CSS3 Tooltips for WordPress Nulled V1.5

CSS3 Tooltips for WordPress Nulled là một plugin chú giải công cụ nhẹ, dễ sử dụng cho WordPress. Nó dựa trên CSS3 thuần túy và có nhiều tùy chọn. 50 kiểu CSS3 được xác định trước, 10 vị trí chú giải công cụ khác nhau, tiêu đề chú giải công cụ tùy chọn, hỗ trợ hình ảnh và video, độ trễ có thể điều chỉnh, biểu tượng thông báo, chú giải công cụ Khi Di chuột qua phần tử và Khi Nhấp và hỗ trợ cho thiết bị di động. Plugin đi kèm với trình tạo mã ngắn và cài đặt chung với tính năng tuyệt vời để hiển thị Chú giải công cụ CSS3 cho tất cả các liên kết theo mặc định.

Other :

Demo : https://codecanyon.net/item/css3-tooltips-for-wordpress/7416713

 

Danh sách đầy đủ các tính năng của CSS3 Tooltips for WordPress nulled

 • Tạo một chú giải công cụ trong vài phút!
 • Khi di chuột và khi nhấp vào Chú giải công cụ
 • Hỗ trợ cho thiết bị di động
 • Nhẹ – Dựa trên mã CSS3 thuần túy
 • Trình tạo mã ngắn tích hợp
 • Cài đặt chung tích hợp
 • Liên kết toàn cầu đến chuyển đổi chú giải công cụ
 • Tạo chú giải công cụ trong vài phút bằng cách sử dụng trình tạo mã ngắn chú giải công cụ
 • Xác định nội dung được bao bọc bởi chú giải công cụ
 • Thêm tiêu đề chú giải công cụ tùy chọn
 • Chỉ định nội dung chú giải công cụ sẽ xuất hiện trong đám mây chú giải công cụ
 • Thêm hình ảnh hoặc video sẽ xuất hiện trong đám mây chú giải công cụ
 • Chọn từ 10 vị trí chú giải công cụ có sẵn
 • Chọn từ 50 kiểu chú giải công cụ có sẵn
 • Khả năng chỉ định mã hoặc lớp CSS tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng cho chú giải công cụ
 • Khả năng xác định chiều rộng chú giải công cụ cố định
 • Khả năng xác định thẻ đóng gói HTML trong chú giải công cụ
 • Khả năng xác định độ trễ chú giải công cụ trong Ms.
 • Khả năng xác định sự kiện khi di chuột hoặc khi nhấp chuột
 • Con trỏ chú giải công cụ tùy chỉnh khi di chuột để chọn từ
 • Bảng cấu hình chú giải công cụ toàn cầu
 • Khả năng hiển thị chú giải công cụ CSS3 cho tất cả các liên kết theo mặc định. Nội dung chú giải công cụ sẽ được lấy từ thuộc tính tiêu đề. Cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các bài viết và trang
 • Khả năng chọn vị trí và kiểu chú giải công cụ mặc định
 • Khả năng chọn thẻ chú giải công cụ mặc định, độ trễ, con trỏ, mã CSS tùy chỉnh hoặc lớp CSS được áp dụng cho chú giải công cụ
 • Khả năng xác định sự kiện khi di chuột hoặc khi nhấp chuột
 • Mã HTML5 hợp lệ
 • Crossbrowser tương thích
 • Tài liệu có kèm theo hướng dẫn từng bước.

CSS3 Tooltips For WordPress Nulled

CSS3 Tooltips For WordPress Nulled

CSS3 Tooltips for WordPress Nulled Updates

17.08.2020 – CSS3 Tooltips for WordPress v1.5

 • Compatibility with WordPress 5.5 added.
css3_tooltips.php
dummy-content.xml
js/form.js
languages/default.po
languages/default.mo

01.06.2016 – CSS3 Tooltips for WordPressNulled v1.4

 • Fix for tooltip not appearing on Windows Phone devices.
css3_tooltips.php

14.05.2014 – CSS3 Tooltips for WordPress Nulled  v1.3

 • Fix for tooltip center position bug.
 • Fix for small conflict with Visual Composer plugin.
css3_tooltips.php
styles/tooltips_main.css

16.04.2014 – CSS3 Tooltips for WordPress Nulled  v1.2

 • Added new option, that allows to convert a text into a tooltip.
 • Small CSS style fixes.
 • New phrases in the language file.
css3_tooltips.php
settings.php
js/settings.js
styles/form.css
styles/settings.css
languages/default.po
languages/default.mo

11.04.2014 – CSS3 Tooltips for WordPress Nulled v1.1

 • Corrections to the plugin style file, prevents the CSS conflicts with other plugins and themes.
 • Added new option ‘Custom content CSS’, allows to style the Tooltip content.
 • Fixed few minor bugs in ‘Shortcode Generator’ window.
form.php
settings.php
js/form.js
js/settings.php
styles/form.css
styles/tooltips_main.css

 

Free Download CSS3 Tooltips for WordPress Nulled V1.5 :


Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản sạch, vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key : UR8tJMccCdveYMVu5B-LZcdnrupRJDt7LpiTkR2f-kA

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress