Edumodo v4.2.2 NULLED – Education WordPress Theme

Related Posts
1 của 146

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Edumodo là một chủ đề giáo dục WordPress đi kèm với 5 hỗ trợ LMS nâng cao và giải pháp hoàn chỉnh cho trang web giáo dục của bạn. Chủ đề này cung cấp cho bạn nhiều tính năng tuyệt vời như khóa học trực tuyến, lớp học trực tuyến, hồ sơ người dùng, hồ sơ giáo viên, Bán nhạc cụ, quản lý bài kiểm tra, theo dõi tiến trình khóa học, v.v.

Chủ đề WordPress giáo dục này rất dễ sử dụng và đi kèm với một số lượng lớn các bố cục trang tạo sẵn độc đáo. Trong thời gian ngắn nhất, bạn có thể xây dựng trang web cho bất kỳ loại hình học viện giáo dục nào.

Edumodo giúp bạn tạo một trang web tuyệt vời dành riêng cho việc học tập, giảng dạy và bán hàng, chủ đề WordPress giáo dục này có thể là đồng minh tốt nhất của bạn. Hỗ trợ plugin LMS phổ biến nhất cho WordPress; LearnPress, Tutor, LifterLMS, Sensei & LearnDash out-of-the-box. Bạn có thể cài đặt chủ đề giáo dục này bằng một cú nhấp chuột và hoàn toàn không cần mã hóa.

Link Demo : https://themeforest.net/item/edumodo-allinone-lms-education-theme-for-wordpress/20973202

Edumodo - Education WordPress Theme Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Edumodo - Education WordPress Theme

Danh sách tính năng của Edumodo – Education WordPress Theme :

 • 10+ kiểu trang chủ
 • Trình tạo trang Kéo & Thả – Elementor
 • Tích hợp LearnPress LMS
 • Tích hợp Sensie LMS
 • Tích hợp LifterLMS
 • Tích hợp Tutor LMS
 • Tích hợp LearnDash LMS
 • Khóa học tích hợp sẵn và loại bài học
 • Kiểu nhiều khóa học: Grid / List
 • Nhiều giáo viên phong cách:
 • Kiểu trang chi tiết khóa học với trình tạo trang
 • Kiểu chi tiết trang dành cho giáo viên với trình tạo trang
 • Trang thông báo
 • Liên hệ từ tích hợp 7
 • Tích hợp weForm để đặt khóa học
 • Hỗ trợ WooCommerce
 • Hiệu ứng Apple TV
 • Tích hợp lịch sự kiện
 • Danh sách sự kiện và kiểu trang chi tiết
 • Các tiện ích chứng thực cho trình tạo trang
 • Khung Redux2
 • Tích hợp metabox CMB2
 • Khung Bootstrap
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Megamenu
 • Mảng trang tích hợp
 • Điều hướng động
 • Chia sẻ xã hội nhanh chóng
 • Thanh trượt hoạt ảnh
 • Tích hợp Instagram
 • 1 lần nhấp cài đặt và nhập dữ liệu giả
 • Tích hợp Mailchimp
 • Bộ sưu tập mã ngắn khổng lồ
 • Tùy biến
 • Tùy chọn bố cục blog linh hoạt
 • Hỗ trợ nhanh chóng và xuất sắc

Edumodo – Education WordPress Theme Changelog:

4.1.4 - ( 26 Aug 2021 )
=========================
New - LearnPress v3 homepage.
Update - Customizer data update for University v2.
Update - Fix conflict between sensei and tutor template.

4.1.3 - ( 17 Aug 2021 )
=========================
Update - University v2 homepage.
Update - University v3 homepage.
Update - LearnPress integration inside University v2.
Update - LearnPress integration inside University v3.
Update - Default Widgets style. 
Fix - Pagination color sync with primary color. 

4.1.2 - ( 10 Aug 2021 )
=========================
Update - University v1 homepage.
Update - LearnPress integration inside University v1.
Fix - Scroll issue.
Fix - Elementor Text widget style sync problem. 

4.1.1 - ( 15 July 2021 )
=========================
Update - All Demo Data.
Update - Footer style.
Update - LearnPress 4.0 integration.
Update - Sensei single course style updated for it's latest version.
Update - Sensei course archive style updated for its's latest version.
Update - Scroll to top sync with primary color.
Fix - Sensei progress bar height issue.
Fix - Page header hook for no image fallback.

4.1 - ( 29 June 2021 )
================
New - Tutor Demo
Update - Tutor Course archive breadcrumb issue.
Update - Tutor Course archive layout loading issue.
Update - Event Single page style issue. 
Update - Event archive page style issue. 
Update - LearnPress archive style updated for grid and list layout.
Update - Footer style.
Update - Login button issue in the header.
Fix - Dependency plugin notification for multisite.

4.0.2 - ( 01 June, 2021 )
===================
New - Sidebar support added in LearnDash Style 2. 
Update - WidgetKit Pro updated to latest version. 
Fix - Elementor namespace issue.

4.0.1 - ( 19 May, 2021 )
===================
Fix - Pre loader issue while edit a page with Elementor. 
Fix - Typography and color deprecation error with Elementor latest version. 
Fix - Elementor live editing issue for edumodo core elements. 

4.0 - ( 28 April, 2021 )
===================
New: WordPress Default Customizer Option panel
New: Lifter LMS Integration
New: Tutor LMS Integration
New: bbPress Integration
New: BuddyPress Integration
New: BuddyBoss Integration
Update: Optimize inline style code 
Update: Optimize Header and Footer
Update: Revolution slider to latest version
Update: WidgetKit Pro to latest version

3.5.0 - ( 23 Nov, 2020 )
===================
Update: Theme pot file for Language Support
Update: Course grid progress bar added in Sensei archive course page 
Update: Revolution slider to latest version
Update: WidgetKit Pro to latest version
Update: Edumodo core to latest version
Fix: Course grid enroll button issue in Sensei archive course page 
Fix: Single teacher page envelope icon missing issue
Fix: Single teacher page website url issue
Fix: Single LearnDash course page currency issue
Fix: LearnDash Archive course page currency issue

3.4.0 - ( 05 Sep, 2020 )
===================
Update – WidgetKit Pro to latest version
Fix - Demo Import Issue

3.3.0 - ( 13 Aug, 2020 )
===================
New: New Import system integrated
Fix: Teacher archive pagination issue
Fix: Teacher grid broken issue
Fix: Menu 3rd level issue
Fix: Blog header image missing issue
Update : WidgetKit Pro updated to new version
Update: Edumodo core plugin language file missing issue

3.2.0 - ( 10 June, 2020 )
===================
New: Theme options functionality added to change Notice Archive title .
Fix: LearnDash course grid styling issue fixed. 
Fix: LearnDash legacy course grid styling issue fixed. 
Update: WidgetKit Pro plugin updated to latest version.

3.1.0
=========
Updated: Megamenu
Updated: Layout Update
Updated: Edumodo Core (Slider element)
Fixed: Bug Fixed
Improved: Demo Installation

3.0.0
=========
Updated: Edumodo Core
Updated: Mobile Menu
Updated: Demo Data 
Update: Layout updated
Improved: Edumodo Theme Options
Fix: Bugfix
Fix: Fix some CSS issues

2.6.4
=========
Fix: Conflict with Elementor-Template plugin issue
2.6.3
=========
Updated: LearnDash Course Header Section. 
2.6.2
=========
Updated: LearnDash Course Element
Fix: Back to Top Icon issue
2.6.1
=========
Updated: Kids Child Theme Icon Library
Updated: Some CSS Styles
2.6.0
=========
New: Added Testimonial Elemenotr Element.
Updated: Icon library
Updated: Some CSS Styles

2.5.9
=========
Fixed : WooCommerce Cart Page Buttton Issue 

2.5.8
=========
New: Integration Appsero

2.5.7
=========
Updated: LearnDash Latest Version 3 supported
Updated: Learndash Single Page Layout
New: Added LearnDash Related Courses List
Improved: Header variations v2
Improved: LearnDash Theme Settings

2.5.6
=========
New: University V3 Added an Animation effect
Improved: Header login register section 

2.5.5
=========
New : 1 brand new homepage added
New : Video PopUp element added
New : 1 Header variations added

2.5.4 
=========
Fix - Dummy Data Import Issue
Improved - BuddyPress Section Style 

2.5.3
=========
New - BuddyPress Support

2.5.2
=========
Fix : LearnDash course style Integrate with latest version 
Improved : LearnDash course element option 
Update : Gutenberg supported

2.5.1
=========
Improved : The Events Calendar Element
Fix : Menu hover issue

2.5.0 
========
New : 2 Home Variation
Improved : LearnPress Dynamic Category Element
Fix : Mega Menu hover issue

2.4.9
=========
Update : Gutenberg supported
Improved : Pre loader
Improved : Sensei course element
Improved : LearnDash course element
Fix : LearnDash translation issue

2.4.8
========
Fix : LearnDash see more button translation issue
Update : Fitness trainer home page dummy content

2.4.7
========
Fix : TX Course Archive Page Title Change Option
Update: Mega Menu Options
Improved : LearnPress Single Page Mobile Layout

2.4.6 
========
New : 2 Home Variation 
New : Mega Menu Support
New : Child Theme for Developer
New : Pre loader 

2.4.5
========
Fix: Missing File
Fix : CSS Style Issue

2.4.4
========
New: Slider Pro Element
New: LearnPress Popup Login Registration form
Updated : Theme Options Settings

2.4.3
========
New - 2 Header Variation
Update - Theme Options Panel

2.4.2
========
New - RTL Ready Home Page
New - Woo Product Category Element

2.4.1
========
New - Fully RTL Support

2.4.0
========
New - Stunning dummy data import system
Update - Theme Options Panel

2.3
========
Added: 4 New Header Variations
Added: 3 New Footer Variations
Added: 2 New about us page
Added: Ripple effect video button
Update: Home Page Design
Update: Teachers Grid Page
Update: Elementor Custom elements
Update: Some CSS Style
Update: Revolution Slider

2.2.1
========
New - Revolution Slider Demo Data
Update - Home Page Design
Update - Theme Main Demo Data 

2.2
========
New - 2 Brand New Slider for 2 Home Page
New - Search Option in Course Page
Update - Single Course Page
Update - Single Notice Page
Update - Theme Option Panel
Update - Home Page Design
Update - Some CSS Issue

2.1
========
New - LearnDash Details Page Layout
Update - TX Courses Element
Improve - Theme Options Panel
Update - Some CSS Issues

2.0
========
Added : New Kids Layout with Child Theme
Inproved : Edumodo Theme Options
Update: Fix some css issues

1.9.1
========
Fixed: LearnPress Single Page Responsive Issue Fixed
Added: Event Single Page Header Image and Title Change Options
Improved: Breadcrumb function
Improved: Edumodo Theme Options
Improved: Theme Style

1.9
========
NEW : 2 brand new homepage added

1.8
========
New : Added learnDash custom header options
New : WPForms Integration
Update : Menu Hover bug fixed

1.7
========
New : Archive TX Course Option Panel
New : Single Course Page Options Panel
New : bbPress Forum Supported

1.6
========
New : LearnDash LMS Support
New : LearnDash Home Page 
New : LearnDash Courses Element 
Update : CSS Style

1.5
========
New - 2 New Header Variations
New - More Social Media
New - Back to Top Scroll Button
Improved - Sticky & Transparent Header Options
Improved - Mobile Menu
Update - Some CSS Styles

1.4
========
Improved - Learnpress Course Details Page Layout 2
Improved - Learnpress Course Details Page Layout 3
Added - New Layout Under LearnPress Courses Addon
Update - Some CSS Styles

1.3
========
Integrate with LearnPress 3.x
Added - Edumodo Course Header Image Option
Added - Edumodo Course Title Option
Added - LearnPress Course Header Image Option
Added - LearnPress Course Title Option
Added - LearnPress Archive Custom Title Option
Update - Some CSS Styles

1.1
========
- Some CSS issues fixed
- Update documentation & demo data
1.0
========
- Initial Release

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download Edumodo v4.2.2 NULLED – Education WordPress Theme :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Combo Bản Quyền
×
Combo Bản Quyền
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress