Bookly Collaborative Services (Add-on) v2.5


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tiện ích bổ sung Bookly Collaborative Services cho phép bạn tạo, quản lý và bán các dịch vụ phức tạp mà bạn cần nhiều nhân viên và tài nguyên được chia sẻ như thiết bị hoặc phòng để thực hiện dịch vụ. Với tiện ích bổ sung này, khách hàng có thể đặt một dịch vụ duy nhất và Bookly sẽ tự động điều phối giữa nhân viên và các nguồn lực để hiển thị các khoảng thời gian có sẵn, tạo cuộc hẹn cho khách hàng, thông báo cho tất cả nhân viên và đặt phòng sau khi dịch vụ được đặt .

Link Demo : https://codecanyon.net/item/bookly-collaborative-services-addon/22999632

Bạn có cung cấp dịch vụ liên quan đến hai hoặc nhiều nhân viên làm việc cùng nhau không? Hay nhân viên của bạn có sử dụng các tài nguyên hoặc thiết bị dùng chung mà hệ thống đặt phòng phải cân nhắc khi cung cấp các khoảng thời gian rảnh rỗi cho khách hàng không?

Đặc trưng Bookly Collaborative Services :

  • Tạo các dịch vụ cộng tác do một nhóm nhân viên làm việc cùng nhau thực hiện
  • Thêm, quản lý và chia sẻ các tài nguyên khác nhau (phòng, ô tô, máy tính, ghế, thiết bị, v.v.) giữa các nhân viên
  • Tránh đặt trước hai lần các tài nguyên dùng chung nếu tài nguyên đó đã được sử dụng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Bookly Collaborative Services (Add-on) v2.5 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup