Bookly Files (Add-on) v2.9


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Bookly Files (Add-on) yêu cầu phải cài đặt và kích hoạt Bookly Custom Fields (Add-on)

Tính năng tải tệp lên đơn giản hóa quá trình thu thập thông tin, cần thiết trước khi cung cấp dịch vụ. Hãy để khách hàng của bạn đính kèm các tập tin liên quan đến quyền đặt lịch hẹn vào biểu mẫu đặt phòng trực tuyến. Tất cả các tài liệu do khách hàng của bạn thêm vào sẽ có sẵn để xem xét trong chi tiết đặt phòng.

Đặc trưng Bookly Files (Add-on) :

  • Thêm nút tải tệp lên vào biểu mẫu đặt phòng của bạn
  • Chấp nhận nhiều tệp đính kèm
  • Xem, thêm hoặc xóa các tệp đã tải lên trong chi tiết đặt chỗ

Link Demo : https://codecanyon.net/item/bookly-files-addon/21344354

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Bookly Files (Add-on) v2.9 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup