Deactivate Plugins Per Page v1.13.3 – Improve WordPress Performance


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Deactivate Plugins Per Page giúp bạn có thể dễ dàng tắt các plugin trên các trang WordPress nhất định (hoặc trên tất cả ngoại trừ một trang đã chọn).

Điều này hữu ích để tăng tốc trang web của bạn chủ yếu vì nhiều plugin giao diện người dùng sẽ tải các nội dung JavaScript và CSS của chúng trên mọi trang, ngay cả khi bạn sử dụng chúng trên một trang.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/deactivate-plugins-per-page-improve-wordpress-performance/23801359

Làm thế nào Deactivate Plugins Per Page hoạt động?

Bạn có thể thêm quy tắc hủy kích hoạt cho các plugin đang hoạt động. Ví dụ: đối với plugin biểu mẫu liên hệ mà bạn chỉ sử dụng trên trang liên hệ, chỉ cần thêm quy tắc để hủy kích hoạt nó trên tất cả URI ngoại trừ trên trang liên hệ.

Tùy chọn quy tắc hủy kích hoạt

1. Loại hủy kích hoạt – Hủy kích hoạt trên URI đã chọn – Hủy kích hoạt trên tất cả các URI ngoại trừ đã chọn

2. Loại lựa chọn URI – Trang – Tùy chỉnh

3. [Trang] Chọn các trang để trích xuất URI (nó sẽ tự động cập nhật nếu slug của trang thay đổi)

3. [Tùy chỉnh] Điều kiện URI tùy chỉnh – URI bằng… – URI không bằng… – URI chứa… – URI không chứa… – URI bắt đầu bằng… – URI không bắt đầu bằng… – URI kết thúc bằng… – URI không kết thúc với …

4. Thiết bị bị ảnh hưởng – Tất cả – Máy tính để bàn – Di động

Các biện pháp phòng ngừa

Nhóm các plugin hoạt động cùng nhau

Nếu bạn có một plugin yêu cầu một plugin khác hoạt động để hoạt động, bạn cần thêm các plugin này vào một nhóm plugin và thêm các quy tắc hủy kích hoạt vào nhóm đó. Chỉ hủy kích hoạt một trong số này có thể dẫn đến lỗi hoặc hủy kích hoạt toàn bộ plugin khác.

Không hủy kích hoạt các plugin theo yêu cầu của theme của bạn

Một số theme yêu cầu một số plugin nhất định để hoạt động bình thường. Nếu bạn hủy kích hoạt các plugin này, bạn có thể gặp sự cố.

Các móc hủy kích hoạt sẽ không chạy

Khi các plugin bị hủy kích hoạt thông qua plugin của tôi, chức năng hủy kích hoạt thực tế sẽ không được gọi và các móc hủy kích hoạt sẽ không chạy. Thay vào đó, để làm cho nó hoạt động trên mỗi trang, các plugin chỉ bị xóa động khỏi danh sách các plugin đang hoạt động trước khi tải trang. Điều này có nghĩa là nếu một plugin có một số hành động mà nó thực hiện khi nó bị hủy kích hoạt, thì những hành động này sẽ không chạy khi nó bị hủy kích hoạt thông qua plugin của tôi.

Ví dụ: một số plugin thêm mã vào tệp ”.htaccess” của bạn khi chúng được kích hoạt và khi chúng bị hủy kích hoạt, chúng sẽ xóa nó. Trong trường hợp này nếu bạn thêm quy tắc hủy kích hoạt với plugin của tôi để dừng plugin trên một trang nhất định, mã “.htaccess” sẽ vẫn ở đó và hoạt động trên trang đó, mặc dù plugin sẽ không hoạt động trên trang đó.

Không sử dụng plugin này để ẩn dữ liệu nhạy cảm

Nó không được tạo ra để làm việc an toàn cho điều đó. Nó chủ yếu được tạo ra để tối ưu hóa tốc độ trang web và nó cũng có thể được sử dụng để gỡ lỗi hoặc giải quyết các vấn đề về tính tương thích của plugin.

Sao lưu trang web của bạn

Việc hủy kích hoạt các plugin trên mỗi trang không phải là điều tự nhiên đối với WordPress và các nhà phát triển plugin và theme không mong đợi điều đó. Nó hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng đôi khi có thể dẫn đến sự cố, khiến các plugin khác bị vô hiệu hóa hoặc cài đặt bị thay đổi. Luôn có một bản sao lưu gần đây của trang web của bạn và nếu bạn có thể, hãy kiểm tra các thay đổi của bạn trong một trang web theo giai đoạn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Deactivate Plugins Per Page v1.13.3 – Improve WordPress Performance nulled changelog
1.13.3 – 30 November 2021
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3FIXED: Conflict with plugins that use the REST API when a rule that deactivates on all except selected URIs is present.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4FIXED: In some cases this error would occur: PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_plugin_active().

1.13.2 – 7 September 21
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 5IMPROVED: Compatibility with the Nitro Pack service. This version adds the “ignorenitro” URI parameter to our option with chosen URI parameters to be ignored by rules with custom URI selection. This way when the Nitro Pack bot visits your site to generate its cache, our deactivation rules will be applied correctly.

1.13.1 – 13 August 2021
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 6FIXED: Could not create rules on version 1.13.0 unless you had installed a previous plugin version before updating to 1.13.0.

1.13.0 – 20 July 2021
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 7ADDED: An option to add a note to each rule, so you are reminded what it is for.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 8IMPROVED: Added the new Update URI plugin header, so if a free plugin with the same name as this one is created in the WordPress repository, it doesn’t update and replace this one.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 9FIXED: The debug box in the customizer admin page now loads in the correct frame, and shows correct data.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 10FIXED: On some servers you would get a false error about an unexpected response after performing an action.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 11FIXED: If the icon of some plugin had changed, it would not load the new image. Now it detects it and gets the new one.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 12FIXED: The plugin no longer works inside the frame of the legacy widget blocks in WordPress 5.8.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 13FIXED: The plugin no longer works inside the front-end frame of the customizer.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 14UPDATED: Language files.

1.12.0 – 2 January 2021
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 15ADDED: An option to show plugins that have rules before all other plugins in the Active / Inactive Plugins sections.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 16ADDED: Links to select all and deselect all pages when adding or editing rule, and the same for plugins when adding or editing a group. Also a counter for the number of currently selected.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 17ADDED: An option to enable Local Mode. In local mode all deactivations affect only your device, which is detected by a cookie.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 18IMPROVED: Some buttons now have a text description as well (instead of just an icon), so it is more clear what they do.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 19IMPROVED: The calculated list of active plugins after applying the deactivations is now cached in a global variable for the rest of the request to improve performance.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 20FIXED: A conflict with some plugins that change the active_plugins option would cause some plugins to be deactivated globally.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 21FIXED: When editing a rule, if there were pages that are not currently published but are selected, the background green selection color would not be there.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 22FIXED: If there was only one other plugin active, in the Active Plugins section it would show a message that there are no other plugins active.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 23UPDATED: Language files.

1.11.0 – 27 July 2020
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 24ADDED: An option to show the plugin icon image next to its name in the Active Plugins and Inactive Plugins sections.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 25ADDED: An option to cache the admin menus of plugins deactivated on some back-end pages.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 26ADDED: In a WordPress Multisite you can import the plugin rules and settings into multiple sites at once.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 27ADDED: An option to enable the plugin debug mode only on the front-end or only on the back-end.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 28IMPROVED: New layout for the Settings section.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 29IMPROVED: Compatibility with plugins that change the back-end dashboard address from wp-admin to something else.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 30FIXED: The iPad device with a Firefox browser was not detected as a mobile device.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 31UPDATED: Language files.

1.10.0 – 30 January 2020
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 32ADDED: In debug mode you can now perform quick plugin actions for the current URI: deactivate on the current URI, deactivate on all except the current URI, add a plugin to an existing group.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 33ADDED: A button in the top right of the debug box that reloads the page.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 34IMPROVED: A notice about caching plugins is shown when changing the affected devices menu in the add/edit rule box.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 35FIXED: When importing the rules and settings, an error about invalid import data sent was shown, if one of the plugins has a name starting with an empty space.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 36FIXED: When WP CLI is used, a warning was generated: Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given…

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 37UPDATED: Language files.

1.9.0 – 13 November 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 38ADDED: Global actions to export or import all rules, groups, and settings of “Deactivate Plugins Per Page”.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 39FIXED: The width of some drop-down boxes in WordPress 5.3.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 40UPDATED: Language files.

1.8.0 – 15 October 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 41ADDED: Five plugin (or group) actions: Front-end Deactivate, Back-end Deactivate, Start Plugin Rules, Pause Plugin Rules, Delete Plugin Rules.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 42ADDED: A text field to find pages when adding or editing a rule.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 43IMPROVED: Inactive plugins are now shown in red, when adding or editing groups.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 44IMPROVED: Removed this plugin from the active plugins section.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 45IMPROVED: Changed the icon for deleting a group, so it is different from the one for deleting rules.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 46IMPROVED: Better responsive design for some elements on the admin page.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 47IMPROVED: If enabled, the debug box is now visible on the back-end regardless of the setting for custom URI selection rules affecting the back-end.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 48UPDATED: Language and documentation files.

1.7.0 – 7 September 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 49ADDED: An option to ignore URI parameters when applying rules with custom URI selection. Popular tracking parameters like fbclid, fb_source, gclid, utm_medium, utm_source, and others are ignored by default.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 50ADDED: The sections in the admin page are now collapsible. You can show and hide them. The sections are: active plugins, inactive plugins, plugin groups, settings.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 51ADDED: An icon that indicates which plugins are already part of at least one plugin group, when creating or editing a group.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 52FIXED: On the plugin admin page, the back-end notices from other plugins were shown further down on the page (instead of at the top).

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 53FIXED: A few spelling mistakes.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 54UPDATED: Language files.

1.6.0 – 9 August 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 55ADDED: An option to ignore all URI parameters (aka the query string) in the current page URI, when applying the deactivation rules with Page URI selection. This way when some tracking parameters are added to the URI (like for example ?utm_source=facebook&utm_medium=post) the page will still be recognised correctly by the plugin. Does not affect plain permalink structure. This will be enabled by default.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 56FIXED: In the 1.5.0 version, if debug mode was enabled and if we could not copy automatically the must-use plugin file to its folder, there was a PHP fatal error.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 57UPDATED: Language files.

1.5.0 – 5 August 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 58ADDED: An option to also affect the back-end dashboard area by all rules with Custom URI selection.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 59ADDED: An option to control the trailing slash of Page URIs used inside the deactivation rules.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 60IMPROVED: Changed some words in the admin area to be more clear.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 61UPDATED: Language files.

1.4.1 – 9 July 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 62FIXED: When editing a plugin group and some of the plugins are currently not installed, even though they show as selected (green and with a checked checkbox), they are not actually selected.

1.4.0 – 8 July 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 63ADDED: The action to edit a rule.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 64ADDED: The action to edit a plugin group.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 65UPDATED: Language and documentation files.

1.3.0 – 25 June 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 66ADDED: The ability to add multiple custom conditions in one rule. This makes it possible for example to deactivate a plugin on all URI except if: the URI contains something, or if it ends with something, or some other condition, etc.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 67ADDED: Links to filter pages by WPML language and also the ability to select pages from multiple languages in the Add New Rule box (if WPML is active).

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 68ADDED: An option in the Add New Rule box to automatically select all translated pages with WPML of selected pages (if WPML is active).

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 69ADDED: An option to show the Plugin Groups section before the Active Plugins.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 70IMPROVED: The URI values of pages are now updated when the permalink structure is re-saved, even if there are no actual changes to it. This is helpful when some plugin changes the URIs and says to re-save the permalinks. Then we will also catch the URI change made by that plugin.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 71IMPROVED: In the rules tables, the URI conditions and URI values are in one column now, with URI values in bold.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 72FIXED: Extracts incorrect URI of a page translated with WPML.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 73FIXED: Adding the same rule for the same plugin, but with pages selected in a different order, is no longer possible.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 74FIXED: A PHP warning about array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 75UPDATED: Language and documentation files.

1.2.0 – 4 June 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 76ADDED: A way to quickly find a plugin by typing a part of its name in a text field. The other plugins are filtered out temporarily.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 77ADDED: Global actions: pause all rules, start all rules, and delete all rules.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 78ADDED: The ability to create plugin groups. Group two or more plugins in order to add deactivation rules that affect them all.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 79ADDED: An option to remove all the data of this plugin upon its deletion (not for multisite).

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 80ADDED: A warning in the plugin admin page if the version of the must-use plugin file does not match the version of the normal plugin.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 81FIXED: One confirmation message and also the URI condition in the rules tables were not translatable.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 82FIXED: The language files will be loaded even if they are only present in the “languages” folder inside the plugin folder and not present in the “wp-content/languages” folder.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 83FIXED: A small conflict with the Autoptimize plugin that caused an arrow in the debug box to be visible when it should be hidden.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 84UPDATED: Language and documentation files.

1.1.0 – 14 May 2019
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 85FIXED: When selecting multiple pages for a rule that deactivates on all except selected, it would deactivate everywhere instead.

Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 86UPDATED: Language files.

1.0.0 – 13 May 2019
Initial release
Tải Miễn Phí Deactivate Plugins Per Page v1.13.3 – Improve WordPress Performance :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup