Essential Addons for Elementor v5.1.5 NULLED – Ultimate Elements Library for Elementor


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Essential Addons for Elementor – Ultimate Elements Library for Elementor bao gồn hơn 70 yếu tố hữu ích và cao cấp để hoàn thành trang web của bạn một cách nhanh chóng. Thiết kế tuyệt đẹp và mã gọn gàng và sạch sẽ. Tùy chọn bật / tắt một số yếu tố nhất định để cải thiện tải trang. Không có thêm tài nguyên để làm chậm trang web của bạn.

Link Demo : https://essential-addons.com/elementor/

Các tính năng của Essential Addons for Elementor :

Trải nghiệm xây dựng trang Elementor của bạn

Thêm sức mạnh cho trình tạo trang của bạn bằng cách sử dụng các yếu tố dễ sử dụng và sáng tạo của chúng tôi và làm cho các trang WordPress tiếp theo của bạn trông đẹp hơn bao giờ hết.

Essential Addons for Elementor v4.4.9 - Ultimate Elements Library for Elementor

Thiết kế của bạn đi kèm với các tiện ích thiết yếu thực sự khiến nó trở nên khả thi

Bầu trời là giới hạn của bạn bây giờ. Nếu bạn có thể tưởng tượng, Essential Addons cho phép bạn tạo điều đó với Elementor! Đã được chứng minh cho đa số người dùng Elementor!

Essential Addons for Elementor v4.4.9 - Ultimate Elements Library for Elementor

Tùy chỉnh mọi yếu tố theo cách bạn muốn

Mỗi phần tử đi kèm với một loạt các tùy chọn để kiểm soát mọi thứ có thể. Bạn có thể đạt được gần như bất kỳ thiết kế nào với trí tưởng tượng của mình.Essential Addons for Elementor v4.4.9 - Ultimate Elements Library for Elementor

Danh sách các Elements :

* Post Grid * Post Block * Post Timeline * Fancy Text * Ligthbox & Modal * Creative Buttons * Instagram Feed * Image Comparison * Countdown * Interactive Promo * Team Members * Testimonials * Testimonial Slider * WooCommerce Product Grid * Contact Form 7 * weForms * Info Box * Flip Box * Dual Color Headline * Call to Action * Static Product * Pricing Table * Flip Carousel * Interactive Cards * Ninja Forms * Gravity Forms * Caldera Forms * Content Timeline * Data Table * Facebook Feed * Twitter Feed * Filterable Gallery * Dynamic FIlterable Gallery * Image Accordion * Post List * Content Ticker * Advanced Accordion * Advanced Tabs * Tooltip * Advanced Google Map * Content Toggle * Mailchimp * Counter * Fancy Divider * Logo Carousel * Team Member Carousel * Post Carousel * Image Hotspot * Price Menu * One Page Navigation * WPForms * Protected Content * Progress Bar * Offcanvas Content * Woo Product Collections * Image Scroller * Advanced Menu * LearnDash Course List * Formstack * Typeform * Woo Product Slider

Danh sách Extensions :

* Particles (Section) * Parallax (Section) * Advanced Tooltip * Content Protection * Reading Progress Bar * Custom JS

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Essential Addons for Elementor v5.1.5 NULLED – Ultimate Elements Library for Elementor nulled changelog
= 4.4.9 - 01/09/2021 =

- Fixed: EA Smart Post List | Date Format not getting from WordPress Setting
- Fixed: Clicking on the arrow stopping all the Sliders
- Fixed: EA Offcanvas Menu | not working on "question marked" URL
- Fixed: EA Lightbox & Modal | not working if image is selected as trigger.
- Few minor bug fix & improvements

= 4.4.8 - 19/08/2021 =

- Fixed: EA Toggle | Secondd toggle doesn't work if Nested template is used
- Fixed: EA Smart Post List | Manual ordering not working
- Fixed: EA Smart Post List | Styling issue on 9th post
- Fixed: EA Lightbox & Modal | Not working with icon/image type
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.7 - 08/08/2021 =

- Fixed: EA Learndash Course List | throwing PHP Warning
- Fixed: EA Smart Post List | Custom Template not loading from theme
- Added: EA Team Member Carousel | Options to adjust height and width
- Removed: Unused TweenMax library from EA Parallax
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.6 - 27/07/2021 =

- Fixed: EA Smart Post List | 'Show Category' option not functioning properly
- Fixed: EA Woo Product Slider | Draft products being displayed on Edit Mode
- Fixed: EA Woo Product Slider | 'Quick View' popup not showing properly when multiple images are used
- Fixed: EA Dynamic Gallery | "Load More" not working when custom template is used from Theme
- Fixed: EA Woo Check Out | Broken 'Multi-Steps' layout in Neve theme
- Fixed: Conflict with Jetpack with Slider elements
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.5 - 18/07/2021 =

- Fixed: EA Lightbox & Modal | linked to the same post
- Fixed: EA Image Hotspots | Safari browser crashing when links are set to "Open in New Window"
- Fixed : EA Creative Buttons | Style controls not working properly for "Winona" & "Rayen" effects
- Fixed: EA Woo Product Carousel | swiperslider conflict with Jetpack
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.4 - 07/07/2021 =

- Fixed: EA Interactive Cards | no option to change heading tag for Counter text
- Fixed: EA Image Comparison | On Hover setting not working on Frontend
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.3 - 29/06/2021 =

- Fixed: EA Parallax | Broken in Safari browser
- Fixed: EA Testimonial Slider | Image not being centered in some Styles
- Fixed: EA Image Hotspot | Showing black border when the tooltip is enabled
- Improved: EA Woo Product Slider | Added buttons shadow, image size change option and add to cart style options for preset 3
- Improved: EA Team Member Carousel | Added Custom Social Icon option
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.2 - 15/06/2021 =
- Improved: WPML Compatibility
- Fixed: EA Smart Post List | Filtering not working
- Fixed: EA Content Protection | Not working properly if a certain user has multiple roles
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.1 - 07/06/2021 =
- Removed: Elementor  deprecation methods
- Added: Compatibility with PHP 8.0
- Improved: EA Team Member Carousel | Added Snapchat & XING Social link options
- Improved: Added Target_Blank options in post widgets
- Improved: EA Testimonial Slider | Move navigation arrows outside of the box
- Fixed: EA Post Block | Hover Card Style not working
- Fixed: EA Dual Color Heading |Font Gradient color not changing
- Fixed: EA Woo Product Slider | Quick View not showing properly
- Few minor bug fix and improvements

= 4.4.0 - 09/05/2021 =
- Added: EA Woo Product Carousel
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.9.1 - 03/05/2021 =
- Version issue fixed

= 4.3.9 - 03/05/2021 =

- Improved: Query Optimization in dynamic widgets
- Fixed: Conflict with swiperJS
- Fixed: EA Advanced Google Map | showing wrong info for some markers on mobile screens
- Fixed: EA Image Comparison | not loading properly initially
- Fixed: EA LearnDash Course list | Image quality issue
- Fixed: EA Smart Post List | Uploaded SVG Icon not appearing
- Fixed: EA Smart Post List | Search result under Featured Post Settings not working for CPT
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.8 - 25/04/2021 =

- Fixed: Elementor\Scheme_Typography is deprecated
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.7 - 13/04/2021 =

- Fixed: EA Creative Button | SVG color not changing
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.6 - 11/04/2021 =

- Added: Cache Settings for EA Twitter Feed Carousel & Instagram Feed
- Fixed: EA Content Timeline | Custom Icon not working properly
- Fixed: EA Lightbox & Modal | Multiple lightboxes redirecting to the same content
- Fixed: EA Instagram Feed | ‘Sort By’ setting not being functional
- Fixed: EA Instagram Feed | Same row repetition when "load more" is clicked
- Fixed: EA Login/Register Form | Google Login will not redirect to the assigned login redirect link
- Fixed: EA Protected Content | missing hover controls
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.5 - 23/03/2021 =

- Fixed: PHP error related to HTML tags validation
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.4 - 22/03/2021 =

- Added: Compatibility with Elementor latest versions
- Fixed: Sanitized options in the Elementor HTML Tags
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.3 - 03/03/2021 =

- Fixed: EA Content Timeline | Title Tag not working
- Fixed: EA Post Carousel | categories not showing
- Fixed: EA Post Carousel | titles typography not working properly
- Fixed: EA Advanced Data Table | Google sheet data not showing properly
- Fixed: EA Interactive Card | height not working if percentage value is used
- Fixed: EA Login/Register Form | reCaptcha not working when used inside Elementor popup
- Fixed: EA Toggle | Throws Console error if you keep Button Label blank
- Fixed: EA Dynamic Gallery | ‘Show content’ and Typography not working properly
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.2 - 23/02/2021 =

- Fixed: Redirect issue for Single Site Licenses
- Improved: EA Advanced Menu | Added menu alignment options, background colors & more
- Fixed: EA Advanced Google Map | Zoom not working for ‘Multiple Markers’
- Added: EA Image Comparison & EA Interactive Promo | added Dynamic tags
- Fixed: EA Smart Post List | Excerpt not showing for 9th post
- Fixed: EA Dynamic Gallery | not working for LearnDash courses
- Fixed: EA Content Timeline | Title Style controller not working when anchor tag is not used
- Fixed: EA Protected Content | Content not support links from video sources
- Fixed: EA MailChimp | Placeholder text not translatable
- Fixed: EA Dynamic Gallery | Excerpt not displaying when Filter control is turned off
- Few minor bug fix and improvements

= 4.3.1 - 28/01/2021 =

- Fixed: Fixed: EA Instagram Feed | Force square image option not working
- Few minor bug fix and improvements


= 4.3.0 - 26/01/2021 =

- Fixed: EA Protected Content | Removed redirection if cookie is set
- Fixed: EA Advanced Google Map | Lat/Long error when default value is null
- Fixed: EA Dynamic Gallery | Category filter not working for pages
- Fixed: EA Smart Post List | Preset 2 & 3 not working
- Few minor bug fix and improvements

= 4.2.4 - 10/12/2020 =

- Fixed: EA Toggle | not working on WordPress 5.6
- Fixed: EA Protected Content | 'URL Redirection' error
- EA Content Timeline | Throws PHP error if Read More is Disabled
- Fixed: EA Image Hotspots | 'Animation Out' effect not working
- Few minor bug fix and improvements

= 4.2.3 - 19/11/2020 =

- Fixed: Broken style if Object Cache is enabled
- Fixed: Pages showing blank after updating with Elementor
- Added: RTL Support
- Improved: EA Smart Post List | New Preset Layouts
- Improved: EA Post Block | New Preset Layouts
- Few minor bug fix and improvements

= 4.2.2 - 12/11/2020 =

- Added: Dynamic Tag/ACF Support for most widgets
- Tweaked: Updated Repeater Control with Elementor 3.0
- Fixed: PHP Error with EA Lightbox, Pricing Table & Woo Product Collections
- Few minor bug fix and improvements

= 4.2.1 - 22/10/2020 =

- Fixed: Critical Errors related to Template queries
- Fixed: EA Instagram Feed | Caching issue
- Fixed: EA Interactive Promo | missing icon
- Few minor bug fix and improvements

= 4.2.0 - 12/10/2020 =

- Revamped: Code Structure for better performance
- Improved: Asset Generator method
- Improved: Slow queries for Dynamic widgets
- Added: Dynamic support for Post Widgets
- Fixed: EA Advanced Tooltip throwing PHP error
- Fixed: EA Parallax | Multi-Layer effect not working
- Few minor bug fix and improvements

= 4.1.6 - 03/09/2020 =

- Added: Social Login for EA Login | Register Form
- Added: Password Strength option for EA Login | Register Form
- Few minor bugfix and improvements

= 4.1.5 - 31/08/2020 =

- Fixed: Fatal error with Elementor 3.0.x when EA Parallax is activated

= 4.1.4 - 30/08/2020 =

- Fixed: Console error while deleting section and columns

= 4.1.3 - 20/08/2020 =

- Fixed: EA Instagram Feed | Database Cache issue
- Added: Compatibility with WooCommerce 4.4.1
- Few minor bugfix and improvements

= 4.1.2 - 13/08/2020 =

- Fixed: EA Toggle not working with WordPress 5.5
- Few minor bugfix & improvements

= 4.1.1 - 30/07/2020 =

- Fixed: EA Instagram Feed not showing Videos
- Fixed: EA Instagram Feed post limit issue
- Fixed: EA Woo Checkout Coupons showing despite disabling from Woo Settings
- Fixed: EA Twitter Feed Carousel | Content length issue
- Removed: Duplicate separators from EA Advanced Menu
- Few minor bugfix and improvements

= 4.1.0 - 16/07/2020 =

- Added: New Asset Embed Method with External/Internal JS & CSS support
- Fixed: EA Instagram Feed API Issue
- Fixed: EA Team Member Carousel | PHP Error Notice
- Fixed: Free version not installing automatically
- Few minor bugfix and improvements

= 4.0.1 - 17/06/2020 =

- Improvement : EA Post Carousel | Added margin & padding controls for Thumbnail & Content, and 2 more preset layouts
- Improvement : EA Logo Carousel | Added hover background controls for Logos, and styling options for navigation arrows
- Improvement: EA Image Comparison | Added controls to change the Image Overlay color
- Improvement: EA Team Member Carousel | Added Gradient Background controls, and padding controls
- Fixed: EA Image Hotspots images getting stretched
- Fixed: EA Google Map not showing street view icon
- Fixed: EA Woo Product Collections typos
- Fixed: EA LearnDash Course List causing Fatal error when category is hidden
- Fixed: EA Protected Content issue with Input field placeholder color not changing
- Lots of minor bugfix and improvements

= 4.0.0 - 21/05/2020 =

- Added: New Layouts: Split and Multi Steps for EA Woo Checkout
- Added: Dynamic Link option for EA Interactive Promo
- Added: Hamburger Menu Styling options for EA Advanced Menu
- Improvement: Code Splitting for better performance
- Fixed: Image not taking the full width of container in EA Image Hotspots
- Fixed: EA Toggle not working for Twenty Twenty theme
- Fixed: EA Content Toggle showing PHP Errors
- Fixed: EA Lightbox & Modal bugs
- Fixed: EA Smart Post List- Read More & Navigation issues
- Fixed: Icon color not changing for EA Google Map
- Few minor bug fix and improvements

= 3.6.4 - 28/04/2020 =

- Improvements - Offcanvas element new feature and bugfix

= 3.6.3 - 12/04/2020 =

- Improvements - EA Post Block added individual control over author/categories/date
- Post Carousel > Added multiple Tag support for headings
- Image Hotspot > Responsive feature for mobile devices
- Improvements - EA Interactive Promo
- Instagram Gallery > Load More Button text changes bug fixed.
- Facebook Feed > Load More Button text changes bug fixed.
- Improvements - EA Particles > Need to add an option to disable the particles in Mobile devices.
- Event Calendar > Fixed Hide end date in eventon
- Event Calendar > Cross Event in eventon when event in completed

= 3.6.2 - 29/03/2020 =

- Fixed : Post Carousel issue

= 3.6.0 - 25/03/2020 =

- New Integration: EventOn with Event Calendar
- Updated: New widget icons in elementor panel
- Added: Helper link for each widget in elementor panel
- Added: FontAwesome supports for Offcanvas
- Added: Option for showing 'Categories & Tags' for Post Carousel
- Added: 'Visible Items' feature only for 'Slide' and 'Coverflow' effects in Carousels
- Added: Responsive control for EA POST GRID
- Added: Text display option in hover style for EA Dynamic Gallery
- Fixed: Off Canvas left and right transitions
- Fixed: LearnDash course list bugs
- Fixed: Mobile Responsiveness issue for EA Post Carousel
- Fixed: EA Post Carousel & EA Post Timeline excerpt bug
- Fixed: 1 column bug in Smart Post List
- Fixed: HTML tag not working bug in EA Content Timeline Custom Content
- Few minor bugfix and improvements

= 3.5.3 - 15/03/2020 =

- Fixed: Smart Post List | Bug with 1 column
- Fixed: EA Post Carousel | Visible Items only shows upto 2 posts
- Fixed: Post grid with conflict with post carousel
- Few minor bugfix and improvements

= 3.5.2 - 08/03/2020 =

- Fixed: Mailchimp list limit issue
- Fixed: Dynamic Gallery hover issue
- Fixed: Divider height width issue
- Fixed: Advanced Table error if no table selected
- Fixed: Lightbox compatibility with Elementor 2.9.x
- Improved: Image Hotspot and Tooltip select2 control

= 3.5.1 - 01/03/2020 =

- Fixed: Mailchimp button issue

= 3.5.0 - 24/02/2020 =

- Added: Google Sheets, and TablePress integration in EA Advanced Data Table
- Added: ul, ol support in EA Interactive Promo
- Fixed: EA Smart Post List pagination not working
- Fixed: Multiple Content Protection Widget & Extension conflict in a page
- Fixed: Mailchimp subscription button not working
- Fixed: EA Content Timeline excerpt indicator not working
- Fixed: EA Testimonial Slider centre align not working
- Fixed: PHP deprecated method notice
- Fixed: EA Testimonial Slider flip effect not showing correctly
- Fixed: EA Twitter Carousel pagination on Tablet & Mobile devices
- Fixed: EA Content Timeline headings are link by default

= 3.4.2 - 10/12/2019 =
- Bugfix: EA Divider vertical layout fix
- Bugfix: EA Dynamic Gallery >> Source - 'Page' wasn't fetching pages
- Few minor bugfix and improvements

= 3.4.1 - 27/11/2019 =
- Bugfix: Particle error fixed.
- Improvement: Height Control added on content elements.
- Bugfix: Offcanvas fontawesome icon issue fixed.
- Improvement: Team Member Carousel social link open in new tab.
- Improvement: Interactive Card's close button is visible now.
- Few minor bugfix and improvements

= 3.4.0 - 31/10/2019 =
- Revamped: Instagram Feed with new graph API
- Added : Creative button icon condition
- Fixed : Media Carousel Conflict
- Fixed : Advanced Tooltip issue
- Fixed : SVG Icon issues for Icon Manager
- Fixed: Image Comparision not loading sometime
- Improved : Post element CHOOSE controls are changed with the SWITCHER
- Few minor bugfix and improvements

= 3.3.1 - 18/09/2019 =
- Fixed: Post List possible error
- Few minor bugfix and improvements

= 3.3.0 - 15/09/2019 =
- Improved : All post queries optimized to improve the load time and memory usage
- Improved : Icon Manager optmized for better performance
- Added : Content Timeline left and right layout
- Fixed: Instagram gallery layout issue
- Fixed: Instagram gallery layout issue
- Fixed: Tooltip tag issue fixed
- Fixed: Google Map polyline, polygon, routes fix
- Fixed: LearnDash masonry layout breaking issue
- Lots of minor bugfix and improvements

= 3.2.0 - 19/08/2019 =
- New : Icon Manager updated with Font Awesome 5
- New : LearnDash Course List element added
- Fixed: Image Hotspots link issue
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.2.0 - 19/08/2019 =
- New : Icon Manager updated with Font Awesome 5
- New : LearnDash Course List element added
- Fixed: Image Hotspots link issue
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.1.1 - 10/07/2019 =
- Twitter Feeds and Twitter Carousel updated with new API for better performance
- Added : WPML Support for "Load More" in post elements
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.1.0 - 03/07/2019 =
- New Extension : Content Protection
- Added : WPML Support for most of the elements (rest are coming in next update)
- Added : Post Block, Post Grid, Post Carousel read more button
- Fixed : Image Hotspot link not working
- Fixed : License deactivation issue
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.0.5 - 16/06/2019 =
- Added : Manual post selection option to all Post Elements
- Fixed : Interactive card video issue
- Fixed : License unvalidation issue
- Enhanced : Instagram Feed with API instead of JS library dependency
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.0.4 - 04/06/2019 =
- Fixed : Particle effects issue
- Fixed : Interactive Promo link issue
- Fixed : Smart Post List issue
- Fixed : Woo Collections error
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.0.3 - 29/05/2019 =
- Added : ALT tag for all images throught the plugin
- Fixed : Post List excerpt issue
- Enahcnement : Image Comparison element script improved
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.0.2 - 29/05/2019 =
- Fixed : Plugin automatic updater
- Fixed : Parallax error
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.0.1 - 27/05/2019 =
- Fixed : Ajax Post Search
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 3.0.0 - 23/05/2019 =
- Global Modular Control
- Clear Cache Tool
- Code Structure Revamped
- Only one minified JS and one CSS file for all the elements
- No extra asset will be loaded if EA isn't used on any page
- Fixed: IE Compatibility
- Fixed: EA Dynamic Gallery Product Query
- Few Minor Bugfix and Improvements

= 2.15.0 =
- Added : Cookie Consent element
- Added : Dismissible Section element
- Added : Global Tooltip extension
- Added : Smart post list advanced layout
- Fixed : Filterable gallery layout issue
- Fixed : Menu breaking issue fixed
- Few minor bugfix and improvements

= 2.14.2 =
- Particles z-index issue fixed
- Fixed: Product grid broken on some theme
- Fixed: Product grid layout conflict with woo layout
- Added: Logo Carousel alt tag
- Added: Advanced menu skins
- Few minor bugfix and improvements

= 2.14.1 =
- License issue fixed
- Advanced Menu more features added
- Few minor bugfix and improvements

= 2.14.0 =
- Particles (Section) added
- Parallax (Section) added
- Advanced Menu element added
- Woo Product Collections element added
- Image Scroller element added
- Product Grid new layouts added
- Fancy text loop settings improved
- Filterable gallery layout and load more issue fixed
- Twitter feed masonry layout issue
- Tweet mode to show the whole tweet
- Cart button added for post elements to support product type properly
- Filterable gallery capability to remove 'All' label
- Advanced Map improved
- Lots of minor bugfix and improvements

= 2.13.2 =
- Advanced Map control buttons issue fixed
- Mailchimp submission issue fixed
- Progress bar improved
- Few minor bugfix and improvements

= 2.13.1 =
- WPForms appearing issue fixed
- Few minor bugfix and improvements

= 2.13.0 =
- Offcanvas Content element added
- Image COmparison element improved
- All carousels element improved
- Contact Form 7 widget alignment issue fixed
- Lightbox element improved
- Few minor bugfix and improvements

= 2.12.5 =
- "Exit Intent" added to Lightbox element
- Filterable Gallery and Dynamic Gallery revamped and optmized
- Google map api key missing notice feature added
- Post elements improved and optimized
- Few minor bugfix and improvements

= 2.12.4 =
- Filterable Gallery card hover issue fixed
- Flipbox back image radius issue fixed
- Few minor bugfix and improvements

= 2.12.3 =
- Post List issue fixed
- Google Map script loading improved (if you leave the API key blank, it won't load the map script)
- Few minor bugfix and improvements

= 2.12.2 =
- Video card support added to Filterable Gallery
- Multiple hover effects added to Post Grid
- Icon changing option added to Post Grid
- Progress Bar element improved
- Few minor bugfix and improvements

= 2.12.1 =
- Content Timeline animation improved
- Nested Accordion feature added (as saved template)
- Few minor bugfix and improvements

= 2.12.0 =
- Progress Bar element added
- Flip Box improved
- Table widget random layout breaking fixed
- Pricing Table tooltip option added
- Testimonial widget improved with more options
- Creative Button improved
- Post Queries improved
- Instagram load more improved
- Advanced Tab content width issue fixed
- Lots of minor bugfix and improvements

= 2.11.0 =
- Protected Content element added
- Countdown element improved
- Info Box element improved
- Interactive Cards element improved
- Image Hotspots tooltip issue fixed
- Testimonial Slider improved
- Data Table custom responsiveness option added
- Flipbox element improved
- Dynamic Gallery improved with new post query
- Few minor bugfix and improvements

= 2.10.2 =
- Manual selection option added to post elements
- All Post elements improved and query minimized
- Data Table mobile responsiveness improved
- Testimonial element improved with new layout options
- Team Members element improved with new layout options
- Creative Buttons element improved
- Few minor bugfix and improvements

= 2.10.1 =
- Content Toggle bug fixed
- Carousel elements navigation issue fixed
- Countdown element improved and expire action added
- All Post elements query optimized and load more functionality improved
- Post Grid Masonry improved
- Info Box layout improved and more options added
- Content Ticker scripts and layout improved
- Data Table responsiveness improved
- Image Accordion scripts improved
- Interactive Cards scripts improved
- Lightbox scripts improved
- Fancy Text line breaking issue fixed
- All form elements improved and optimized
- Few minor bugfix and improvements

= 2.10.0 =
- WPForms element added
- Counter element added
- Fancy Divider element added
- Logo Carousel element added
- Post Carousel element added
- Team Member Carousel element added
- Image Hotspot element added
- Price Menu element added
- One Page Navigation element added
- Instagram Feed improved with more options
- Author and Tags filtering added to all Post elements (Post Grid, Post Block, Post List, Post Carousel, Post Timeline, Content Timeline)
- Exclude posts option added to all Post elements
- Google Map element updated
- Theme options and other controls added to Google Map element
- Filterable Gallery link and z-index issue fixed and "All" text customization option added
- Social Feeds (Facebook & Twitter Feed) API updated
- Few minor bugfix and improvements

= 2.9.1 =
- Data Table cell colspan feature added
- Flip Carousel element improved
- "On Sale Price" option added to Pricing Table element
- Testimonial avatar display issue fixed
- Advanced Tabs improved with custom icon option
- Contact Form 7 updated
- Ninja Forms updated
- Gravity Forms updated
- Caldera Forms updated
- Post Grid load more button position fixed
- Filterable Gallery improved with less script dependency

= 2.9.0 =
- Mailchimp element added
- Content Toggle element added
- Dynamic field support added to all elements
- Saved Templates option added to content area (all possible elements)
- Advanced Tabs vertical layout added
- Lots of minor bugfix and improvements

= 2.8.1 =
- Advanced Google Map element added
- Instagram Gallery pagination (load more) feature added
- Instagram Gallery squared image option added
- Few minor bugfix and improvements

= 2.8.0 =
- Advanced Accordion element added
- Advanced Tabs element added
- Tooltip element added
- Few minor bugfix and improvements

= 2.7.0 =
- Image Accordion element added
- Smart Post List element added
- Content Ticker element added
- Pricing Table element improved
- Info Box element updated with flexbox layout
- Twitter Feed element improved
- Facebook and Twitter Feed elements improved
- Filterable Gallery improved
- Few minor bugfix and improvements

= 2.6.0 =
- Lightbox conflict fixed with Elementor gallery
- Licensing improved, you might need to revalidate.
- Automatic update process improved
- Few minor bug fixed and improvements

= 2.5.3 =
- Lightbox Gallery conflict fixed with Elementor
- Filterable Gallery control alignment fixed for mobile
- Data Table element improvements
- Interactive Cards improvements
- Accessibility improvements
- Few minor bug fixed and improvements

= 2.5.2 =
- Some glitch fixed from 2.5.1

= 2.5.1 =

- Filterable Gallery element added
- Dynamic FIlterable Gallery element added
- Facebook Feed Carousel element added
- Twitter Feed Carousel element added
- Few minor bug fix and improvements

= 2.5.0 =

- Data Table element added
- Facebook Feed element added
- Twitter Feed element added
- Caldera Forms element added
- Ninja forms element improved
- Load more improved for post elements
- Info box improved
- Flipbox HTML support added
- Few minor bug fix and improvements


= 2.4.0 =

- Content Timeline element added
- Gravity Forms element added
- New auto update feature added
- Instagram Gallery link fixed
- Post Grid, Post Block and Post Timeline load more functionality improved
- Custom CSS/JS options removed from options page. Use customizer instead.
- Few minor improvements

= 2.3.1 =

- Ninja Forms element added
- Load more functionality added to Post elements (Post Grid, Post Block & Post Timeline)
- Few presets added for Team Members, Countdown, Fancy Text
- Few minor improvements


= 2.3.0 =

- Interactive Cards element added
- Several improvements for CTA, Info Box, Flip box and dual heading elements
- Call to action width control and button control added
- Pricing table options improved
- Admin page improved and optimized

= 2.2.1 =

- Flip Carousel improved
- Pricing Table updated with more options
- Flipbox animation improved and more options added
- Info Box improved
- Few minor improvements

= 2.2 =

- Flip Carousel element added
- Animation improved for Flip Box
- Few minor bugfix

= 2.1 =

- Added Pricing Table element
- More options added to CTA, Info Box, Flip Box elements
- Options panel improved
- Few minor bug fixed

= 2.0 =

- Options Panel added
- Elements control added. Now you can enable/disable certain elements.
- Info Box element added.
- Flip Box element added.
- Dual color headline element added.
- Static Product element added.
- Call to Action element added.
- Few minor bug fixes and improvements.

= 1.1.2 =

* Star rating feature added to Testimonials and Testimonials Slider

= 1.1.1 =

* Lightbox bug fixed

= 1.1.0 =

* Post Grid element added (Masonry)
* Post Block element added
* Few minor issue fixed

= 1.0.6 =

* Element added for weForms

= 1.0.5 =

* WooCommerce Product Grid element improved
* Contact Form 7 element added

= 1.0.4 =

* WooCommerce Product Grid element added
* Few minor issue fixed

= 1.0.3 =

* Post Timeline image ratio improved
* Default typography improved

= 1.0.2 =

* Testimonial slider added
* Some minor issues fixed


= 1.0.1 =

* Team Members added
* Testimonials added
* Some color scheme adjusted

= 1.0.0 =

Initial stable realese
Tải Miễn Phí Essential Addons for Elementor v5.1.5 NULLED – Ultimate Elements Library for Elementor :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress