Digit v3.1.0 – Responsive WHMCS Client Area Template


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 378

Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template Digit - Responsive WHMCS Client Area Template

Đặc trưng chính của Digit

 • Mẫu WHMCS v8.5.1
 • Hỗ trợ Gravatar
 • Hỗ trợ SASS
 • Tự động phát hiện chế độ tối & sáng
 • Phiên bản tối & sáng
 • Hỗ trợ RTL
 • Mã hợp lệ và rõ ràng
 • Dựa trên Bootstrap
 • Hệ thống lưới và thiết kế đáp ứng
 • Trò chuyện trực tiếp miễn phí
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ Phông chữ của Google
 • Tất cả các trang được thiết kế lại
 • Di chuột được chuẩn bị
 • Hỗ trợ các biểu tượng phông chữ Font Awesome PRO & Glyphicons
 • jQuery nâng cao
 • Gọn gàng và sạch sẽ
 • Hỗ trợ trình duyệt chéo
 • Tất cả các tệp đều được nhận xét tốt
 • Điều hướng bản đồ Google
 • Và nhiều hơn nữa.

Cần giúp đỡ ?

Digit - Responsive WHMCS Client Area Template

https://themeforest.net/item/digit-responsive-whmcs-client-area-template/22206650

Free Download Digit v3.1.0 – Responsive WHMCS Client Area Template nulled changelog
Changelog - Version 3.1.0 - 16 June 2022
* UPDATE: WHMCS Template to v8.5.1
* IMPROVEMENTS: Sidebar panels style on mobile [dark layout]
Changelog - Version 3.0.9 - 19 April 2022
* UPDATE: WHMCS Template to v8.4.1
Changelog - Version 3.0.8 - 24 January 2022
* UPDATE: WHMCS Template to v8.4.0
Changelog - Version 3.0.7 - 20 November 2021
* NOTE: No changes in the template, the changes in the orderform.
* UPDATE: WHMCS Template to v8.3.1
Changelog - Version 3.0.6 - 15 October 2021
* UPDATE: WHMCS Template to v8.3.0
* Fixed: Checkout Page Labels Style for custom fields
Changelog - Version 3.0.5 - 3 October 2021
* IMPROVEMENTS: Product and Domain Page Configuration Style [White Layout]
* IMPROVEMENTS: Product Details page configuration tab Style [Dark Layout]
* IMPROVEMENTS: Choose Account Page Style for multiple accounts.
* UPDATE: Documentation on RTL
* UPDATE: Compatible with Blockonomics bitcoin payment gateway
* Fixed: View Ticket page Extended Lines Style
* Fixed: View Ticket Page Name Field For not logged in users
Changelog - Version 3.0.4 - 18 July 2021
* UPDATE: WHMCS Template to v8.2.1
* UPDATE: Documentation to switch between layouts colors
* IMPROVEMENTS: Ticket Feedback Page Style
* IMPROVEMENTS: Knowledge base article Style
Changelog - Version 3.0.3 - 25 June 2021
* UPDATE: WHMCS Template to v8.2.0
* IMPROVEMENTS: Pay Invoice Page Style
* IMPROVEMENTS: Network Status Page Style
* IMPROVEMENTS: Upgrade Page Style
* IMPROVEMENTS: Mass Payment Page Style
Changelog - Version 3.0.2 - 22 March 2021
* IMPROVEMENTS: Store Vpn Page
* IMPROVEMENTS: Store Email Page
* IMPROVEMENTS: Email Verification Alert
* Fixed: Share Button on News
Changelog - Version 3.0.1 - 5 March 2021
* UPDATE: WHMCS Template to v8.1.3
Changelog - Version 3.0.0 - 13 February 2021
* UPDATE: WHMCS Template to v8.1.1
* IMPROVEMENTS: cPanel Module Design
Changelog - Version 2.9.9 - 2 January 2021
* NEW: Child Theme
* UPDATE: WHMCS Template to v8.1.0
* UPDATE: Documentation [Child Theme]
* IMPROVEMENTS: OrderForm Layout
* IMPROVEMENTS: Responsive
Changelog - Version 2.9.8 - 15 November 2020
* NEW: Auto detect for RTL Based on Language
* UPDATE: WHMCS Template to v8.0.4
* UPDATE: Disable customizer and add an option to enable it.
* UPDATE: Disable auto-detect for layout color and add an option to enable it.
* IMPROVEMENTS: HomePage News Layout
* IMPROVEMENTS: RTL Design
* IMPROVEMENTS: OrderForm Layout
* IMPROVEMENTS: Responsive
Changelog - Version 2.9.7 - 11 October 2020
* NEW: Redesign Login & Register Page
* FIX: Additional Fields Label on Checkout
* UPDATE: WHMCS Template to v8.0.2
Changelog - Version 2.9.6 - 5 October 2020
* IMPROVEMENTS: Accept Users Invitation Page UI
Changelog - Version 2.9.5 - 4 October 2020
* NEW: Auto Detect Layout Mode(Dark / Light)
* NEW: Customizer
* NEW: Online Documentation
* UPDATE: Digit to WHMCS v8.0.1
* IMPROVEMENTS: Layout Typography
* IMPROVEMENTS: Template Structure
* IMPROVEMENTS: Template RTL
Changelog - Version 2.9.4 - 23 June 2020
* IMPROVEMENTS: Add Funds Page
* IMPROVEMENTS: Homepage Panels Layout
* IMPROVEMENTS: Promotion Slider
* FIXED: Knowledgebase Langs
Changelog - Version 2.9.3 - 2 May 2020
* UPDATE: Templates to WHMCS v7.10.1
* IMPROVEMENTS: Dark Template Cancellation Page
* IMPROVEMENTS: Dark Template Registration Page
Changelog - Version 2.9.2 - 12 April 2020
* NEW: Custom CSS File
* UPDATE: Templates to WHMCS v7.10.0
* FIXED: Ticket gravtar for non login users
* FIXED: Domain Integration Code Bug
* IMPROVEMENTS: Templates Menu
* IMPROVEMENTS: Store Pages Style
Changelog - Version 2.9.1 - 29 March 2020
* IMPROVEMENTS: White Layout Store Pages Style
Changelog - Version 2.9 - 19 March 2020
* IMPROVEMENTS: Responsive Layout
* FIXED: Dark Layout Ticket Page Avatar
* IMPROVEMENTS: Dark Layout Ticket Page Attachment Style
* IMPROVEMENTS: Dark Layout Product Page Style
* IMPROVEMENTS: White Layout Product Page Style
* IMPROVEMENTS: White Layout Store Pages Style
Changelog - Version 2.8 - 25 February 2020
* UPDATE: WHMCS v7.9.2
* IMPROVEMENTS: Responsive Layout
Changelog - Version 2.7 - 12 February 2020
* UPDATE: WHMCS v7.9.1
* FIXED: Stripe payment background on Dark Theme
Changelog - Version 2.6 - 11 January 2020
* Update to WHMCS v7.9.0
* Improvement: Documentation
Changelog - Version 2.5 - 2 November 2019
* Update to WHMCS v7.8.3
* FIXED: Style Improvement
Changelog - Version 2.4 - 18 September 2019
* Update to WHMCS v7.8.2
* FIXED: Style Improvement
Changelog - Version 2.3 - 17 July 19
* FIXED: inputs placeholder color & cPanel Widgets Style [ White Version ]
Changelog - Version 2.2 - 23 June 19
* Improve Logo Position on Mobile and Tablets [ White version ]
Changelog - Version 2.1 - 23 June 19
* Remove Dark background from white version [ Responsive mode ]
* Improve Logo Position on Mobile and Tablets
Changelog - Version 2 - 26 May 19
* Improve Style for both layouts.
* Make the template compatible with WHMCS Market Connect
* Improve orderForm Style
Changelog - Version 1.6.8 - 23 Jan 19
* Update to WHMCS v7.7
* Fix OrderForm Bugs
Changelog - Version 1.5.7 - 23 Aug 18
* Improve Dark & Light OrderForm Style
* Fix Stripe Payment Bug
Changelog - Version 1.4.6 - 15 Aug 18
* Fix Responsive Bugs
* Improve Dark & Light Style
* Update Documentation ( NEW ) Live Chat
Changelog - Version 1.3.5 - 13 Aug 18
* Fix RTL Bug
Changelog - Version 1.2.5 - 12 Aug 18
* Update Documentation
* Improve Dark Theme OrderForm Style
Changelog - Version 1.2.4 - 12 Aug 18
+ RTL Support
* Update Documentation
* Improve Dark Theme Style
Changelog - Version 1.2.3 - 9 Aug 18
+ Add 'PRO' Font awesome Package
* Improve Product Cpanel Page Style
Changelog - Version 1.2.2 - 7 Aug 18
+ Improve Dark & White Style
Changelog - Version 1.1.2 - 2 Aug 18
* Fix OrderForm Bug
Changelog - Version 1.1.1 - 2 Aug 18
+ Update WHMCS To Version 7.6.0
+ Improve Templates Style
* Fix SideBar Filters Bug
Changelog - Version 1.1.0 - 25 July 18
+ Added: WHMCS White Version
Tải Miễn Phí Digit v3.1.0 – Responsive WHMCS Client Area Template :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress