Directory Pro v2.3.0


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

       

Đặc trưng của Directory Pro

 

 • Cổng thanh toán
  • a) Paypal [Thanh toán nhanh]
  • b) Stripe [Đồng bộ hóa hoàn toàn với Stripe Plan]
  • c) Thanh toán qua Woocommerce
 • Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới
 • WPML
 • Loco
 • Polylang
 • Tích hợp với Trình tạo trang WPBakery
 • Danh sách thư mục
  • 1) Thêm / Chỉnh sửa danh sách từ giao diện người dùng “Tài khoản của tôi”
  • 2) Mục yêu thích của tôi
  • 3) Danh sách tính năng
  • 4) Lịch sử thanh toán của tôi
  • 5) Ai quan tâm đến danh sách của tôi
  • 6) Danh sách xác nhận quyền sở hữu
  • 7) Chủ sở hữu danh sách liên hệ
  • số 8)Thanh trượt cảm ứng đáp ứng
  • 9) Sự kiện niêm yết
  • 10) Mã ngắn đặt chỗ
  • 11) Bán Phiếu giảm giá / Thỏa thuận bởi chủ sở hữu niêm yết paypal
  • 12) Quyền truy cập Đọc / Ghi danh sách theo vai trò người dùng
  • 13) Quản trị viên có thể thêm các trường mới
  • 14) Cài đặt hình ảnh Đánh dấu bản đồ danh mục
  • 15) Khả năng xuất bản danh sách người dùng hoặc đang chờ phê duyệt
 • Loại thành viên
  • a) Tài khoản miễn phí
  • b) Thanh toán một lần
  • c) Thanh toán định kỳ
  • d) Dùng thử miễn phí
  • e) Dùng thử trả phí
  • e) Gói thanh toán thay đổi
 • 7 Bảng định giá
 • 2 kiểu đăng ký
 • Tài khoản của tôi
  • Thiết lập người dùng
  • Hồ sơ xã hội của người dùng
  • Cài đặt quyền riêng tư của người dùng
  • Người dùng thay đổi mật khẩu
  • Người dùng Tất cả bài đăng
  • Bài đăng của người dùng: Các trường tùy chỉnh
  • Người dùng Chèn bài đăng
  • Người dùng chỉnh sửa bài đăng
  • Nâng cấp đăng ký
  • Hạ cấp đăng ký
  • Hủy đăng ký
 • Phiếu giảm giá đăng ký
  • Phiếu giảm giá theo gói
  • Đặt giới hạn phiếu thưởng
  • Đặt ngày hết hạn của Phiếu thưởng
 • Tạo vai trò người dùng theo gói
 • Ghi đè các mẫu
 • Chuyển hướng trang
  • Chuyển hướng trang hồ sơ công cộng của người dùng
  • Người dùng chuyển hướng trang tài khoản của tôi
  • Chuyển hướng trang đăng ký người dùng
 • Cài đặt trang
 • 11 Mẫu Email
  • Mẫu email chào mừng người dùng
  • Mẫu email người dùng quên mật khẩu
  • Mẫu email đặt hàng của người dùng
  • Mẫu email đặt hàng của quản trị viên
  • Danh sách liên hệ Mẫu email
  • Danh sách liên hệ Mẫu email dành cho quản trị viên CC [Cài đặt quản trị]
  • Yêu cầu mẫu Email
  • Mẫu email lời nhắc đăng ký
 • Hồ sơ công khai của người dùng
 • Lịch sử thanh toán
 • Chuyển hướng trang hồ sơ công cộng của người dùng:
  • Ẩn thanh quản trị
 • Thư mục Người dùng
 • Và rất nhiều cài đặt khác ..

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Directory Pro v2.3.0 nulled changelog
2.3.1 – 16th-Feb– 2022

--Added New Elementor Widget & update woocommerce payment bug fix
2.3.0 – 2nd-Feb– 2022

--Removed WP 5.9 message
2.2.9 – 7-December– 2021

--Added Elementor Widget for Lsiting detail page
https://www.youtube.com/watch?v=-UMokkWQZ-g&t=17s
2.2.8 – 12-November– 2021

--Add Form Builder for Lising data fields
2.2.7 – 10-October– 2021
--Bug fix
2.2.6 – 21-September– 2021

--Vulnerability update
2.2.5 – 6th-September– 2021

--Added : Recaptcha v3
--Caching and speed optimization
2.2.4 – 13th-August– 2021

--Update Ajax popup contact form
2.2.2 – 25th-April– 2021
--Added option: default image changer
--Added option: without image arachive listing page
2.2.0 – 3rd-March– 2021

--Added datatable in user setting module.
2.1.9 – 23-February– 2021

--Added New Listing layout A to Z filter : http://directorypro.eplug-ins.com/listing-grid-a_to_z-filter/
--Added New Categories Tree : http://directorypro.eplug-ins.com/categories-tree/
Listing-grid-a_to_z-filter
Categories-tree Demo
2.1.8 – 14-January– 2021
--Bug fixed for WP version : 5.6
2.1.7 – 25-December– 2020
--Update Stripe API keys
2.1.6 – 16-December– 2020

--Update Stripe API keys
2.1.4 – 2-November– 2020

--Added new Listing style : Grid with Faceted search
--Added new Listing style : Grid with Left Filter
Demo : http://directorypro.eplug-ins.com/grid-view-faceted-search/

Demo : http://directorypro.eplug-ins.com/grid-view-left-filter/

2.1.3 – 22-October– 2020

--Bug Fixed Image gallery issue fixed
2.1.2 – 01-October– 2020
--Update basic role access.
2.1.1 – 01-October– 2020

--Added Sort Order
--Added Elementor widget for listing detail page design.
Doc :
http://help.eplug-ins.com/dirprodoc/#Elementor
2.0.8 – 30-June– 2020

- Update contact form message
2.0.7 – 22-June– 2020
- Update popup on mobile view
2.0.6 – 18-June– 2020
- Bug Fixed: Home page form action link
2.0.5 – 10-June– 2020
- Update categories issue
2.0.4 – 28-May– 2020
- Update contact popup for 3rd party plugins
2.0.0 – 26-May– 2020
- Update woocommerce currency
1.9.9 – 20-May– 2020
- Modal popup changed for Avada theme
1.9.8 – 15-May– 2020
- Bug Fixed
1.9.7 – 10-May– 2020
- Bug fixed
1.9.6 – 9-May– 2020
- Update feature image and web link issue
1.9.5 – 7-May– 2020
- Major security update
1.9.4 – 31-March– 2020
-Add view count and left side contact form
1.9.3 – 29-March– 2020

-Added feature image on left sidebar
1.9.2 – 26-March– 2020
-Fixed Overriding templates issue
1.9.1 – 22-March– 2020

-Add top 4 icon change option
-Add single page one/two column option
-Update divi theme issue
1.9.0 – 18-February– 2020

-Update font settings
1.8.9– 13-February– 2020

-Added: font change setting option
1.8.8– 31-January – 2020
-Update CSV file importer
1.8.7– 30-January – 2020

-Update image responsive issue
1.8.6– 26-January – 2020
-Update listing detail slide image issue
1.8.5– 21-January – 2020

-Update 3rd party form shortcode issue.
1.8.4– 26-December– 2019

-Added notification for new listing add
1.8.3– 22-December– 2019
-Bug fixed for feature category listing issue
1.8.2– 5-December– 2019

-Added powerful CSV importer (Full ajax) . You can uplooad images by the CSV file.
1.8.1– 28-November– 2019

-Bug fixed for Style 1,2, & 3
1.8.0– 22-November– 2019

-Added State & country filter
1.7.9– 21-November– 2019

-Add one-click demo import
1.7.8– 13-November– 2019
-Bug Fixed
1.7.7– 9-November– 2019
-Update user settings
1.7.6– 3-November– 2019

-Update: Search option
1.7.5– 1-November– 2019
-Update: Search option
1.7.4– 31-October– 2019

-Update: Search option
1.7.3– 30-October– 2019
-Bug Fixed
1.7.2– 30-October– 2019

-Added : New Design "List View"
-Added : New Design "Grid View"
-Added : Special/App View for mobile
-Updated: Detail listing page full design
1.7.1– 8-September– 2019

-Added : Style 2 featured listing
-Updated: Stripe plan name add option
1.7.0– 27-August– 2019

-Bug fixed
1.6.9– 26-August– 2019

-Added new shortcodes for home page
1.6.8– 02-July– 2019

-Added new shortcode : [listing_layout_style_2 category='hotel']
1.6.7– 23-May– 2019

- Bug fix for update feature listing
1.6.5– 28-April– 2019

- Update languages files
1.6.4– 25-April– 2019

- Update user setting
1.6.3– 25-April– 2019
- Add ajax sort on archive listing style 4
- Add ajax "Load More" on archive listing style 4
- Add feature listing option for top display
- Add VIP badge on archive listing style 4
1.6.2– 23-Mar – 2019

- Update search form
1.6.1– 26 Jan – 2019

- Add Review delete option
1.6.0– 25 Jan – 2019
-Code update for WordPress gutenberg
1.5.9– 3 Jan – 2019
-Bug Fixed
1.5.6– 6 Dec – 2018

-Bug Fixed
-Add review module
-Change listing style
-Add metabox for add/edit listing from admin dashboard
-Delete Bidding
-Bug fixed
1.5.1– 21 April – 2018
-Updated archive listing shortcode for home page
1.5.0– 01 April – 2018
-Updated add listing google API field
1.4.9– 17 MArch – 2018
-Bug fix on add post file section
-Bug fix on tag section
1.4.7– 06 February – 2018
-woocommerce payment gateway integration, Doc : http://bit.ly/2FP07rr
-Add: Woocommerce Subscription
-Update: Woocommerce Subscription "My Account"
-Add: signup without package
-Add: top slider height option
-Add: New custom post type tags
-Bug fix on coupon/deal section
1.4.5– 23-October -2017
Update listing blank lat, lng issue for map
1.4.4– 20-October -2017
Update user access role
1.4.3– 29-September -2017
Add filter shortocde : [listing_filter category=”arts” zipcode=”10001″ city=”new york” ]
Update slider search form
Bug fix on award blank div
1.4.2– 9-July -2017
Update SSl login issue
1.4.1– 28-June -2017
Bug fix for WordPress 4.8
Update languages file
1.3.9– 09-Mar -2017
Bug fix on https issue
1.3.8– 24-Feb -2017
Bug fix on search form z-index
1.3.7– 22-Feb -2017
Add Search options
1.3.6– 2-Dec -2016
Update Map API issue
Update listing template 1
bug fix : image same size
Bug fix : Map API issue
1.3.2– 16-May -2016
Bug fix : Map cluster image missing issue
1.3.1– 11-May -2016
Bug fix : WPML post add issue
1.2.9– 06-May -2016
Bug fix : Custom Post Type Category map marker and image issue
1.2.8– 04-May -2016
Bug fix : WordPress 4.5
1.2.7– 19-April -2016
Bug fix : User Directory
1.2.6– 18-April -2016
Add : Admin can change Custom Post Type name/URL
Add : Payment info hide without package on user registration
Add : Admin can add balance
Bug fix : Award Delete option
Bug fix : Social Share
1.2.5– 4-March -2016
Add : Show/ Hide Contact us, Social Profile, tags
1.2.4– 8-February -2016
Add : Show/ Hide Map, search bar and claim
1.2.3– 26-january -2016
Add : New Shortcode for category listing display
1.2.2– 17-january -2016
Bug Fix : User Payment history save data
1.2.1– 5 -January-2016
Bug Fix : WPML Post issue : wpml_update_translatable_content
1.1.9– 28 -December-2015
Bug Fix : Search on Archive page
1.1.8– 22 -December-2015
Bug Fix : Category Filter on Archive page
1.1.7– 18 -December-2015
Add : Category Filter on Archive page
1.1.6– 30 -November-2015
Added: Instagram
1.1.5– 28 -November-2015
Bug Fix: Award Section
1.1.4– 24 -November-2015
Bug Fix: Create listing section
1.1.3– 22 -November-2015
Added : Similar Listing
Added : Multi Categories
1.1.2– 22 -November-2015
Bug Fix : Added style 3 missing file
Added : Award section
1.1.1– 19-October-2015
Added : Revolution Sliders Search shortCode
Added : Search Widget
Added : New Listing layout and Ajax layout
1.0.9– 05-September-2015
Bug Fixed : Search Location
1.0.8– 03-September-2015
Add : Search Radius Mile/ Km
Bug Fixed : Opening day issue
1.0.7– 29-August-2015
Add : New Archive Layout Style 2
Add : New Archive Layout Style 3
Add : Category Listing
Add : Featured Listin
1.0.6– 22-August-2015
Add : Show/hide "My account" menu
Add: get lat,lng from address
1.0.5– 20-August-2015
Add : New Layout for all listing
1.0.4– 18-August-2015
Claim Approve meta-box Access control
1.0.3– 17-August-2015
Fixed Responsive issue
1.0.2– 16-August-2015
Bug Fixed : Click favorite using login
Business Directory
Directory Listing
Directory Pro : Best & Easy Business Directory listing WordPress Plugin
1.1.0– 21-September-2015
Tải Miễn Phí Directory Pro v2.3.0 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup