> <a class="post-url" href="https://tainguyenwordpress.com/search-filter-pro-advanced-filtering-for-wordpress/" title="Search & Filter Pro v2.5.11 – Advanced Filtering for WordPress"> <span class="post-title"> Search & Filter Pro v2.5.11 – Advanced Filtering for WordPress </span> </a> </p></div> </div> <div class="post-118301 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-20"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin Wordpress</a></span></div> <a alt="Sales Countdown Timer" title="Sales Countdown Timer for WooCommerce and WordPress v1.0.4 – Checkout Countdown" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/Sales-Countdown-Timer-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"590":"Sales-Countdown-Timer-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/sales-countdown-timer-checkout-countdown/"></a> </div> <p class="title"> <a class="post-url" href="https://tainguyenwordpress.com/sales-countdown-timer-checkout-countdown/" title="Sales Countdown Timer for WooCommerce and WordPress v1.0.4 – Checkout Countdown"> <span class="post-title"> Sales Countdown Timer for WooCommerce and WordPress v1.0.4 – Checkout Countdown </span> </a> </p></div> </div> <div class="post-118295 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-20"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin Wordpress</a></span></div> <a alt="SantaPress - WordPress Advent Calendar Plugin & Quiz" title="Tải Miễn Phí SantaPress v1.5.4 – WordPress Advent Calendar Plugin & Quiz" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/SantaPress-WordPress-Advent-Calendar-Plugin-Quiz-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"590":"SantaPress-WordPress-Advent-Calendar-Plugin-Quiz-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/santapress-plugin/"></a> </div> <p class="title"> <a class="post-url" href="https://tainguyenwordpress.com/santapress-plugin/" title="Tải Miễn Phí SantaPress v1.5.4 – WordPress Advent Calendar Plugin & Quiz"> <span class="post-title"> Tải Miễn Phí SantaPress v1.5.4 – WordPress Advent Calendar Plugin & Quiz </span> </a> </p></div> </div> <div class="post-118280 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-2 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <div class="term-badges floated"><span class="term-badge term-20"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin Wordpress</a></span></div> <a alt="Salon Booking System PRO" title="Salon booking system PRO v7.4.5" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/Salon-booking-system-PRO-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"772":"Salon-booking-system-PRO-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/salon-booking-system-pro/"></a> </div> <p class="title"> <a class="post-url" href="https://tainguyenwordpress.com/salon-booking-system-pro/" title="Salon booking system PRO v7.4.5"> <span class="post-title"> Salon booking system PRO v7.4.5 </span> </a> </p></div> </div> </div> </div><div class="bs-pagination bs-ajax-pagination next_prev main-term-none clearfix"> <script>var bs_ajax_paginate_412781214 = '{"query":{"paginate":"next_prev","count":6,"post_type":"post","posts_per_page":6,"post__not_in":[90908],"ignore_sticky_posts":1,"post_status":["publish","private"],"category__in":[20],"_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"}},"type":"wp_query","view":"Publisher::fetch_related_posts","current_page":1,"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","remove_duplicates":"0","paginate":"next_prev","_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"},"_bs_pagin_token":"037a67e","data":{"vars":{"post-ranking-offset":4}}}';</script> <a class="btn-bs-pagination prev disabled" rel="prev" data-id="412781214" title="Trước"> <i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i> Prev </a> <a rel="next" class="btn-bs-pagination next" data-id="412781214" title="Kế tiếp"> Next <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i> </a> </div> </div> <div class="tab-pane bs-tab-anim bs-tab-animated bs-deferred-container" id="relatedposts_2036593491_2"> <div class="bs-pagination-wrapper main-term-none next_prev"> <div class="bs-deferred-load-wrapper" id="bsd_relatedposts_2036593491_2"> <script>var bs_deferred_loading_bsd_relatedposts_2036593491_2 = '{"query":{"paginate":"next_prev","count":6,"author":1,"post_type":"post","_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"}},"type":"wp_query","view":"Publisher::fetch_other_related_posts","current_page":1,"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","remove_duplicates":"0","paginate":"next_prev","_layout":{"state":"1|1|0","page":"2-col-right"},"_bs_pagin_token":"77c61cf","data":{"vars":{"post-ranking-offset":4}}}';</script> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="ixmopwjaf ixmopwjaf-after-related ixmopwjaf-pubadban ixmopwjaf-show-desktop ixmopwjaf-show-tablet-portrait ixmopwjaf-show-tablet-landscape ixmopwjaf-show-phone ixmopwjaf-loc-post_after_related ixmopwjaf-align-center ixmopwjaf-column-1 ixmopwjaf-clearfix no-bg-box-model"><div id="ixmopwjaf-74153-785072452" class="ixmopwjaf-container ixmopwjaf-type-code" itemscope="" itemtype="https://schema.org/WPAdBlock" data-adid="74153" data-type="code"><div id="ixmopwjaf-74153-785072452-place"></div><script type="text/javascript">var betterads_screen_width = document.body.clientWidth;betterads_el = document.getElementById('ixmopwjaf-74153-785072452'); if (betterads_el.getBoundingClientRect().width) { betterads_el_width_raw = betterads_el_width = betterads_el.getBoundingClientRect().width; } else { betterads_el_width_raw = betterads_el_width = betterads_el.offsetWidth; } var size = ["125", "125"]; if ( betterads_el_width >= 728 ) betterads_el_width = ["728", "90"]; else if ( betterads_el_width >= 468 ) betterads_el_width = ["468", "60"]; else if ( betterads_el_width >= 336 ) betterads_el_width = ["336", "280"]; else if ( betterads_el_width >= 300 ) betterads_el_width = ["300", "250"]; else if ( betterads_el_width >= 250 ) betterads_el_width = ["250", "250"]; else if ( betterads_el_width >= 200 ) betterads_el_width = ["200", "200"]; else if ( betterads_el_width >= 180 ) betterads_el_width = ["180", "150"]; if ( betterads_screen_width >= 1140 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-785072452-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width >= 1019 && betterads_screen_width < 1140 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-785072452-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width >= 768 && betterads_screen_width < 1019 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-785072452-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width < 768 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-785072452-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}</script></div></div> <section class="comments-template ajaxified-comments-container"> <a href="#" class="comment-ajaxified-placeholder" data-comment-post-id="90908"> <i class="fa fa-comments"></i> Để lại một bình luận </a> </section> </div><!-- .content-column --> <div class="col-sm-4 sidebar-column sidebar-column-primary"> <aside id="sidebar-primary-sidebar" class="sidebar" role="complementary" aria-label="Primary Sidebar Sidebar" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar"> <div id="bs-thumbnail-listing-1-2" class="h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_bs-thumbnail-listing-1"><div class="bs-listing bs-listing-listing-thumbnail-1 bs-listing-single-tab pagination-animate"> <p class="section-heading sh-t5 sh-s1 main-term-none"> <span class="h-text main-term-none main-link"> Top Plugin </span> </p> <div class="bs-pagination-wrapper main-term-none next_prev bs-slider-first-item"> <div class="listing listing-thumbnail listing-tb-1 clearfix columns-1"> <div class="post-65381 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Free Download Elementor Pro Nulled" title="Elementor Pro NULLED v3.5.2 + Full Package – The Most Advanced Website Builder Plugin For WordPress" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/Elementor-Pro-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"Elementor-Pro-86x64.jpg","210":"Elementor-Pro-210x136.jpg","850":"Elementor-Pro.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/elementor-pro-nulled-2506-2/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/elementor-pro-nulled-2506-2/" class="post-url post-title"> Elementor Pro NULLED v3.5.2 + Full Package – The Most… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-13T07:28:28+07:00">Th4 13, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-2135 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="WPBakery Page Builder Nulled" title="WPBakery Page Builder Nulled V6.8.0 – #1 WordPress Page Builder Plugin" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/05/WPBakery-Page-Builder-Nulled1-1-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/05\/","sizes":{"86":"WPBakery-Page-Builder-Nulled1-1-86x64.jpg","210":"WPBakery-Page-Builder-Nulled1-1-210x136.jpg","1400":"WPBakery-Page-Builder-Nulled1-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/wpbakery-page-builder-23072021/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/wpbakery-page-builder-23072021/" class="post-url post-title"> WPBakery Page Builder Nulled V6.8.0 – #1 WordPress… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-05-08T15:29:03+07:00">Th5 8, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-75269 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Rank Math Pro" title="Rank Math Pro v3.0.4 – Best WordPress SEO Tools" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/08/Rank-Math-Pro1-6.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/08\/","sizes":{"1280":"Rank-Math-Pro1-6.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/rank-math-pro/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/rank-math-pro/" class="post-url post-title"> Rank Math Pro v3.0.4 – Best WordPress SEO Tools </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-08-26T04:14:35+07:00">Th8 26, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-2090 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="WP Rocket Nulled" title="WP Rocket 3.10.5 NULLED – WordPress Caching Plugin" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/05/WP-Rocket-Nulled--86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/05\/","sizes":{"86":"WP-Rocket-Nulled--86x64.jpg","210":"WP-Rocket-Nulled--210x136.jpg","590":"WP-Rocket-Nulled-.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/wp-rocket-nulled-wordpress-caching-plugin/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/wp-rocket-nulled-wordpress-caching-plugin/" class="post-url post-title"> WP Rocket 3.10.5 NULLED – WordPress Caching Plugin </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-05-07T09:15:07+07:00">Th5 7, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-804 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Slider Revolution Responsive Nulled" title="Slider Revolution Responsive v6.5.14 NULLED ( Full Addons + Template ) – Responsive WordPress Plugin" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/Slider-Revolution-Responsive-Nulled-2-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"Slider-Revolution-Responsive-Nulled-2-86x64.jpg","210":"Slider-Revolution-Responsive-Nulled-2-210x136.jpg","900":"Slider-Revolution-Responsive-Nulled-2.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/slider-revolution-responsive-nulled-6-4-6/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/slider-revolution-responsive-nulled-6-4-6/" class="post-url post-title"> Slider Revolution Responsive v6.5.14 NULLED ( Full Addons +… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-20T07:57:46+07:00">Th4 20, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-640 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Yoast Seo Premium Nulled" title="Yoast Seo Premium v17.8 Nulled + Addons – the #1 WordPress SEO plugin" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/yoast-seo-premium-nulled-2-86x64.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"yoast-seo-premium-nulled-2-86x64.png","210":"yoast-seo-premium-nulled-2-210x136.png","772":"yoast-seo-premium-nulled-2.png"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/yoast-seo-premium-nulled-1707/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/yoast-seo-premium-nulled-1707/" class="post-url post-title"> Yoast Seo Premium v17.8 Nulled + Addons – the #1… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-15T15:15:05+07:00">Th4 15, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-72022 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="WP Safelink - Converter Your Download Link to Adsense1" title="WP Safelink v4.3.10 NULLED – Converter Your Download Link to Adsense" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/08/WP-Safelink-Converter-Your-Download-Link-to-Adsense1-86x64.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/08\/","sizes":{"86":"WP-Safelink-Converter-Your-Download-Link-to-Adsense1-86x64.png","210":"WP-Safelink-Converter-Your-Download-Link-to-Adsense1-210x136.png","5693":"WP-Safelink-Converter-Your-Download-Link-to-Adsense1.png"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/wp-safelink-converter-your-download-link-to-adsense/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/wp-safelink-converter-your-download-link-to-adsense/" class="post-url post-title"> WP Safelink v4.3.10 NULLED – Converter Your Download… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-08-24T03:22:54+07:00">Th8 24, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-934 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="WPForms Pro Nulled" title="WPForms Pro Nulled v1.6.7 + Addons – Drag & Drop WordPress Form Builder" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/WPForms-Pro6-86x64.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"WPForms-Pro6-86x64.png","210":"WPForms-Pro6-210x136.png","300":"WPForms-Pro6.png"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/wpforms-pro-nulled-v1-6-6/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/wpforms-pro-nulled-v1-6-6/" class="post-url post-title"> WPForms Pro Nulled v1.6.7 + Addons – Drag & Drop… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-29T08:05:28+07:00">Th4 29, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-616 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a title="Ultimate Addons for Elementor Pro Nulled v1.33.2" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/ultimate-addons-for-elementor-1-86x64.png" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"ultimate-addons-for-elementor-1-86x64.png","210":"ultimate-addons-for-elementor-1-210x136.png","600":"ultimate-addons-for-elementor-1.png"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/ultimate-addons-for-elementor-pro-nulled-v1-30/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/ultimate-addons-for-elementor-pro-nulled-v1-30/" class="post-url post-title"> Ultimate Addons for Elementor Pro Nulled v1.33.2 </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-14T04:34:15+07:00">Th4 14, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-3009 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="EventON Nulled" title="EventON Nulled v4.0.2 + Addons – WordPress Event Calendar Plugin" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/05/EventON-Nulled-1-1-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/05\/","sizes":{"86":"EventON-Nulled-1-1-86x64.jpg","210":"EventON-Nulled-1-1-210x136.jpg","590":"EventON-Nulled-1-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/eventon-nulled/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/eventon-nulled/" class="post-url post-title"> EventON Nulled v4.0.2 + Addons – WordPress Event… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-05-31T10:19:40+07:00">Th5 31, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-60243 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-20"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Plugin Ninja Popups Nulled" title="Ninja Popups v4.7.5 NULLED – Popup Plugin for WordPress" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/06/np-590x300_v475-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/06\/","sizes":{"86":"np-590x300_v475-86x64.jpg","210":"np-590x300_v475-210x136.jpg","590":"np-590x300_v475.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/ninja-popups-nulled/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/ninja-popups-nulled/" class="post-url post-title"> Ninja Popups v4.7.5 NULLED – Popup Plugin for… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-06-25T05:05:15+07:00">Th6 25, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div></div></div><div id="ixmopwjaf-2" class="h-ni w-nt primary-sidebar-widget widget widget_ixmopwjaf"><div class="ixmopwjaf ixmopwjaf-align-center ixmopwjaf-column-1 ixmopwjaf-clearfix no-bg-box-model"><div id="ixmopwjaf-74153-378153964" class="ixmopwjaf-container ixmopwjaf-type-code" itemscope="" itemtype="https://schema.org/WPAdBlock" data-adid="74153" data-type="code"><div id="ixmopwjaf-74153-378153964-place"></div><script type="text/javascript">var betterads_screen_width = document.body.clientWidth;betterads_el = document.getElementById('ixmopwjaf-74153-378153964'); if (betterads_el.getBoundingClientRect().width) { betterads_el_width_raw = betterads_el_width = betterads_el.getBoundingClientRect().width; } else { betterads_el_width_raw = betterads_el_width = betterads_el.offsetWidth; } var size = ["125", "125"]; if ( betterads_el_width >= 728 ) betterads_el_width = ["728", "90"]; else if ( betterads_el_width >= 468 ) betterads_el_width = ["468", "60"]; else if ( betterads_el_width >= 336 ) betterads_el_width = ["336", "280"]; else if ( betterads_el_width >= 300 ) betterads_el_width = ["300", "250"]; else if ( betterads_el_width >= 250 ) betterads_el_width = ["250", "250"]; else if ( betterads_el_width >= 200 ) betterads_el_width = ["200", "200"]; else if ( betterads_el_width >= 180 ) betterads_el_width = ["180", "150"]; if ( betterads_screen_width >= 1140 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-378153964-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width >= 1019 && betterads_screen_width < 1140 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-378153964-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width >= 768 && betterads_screen_width < 1019 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-378153964-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width < 768 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-378153964-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}</script></div></div></div><div id="bs-thumbnail-listing-1-5" class="h-ni w-t primary-sidebar-widget widget widget_bs-thumbnail-listing-1"><div class="bs-listing bs-listing-listing-thumbnail-1 bs-listing-single-tab pagination-animate"> <p class="section-heading sh-t5 sh-s1 main-term-none"> <span class="h-text main-term-none main-link"> Top Theme </span> </p> <div class="bs-pagination-wrapper main-term-none next_prev bs-slider-first-item"> <div class="listing listing-thumbnail listing-tb-1 clearfix columns-1"> <div class="post-1071 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="BeTheme Nulled" title="BeTheme NULLED 25.1.6 + Full Demo – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/05/BeTheme-Nulled1-86x64.jfif" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/05\/","sizes":{"86":"BeTheme-Nulled1-86x64.jfif","210":"BeTheme-Nulled1-210x136.jfif","590":"BeTheme-Nulled1.jfif"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/betheme-nulled-2607/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/betheme-nulled-2607/" class="post-url post-title"> BeTheme NULLED 25.1.6 + Full Demo – Responsive… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-05-03T05:00:02+07:00">Th5 3, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-663 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Flatsome Nulled" title="Flatsome NULLED v3.15.2 – The #1 Best selling WooCommerce & Business theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/Flatsome-Nulled-3-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"Flatsome-Nulled-3-86x64.jpg","210":"Flatsome-Nulled-3-210x136.jpg","590":"Flatsome-Nulled-3.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/free-download-flatsome-nulled/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/free-download-flatsome-nulled/" class="post-url post-title"> Flatsome NULLED v3.15.2 – The #1 Best selling… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-16T03:41:47+07:00">Th4 16, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-603 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Free Download Newspaper nulled" title="Newspaper v11.3.1 NULLED – #1 Magazine Themes" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/Newspaper-Nulled-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"Newspaper-Nulled-86x64.jpg","210":"Newspaper-Nulled-210x136.jpg","590":"Newspaper-Nulled.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/newspaper-nulled-magazine-themes-0307/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/newspaper-nulled-magazine-themes-0307/" class="post-url post-title"> Newspaper v11.3.1 NULLED – #1 Magazine Themes </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-13T15:56:35+07:00">Th4 13, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-450 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a title="Soledad Nulled v8.0.9 – Multi-Concept Blog Magazine AMP WordPress Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/theme-soledad-null-2-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"theme-soledad-null-2-86x64.jpg","210":"theme-soledad-null-2-210x136.jpg","616":"theme-soledad-null-2.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/soledad-nulled-01082021/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/soledad-nulled-01082021/" class="post-url post-title"> Soledad Nulled v8.0.9 – Multi-Concept Blog Magazine… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-11T13:08:58+07:00">Th4 11, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-1011 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Avada NULLED" title="Avada v7.5.0 NULLED – Website Builder For WordPress & WooCommerce" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/Avada-NULLED1-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"Avada-NULLED1-86x64.jpg","210":"Avada-NULLED1-210x136.jpg","590":"Avada-NULLED1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/avada-nulled-theme-29072021/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/avada-nulled-theme-29072021/" class="post-url post-title"> Avada v7.5.0 NULLED – Website Builder For WordPress… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-30T18:18:06+07:00">Th4 30, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-66065 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Enfold - Responsive Multi-Purpose Theme" title="Enfold v4.8.7 NULLED – Responsive Multi-Purpose Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/08/enfold-responsive-multi-purpose-theme-1-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/08\/","sizes":{"86":"enfold-responsive-multi-purpose-theme-1-86x64.jpg","210":"enfold-responsive-multi-purpose-theme-1-210x136.jpg","615":"enfold-responsive-multi-purpose-theme-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/enfold-responsive-multi-purpose-theme/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/enfold-responsive-multi-purpose-theme/" class="post-url post-title"> Enfold v4.8.7 NULLED – Responsive Multi-Purpose Theme </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-08-09T16:30:36+07:00">Th8 9, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-2929 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Bridge Nulled" title="Bridge v28.5 – Creative Multipurpose WordPress Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/05/Bridge-Nulled-01-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/05\/","sizes":{"86":"Bridge-Nulled-01-86x64.jpg","210":"Bridge-Nulled-01-210x136.jpg","590":"Bridge-Nulled-01.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/bridge-nulled-1607/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/bridge-nulled-1607/" class="post-url post-title"> Bridge v28.5 – Creative Multipurpose WordPress Theme </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-05-28T15:27:10+07:00">Th5 28, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-78363 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="X | The Theme" title="X | The Theme v9.1.4 + X Pro 5.1.4 NULLED" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/08/X-The-Theme1-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/08\/","sizes":{"590":"X-The-Theme1-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/x-the-theme/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/x-the-theme/" class="post-url post-title"> X | The Theme v9.1.4 + X Pro 5.1.4 NULLED </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-08-27T11:18:44+07:00">Th8 27, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-952 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a title="Jupiter X v1.26.0 + Jupiter v6.9.0 NULLED – Elementor Multi-Purpose Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/2021/04/Jupiter-X-NULLED1-86x64.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/2021\/04\/","sizes":{"86":"Jupiter-X-NULLED1-86x64.jpg","210":"Jupiter-X-NULLED1-210x136.jpg","590":"Jupiter-X-NULLED1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/jupiter-x-nulled-22072021/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/jupiter-x-nulled-22072021/" class="post-url post-title"> Jupiter X v1.26.0 + Jupiter v6.9.0 NULLED – Elementor… </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2021-04-30T15:39:06+07:00">Th4 30, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></aside> </div><!-- .primary-sidebar-column --> </div><!-- .main-section --> </div><!-- .layout-2-col --> </div> </main><!-- main --> </div><!-- .content-wrap --> </div><!-- .main-wrap --> <footer id="site-footer" class="site-footer full-width"> <div class="footer-widgets light-text"> <div class="content-wrap"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-sm-4"> <aside id="sidebar-footer-1" class="sidebar" role="complementary" aria-label="Footer - Column 1 Sidebar" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar"> <div id="nav_menu-6" class="h-ni w-t footer-widget footer-column-1 widget widget_nav_menu"><div class="section-heading sh-t1 sh-s4"><span class="h-text">IMPORTANT LINKS</span></div><div class="menu-tielabs-secondry-menu-container"><ul id="menu-tielabs-secondry-menu-1" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2885"><a href="https://tainguyenwordpress.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều khoản sử dụng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2886"><a href="https://tainguyenwordpress.com/privacy-policy/">Privacy Policy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2887"><a href="https://tainguyenwordpress.com/dcma-policy/">DCMA POLICY</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2888"><a href="https://tainguyenwordpress.com/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div></div> </aside> </div> <div class="col-sm-4"> <aside id="sidebar-footer-2" class="sidebar" role="complementary" aria-label="Footer - Column 2 Sidebar" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar"> <div id="bs-thumbnail-listing-1-3" class="h-ni w-t footer-widget footer-column-2 widget widget_bs-thumbnail-listing-1"><div class="bs-listing bs-listing-listing-thumbnail-1 bs-listing-single-tab"> <p class="section-heading sh-t1 sh-s4 main-term-none"> <span class="h-text main-term-none main-link"> Featured Today </span> </p> <div class="listing listing-thumbnail listing-tb-1 clearfix columns-1"> <div class="post-119023 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="IRINA - Elementor WooCommerce Theme" title="IRINA v1.0.3 – Elementor WooCommerce Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/IRINA-Elementor-WooCommerce-Theme-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"590":"IRINA-Elementor-WooCommerce-Theme-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/irina-elementor-woocommerce-theme/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/irina-elementor-woocommerce-theme/" class="post-url post-title"> IRINA v1.0.3 – Elementor WooCommerce Theme </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2022-01-12T14:59:58+07:00">Th1 12, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-118981 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="DateBook - Dating WordPress Theme" title="DateBook v4.6.0 – Dating WordPress Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/DateBook-Dating-WordPress-Theme-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"590":"DateBook-Dating-WordPress-Theme-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/datebook-dating-wordpress-theme/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/datebook-dating-wordpress-theme/" class="post-url post-title"> DateBook v4.6.0 – Dating WordPress Theme </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2022-01-12T14:51:17+07:00">Th1 12, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="post-118971 type-post format-standard has-post-thumbnail listing-item listing-item-thumbnail listing-item-tb-1 main-term-23"> <div class="item-inner clearfix"> <div class="featured featured-type-featured-image"> <a alt="Estudiar - College University Theme" title="Estudiar v3 – College University Theme" data-src="https://ewr1.vultrobjects.com/tainguyenwordpress/image/Estudiar-College-University-1.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":"https:\/\/ewr1.vultrobjects.com\/tainguyenwordpress\/image\/","sizes":{"590":"Estudiar-College-University-1.jpg"}}" class="img-holder" href="https://tainguyenwordpress.com/estudiar-v3-college-university-theme/"></a> </div> <p class="title"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/estudiar-v3-college-university-theme/" class="post-url post-title"> Estudiar v3 – College University Theme </a> </p> <div class="post-meta"> <span class="time"><time class="post-published updated" datetime="2022-01-12T14:44:59+07:00">Th1 12, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> </aside> </div> <div class="col-sm-4"> <aside id="sidebar-footer-3" class="sidebar" role="complementary" aria-label="Footer - Column 3 Sidebar" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar"> <div id="nav_menu-7" class="h-ni w-t footer-widget footer-column-3 widget widget_nav_menu"><div class="section-heading sh-t1 sh-s4"><span class="h-text">Top WP Plugin</span></div><div class="menu-top-wp-plugin-container"><ul id="menu-top-wp-plugin" class="menu"><li id="menu-item-89987" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-89987"><a href="https://tainguyenwordpress.com/elementor-pro-nulled-2506-2/">Elementor Pro</a></li> <li id="menu-item-89990" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-89990"><a href="https://tainguyenwordpress.com/rank-math-pro/">Rank Math Pro</a></li> <li id="menu-item-89991" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-89991"><a href="https://tainguyenwordpress.com/wp-rocket-nulled-wordpress-caching-plugin/">WP Rocket</a></li> <li id="menu-item-89992" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-89992"><a href="https://tainguyenwordpress.com/wpbakery-page-builder-23072021/">WPBakery Page Builder</a></li> <li id="menu-item-113626" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-113626"><a href="https://tainguyenwordpress.com/tron-bo-plugin-theme-wordpress-ban-quyen/">Bộ Theme Bản Quyền</a></li> </ul></div></div><div id="block-2" class="h-ni w-nt footer-widget footer-column-3 widget widget_block"><b>Mã Đăng Ký </b> :<span>Vui lòng chờ</span> <span id=timer>98987SAd787qweqw123cxc45as4dsad</span></div> </aside> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy-footer"> <div class="content-wrap"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div id="menu-footer" class="menu footer-menu-wrapper" role="navigation" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <nav class="footer-menu-container"> <ul id="footer-navigation" class="footer-menu menu clearfix"> <li id="menu-item-2771" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home better-anim-fade menu-item-2771"><a href="https://tainguyenwordpress.com/">Home</a></li> <li id="menu-item-2872" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-term-20 better-anim-fade menu-item-2872"><a href="https://tainguyenwordpress.com/plugin-nulled/">Plugin WordPress</a></li> <li id="menu-item-2875" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-22 better-anim-fade menu-item-2875"><a href="https://tainguyenwordpress.com/khoa-hoc/">Khóa Học Online</a></li> <li id="menu-item-2876" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-50 better-anim-fade menu-item-2876"><a href="https://tainguyenwordpress.com/blog/">Blog</a></li> <li id="menu-item-2873" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-23 better-anim-fade menu-item-2873"><a href="https://tainguyenwordpress.com/theme-nulled/">Theme WordPress</a></li> <li id="menu-item-2878" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-21 better-anim-fade menu-item-2878"><a href="https://tainguyenwordpress.com/thu-thuat-wordpress/">Thủ thuật WP</a></li> <li id="menu-item-19877" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-term-192 better-anim-fade menu-item-19877"><a href="https://tainguyenwordpress.com/blog/troubleshooting/">Troubleshooting</a></li> </ul> </nav> </div> </div> </div> <div class="row footer-copy-row"> <div class="copy-1 col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"> © 2022 - TaiNguyenWordPress. All Rights Reserved. </div> <div class="copy-2 col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"> </div> </div> </div> </div> </div> </footer><!-- .footer --> <div class="ixmopwjaf ixmopwjaf-after-footer ixmopwjaf-pubadban ixmopwjaf-show-desktop ixmopwjaf-show-tablet-portrait ixmopwjaf-show-tablet-landscape ixmopwjaf-show-phone ixmopwjaf-loc-footer_after ixmopwjaf-align-center ixmopwjaf-column-1 ixmopwjaf-clearfix no-bg-box-model"><div id="ixmopwjaf-74153-2117679831" class="ixmopwjaf-container ixmopwjaf-type-code" itemscope="" itemtype="https://schema.org/WPAdBlock" data-adid="74153" data-type="code"><div id="ixmopwjaf-74153-2117679831-place"></div><script type="text/javascript">var betterads_screen_width = document.body.clientWidth;betterads_el = document.getElementById('ixmopwjaf-74153-2117679831'); if (betterads_el.getBoundingClientRect().width) { betterads_el_width_raw = betterads_el_width = betterads_el.getBoundingClientRect().width; } else { betterads_el_width_raw = betterads_el_width = betterads_el.offsetWidth; } var size = ["125", "125"]; if ( betterads_el_width >= 728 ) betterads_el_width = ["728", "90"]; else if ( betterads_el_width >= 468 ) betterads_el_width = ["468", "60"]; else if ( betterads_el_width >= 336 ) betterads_el_width = ["336", "280"]; else if ( betterads_el_width >= 300 ) betterads_el_width = ["300", "250"]; else if ( betterads_el_width >= 250 ) betterads_el_width = ["250", "250"]; else if ( betterads_el_width >= 200 ) betterads_el_width = ["200", "200"]; else if ( betterads_el_width >= 180 ) betterads_el_width = ["180", "150"]; if ( betterads_screen_width >= 1140 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-2117679831-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width >= 1019 && betterads_screen_width < 1140 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-2117679831-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width >= 768 && betterads_screen_width < 1019 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-2117679831-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}else if ( betterads_screen_width < 768 ) { document.getElementById('ixmopwjaf-74153-2117679831-place').innerHTML = '<ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-5180968972288065" data-ad-slot="3004309735" data-full-width-responsive="true" data-ad-format="auto" ></ins>'; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});}</script></div></div> <div class="bs-wrap-gdpr-law bs-wrap-gdpr-law-close"> <div class="bs-gdpr-law"> <p> This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. <a class="bs-gdpr-accept" href="#" data-cookie="show">Accept</a> <a class="bs-gdpr-more" href="#">Read More</a> </p> </div> </div> <span class="back-top"><i class="fa fa-arrow-up"></i></span> <!-- Lockers: user tracker for visibility filters OnePress, bizpanda.com --> <script> window.__bp_session_timeout = '900'; window.__bp_session_freezing = 0; window.bizpanda||(window.bizpanda={}),window.bizpanda.bp_can_store_localy=function(){return!1},window.bizpanda.bp_ut_get_cookie=function(e){for(var n=e+"=",i=document.cookie.split(";"),o=0;o<i.length;o++){for(var t=i[o];" "==t.charAt(0);)t=t.substring(1);if(0==t.indexOf(n))return decodeURIComponent(t.substring(n.length,t.length))}return!1},window.bizpanda.bp_ut_set_cookie=function(e,n,i){var o=new Date;o.setTime(o.getTime()+24*i*60*60*1e3);var t="expires="+o.toUTCString();document.cookie=e+"="+encodeURIComponent(n)+"; "+t+"; path=/"},window.bizpanda.bp_ut_get_obj=function(e){var n=null;if(!(n=window.bizpanda.bp_can_store_localy()?window.localStorage.getItem("bp_ut_session"):window.bizpanda.bp_ut_get_cookie("bp_ut_session")))return!1;n=(n=n.replace(/\-c\-/g,",")).replace(/\-q\-/g,'"');try{n=JSON.parse(n)}catch(e){return!1}return n.started+1e3*e<(new Date).getTime()&&(n=null),n},window.bizpanda.bp_ut_set_obj=function(e,n){e.started&&window.__bp_session_freezing||(e.started=(new Date).getTime()),(e=JSON.stringify(e))&&(e=(e=e.replace(/\"/g,"-q-")).replace(/\,/g,"-c-")),window.bizpanda.bp_can_store_localy()?window.localStorage.setItem("bp_ut_session",e):window.bizpanda.bp_ut_set_cookie("bp_ut_session",e,5e3)},window.bizpanda.bp_ut_count_pageview=function(){var e=window.bizpanda.bp_ut_get_obj(window.__bp_session_timeout);e||(e={}),e.pageviews||(e.pageviews=0),0===e.pageviews&&(e.referrer=document.referrer,e.landingPage=window.location.href,e.pageviews=0),e.pageviews++,window.bizpanda.bp_ut_set_obj(e)},window.bizpanda.bp_ut_count_locker_pageview=function(){var e=window.bizpanda.bp_ut_get_obj(window.__bp_timeout);e||(e={}),e.lockerPageviews||(e.lockerPageviews=0),e.lockerPageviews++,window.bizpanda.bp_ut_set_obj(e)},window.bizpanda.bp_ut_count_pageview(); </script> <!-- / --> <script> var downloadButton = document.getElementById("downloadbtn"); var counter = 15; var newElement = document.createElement("p"); newElement.innerHTML = "You can download the file in 15 seconds."; var id; downloadButton.parentNode.replaceChild(newElement, downloadButton); id = setInterval(function() { if(counter > 0 & document.hasFocus()) { newElement.innerHTML = "You can download the file in / link download sẽ xuất hiện trong " + counter.toString() + " seconds."; --counter; } if(counter==0) { newElement.parentNode.replaceChild(downloadButton, newElement); clearInterval(id); } }, 1000); </script> <script> var acc = document.getElementsByClassName("accordionxxxx"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.display === "block") { panel.style.display = "none"; } else { panel.style.display = "block"; } }); } </script> <script type="text/javascript"> var timeoutHandle; function countdown(minutes, seconds) { var seconds = 60; var mins = minutes function tick() { var counter = document.getElementById("timer"); var current_minutes = mins - 1 seconds--; counter.innerHTML = current_minutes.toString() + ":" + (seconds < 10 ? "0" : "") + String(seconds); if (seconds > 0) { timeoutHandle = setTimeout(tick, 1000); } else { if (mins > 1) { // countdown(mins-1); never reach “00″ issue solved:Contributed by Victor Streithorst setTimeout(function() { countdown(mins - 1); }, 1000); } } } tick(); } countdown(3); </script><div class="tainguyenwordpress"> © 2021 All Rights Reserved | Shared by <a href="https://tainguyenwordpress.com" rel="dofollow" target="_blank" style="color: #00000042;">Tainguyenwordpress</a> </div> <!--[if lte IE 9]> <script> (function($) { $(document).ready(function() { $('#ftwp-container').addClass('ftwp-ie9'); }); })(jQuery); </script> <![endif]--> <div class="rh-cover noscroll gr-5" > <span class="rh-close"></span> <div class="rh-panel rh-pm"> <div class="rh-p-h"> <span class="user-login"> <span class="user-avatar user-avatar-icon"><i class="fa fa-user-circle"></i></span> Sign in </span> </div> <div class="rh-p-b"> <div class="rh-c-m clearfix"></div> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tainguyenwordpress.com"> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm..." value="" name="s" title="Tìm kiếm:" autocomplete="off"> <input type="submit" class="search-submit" value=""> </form> </div> </div> <div class="rh-panel rh-p-u"> <div class="rh-p-h"> <span class="rh-back-menu"><i></i></span> </div> <div class="rh-p-b"> <div id="form_82008_" class="bs-shortcode bs-login-shortcode"> <div class="bs-login bs-type-login" style="display:none"> <div class="bs-login-panel bs-login-sign-panel bs-current-login-panel"> <form name="loginform" action="https://tainguyenwordpress.com/wp-login.php" method="post"> <div class="login-header"> <span class="login-icon fa fa-user-circle main-color"></span> <p>Welcome, Login to your account.</p> </div> <div class="login-field login-username"> <input type="text" name="log" id="form_82008_user_login" class="input" value="" size="20" placeholder="Username or Email..." required> </div> <div class="login-field login-password"> <input type="password" name="pwd" id="form_82008_user_pass" class="input" value="" size="20" placeholder="Password..." required> </div> <div class="login-field"> <a href="https://tainguyenwordpress.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Ftainguyenwordpress.com%2Ffilter-bar-the-events-calendar%2F" class="go-reset-panel">Forget password?</a> <span class="login-remember"> <input class="remember-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="form_82008_rememberme" value="forever" /> <label class="remember-label">Remember me</label> </span> </div> <div class="login-field login-submit"> <input type="submit" name="wp-submit" class="button-primary login-btn" value="Log In"/> <input type="hidden" name="redirect_to" value="https://tainguyenwordpress.com/filter-bar-the-events-calendar/"/> </div> </form> </div> <div class="bs-login-panel bs-login-reset-panel"> <span class="go-login-panel"><i class="fa fa-angle-left"></i> Sign in</span> <div class="bs-login-reset-panel-inner"> <div class="login-header"> <span class="login-icon fa fa-support"></span> <p>Recover your password.</p> <p>A password will be e-mailed to you.</p> </div> <form name="lostpasswordform" id="form_82008_lostpasswordform" action="https://tainguyenwordpress.com/wp-login.php?action=lostpassword" method="post"> <div class="login-field reset-username"> <input type="text" name="user_login" class="input" value="" placeholder="Username or Email..." required> </div> <div class="login-field reset-submit"> <input type="hidden" name="redirect_to" value=""/> <input type="submit" name="wp-submit" class="login-btn" value="Send My Password"/> </div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> /* MonsterInsights Scroll Tracking */ if ( typeof(jQuery) !== 'undefined' ) { jQuery( document ).ready(function(){ function monsterinsights_scroll_tracking_load() { if ( ( typeof(__gaTracker) !== 'undefined' && __gaTracker && __gaTracker.hasOwnProperty( "loaded" ) && __gaTracker.loaded == true ) || ( typeof(__gtagTracker) !== 'undefined' && __gtagTracker ) ) { (function(factory) { factory(jQuery); }(function($) { /* Scroll Depth */ "use strict"; var defaults = { percentage: true }; var $window = $(window), cache = [], scrollEventBound = false, lastPixelDepth = 0; /* * Plugin */ $.scrollDepth = function(options) { var startTime = +new Date(); options = $.extend({}, defaults, options); /* * Functions */ function sendEvent(action, label, scrollDistance, timing) { if ( 'undefined' === typeof MonsterInsightsObject || 'undefined' === typeof MonsterInsightsObject.sendEvent ) { return; } var type = 'event'; var eventName = action; var fieldsArray = { event_category : 'Scroll Depth', event_label : label, value : 1, non_interaction: true, send_to: 'UA-194310194-1' }; MonsterInsightsObject.sendEvent( type, eventName, fieldsArray ); if (arguments.length > 3) { var type = 'event'; var eventName = 'timing_complete'; fieldsArray = { event_category : 'Scroll Depth', name : action, event_label : label, value : timing, non_interaction: 1, send_to: 'UA-194310194-1' }; MonsterInsightsObject.sendEvent( type, eventName, fieldsArray ); } var paramName = action.toLowerCase(); var fieldsArray = { send_to: 'G-99BT4LS4XG' }; fieldsArray[paramName] = label; MonsterInsightsObject.sendEvent('event', 'scroll_depth', fieldsArray); if (arguments.length > 3) { fieldsArray.scroll_timing = timing MonsterInsightsObject.sendEvent('event', 'scroll_depth', fieldsArray); } } function calculateMarks(docHeight) { return { '25%' : parseInt(docHeight * 0.25, 10), '50%' : parseInt(docHeight * 0.50, 10), '75%' : parseInt(docHeight * 0.75, 10), /* Cushion to trigger 100% event in iOS */ '100%': docHeight - 5 }; } function checkMarks(marks, scrollDistance, timing) { /* Check each active mark */ $.each(marks, function(key, val) { if ( $.inArray(key, cache) === -1 && scrollDistance >= val ) { sendEvent('Percentage', key, scrollDistance, timing); cache.push(key); } }); } function rounded(scrollDistance) { /* Returns String */ return (Math.floor(scrollDistance/250) * 250).toString(); } function init() { bindScrollDepth(); } /* * Public Methods */ /* Reset Scroll Depth with the originally initialized options */ $.scrollDepth.reset = function() { cache = []; lastPixelDepth = 0; $window.off('scroll.scrollDepth'); bindScrollDepth(); }; /* Add DOM elements to be tracked */ $.scrollDepth.addElements = function(elems) { if (typeof elems == "undefined" || !$.isArray(elems)) { return; } $.merge(options.elements, elems); /* If scroll event has been unbound from window, rebind */ if (!scrollEventBound) { bindScrollDepth(); } }; /* Remove DOM elements currently tracked */ $.scrollDepth.removeElements = function(elems) { if (typeof elems == "undefined" || !$.isArray(elems)) { return; } $.each(elems, function(index, elem) { var inElementsArray = $.inArray(elem, options.elements); var inCacheArray = $.inArray(elem, cache); if (inElementsArray != -1) { options.elements.splice(inElementsArray, 1); } if (inCacheArray != -1) { cache.splice(inCacheArray, 1); } }); }; /* * Throttle function borrowed from: * Underscore.js 1.5.2 * http://underscorejs.org * (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors * Underscore may be freely distributed under the MIT license. */ function throttle(func, wait) { var context, args, result; var timeout = null; var previous = 0; var later = function() { previous = new Date; timeout = null; result = func.apply(context, args); }; return function() { var now = new Date; if (!previous) previous = now; var remaining = wait - (now - previous); context = this; args = arguments; if (remaining <= 0) { clearTimeout(timeout); timeout = null; previous = now; result = func.apply(context, args); } else if (!timeout) { timeout = setTimeout(later, remaining); } return result; }; } /* * Scroll Event */ function bindScrollDepth() { scrollEventBound = true; $window.on('scroll.scrollDepth', throttle(function() { /* * We calculate document and window height on each scroll event to * account for dynamic DOM changes. */ var docHeight = $(document).height(), winHeight = window.innerHeight ? window.innerHeight : $window.height(), scrollDistance = $window.scrollTop() + winHeight, /* Recalculate percentage marks */ marks = calculateMarks(docHeight), /* Timing */ timing = +new Date - startTime; checkMarks(marks, scrollDistance, timing); }, 500)); } init(); }; /* UMD export */ return $.scrollDepth; })); jQuery.scrollDepth(); } else { setTimeout(monsterinsights_scroll_tracking_load, 200); } } monsterinsights_scroll_tracking_load(); }); } /* End MonsterInsights Scroll Tracking */ </script><script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-datepicker-js'></script> <script type='text/javascript' id='jquery-ui-datepicker-js-after'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"\u0110\u00f3ng","currentText":"H\u00f4m nay","monthNames":["Th\u00e1ng M\u1ed9t","Th\u00e1ng Hai","Th\u00e1ng Ba","Th\u00e1ng T\u01b0","Th\u00e1ng N\u0103m","Th\u00e1ng S\u00e1u","Th\u00e1ng B\u1ea3y","Th\u00e1ng T\u00e1m","Th\u00e1ng Ch\u00edn","Th\u00e1ng M\u01b0\u1eddi","Th\u00e1ng M\u01b0\u1eddi M\u1ed9t","Th\u00e1ng M\u01b0\u1eddi Hai"],"monthNamesShort":["Th1","Th2","Th3","Th4","Th5","Th6","Th7","Th8","Th9","Th10","Th11","Th12"],"nextText":"Ti\u1ebfp theo","prevText":"Quay v\u1ec1","dayNames":["Ch\u1ee7 Nh\u1eadt","Th\u1ee9 Hai","Th\u1ee9 Ba","Th\u1ee9 T\u01b0","Th\u1ee9 N\u0103m","Th\u1ee9 S\u00e1u","Th\u1ee9 B\u1ea3y"],"dayNamesShort":["CN","T2","T3","T4","T5","T6","T7"],"dayNamesMin":["C","H","B","T","N","S","B"],"dateFormat":"MM d, yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/assets/js/cookie.js?ver=1641713334' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/assets/js/tooltipster.bundle.min.js?ver=5.8.3' id='jquery-np-tooltipster-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/assets/js/jquery.material.form.min.js?ver=5.8.3' id='material-design-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/assets/vendor/intl-tel-input/js/intlTelInput-jquery.min.js?ver=5.8.3' id='jquery-intl-phone-input-js-js'></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/assets/js/dialog_trigger.js?ver=1641713334' id='js-dialog_trigger-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/assets/js/ninjapopups.min.js?ver=5.8.3' id='js-ninjapopups-js'></script> <script type='text/javascript' id='better-post-views-cache-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var better_post_views_vars = {"admin_ajax_url":"https:\/\/tainguyenwordpress.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","post_id":"90908"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/better-post-views/js/better-post-views.min.js?ver=1.6.0' id='better-post-views-cache-js'></script> <script type='text/javascript' id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/sitemap_index.xml|\/sitemap.xml|\/robots.txt|\/(.*)sitemap(.*).xml|\/(.*)sitemap.xsl|\/(.+\/)?feed\/?.+\/?|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/wp-admin\/|\/logout\/|\/wp-login.php","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/tainguyenwordpress.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/lazy-load/assets/js/blazy.min.js?ver=1.12.0' id='blazy-js'></script> <script type='text/javascript' id='publisher-theme-pagination-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var bs_pagination_loc = {"loading":"<div class=\"bs-loading\"><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><\/div>"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/listing-pagin/assets/js/bs-ajax-pagination.min.js?ver=7.11.0' id='publisher-theme-pagination-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/includes/libs/better-framework/assets/js/slick.min.js?ver=3.15.0' id='bf-slick-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/includes/libs/better-framework/assets/js/element-query.min.js?ver=3.15.0' id='element-query-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/js/theme-libs.min.js?ver=7.11.0' id='theme-libs-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/includes/libs/better-framework/assets/js/pretty-photo.min.js?ver=3.15.0' id='pretty-photo-js'></script> <script type='text/javascript' id='publisher-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var publisher_theme_global_loc = {"page":{"boxed":"full-width"},"header":{"style":"style-2","boxed":"out-full-width"},"ajax_url":"https:\/\/tainguyenwordpress.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","loading":"<div class=\"bs-loading\"><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><div><\/div><\/div>","translations":{"tabs_all":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c","tabs_more":"H\u01a1n","lightbox_expand":"Expand the image","lightbox_close":"Close"},"lightbox":{"not_classes":""},"main_menu":{"more_menu":"enable"},"top_menu":{"more_menu":"enable"},"skyscraper":{"sticky_gap":30,"sticky":true,"position":""},"share":{"more":true},"refresh_googletagads":"1","get_locale":"vi","notification":{"subscribe_msg":"By clicking the subscribe button you will never miss the new articles!","subscribed_msg":"You're subscribed to notifications","subscribe_btn":"Subscribe","subscribed_btn":"Unsubscribe"}}; var publisher_theme_ajax_search_loc = {"ajax_url":"https:\/\/tainguyenwordpress.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","previewMarkup":"<div class=\"ajax-search-results-wrapper ajax-search-no-product ajax-search-fullwidth\">\n\t<div class=\"ajax-search-results\">\n\t\t<div class=\"ajax-ajax-posts-list\">\n\t\t\t<div class=\"clean-title heading-typo\">\n\t\t\t\t<span>b\u00e0i vi\u1ebft<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"posts-lists\" data-section-name=\"posts\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"ajax-taxonomy-list\">\n\t\t\t<div class=\"ajax-categories-columns\">\n\t\t\t\t<div class=\"clean-title heading-typo\">\n\t\t\t\t\t<span>Th\u1ec3 lo\u1ea1i<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"posts-lists\" data-section-name=\"categories\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"ajax-tags-columns\">\n\t\t\t\t<div class=\"clean-title heading-typo\">\n\t\t\t\t\t<span>th\u1ebb<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"posts-lists\" data-section-name=\"tags\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>","full_width":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/themes/publisher/js/theme.min.js?ver=7.11.0' id='publisher-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.3' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' id='fixedtoc-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fixedtocOption = {"showAdminbar":"","inOutEffect":"zoom","isNestedList":"1","isColExpList":"1","showColExpIcon":"1","isAccordionList":"","isQuickMin":"1","isEscMin":"1","isEnterMax":"1","fixedMenu":"","scrollOffset":"10","fixedOffsetX":"18","fixedOffsetY":"0","fixedPosition":"middle-left","contentsFixedHeight":"0","inPost":"1","contentsFloatInPost":"center","contentsWidthInPost":"0","contentsHeightInPost":"","contentsColexpInitMobile":"1","inWidget":"","fixedWidget":"","triggerBorder":"medium","contentsBorder":"medium","triggerSize":"50","isClickableHeader":"1","debug":"0","contentsColexpInit":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/assets/js/ftoc.min.js?ver=3.1.20' id='fixedtoc-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tainguyenwordpress.com/wp-content/plugins/better-adsmanager/js/advertising.min.js?ver=1.21.0' id='better-advertising-js'></script> <script type='text/javascript'> (function() { var expirationDate = new Date(); expirationDate.setTime( expirationDate.getTime() + 31536000 * 1000 ); document.cookie = "pll_language=vi; expires=" + expirationDate.toUTCString() + "; path=/; secure; SameSite=None"; }()); </script> <script> var ixmopwjaf=function(t){"use strict";return{init:function(){0==ixmopwjaf.ads_state()&&ixmopwjaf.blocked_ads_fallback()},ads_state:function(){return void 0!==window.better_ads_adblock},blocked_ads_fallback:function(){var a=[];t(".ixmopwjaf-container").each(function(){if("image"==t(this).data("type"))return 0;a.push({element_id:t(this).attr("id"),ad_id:t(this).data("adid")})}),a.length<1||jQuery.ajax({url:'https://tainguyenwordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php',type:"POST",data:{action:"better_ads_manager_blocked_fallback",ads:a},success:function(a){var e=JSON.parse(a);t.each(e.ads,function(a,e){t("#"+e.element_id).html(e.code)})}})}}}(jQuery);jQuery(document).ready(function(){ixmopwjaf.init()}); </script> <!-- Messenger Plugin chat Code --> <div id="fb-root"></div> <!-- Your Plugin chat code --> <div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat"> </div> <script> var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat'); chatbox.setAttribute("page_id", "101324895411988"); chatbox.setAttribute("attribution", "biz_inbox"); window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : 'v12.0' }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1642577945 -->