Cách sử dụng hàm LEN trong Microsoft Excel

excel logo

Other :

Nếu bạn đã từng muốn thử và tìm số ký tự trong một dòng văn bản, bạn có thể sử dụng Microsoft Excel để làm điều đó, nhờ vào hàm LEN. Đây là cách sử dụng nó.

Hàm LEN là gì?

Hàm LEN là một hàm tính toán đơn giản, đếm tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản nhất định, bao gồm số, chữ cái, ký tự đặc biệt và dấu cách. Tên hàm (LEN) là viết tắt của độ dài, vì đầu ra hàm cung cấp tổng độ dài của chuỗi văn bản dưới dạng số.

Để cung cấp cho bạn một ví dụ, hãy giả sử rằng sổ làm việc Excel chứa một ô có văn bản sau:

This is an example text string containing 56 characters!

Chuỗi văn bản chứa khoảng trắng, văn bản, số và một ký tự đặc biệt và có độ dài 56 ký tự. Nếu bạn muốn xác nhận phép tính này, bạn có thể sử dụng LEN để làm như vậy.

Cách sử dụng hàm LEN trong Microsoft Excel

Không giống như các hàm Excel khác, hàm LEN sử dụng cực kỳ đơn giản. Nó chỉ chứa một đối số — chuỗi văn bản mà bạn muốn tính toán. Bạn có thể đặt ô này trực tiếp vào công thức hoặc bạn có thể tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản.

Ví dụ: công thức sau đây tính độ dài của một chuỗi văn bản có trong ô A1. Nếu bạn muốn tự mình sử dụng công thức này, hãy thay thế tham chiếu ô bằng tham chiếu ô của riêng bạn.

=LEN(A1)

An example of an Excel formula using the LEN function, calculating the length of a text string.

Như đã đề cập trước đó, bạn cũng có thể sử dụng LEN để tính độ dài của chuỗi văn bản được viết vào công thức trực tiếp bằng công thức ví dụ bên dưới.

=LEN("This is an example text string.")

An example of the LEN function in Excel, showing the length of a text string placed in the formula directly.

Bạn có thể thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của riêng mình, nhưng bạn sẽ cần đặt chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép. Ngoài ra, hãy đặt văn bản vào một ô riêng biệt (không có dấu ngoặc kép), sau đó sử dụng tham chiếu ô cho ô đó trong công thức của bạn để xác định độ dài.

Free Download Cách sử dụng hàm LEN trong Microsoft Excel :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress