Essential Grid Gallery v3.0.13- WordPress Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 201

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Essential Grid Gallery là một plugin cao cấp dành cho WordPress cho phép bạn xây dựng các phòng trưng bày hình ảnh, video và âm thanh tuyệt vời từ nhiều nguồn khác nhau! Sử dụng chức năng thư viện WordPress thích ứng, các bài đăng và trang , bao gồm các album được xây dựng bằng các plugin khác như NextGen Gallery, kết nối với các luồng truyền thông xã hội lớn như Instagram, YouTube, Vimeo, Twitter, Flickr, v.v. hoặc xây dựng một lưới thư viện tùy chỉnh hoàn chỉnh . Thư viện mẫu của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các lưới mẫu trông cũng nổi bật trên các thiết bị di động và dễ dàng định cấu hình và lấp đầy nội dung của bạn!

Link Demo : https://codecanyon.net/item/essential-grid-wordpress-plugin/7563340Essential Grid Gallery WordPress Plugin

Essential Grid Gallery WordPress Plugin

Essential Grid Gallery WordPress Plugin

Essential Grid Gallery WordPress Plugin

Essential Grid Gallery WordPress Plugin

Các tính năng của Essential Grid Gallery :

 • Thư viện Mẫu với hơn 50 lưới bắt đầu
 • Chuyên Kênh video hướng dẫn cho người mới bắt đầu
 • Sử dụng cho mọi mục đích
 • Bố cục được đóng hộp, toàn chiều rộng, toàn màn hình
 • Hàng / Cột / Khoảng cách có thể điều chỉnh
 • Hình ảnh, Youtube & Vimeo Video, Video tự lưu trữ HTML5, Nội dung iFrame
 • Nguồn nội dung: Bài đăng, Bài đăng tùy chỉnh, Trang, WooCommerce, Thư viện
 • Nhiều loại Hoạt ảnh & Trình tải trước
 • Hàng chục giao diện mẫu có sẵn
 • Đáp ứng & Tối ưu hóa thiết bị di động
 • Visual Skin Editor: Xây dựng và tùy chỉnh các giao diện của riêng mình một cách dễ dàng
 • Dễ dàng nhập / xuất da
 • Bao gồm các giao diện tùy chỉnh với cài đặt plugin, trình cài đặt một cú nhấp chuột
 • Metas tùy chỉnh: Tùy chọn bổ sung cho bài đăng
 • Sửa đổi giao diện dựa trên bài đăng tùy chỉnh: Quy tắc đặc biệt cho bài đăng
 • Tài liệu Mở rộng & Video Hướng dẫn
 • Tốc độ chuyển đổi có thể tùy chỉnh (Cá nhân / Toàn cầu)

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Essential Grid Gallery v3.0.13- WordPress Plugin nulled changelog
Version 3.0.13 (5th October 2021)
NEW FEATURE

Added Watermarks feature
Added option to mass switch between Append / Overwrite mode in import
Added option to enable extended search. This enables grid search thru post categories, post tags and grid custom meta attached to post
Added option to loop videos within grid
Add option to keep cache forever for stream sources
Adding bulk images throws JS errors in Safari and Firefox console
CHANGES

Updated Twitter stream to support api credentials
BUGFIX

Fixed Slider Revolution not working inside the lightbox with never Slider Revolution versions
Fixed deprecated error message for external sources
Fixed enabling Deep Linking Filter feature breaks the grid filter
Fixed single image upload for custom grid
Fixed import bugs
Fixed grid item cover link
Fixed js error with select grid source
Fixed custom meta word limit
Fixed search result button showing up in search wrapper
Fixed mobile filter conversion
Fixed hiding filter all
Fixed multiple filter dropdown change the filter start text
Fixed gutenberg block styles
Fixed shortcode in html attributes in text layer
Fixed block_categories deprecation message with WordPress 5.8.0
Fixed php deprecated notices
Fixed “Filter all” showing at the bottom of the grid with no active filters
Fixed ESG Custom Meta tab content not displaying on post edit page
Fixed Sorting Order not showing the correct arrow
Fixed Grid alias allowed characters
Fixed filter shortcode not parsing correctly
Fixed filter shortcode overlapping issue
Fixed custom filter shortcode displaying all filters
Fixed filter deeplink – hash stay in url after unselecting
Fixed broken image ratio after html5 element
Fixed keep layers on video Playback
Fixed filter dropdown text bug
Fixed category that starts with number breaks “Load More Button”
Fixed wp footer texts overlapping the grid editor
Fixed RTL mode
Fixed meta multiselect save on post page
Fixed meta data “mutiselect” display when used as skin layer value
Fixed blurry grid image after vertical flip
Fixed shortcode not working in a meta field
Fixed gutenberg block custom image missing
Fixed ESG widget in 5.8.1
Fixed Youtube Video cannot played with sound on lightbox
Fixed filter shortcode not working for custom grid
Version 3.0.12 (15th July 2021)
NEW FEATURE

Added option to customize the offline LoadMore error message
Added Global option to customize empty Grid and social stream error messages
Added filter group drill-down visibility options
CHANGES

Improved notices for when the selected source is empty (i.e. no posts available) or for social streams when credentials need to be added/adjusted
When attempting to save a post-based Grid with no source selected an Ajax error will now auto-select the source tab
Imported post-based grids will now auto-populate itself on the frontend. Content can then be adjusted further by editing the grid’s post-category selections.
Imported post-based grids will now auto-select “Posts” as the default Post Type.
Improved the code to remove surpressed notices
Twitter streams no longer require API credentials
Flickr Photosets are now titled “Albums”
Clean up inline css styles.
The localization file now delivered as a pot file.
Update tooltipster to v4.2.8
switched select2 to more robust dropdown builder – ddTP
update media filter css to remove impact on revslider elements
BUGFIX

Fixed taxonomy list limiting not working as expected
Fixed caching to consider the difference between mobile and desktop computers
Fixed a bug where hiding the “Filter – All” button was not possible if more than one filter was added to the grid
Fixed a bug where some specific filter settings were not properly added, if more than one filter was added to the grid
Fixed a bug where shortcodes added to a meta field did not work if they ended with “]
Fixed a bug where the sorting did not properly work with load more items
Fixed pages with multiple grids sometimes had duplicate item IDs that caused issues with animations.
Fixed touch-swipe for pagination not always working
Fixed “Edit Skin” button not always loading the correct skin
Fixed Flickr Photosets not Working (now called “Albums”)
Fixed Filter “AND” not working in the editor
Fixed Video Lightbox not playing with sound for Vimeo Videos
Fixed Pagination sometimes interfering with grid hovers
Fixed Vimeo fullscreen button not showing on frontend
Fixed Filter-All Text not changeable with multiple groups
Fixed Show/Hide Filter-All not changeable with multiple groups
Fixed Clicking on the “Filter All” will not clear the selected categories
Fixed custom metadata with an apostrophe breaks the grid editor.
Fixed __() & _e() does not escape. Updated to esc_attr__(), esc_html__() etc….
Fixed Global Settings -> Global Search -> Add Global Search Setting button state when search disabled
Fixed Item Spacing not saving changes
Fixed Deeplinking Lightbox image not working
Fixed Selected Category sources not being saved
Fixed Hide Blank Items At not working correctly
Fixed Selected Metadata displaying on filters
Fixed Selecting a single filter is not possible using “Multiselect” meta filter
Version 3.0.11 (31st December 2020)
BUGFIX

Fixed filters “Hide All” not working properly
Fixed not beeing able to deselect filter categories
Fixed custom grids not replacing metas properly if they are set in the post fields
Fixed YouTube playlist select box being limited to 50 playlists
Fixed an issue with the Real Media Library’s source selection reverting to “All” after every updating of the grid
Fixed an issue importing demo data not working properly when terms are invalid
Updated Ajax function handling to avoid console errors in some rare cases
Fixed Flip Up “out” layer animation effect
Fixed Custom Category List which mostly only show the used Categories, and not the Added Categories from List yet
Version 3.0.10 (10th December 2020)
NEW FEATURE

Added new option in Nav-Filter-Sort – Filter Groups called “Add Filters By”. This will allow to select if Categories, Tags or both will be added as filters to the Grid Items
BUGFIX

Replaced depricated jQuery functions to raise compatibility with upcoming WordPress versions
Version 3.0.9 (2nd December 2020)
BUGFIX

UTF-8 characters now work properly in filters
Fixed a glitch with the Load More function which loaded Double of the elements at start
Replaced depricated jQuery functions to raise compatibility with upcoming WordPress versions
Version 3.0.8 (19th November 2020)
NEW FEATURE

Added Mute/Unmute option to Inline Videos
Added Filter options like Tags, Categories and Tags & Categories to Quick Grid Related Post Builder
BUGFIX

Added a protecion against an unavailable function Parse_blocks which may brake Editor and frontend pages in older WP version
Added NameSpace protection for CodeMirror to avoid conflicts with Themes and other Plugins
If MP4 video Source is declared with mp3 audio files, autoplay and muted will be ignored and a controller will show in any cases which allows to play mp3 audio files in place
Fixed a bug where using the same Grid mutltiple times on a page may resulted in only one Grid showing up
Fixed Link target for links on item cover
Fixed a bug where the alternate image was not correctly translated in custom grids inside of text layer elements
Fixed a bug where the custom dropdown was using the same dropdown text
Fixed a bug in the flickr source, flickr user url needed to be shown for photoset selection also
Fixed a bug where example logos were not shown in the skin selection screen
Eliminated sloppy Gutenberg editor setting updating
Fixed Fonts Remove function in General Settings
Fixed Output of Multi-Select meta data
Version 3.0.7 (2nd September 2020)
NEW FEATURE

Added custom category editor to manage order and naming of custom categories in custom grids
BUGFIX

Editing Posts and Custom items still showing edited sign after saving them.
Fixed FancyBox Thumbnail conflicts with Essential Lightbox’s Thumbnails
Fixed an issue where unchecking Post types or Sort Orders did not remove visually the selected states
Fixed a bug which did not allow to remove Page Sources from the list any more, once they have been added
CHANGES

Update some missing styles for Page selection in grid editor
Version 3.0.6 (28th August 2020)
NEW FEATURE

Added lightbox option to allow autoplay videos muted, or wait for user interaction and play videos on demand unmuted
PROTECTION

Added protection against missing PHP libraries for XML/DOM
Version 3.0.5 (26th August 2020)
NEW FEATURE

Custom Grid items in the grid editor can be edited and updated without the need to refresh the full grid to save time and make the work with grid items more efficient
Metas of post items can be quickly edited now in the grid editor. Changes will now only be rendered and saved on grid save, to make the work with items in the grid more powerful
Ability to trigger load more if a filter is selected but there are not items associated with that specific filter are present in pre-loaded items.
Added a new color picker similar to Slider Revolutions color picker. The color pickers from both plugins synchronize their custom color lists
Show even grid instead of cobbles on smaller devices (optional selectable device size)
Added video playback on hover option which can be set per grid
Added show/hide controls for inline playback
Added over/under layer playback of inline videos
PROTECTION

Added protection against perfectScrollbar conflicts in the template library overview
Added protection against third-party plugins and themes that globally change the standard UI elements like dialogs, tabs, etc.
CHANGES

Max grid items in the cobbles view changed from 500 to 1000+
Changed Deleting behaviuor, shorting up the process and keep Overview page without the need to reload the site
Added Anchor functions in Item skin editor, which allows to scroll the skin example on lower screens
BUGFIX

Fixed alternate-image meta tag not working
Fixed element “alt. image” not working in layer settings
Importing a grid from the online library will now create missing metas
Custom styled Animations in backend was not showing up in some cases. This issue has been fixed now
Readded failing custom Metas to the Sorting list
Fixed JavaScript errors if Avadas latest Fusion Core is enabled
Updated Perfect Scrollbars engine
Fixed an issue where sometimes Text/HTML layers had no content
Updated the select2 plugin to avoid conflicts with other 3rd party codes
Version 3.0.4 Artemis (21th August 2020)
BUGFIX

Fixed font families not showing up in the selectbox after saving the global settings with 3.x
Fixed initialisation of Essential Grids if 3rd party plugins and/or themes do unbind state events on DOM
Version 3.0.3 Artemis (16th August 2020)
BUGFIX

Fixed image loading issues if file names contained special charachters like () and space.
Fixed WP5.5 Content Gallery based Lightbox functions
Added Protection against issues if the jQuery library is loaded in the Footer
Version 3.0.2 Artemis (13th August 2020)
BUGFIX

Fixed Lightbox Group issues
Fixed Lightbox issues with double Thumbnails
Fixed offseted Thumbnails in Lightbox galleries
Fixed Lightbox triggering on Cover and Media containers
Version 3.0.1 Artemis (12th August 2020)
CHANGES

Replaced jQuery.parseJSON against JSON.parse to support upcoming WP 5.6 with jQuery 3.0
Added Version Checking for rbtools.min.js which will allow to load the latest version of ThemePunch tools if Slider Revolution and Essential Grid also activated
BUGFIX

Fixed missing Lightbox On/Off Global function
Fixed missing Select box of WooCommerce Elements in Skin Editor
Fixed missing Custom Metas in Skin Editor
Fixed Slide JavaScript Failure where over animations i.e. in HowardTaft Skin was not any more working
Fixed JSON Parse issues in Skin and Grid Editor
Fixed frontend issues in Grids with Blank elements where in some cases a javascritp error broke the page rendering
Get rid of Double or Muliple created thumbs in Lightbox Gallery thumbnails list
Fixed frontend special character display in meta information
Version 3.0.0 Artemis (11th August 2020)
NEW FEATURE

Added Support for WordPress Version 5.5
Added option to disable the video playback in grids on click, on cover or media
Added new navigation skins
Added the element to add the full textual representation of a month (January through December) in the skin editor
CHANGES

Removed redundancy of processes to reduce cpu and gpu load
Updated FancyBox based Lightbox, and remove Older JackBox and Social Box based Lightboxes.
Moved Global Settings, Import/Export Settings, Font Settings, Meta and Search settings grouped under Global Settings now
Redesigned the Administraion Views
Added some Performance Boost, for better and more Effective loading, better filtering and smoother Animations
Changed duplication name from Grid-* to “Copy of #name# *“
Changed the behavior of sorting by favorite
Changed editor behaviour, where the available layer backgrounds will not auto change its color synced to the cover color to avoid visual issues
Connection to Instagram now via the official Facebook API (customer security)
Changed the activation/deactivation process so that OVH customers can now properly activate/deactivate the plugin. (in addition, the essential-grid-ovh plugin is needed)
New Essential Grid ShortCode/Quick Editor added to pages and posts. Gutenberg version extended with post based grids and custom quick grids
Minimum amount of Visible items will be loaded if Filter selected and amount of visible Items less then defatult
Simplified the script structures and shortened the required amounts of loaded files
BUGFIX

Issues with autoplay of videos, embedded and/or in lightbox fixed in this version
Fixed an issue where clicking on the clear or search submit buttons would open clickable dropdown lists
Icon selector in skin editor was not scrollable when the mouse pointer was hovering the single icons
Click on cover will allow now also to play self hosted videos in ligthbox
CodeMirror updated, and some double scrollbars and missaligned formatting fixed
Touch swipe option will now show/hide further options based on this option value
Loading new items on filter change may sometimes shows double “No Items Available” and “No More Items Available” content. This will wait now until the loading finishes its job before it shows any further details
Fixed PHP 7.4 deprecated message for PHP implodes in the frontend
Fixed an issue in filters when titles contain single quotes (‘)
Fixed double output of meta value “date day”
Fixed caching issue for WordPress galleries (same output for each gallery)
Fixed animation issues on hover and added performance for smoother and quicker animations on single items
Fixed issue when using empty taxonimies layers
Fixed ajax loaded Slider Revolution links and navigation elements in lightbox mode. Required RS version 6.2.11
Fixed an issue where Slider Revolution can not be opened twice in a row in lightbox. Required RS version 6.2.11
Fixed an issue in the source selection of grids: Taxonomies can now be combined with “and”
Duplicated existing Navigation Skins with the version number v2 to solve issues with stacking hover stlyes on mobile devices
Simplified navigation styles due the new v2 edition
Solved a problem where navigation, filtering, sorting and searching were not available if they were added by a shortcode outside of the grid
Embedded videos can start now again with auto play (muted due the new browser restrictions)
Fixed cache clearing issue for Vimeo streams
Fixed the issue that YouTube playlist overview grids did not show the images
Fixed WooCommerce sorting “total sales”
Fixed API limitation for Facebook albums
Fixed an issue where item animation when changing the Grid height would not trigger the new item in animation of other grids before scrolling the window
Changing the page in masonry look did not refresh the position of single items. This bug has been fixed in the latest version
Changed Twitter Sharing Link to the current one
Version 2.3.6 Artemis ( 17th December 2019)
BUGFIX

Fixed YouTube Streams only displaying up to 50 videos
Fixed Compatability Issue with WP Rocket Image Lazy Loading
Fixed JS Bug in Backend’s Pagination selections (e. g. “Max Rows Visible Mobile” corresponding input field was not showing when enabled)
Fixed an issue where embedded Vimeo videos were not playing in Chrome
Fixed Facebook stream displaying pixelated images on video posts
NEW FEATURE

Edit Grid Button added to Gutenberg Block
Extended Gutenberg’s Core Gallery Block to optionally use Essential Grid for frontend output
Added “Description” as Layer Element (for Gallery Images)
CHANGES

Changed link to Facebook Access Token handling to our own FAQ
Changed UI of Essential Grid Gutenberg Block Backend
Better Information for “Hide Under” Functionality in Skin Editor to better clarify that the Item Width and Height is needed there
Version 2.3.5 Artemis ( 31st October 2019)
BUGFIX

Fixed Instagram Connection issue for servers with ‘allow_url_fopen’ restriction
CHANGES

Changed Facebook API connection to Access Token for easier handling
Removed Instagram Places because it is no longer supported by the Instagram API
Version 2.3.4 Artemis ( 3rd September 2019)
BUGFIXES

Content Gallery Based Lightbox was not showing more than 1 Gallery item
Fixed a compatibility issue with Slider Revolution
Fixed Instagram connection issues for some server environments
Version 2.3.3 Artemis ( 18th July / 15th August 2019)
BUGFIXES

Added fix for Slider Revolution 6 compatibility
Version 2.3.2 Artemis ( 29th January 2019)
BUGFIXES

PHP 7.2 Compatibility Fixes (Thanks to CodeCanyon User “rreintjens”)
PHP 7.3 Compatibility Fix (item-skin-class.php / continue 2 in switch block)
CHANGES

Added admin option to show/hide “Filter All” button
Grid Item border-radius styles can now be percentage based
Remove Google+ from Sharing Options
Version 2.3.1 Artemis (21st December 2018)
BUGFIXES

Gutenberg Editor CSS and JS Fix for WP 5
Version 2.3 Artemis (12th November 2018)
NEW FEATURE

Added Grid Library, please activate the plugin to make use of this feature
Added Loadbalancer, to further strengthen loading times when connecting to the ThemePunch servers
Added “Blank Item” option for Custom Grids
Added Mobile Touch-Swipe for Pagination
Added search option for grid overview page
Added “Max Visible Rows” option for mobile
Added speed options for skin animations
Added new cover animations for new skins
Added blur and grayscale options for images
Added ability to animate skin cover’s box-shadow
Added mix-blend-mode filter option for skin covers
Added “min-height”, “max-height” & “letter-spacing” for text
Added simple Gutenberg block
CHANGES

Added admin option to show/hide “Filter All” button
Grid Item border-radius styles can now be percentage based
Remove Google+ from Sharing Options
BUGFIXES

Fixed Shortcode Filter visibility issue
Removed Custom Meta Box from WP Media Attachment Pages
Fixed Standalone Videos not loading issue
Fixed Lightbox “Content Gallery Based” issue when using “Load More”
Fixed YouTube “no cookie” option not saving selected choice
Skin Covers will now animate when no elements exist
Version 2.2.5 Artemis (12th July 2018)
NEW FEATURE

Added Global Option for usage YouTube NoCookie URLs
Added the ability disable the initial “start” animation
Added new “start” animation options
Added new option to animate the grid when scrolled it’s into view
Added new option to convert inline filters to dropdown on mobile
Added new Convert WP Galleries functionalities
CHANGES

Implemented “restore_current_blog” for multisite processes
Reorganized custom grid item dialog for better usability
“Hide markups before load” option is now deprecated
Start and filter animation options are now separated
Improved “esskill” API cleanup
WordPress Gallery replacement now works global or for single galleries
BUGFIXES

Fixed “Overwrite Existing” option for imported grids
Fixed Layers missing for split items with video
Fixed issue with Cookies when multiple grids are used
Fixed custom meta not working as navigation filters
Multi-select custom meta now sanitized for navigation filters
Fixed alternative image size issue for lightbox
Fixed Yoast SEO multisite conflict
Fixed Pagination Arrows for multiple grids
Fixed “Content Push” option not working in some cases
Fixed Facebook Stream lightbox image sizing
Fixed lightbox preview
Version 2.2.4.2 Artemis (25th May 2018)
BUGFIXES

Fixed Global Search not working in some cases
Fixed Post Custom Styles not working in some cases
NEW FEATURE

Added GDPR info to the WP 4.9.6 Privacy Policy Guide
Version 2.2.4.1 Artemis (20th April 2018)
BUGFIXES

Adapted to current Instagram requirements
Version 2.2.4 Artemis (17th March 2018)
BUGFIXES

Adapted to new Instagram API result format
Fixed loading issues when used with ajax page loading theme in printed JS
Version 2.2.3 Artemis (13th March 2018)
BUGFIXES

Fixed Lightbox Post Content special character issue
Fixed “TypeError: e.container.find(…).esgbox is not a function”
CHANGES

Added ”;” to themepunch.tools.min.js file to avoid issues when chaining js files
Version 2.2.2 Artemis (2nd March 2018)
BUGFIXES

Fixed Lightbox “Content Gallery” option
Fixed Grid Creation Ajax Error message upon multiple save
Fixed older PHP compatability (“Fatal Error” messages)
Fixed HTML5 Audio source compatibility for Safari
Fixed Disable Lightbox option in Global Settings
Fixed missing essgrid_get_posts filter
Version 2.2.1 Artemis (23th February 2018)
BUGFIXES

Fixed Limited Custom Grid Items
Version 2.2 Artemis (23th February 2018)
NEW FEATURES

Upgraded default Lightbox to FancyBox 3 which includes:
Ability to display a Slider Revolution, Essential Grid, SoundCloud & iFrame
Improved Mobile Display and Mobile Usability
Deep Linking for sharing Lightbox content
Ability to zoom/pan images at their original size
New button option to allow for image downloads
New content display animations
Upgraded Instagram Integration
Added new Instagram Searches Tag(s), Location/Places
Added new Instagram Mix Search Results
Added new Instagram possibility to add multiple users, tags, places
Added new optional Icon Fonts Font-Awesome, PE Stroke 7
Added new Source Type “NextGen” Galleries (visible when the NextGen Galleries plugin is activated)
Added new Source Type “Real Media Library” (visible when the Real Media Library plugin is activated)
Added funtionality to complete the sentence in the excerpt/content after x minumum words
Added new “Like(heart) Post” functionality for WordPress posts
Added share links for Facebook, Twitter, Google Plus and Pinterest (Skin Editor)
Added Featured Grid Meta Option to replace the Featured Image of Posts with an Essential Grid
Added Filter Deeplinking Functionality (https://page_with_essgrid_url#filter_slug)
Added “No Filter Match” Text Global Option
Added Max Posts in Preview option for large blogs
Added Button to find downloadable skins in Import/Export page
CHANGES

Media Filters can now be turned off to clean up the backend (via Global Settings)
Removed set_ess_grid_as_theme function because it causes trouble with premium plugin customers
String links in Social Stream Contents are now converted to real HTML links
Icon Font loading is now optional
FullScreen button added to embedded YouTube videos
Related Posts grids now exclude the current post
Not usable Filter/Search fields not in the frontend output (for Stream and Gallery sources)
Not usable Filter/Search fields not in the backend “Available Modules” (for Stream and Gallery sources)
Replaced depricated WooCommerce get_cart_url with wc_get_cart_url
Removed admin page redirect on new grid creation
BUGFIXES

Fixed ESG-VC integration issue for Amazon S3 servers
Fixed adding Custom Image Search Field focus issue
Fixed Twitter image / text issues with extended tweets
Fixed Instagram dates displaying current system date instead of photo creation date
Fixed links over layers getting broken when HTML Link was inside this layer’s content
Removed create_function() calls to gain compatibility with latest PHP version
Fixed WPML conflict in Post Grids Category navigation
Fixed issue with mailto links in Meta fields
Fixed issue with “Taxonomy List” Layers
Fixed Video Media Poster fetching non-https images
Fixed Custom CSS class names for skins
Fixed some imported grids missing a default source type
Fixed WooCommerce demo grid defaults
Fixed double-lightbox issue
Tải Miễn Phí Essential Grid Gallery v3.0.13- WordPress Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup