Bravo v2.2.7 – WooCommerce Points and Rewards


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Sử dụng tiện ích mở rộng Điểm thưởng và Điểm thưởng Bravo – WooCommerce của chúng tôi, bạn có thể đặt số điểm thưởng bạn muốn đặt cho một lượng mua cụ thể. Bạn có thể đặt ngưỡng điểm thưởng này cho mỗi lần mua tùy theo sự thuận tiện của bạn, tức là cho mỗi sản phẩm, danh mục hoặc trên toàn cầu. Nó cho phép bạn kiểm soát việc quản lý điểm thưởng / điểm khách hàng thân thiết bằng cách sử dụng plugin Bravo – WooCommerce Points and Rewards.

Bạn cũng có thể đặt giá trị của mỗi điểm. Ví dụ: bạn có thể đặt một điểm tương đương với 1 đô la hoặc 100 điểm có thể bằng 1 đô la hoặc bất kỳ giá trị nào khác mà bạn muốn đặt. Bằng cách này, khách hàng của bạn có thể kiếm được điểm thưởng theo thời gian và có thể quyết định thời gian và cách thức họ muốn đổi điểm thưởng để được chiết khấu. Bạn cũng có thể điều chỉnh số dư điểm của khách hàng theo cách thủ công. Bravo – plugin WooCommerce Points and Rewards là một cách tuyệt vời để phát triển tín dụng cửa hàng của bạn với khách hàng của bạn.

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Đã đến lúc thưởng cho khách hàng của bạn vì đã đưa ra phản hồi trong các diễn đàn hỗ trợ của bạn hoặc vì đã phát hiện ra lỗi! Chỉ cần cho đi một số điểm mà họ có thể đổi khi mua hàng tiếp theo ..

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

  

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Bravo v2.2.7 – WooCommerce Points and Rewards nulled changelog
*** WooCommerce Points and Rewards Changelog ***

= Version 2.2.8 (2022-02-10) =

* [*] Resolved an issue of importing wrong points via importer.

= Version 2.2.7 (2022-02-04) =

* [*] Fixed an issue of Minimum Cart Total to Redeem Points not working with Discount on Cart Total.

= Version 2.2.6 (2021-11-23) =

* [*] Fixed an issue of points getting expired wrongly.

= Version 2.2.5 (2021-11-02) =

* [*] Fixed an issue of points getting expired in wrong way.

= Version 2.2.4 (2021-10-28) =

* [*] Fixed an issue of order total gets empty on admin order page.

= Version 2.2.3 (2021-09-17) =

* [+] Added a compatibility with PHP 8.0

= Version 2.2.2 (2021-08-11) =

* [+] Added a compatibility with Open POS plugin.

= Version 2.2.1 (2021-06-28) =

* [+] Added a feature to apply points discount on cart total.

= Version 2.2.0 (2021-06-15) =

* [+] Added a feature to send notification email of earned points on first purchase.

= Version 2.1.10 (2021-06-03) =

* [*] Optimized the plugin code as per codecanyon rules.

= Version 2.1.9 (2021-04-27) =

* [*] Improved compatibility with WPML.

= Version 2.1.8 (2021-03-31) =

* [*] Fixed an issue of apply points for old orders not working.
* [*] Fixed an issue of showing wrong points on variation change with currency converter plugin.

= Version 2.1.7 (2021-01-07) =

* [*] Improved compatibility with aelia currency switcher plugin.

= Version 2.1.6 (2020-12-17) =

* [*] Fixed the session issue on the Site Health page during Rest API requests calls.

= Version 2.1.5 (2020-10-30) =

* [+] Added a feature to exclude a user roles from earning and redeeming points.

= Version 2.1.4 (2020-10-21) =

* [*] Resolved an issue of remove points button not appearing while message contains any special characters.

= Version 2.1.3 (2020-07-06) =

* [*] Fixed the issue of plugin action link after deactivating WooCommerce.

= Version 2.1.2 (2020-06-25) =

* [+] Removed the use of session from the plugin.

= Version 2.1.1 (2020-05-14) =

* [+] Added a feature to enable or disable earn points email for each action
* [+] Added a feature to send email notifications to user on manual points update.

= Version 2.1.0 (2020-05-05) =

* [+] Added a feature to earn points for account signup.
* [+] Added feature to earn points for blog creation.
* [+] Added feature to earn points for product creation.
* [+] Added feature to earn points for daily login.
* [*] Fixed an issue of earning points message showing twice on checkout page.
* [*] Fixed REST API and loopback request failed issue on WordPress site health.

= Version 2.0.2 (2020-04-17) =

* [+] Added a feature to display points instead of points ranges while all variations having a same price.
* [+] Added a Compatibility with WordPress 5.4

= Version 2.0.1 (2020-04-08) =

* [+] Added a feature to exclude buy and selling points from expiration.

= Version 2.0.0 (2020-02-27) =

* [+] Added a feature to import and export users points.
* [+] Added feature to include or exclude the category and products for earn points.
* [+] Added feature to include or exclude the category and products for redeeming points.
* [+] Added feature to set amount of earn points on first purchase.
* [+] Displayed expiration points table on my account page.
* [*] Fixed expiration points notification email not working.

= Version 1.2.2 (2020-01-29) =

* [*] Fixed an issue of sending earn points email to guest users.

= Version 1.2.1 (2020-01-17) =

* [*] Fixed warning error issue while adding a manual order.

= Version 1.2.0 (2020-01-11) =

* [+] Added an option to automatic points redeeming in cart page.
* [+] Added an option to prevent coupon usage when points are redeemed.
* [+] Added an option to set minimum cart total for redeem points.
* [+] Added an option to set minimum cart total for earn points.

= Version 1.1.3 (2019-11-26) =

* [+] Added a feature to send email on points earning, redeeming and before expiration.
* [*] Fixed discount point calculation issue with inclusive tax option.
* [*] Fixed conflict issue with WooCommerce Registration Plugin.

= Version 1.1.2 (2019-11-04) =

* [+] Added an option to show or hide my points tab on my account page.
* [+] Added a feature to display worth a discount amount to the point history.
* [*] Fixed compatibility issue with loco translation.

= Version 1.1.1 (2019-10-04) =

* [+] Added compatibility with WOOCS - WooCommerce Currency Switcher plugin.
* [+] Added a feature to set earning points for product variations.
* [+] Added a feature to exclude user role for points and rewards system.
* [+] Added a feature to exclude the product for earning points.
* [*] Fixed compatibility issue with Aelia Currency Switcher plugin.
* [*] Fixed Reset points option not displaying in bulk action of users listing.

= Version 1.1.0 (2019-07-09) =

* [+] Added points expiration feature.
* [+] Changed UI of the settings page.

= Version 1.0.11 (2019-05-17) =

* [*] Changed Business Domain URL from wpweb.co.in to wpwebelite.com

= Version 1.0.10 (2019-05-03) =

* [*] Optimized code by escaping static text and URLs.

= Version 1.0.9 (2019-03-25) =

* [*] Fix: Optimized code for WP Compliant badge.

= Version 1.0.8 (2019-02-16) =

* [*] Fix: Modified plugin Auto Updater request URL.

= Version 1.0.7 (2019-01-17) =

* [+] New: Added feature of Minimum Points Required for getting discount.

= Version 1.0.6 (2018-12-29) =

* [+] New: Added compatibility with Aelia Currency Switcher for WooCommerce plugin.
* [+] New: Added compatibility with oceanwp theme.

= Version 1.0.5 (2018-10-31) =

* [+] New: Added a setting to get points based on product price only or product price + tax

= Version 1.0.4 (2018-10-30) =

* [+] New: Added Compatibility with WPML.

= Version 1.0.3 (2018-10-17) =

* [+] New: Added compatibility with Woocommerce currency switcher and Polylang plugin.
* [+] New: Added compatibility with Taxes.

= Version 1.0.2 (2018-08-16) =

* [+] New: Added functionality to show points in decimals.
* [+] New: Added order ID in points logs and customer history shortcode.

= Version 1.0.1 (2018-06-05) =

* [+] New: Added option to earn points for rating / reviewing the product.

= version 1.0 (2018-05-15) =

* [+] Initial Release
Tải Miễn Phí Bravo v2.2.7 – WooCommerce Points and Rewards :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup