Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Plugin WPSyncSheets For Elementor đồng bộ hóa với các mục nhập của Biểu mẫu Elementor vào một Bảng tính Google duy nhất.

LinK Demo : https://codecanyon.net/item/elementorsheets-elementor-pro-form-google-spreadsheet-addon/25171650

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2 Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2 nulled changelog
Version 4.2 (4 April 2022)
------------------------------------------------------------------------------------
- Optimize Code

Version 4.1 (18 October 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- Add License Key code

Version 4.0 (9 August 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- Brand Name & Security Patch

- Coding standards improvement as per Envato guidelines

Version 3.5 (6 August 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- Brand Name & Security Patch for next update

Version 3.4 (28 June 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- Click To Sync button for existing Elementor Pro Form Entries synchronization

- Clear Spreadsheet button

- Optimize Code

Version 3.3 (21 May 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- Optimize the code

Version 3.2 (10 March 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- View Spreadsheet

- Optimize the code

Version 3.1 (6 March 2021)
------------------------------------------------------------------------------------
- Automatically sheet headers generated as per the form fields

- Optimize the code

Version 3.0 (8 December 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- Officially Name Change ElementorSheets to WPSyncSheets For Elementor

- IP Address & Page URL

Version 2.2 (17 October 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- Support Global Form Widget

- Optimize the code

Version 2.1 (18 May 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- Update process of Google Sheets API Token

Version 2.0 (21 March 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- User Define Sheet Headers Name

- Add/Remove/Sorting Sheet Headers

- Sheet Headers Mapping with Form Fields

- Update Google API Library

Version 1.5 (25 February 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- Add Page Referrer URL Checkbox

- Optimize the code

Version 1.4 (7 January 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- Optimize the code

- Add Settings Page

Version 1.3 (4 January 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
- Optimize the code

Version 1.2 (14 December 2019)
------------------------------------------------------------------------------------
- Change Submission Date Format

Version 1.1 (11 December 2019)
------------------------------------------------------------------------------------
- Google Sheets API Update

- Add Submission Date Checkbox

- Optimize Code for settings page

Version 1.0 (2 December 2019)
------------------------------------------------------------------------------------
- Initial Version
Tải Miễn Phí Elementor Pro Form Google Spreadsheet Addon v4.2 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup