Docket v1.4.3 – WooCommerce Collections / Wishlist / Watchlist – WordPress Plugin

Docket – WooCommerce Collections / Wishlist / Watchlist cung cấp cho khách hàng của bạn khả năng thu thập và chia sẻ các sản phẩm họ thích, muốn hoặc giới thiệu. Nó cho phép bạn hiển thị cho người mua những gì bạn có để bán hoặc chia sẻ và sắp xếp các sản phẩm yêu thích của bạn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/docket-woocommerce-collections-wishlist-watchlist-wordpress-plugin/12642527

Other :

 

  

Free Download Docket v1.4.3 – WooCommerce Collections / Wishlist / Watchlist – WordPress Plugin :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress