Brizy Pro v2.3.16 NULLED – WordPress Builder Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 của 139

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Brizy Pro WordPress Plugin là một trang cao cấp xây dựng bất cứ ai có thể sử dụng để thiết kế một trang web tuyệt vời mà không cần bất kỳ kiến thức mã. Không cần thuê một nhà thiết kế hoặc nhà phát triển. Với Brizy, bạn có thể xây dựng trang web mới của mình cực nhanh mà không cần kỹ năng kỹ thuật nào!

Link Demo : https://www.brizy.io/builder/

Brizy Pro 2.3.11 – WordPress Builder Plugin

Các tính năng chính của Brizy Pro :

 • Kéo thả
 • Chỉnh sửa thời gian thực
 • 26 phần tử xây dựng
 • Kiểm soát đáp ứng
 • Biểu mẫu liên hệ
 • Thanh trượt
 • Khối toàn cầu
 • Khối đã lưu
 • Sắp xếp lại các khối
 • Hoàn tác / Làm lại
 • Tự động lưu
 • Menu Nhấp chuột phải
 • Đầu trang & Chân trang
 • Trình tạo cửa sổ bật lên
 • Người quản lý vai trò
 • Khối tạo sẵn
 • Nền Video
 • Bóng đổ
 • Bán kính đường viền & góc
 • Hoạt ảnh lối vào
 • Lấy nét & Thu phóng Hình ảnh
 • 4000+ biểu tượng vectơ
 • Bộ chia hình dạng
 • Hơn 300 bố cục & khối
 • 12 yếu tố PRO
 • Bộ lọc hình ảnh & video
 • Phông chữ tùy chỉnh
 • Tạo kiểu trên Google Maps
 • Mẫu WordPress
 • Nội dung động WordPress
 • Bản văn
 • Hình ảnh
 • Video
 • Tích hợp ACF
 • Tích hợp bộ công cụ
 • Tích hợp Pods
 • Tích hợp Metabox
 • Phần tử bài viết
 • Thành phần menu
 • Chức năng tiêu đề dính
 • Điều kiện khối
 • Tích hợp eMail trong WordPress
 • Khách hàng tiềm năng trong WordPress
 • Trình tạo cửa sổ bật lên
 • 14 thiết kế cửa sổ bật lên cao cấp
 • Biểu mẫu liên hệ nâng cao
 • Tùy chọn nhãn trắng
 • Tích hợp ConvertKit
 • Tích hợp nhỏ giọt
 • Tích hợp Mailchimp
 • Tích hợp Sendinblue
 • Tích hợp Zapier
 • Tích hợp Trình theo dõi Chiến dịch
 • Tích hợp ConvertKit
 • Tích hợp Chiến dịch Hoạt động
 • Tích hợp Nhận phản hồi
 • Tích hợp MailJet
 • Tích hợp e-goi
 • Tích hợp Hubspot
 • Tích hợp MailerLite

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Brizy Pro v2.3.16 NULLED – WordPress Builder Plugin nulled changelog
= 2.3.11 - 2021-08-26 =
* Fixed: Editor for Internal Popup

= 2.3.10 - 2021-08-24 =
* Fixed: Global popup bug
* Fixed: Icon link in Story
* Fixed: Mega Menu secondary level bug
* Fixed: Hamburger Menu on mobile bug
* Fixed: Mobile menu bug when using Astra theme

= 2.3.8 - 2021-08-17 =
* Improved: White Label, removed keyword Brizy from two places in the code
* Fixed: Global popup
* Fixed: Cache assets on Brizy websites
* Fixed: Fatal error on compile templates for single product

= 2.3.7 - 2021-08-06 =
* Fixed: Assets on preview
* Fixed: Toolset and metabox custom fields

= 2.3.6 - 2021-08-05 =
* Fixed: Composer versions

= 2.3.5 - 2021-08-05 =
* Fixed: Broken WooCommerce Products template in preview

= 2.3.4 - 2021-08-04 =
* New: Added Free stories category in sidebar when you add stories
* New: Added 10 new Layout Packs (Templates)
* Improved: Renamed a couple of Story templates
* Improved: Stories templates global styling, previews, thumbs, etc

= 2.3.3 - 2021-07-26 =
* New: Added icon position option for Menu item
* Improved: Removed submenu lvl limit for the Menu element
* Improved: White label for blocks and layouts syncing popup
* Improved: White label for the default global style name
* Fixed: Adapt Pods placeholder to the latest version of dynamic content
* Fixed: Filters for dynamic images
* Fixed: Submenu styles for the Menu element


= 2.3.2 - 2021-07-23 =
* Fixed: Comments placeholder
* Fixed: Carousel with dynamic content
* Fixed: Empty items in Posts component

= 2.3.1 - 2021-07-20 =
* Fixed: Pods, Metabox and Toolset placeholder providers

= 2.3.0 - 2021-07-19 =
* New: Dynamic Content in editor mode
* New: Added pagination in Archive element
* New: Added reorder option in Carousel
* Improved: Moved password link to type links dynamic content
* Improved: Posts include, exclude filters
* Improved: Login element
* Fixed: Action priority
* Fixed: Changed the behavior for offset attribute in Posts element

= 2.2.13 - 2021-07-13 =
* Fixed: empty breadcrumbs when there are no conditions in the template
* Fixed: translate membership string View as role
* Fixed: show role change only for allowed users

= 2.2.12 - 2021-07-07 =
* Fixed: Menu transparency bug and icon size spacing unit
* Fixed: Login submit button normal color
* Fixed: Custom audio not close automatically
* Fixed: Cart element display total with calculated taxes
* Fixed: Cart element do not ignore the settings of WooCommerce currency position
* Fixed: Login Element - Wrong Password Redirects to standard WP login page
* Fixed: Empty breadcrumbs when the template has the condition for search archive

= 2.2.11 - 2021-05-18 =
* Fixed: Mega menu scrollable

= 2.2.10 - 2021-05-13 =
* Fixed: Mega menu in small viewport
* Fixed: Lightbox blurred image

= 2.2.9 - 2021-04-12 =
* Fixed: Burger Menu scroll with anchor
* Fixed: Global popups in global Block

= 2.2.8 - 2021-04-08 =
* New: Added horizontal align for Table aside and header
* New: Placeholder for active menu item
* New: Calculate the excerpt for posts edited with Brizy by excluding the header and footer
* Fixed: Show plugins when the white label is enabled
* Fixed: Post content placeholder for posts edited with Gutenberg
* Fixed: Always render comments to HTML5
* Fixed: Align left for Image Gallery element
* Fixed: Hovers for custom Video element
* Fixed: Typography for Menu element
* Fixed: Added href for title in Menu element

= 2.2.7 - 2021-03-23 =
* New: Placeholder for menu item active
* Fixed: Post content placeholder for posts edited with Gutenberg
* Fixed: Always render comments to HTML5

= 2.2.5 - 2021-02-16 =
* Fixed: Global Popups CSS

= 2.2.4 - 2021-02-04 =
* Fixed: Excerpt component

= 2.2.3 - 2021-02-02 =
* Improved: Code refactoring and optimization
* Fixed: Popups on links within RichText element
* Fixed: Broken URL for uploaded fonts

= 2.2.2 - 2021-01-14 =
* Fixed: Global Popups

= 2.2.1 - 2021-01-12 =
* New: Added margin option in Footer
* Fixed: Lottie in section
* Fixed: Post content line breaks with classic editor
* Fixed: License form for other languages
* Fixed: Pagination refactoring
* Fixed: Posts loop no products with polylang
* Fixed: calculate the excerpt a bit different for posts edited with Brizy


= 2.2.0 - 2020-12-03 =
* New: 14 Pre-made Layouts and Landing pages

= 2.1.3 - 2020-11-13 =
* Fixed: Show editor elements on Product page
* Fixed: Show cart on Woocommerce pages

= 2.1.2 - 2020-11-12 =
* Fixed: PostContent in template

= 2.1.1 - 2020-11-10 =
* Improved: WooRating better color defaults
* Improved: WooCart vertical align option also appears when height is Auto
* Fixed: MegaMenu offset and width options

= 2.1.0 - 2020-11-05 =
* New: Multiple WooCommerce elements
* New: Added shop page option in template rules


= 2.0.9 - 2020-11-03 =
* Fixed: Featured image upload

= 2.0.8 - 2020-10-28 =
* Fixed: MenuPro dropdowns toolbar was missing typography and color options
* Fixed: MenuPro was escaping HTML Entities
* Fixed: Videos inside Switcher element were continuing to play when switching between tabs
* Fixed: Media upload on white label settings page

= 2.0.7 - 2020-10-13 =
* Improved: MegaMenu alignment
* Improved: Integration SDK
* Fixed: Posts element columns were sometimes of different heights

= 2.0.6 - 2020-09-17 =
* Fixed: Show License page if white label is activated and the white label menu is available

= 2.0.5 - 2020-09-11 =
* Improvement: Playlist element
* Fixed: RichText dynamic content wasn't editable in posts
* Fixed: Custom font with white label
* Fixed: Call do_shortcode on every iteration in post loop
* Fixed: Breadcrumbs styles
* Fixed: Remove a warning in white label
* Fixed: Added white label flag in config
* Fixed: Mark all pages to be re-compiled if the white label prefix is changed

= 2.0.4 - 2020-08-19 =
* Fixed: The License page for multi-sites

= 2.0.3 - 2020-08-18 =
* Fixed: Take the license data from main site if the multi-site is enabled
* Fixed: License page
* Fixed: apply the_content filter on component post content

= 2.0.2 - 2020-08-06 =
* Fixed: Table width on Safari
* Fixed: Lightbox in Carousel Element
* Fixed: Carousel refresh when changed tabs on mobile
* Fixed: Archive component

= 2.0.1 - 2020-08-05 =
* Fixed: Archive component

= 2.0.1 - 2020-07-31 =
* Fixed: Archive component

= 2.0 - 2020-07-30 =
* New: Global blocks conditions
* New: Mega Menu builder
* New: Table element
* New: Lottie element
* New: Login element
* New: Post Navigation element
* Improved: Added active color option for the Playlist element
* Improved: Added vertical orientation for the Menu Element
* Improved: Menu padding option for mobile menu items
* Improved: Menu styling options for active menu item
* Improved: Load plugin
* Improved: Styles are added automatically when importing a Layout
* Improved: Custom Email template is now edited with a code editor
* Improved: Dynamic content was partly re written and extended
* Improved: Added option to change the link prefix ?brizy-edit (White Label)
* Improved: Removed any content related to Brizy from the pre made blocks and popups (White Label)
* Improved: Replaced block thumbnails that contained Brizy related content (White Label)
* Improved: Added active state colour for Accordion, Switch, Tabs, Menu, Playlist and Gallery elements
* Improved: Moved submenu license in a new tab in the sub-menu settings
* Improved: Added brizy_form_email_subject filter
* Improved: Added support for placeholders in email subject
* Improved: Styles are added automatically when importing a Layout
* Improved: Custom Email template can now be edited with a code editor
* Fixed: Posts element masonry layout jumping
* Fixed: MMenu z-index for shape
* Fixed: Gallery inside container elements (Tabs, Accordion, Switcher, etc.)
* Fixed: Restricted access for non licensed users
* Fixed: Carousel incorrect width
* Fixed: PostContent bold and italic styles
* Fixed: Encryption values for SMTP integration
* Fixed: Comments skin 1 divider width
* Fixed: Post pagination colour and spacing
* Fixed: Search on multisite installations
* Fixed: Search button corner option
* Fixed: Carousel inside container elements (Tabs, Accordion, Switcher, etc.)
* Fixed: White labeling in query string
* Fixed: Gallery inside container elements (Tabs, Accordion, Switcher, etc.)

= 0.0.41 - 2020-04-25 =
* New: Minor refactoring needed to integrate with new icon system

= 0.0.40 - 2020-04-14 =
* Fixed: Mobile menu now closes when clicking on an anchor link from it
* Fixed: Search Element not appearing in the elements list

= 0.0.39 - 2020-03-27 =
* Fixed: Menu options on mobile

= 0.0.38 - 2020-03-25 =
* Fixed: Check for Brizy Free version

= 0.0.37 - 2020-03-25 =
* New: Comments element (Discuss, WP Comments)
* New: Timeline element
* New: Audio element (Custom audio)
* New: Switcher element
* New: Star Rating element
* New: Video Player element
* New: Search element
* New: Twitter element
* Improved: Added custom video upload for the Video element
* Improved: Added tags for the Gallery element
* Fixed: Post field shortcode to use a sample post for templates
* Fixed: Refactoring the post type field in editor config
* Fixed: Removed header ‘To’ from email headers
* Fixed: Force SMTP encryption by default until there will be a option to change it in configuration form
* Fixed: Disabled news dasbaboard widget not for instances with white label
* Fixed: File type field
* Fixed: Disabled news dashboard widget for instances where white label is active
* Fixed: Force SMTP encryption by default until there will be a option to change it in configuration form
* Fixed: Updated forms SDK
* Fixed: Menu element
* Fixed: Fixed post loop pagination for all categories
* Fixed: Project save when activate/disable License

= 0.0.36 - 2020-03-12 =
* Fixed: Updated forms sdk
* Fixed: Menu element

= 0.0.35 - 2020-03-10 =
* Fixed: enqueue scripts preview.pro.js

= 0.0.34 - 2020-01-24 =
* New: Added new Layouts to Pro

= 0.0.33 - 2020-01-23 =
* Fixed: GetResponse form integration

= 0.0.32 - 2020-01-16 =
* New: Forms added Gmail SMTP, Custom SMTP
* Fixed: Front page pagination for posts component
* Fixed: Featured images placeholder to work with svg images

= 0.0.31 - 2019-11-13 =
* New: Popups

= 0.0.30 - 2019-10-08 =
* New: Added Kit 2

= 0.0.29 - 2019-10-01 =
* New: Added Breadcrumbs element (WP only)
* New: Added File tab to Link option enabling linking to custom uploaded files
* New: Hover background filters for Section, Footer, Header, Row, Column
* Fixed: Translation texts

= 0.0.28 - 2019-09-18 =
* New: Custom fonts
* Improved: Reduced JavaScript file size
* Fixed: Background images not working with dynamic content

= 0.0.27 - 2019-05-29 =
* Fixed: Post loop pagination
* Fixed: Deactivate license form

= 0.0.26 - 2019-05-23 =
* Improved: Cleaned up the Popup blank block
* Fixed: Videos in the page changing src after a popup is closed
* Fixed: Popups not working properly in Global blocks, after duplicating and in other situations

= 0.0.25 - 2019-04-23 =
* Fixed: Redirect URL after license activation/deactivation in networks

= 0.0.24 - 2019-04-18 =
* New: Hover transition option for Facebook elements
* New: Map Address option supports dynamic content
* New: Video Link option supports dynamic content
* Improved: Link to popup option available in tablet and mobile
* Fixed: Carousel in rtl mode
* Fixed: Posts order by option
* Fixed: License menu

= 0.0.23 - 2019-04-12 =
* Fixed: License form

= 0.0.22 - 2019-04-09 =
* Fixed: License activation bug

= 0.0.21 - 2019-04-09 =
* Fixed: Fixed white-label bug for new installs

= 0.0.20 - 2019-04-09 =
* New: White label
* Fixed: Fixed post-loop notice warning

= 0.0.19 - 2019-03-21
* New: Added 17 layouts
* Fixed: The default post loop attributes


= 0.0.18 - 2019-03-11 =
* New: Custom CSS option
* New: Facebook Button element
* New: Facebook Comments element
* New: Facebook Page element
* New: Facebook Embed element
* Fixed: Return login name if the first name and last name are not set.
* Fixed: Fixed updater
* Fixed: Small tweaks in getLicenseActivationData
* Fixed: Removed some "code optimizations"
* Fixed: Fixed compile parameters
* Fixed: Return no image url if there is the height attribute for attachment
* Fixed: moved the filter for license data config
* Fixed: Fixed the license deactivation action

= 0.0.17 - 2019-01-25 =
* New: Added form integrations with 12 services

= 0.0.16 - 2019-01-09 =
* New: Dynamic content placeholders for Metabox

= 0.0.15 - 2018-12-19 =
* Improved: Menu. Not found message
* Fixed: Menu. Hide submenu items when page is loading
* Fixed: Carousel. Zooming before slider initialization
* Fixed: Carousel. Showing submenu items in Astra theme
* Fixed: Popup. z-index conflicts with header blocks
* Fixed: Activate/Dezactivate license callbacks

= 0.0.14 - 2018-12-06 =
* New: Added new Header blocks
* New: Added new Footer blocks
* New: Added Menu element
* New: RichText can now set colors for different tags when using Post Content dynamic content
* Fixed: Fixed autloader path
* Fixed: Pagination refactoring
* Fixed: ACF dynamic content fixes
* Fixed: Limited access option in role manager

= 0.0.13 - 2018-11-23 =
* New: Added Brizy PRO licensing system
* New: Added Brizy PRO dashboard update system
* New: Added possibility to use block dynamic content in RichText
* Fixed: Multiple Galleries in Tabs and Accordion
* Fixed: Updated license form layout
* Fixed: Dynamic content placeholders for pods
* Fixed: Post loop pagination
* Fixed: The content for post loops
* Fixed: Added placeholder display type

= 0.0.12 - 2018-11-08 =
* New: Added more Popup and Blog blocks
* Fixed: Dynamic content post loop

= 0.0.11 - 2018-10-03 =
* New: Added first batch of predesigned pages (53) and styles (10)
* New: Renamed main plugin file
* Improved: Optimised svg shapes
* Fixed: Bugs in dynamic content module
* Fixed: Class autoloader fix

= 0.0.10 - 2018-10-03 =
* New: Added Pods support
* New: Added Toolset support
* Fixed: Taxonomy return data type

= 0.0.9 - 2018-10-01 =
* New: Added dynamic content option for Section background image
* New: Added dynamic content option to Carousel
* New: Added filter options to Posts
* New: Added Archives element (available in templates only)
* Improved: Added order attr. for post loop place holder
* Improved: Format the content from content placeholder
* Improved: Changed the post loop to be able to work with posts from main loop.
* Fixed: Animations in Popup
* Fixed: Carousel image quality
* Fixed: Added loop pagination
* Fixed: Added filters to template posts
* Fixed: Calculate the container width and height from image size
* Fixed: Allow any char in placeholder name
* Fixed: Fixed the crop function to accept 0 in container width/height
* Fixed: Calculate the container width and height from image size
* Fixed: Fixed brizy min version waring

= 0.0.8 - 2018-09-22 =
* New: Added Posts element

= 0.0.7 - 2018-09-21 =
* New: Return the taxonomies in editor config
* New: Added filters to Image and Video
* New: Added shape dividers to Section
* Fixed: Dynamic context extractor
* Fixed: RichText dynamic content trigger not working for non US keyboard layouts

= 0.0.6 - 2018-09-17 =
* New: Added Carousel element
* Fixed: Hide certain options in Popup for limited Role Manager role

= 0.0.5 - 2018-09-14 =
* New: Added popups
* Fixed: Removed one warning from acf provider

= 0.0.4 - 2018-09-07 =
* New: Added ACF support

= 0.0.3 - 2018-09-04 =
* New: Added Gallery element

= 0.0.2 - 2018-08-31 =
* New: Added dynamic content for images, links and rich texts

= 0.0.1 - 2018-08-24 =
* New: Added limited Role Manager role

Free Download Brizy Pro v2.3.16 NULLED – WordPress Builder Plugin :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress