Facebook Chat v1.2.1 NULLED – Facebook Messenger for WordPress

Với, bạn đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng trên trang web. Khách truy cập trang web của bạn sẽ có quyền liên hệ với bạn trên Facebook Messenger ngay từ trang web của bạn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/facebook-chat-wordpress-facebook-chat-plugin/23878195

Other :

Facebook Chat Nulled

Các tính năng của Facebook Chat Nulled :

 • Nhúng Facebook Messenger trên trang web của bạn để trò chuyện với khách truy cập
 • Trả lời tin nhắn từ trang Facebook của bạn
 • Ba loại vị trí trò chuyện: bong bóng nổi, bong bóng nhúng và cửa sổ trò chuyện nhúng
 • Thư viện các biểu tượng bong bóng để lựa chọn
 • Văn bản bong bóng có thể chỉnh sửa
 • Tiêu đề trò chuyện với hình ảnh trang, tên và chú thích
 • Chọn ảnh trang theo mặc định, từ thư viện hoặc tải lên ảnh tùy chỉnh
 • Tên trò chuyện có thể chỉnh sửa
 • Năm tùy chọn thời gian trả lời trong chú thích cửa sổ trò chuyện
 • Một tùy chọn để chọn văn bản tùy chỉnh làm phụ đề
 • Thông báo chào mừng có thể chỉnh sửa với các tùy chọn định dạng và liên kết được hỗ trợ
 • Nút Bắt đầu Trò chuyện với văn bản có thể chỉnh sửa
 • Biểu tượng Facebook Messenger có thể chuyển đổi trên nút Bắt đầu trò chuyện
 • Một tùy chọn để hiển thị cuộc trò chuyện trên tất cả các trang của trang web hoặc chọn các trang cụ thể hoặc sử dụng bộ lọc loại trừ
 • Hiển thị hoặc ẩn cuộc trò chuyện trên thiết bị di động
 • Chọn danh mục khách truy cập để xem cuộc trò chuyện: tất cả, mới hoặc quay lại
 • Bốn kích hoạt mở cuộc trò chuyện: thời gian trên trang web, thời gian trên trang, vị trí cuộn hoặc ý định thoát
 • Thông báo tin nhắn dưới dạng huy hiệu trên bong bóng hoặc trong tiêu đề của tab trình duyệt
 • Bốn yếu tố có thể sơn: nền bong bóng, biểu tượng bong bóng, nền tiêu đề, nút
 • Thay đổi hình dạng nút Bắt đầu Trò chuyện từ vuông sang tròn

Facebook chat Nulled Changelog:

June 02, 2021 –Facebook chat Nulled Version 1.2.1

### Fixed
 * Facebook Start chat link issue
 * Time Zone GTM 0 issue September 08, 2020 –Facebook chat Nulled Version 1.2.0 ### Added
 * TimeZone setting for Schedule
 * New Support Form

### Fixed
 * Fix issue with welcome message time
 * Fix issue with a long welcome message on mobile devices
 * Fix issue with chat window width  August 23, 2019 –Facebook chat Nulled Version 1.1.0 ### Added
 * Setting to choose devices to display the chat on
 * Chat scheduling feature to indicate at what specific days and times to display the chat

### Changed
 * Chat box shadow implemented

### Fixed
 * Chat responsiveness issue
 * Where to Display setting bug
 * Name option bug
 * Button issue on Mac OS

Free Download Facebook Chat v1.2.1 NULLED – Facebook Messenger for WordPress :


Decryption key : hrxYclmyZqz51gP0GFR5ujL7rNhTJ3p_Z5L1s3QE_VI

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Hiện Comments (1)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress