Cách đặt đơn vị tiền tệ mặc định trong Google Trang tính

Google Sheets Logo on Green Background

Other :

Trước khi tạo hoặc chỉnh sửa bảng tính trong Google Trang tính, bạn nên đảm bảo rằng đơn vị tiền tệ mặc định cho tài liệu phù hợp với mong đợi của bạn. Dưới đây là cách thay đổi đơn vị tiền tệ mặc định và cách kiểm tra nó trong các bảng tính hiện có.

Cách đặt đơn vị tiền tệ mặc định cho tất cả các trang tính

Để đặt đơn vị tiền tệ mặc định cho tất cả Google Trang tính mới, hãy truy cập cài đặt ngôn ngữ hồ sơ của bạn tại https://myaccount.google.com/language. Khi bạn đã chọn ngôn ngữ của mình trong phần “Ngôn ngữ ưa thích”, Trang tính sẽ giả định rằng bạn muốn sử dụng đơn vị tiền tệ của khu vực ngôn ngữ của mình làm mặc định trong tất cả các Trang tính mới mà bạn sẽ tạo từ nay về sau.

Đối với các trang tính hiện có, bạn sẽ cần thay đổi đơn vị tiền tệ theo cách thủ công cho từng trang tính bằng cách sử dụng phương pháp được mô tả bên dưới.

Cách đặt đơn vị tiền tệ mặc định cho trang tính hiện tại

Google Trang tính ghi nhớ cài đặt đơn vị tiền tệ cho từng trang tính riêng lẻ. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách đặt ngôn ngữ hiện tại của bạn. Để làm như vậy, hãy mở trình duyệt web yêu thích của bạn và truy cập Google Trang tính. Sau đó, tải bảng tính mà bạn muốn thay đổi đơn vị tiền tệ.

Sau khi tải xong, hãy nhấp vào File>Spreadsheet settings  trong menu ở đầu trang.

Click Spreadsheet settings under the File menu in Google Sheets

Trong cửa sổ “Settings for this spreadsheet” bật lên, hãy nhấp vào tab “General”.

Click the General tab under Settings for this spreadsheet

Dưới “Locale”, bạn sẽ thấy một menu thả xuống hiển thị tên của các quốc gia khác nhau. Chọn quốc gia có đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng. Ví dụ, nếu bạn muốn đồng đô la Mỹ trở thành tiền tệ mặc định, chọn “Hoa Kỳ.”

Click United States to set the default currency in Google Sheets

Nhấp vào “Lưu cài đặt” khi bạn hoàn tất.

Click Save settings

Sau khi bạn thay đổi ngôn ngữ của mình, bất kỳ số tiền nào đã nhập vào trang tính sẽ được tự động dịch sang định dạng tiền tệ của ngôn ngữ bạn đã chọn và mọi giá trị tiền tệ mà bạn chèn sau thời điểm này sẽ khớp với ngôn ngữ đó. Thay đổi này chỉ áp dụng cho một bảng tính này.

Cách kiểm tra xem đơn vị tiền tệ chính xác có được đặt làm mặc định hay không

Nếu bạn muốn xác minh rằng đơn vị tiền tệ chính xác được đặt làm mặc định, hãy nhấp vào menu “Format” và chọn “Number.”.

Click Number in the Format menu in Google Sheets

Tìm “Currency” trong danh sách và đảm bảo rằng nó hiển thị đúng ký hiệu cho đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn (ví dụ: ký hiệu đô la (“$”) ở Hoa Kỳ).

Click Currency under Format > Number in Google Sheets

Nếu đúng, thì bạn nên đi. Nếu không, hãy truy cập lại phần ở trên để thay đổi ngôn ngữ của bạn.

Cách đặt các ô ở định dạng “Currency” trong Google Trang tính

Trong Google Trang tính, bạn cần đặt các ô làm “đơn vị tiền tệ” để xem biểu tượng đơn vị tiền tệ một cách chính xác. Sau khi thiết lập xong, bạn có thể nhập bất kỳ số nào và Google Trang tính sẽ tự động thêm ký hiệu tiền tệ vào các ô đó. Đây là cách thực hiện.

Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách chọn các ô mà bạn cần hiển thị các ký hiệu tiền tệ.

Selecting multiple cells in Google Sheets

Sau khi bạn chọn xong, hãy nhấp vào Format > Number trong menu.

Click Number in the Format menu in Google Sheets

Trong danh sách xuất hiện, hãy chọn“Currency.”

Click Currency under Format > Number in Google Sheets

Thao tác này sẽ chuyển đổi tất cả các ô mà bạn đã chọn sang định dạng “Tiền tệ”. Nhập bất kỳ số nào vào các ô đó và Trang tính sẽ tự động thêm ký hiệu tiền tệ cho ngôn ngữ của bạn.

Bây giờ bạn đã học được những kiến thức cơ bản, bạn cũng có thể thích học cách chuyển đổi tiền tệ trong Google Trang tính. Chúc may mắn!

Free Download Cách đặt đơn vị tiền tệ mặc định trong Google Trang tính :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress