DHWCLayout v3.1.22 – Woocommerce Products Layouts


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

DHWCLayout cho phép bạn tạo thương hiệu cho cửa hàng của mình: mỗi thương hiệu có thể được đặt tên, mô tả và gán một hình ảnh. cho phép bạn tạo mẫu cho danh mục sản phẩm và thương hiệu.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woocommerce-products-layouts/7384574

Đặc trưng DHWCLayout – Woocommerce Products Layouts :

 • Dễ dàng cài đặt.
 • Dễ dàng cấu hình.
 • Thân thiện với người dùng.
 • Dễ dàng tùy chỉnh phong cách
 • Boostrap đáp ứng
 • Làm việc với Trình tạo trang WPBakery dành cho WordPress
 • Bao gồm thương hiệu sản phẩm hỗ trợ:
  • Gán sản phẩm cho thương hiệu
  • Bao gồm các widget: danh sách menu thương hiệu, thương hiệu với bxSlider, lọc sản phẩm theo điều hướng phân lớp thương hiệu
 • Hỗ trợ các sản phẩm tùy chỉnh về bố cục danh mục hoặc bố cục thương hiệu sản phẩm
  • Danh sách sản phẩm của Danh mục với Bố cục Lưới
 • Hỗ trợ hiển thị Grid, Masonry, Carousel (Slider), Danh sách
 • Hỗ trợ phân trang theo kiểu Grid
 • Hỗ trợ trưng bày sản phẩm đã bán và liên quan
 • Nhiều sản phẩm được lựa chọn, loại trừ sản phẩm, danh mục, loại trừ danh mục, thẻ và thuộc tính…
 • hơn 40+ phong cách cài đặt tùy chọn
 • Hỗ trợ giao diện người dùng, hình ảnh thay đổi kích thước tùy chỉnh, nút văn bản tùy chỉnh, màu tùy chỉnh…
 • Hỗ trợ nút YITH WooCommerce Wishlist
 • Nhiều hơn nữa…

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download DHWCLayout v3.1.22 – Woocommerce Products Layouts nulled changelog
v3.1.6
- Add Grid Flex style - equal height product item in list
- Fix exclude products issues
- Fix pagination problem with Default Theme style
- Fix Ajax select product
- Compatible with WordPress and WooCommerce latest version

v3.0.0
- Compatible with WooCommerce 3.6
- Add new setting tab 'DHWC Layout' in menu 'WooCommerce -> Settings'
- Change plugin to use templates and can override plugin template in 'theme/dhvc-woocommerce'
- Additional small improvements.

v2.2.29
- Fix problem when order product
- Add filter CSS class for item
- Update Products Ordering settings.
- Additional small improvements.

v2.2.26
- Compatible With WooCommerce 2.6
- Fix error when use pagination
- Fix problem in Masonry Layout
- Additional small improvements

v2.2.24
- Fix Slider responsive problem.
- Support use custom template with private page
- Add shortcode setting 5 columns
- Fix Masonry query
- Additional small improvements

v2.2.20
- Fix problem when build query and select product not working
- Fix problem in product brands.
- Additional small improvements

v2.2.17
- Fix problem in Product Brand.
- Compatible With Ultimate Addons for Visual Composer plugin
- Fix problem with Visual Composer 4.11
- Additional small improvements

Version 2.2.15
- Fix problem in Visual Composer shortcode setting
- Add hook term count for product brand
- Load VC custom css
- Additional small improvements

v2.2.13
- Fix problem in Product Popup style.
- Add shortcode setting "Use default style of Theme" for Grid layout to inherit grid layout default of theme.
- Compatible With WooCommerce 2.5.x
- Additional small improvements

v2.2.11
- Fix Pagination problem

v2.2.10
- Compatible With Visual Composer 4.8.x

v2.2.9
- Fix problem with Woocommerce Layered Navigation Fitlers Widget
- Additional small improvements

v2.2.8
- Fix bug thumbnail error
- Add filter hook for quic view template

v2.2.7
- Support setting 'Products Per Row' for type: Main Query

v2.2.6
- Support product Quick View
- Additional small improvements

v2.2.5
- Support use Main Query in short code
- Add hover effects for images
- Additional small improvements

v2.2.4
- Fix bug Chosen select in WooCommerce new version.

v2.2.3
- Support manage list products layouts in Archive/Search/Shop product page. If want use it, please select "Is Main Query" in short code setting and select 'Use DHVC WOO Override Woocommerce Product Archive / Shop Page Options. ' in Woo Settings.

v2.2.2
- Fix bug query by Attributes

v2.2.1
- Improvements Highly customizable style with filter hook

v2.2.0
- Highly customizable style with filter hook.
- Additional small improvements

v2.1.12
- Fix bug shortcode builder not save with field empty value

v2.1.11
- Compatibility with VC 4.4
- Small fix bug

v2.1.10
- Small fix bug
- Add filter "dhvc-woo-add-to-cart" for "add-to-cart" button

v2.1.9
- Small fix bug
- Re-build mansory layout when add to cart

v2.1.8
- Support custom SHOP page layout
- Fix bug show all product with -1 setting
- Fix bug query ORDER

v2.1.1:
-Support YITH WooCommerce Wishlist

v2.1.0:
-Support products brand
- Support custom redirect product category and product brand
Tải Miễn Phí DHWCLayout v3.1.22 – Woocommerce Products Layouts :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup