Bolder Fees for WooCommerce 1.5.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Bolder Fees for WooCommerce cho phép quản trị viên tạo nhiều loại phí, tỷ lệ cố định, tỷ lệ phần trăm và thậm chí tùy chọn cho người dùng. Các khoản phí này có thể dựa trên nhiều biện pháp bao gồm tổng phụ, số lượng mặt hàng đã mua, một mặt hàng cụ thể và một số điều kiện khác.

Plugin này hoạt động cùng với cửa hàng WooCommerce của bạn bằng cách thêm một tab ‘Phí’ mới trực tiếp vào trang cài đặt WooCommerce của bạn. Bố cục quen thuộc và các tùy chọn dễ sử dụng sẽ giúp việc thiết lập và sử dụng trong cửa hàng của bạn trở nên đơn giản.

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Link Demo : https://codecanyon.net/item/bolder-fees-for-woocommerce/6125068

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

VÍ DỤ HỮU ÍCH

  1. Cung cấp cho khách hàng của bạn tùy chọn để thêm gói quà vào đơn đặt hàng của họ
  2. Thêm phí giao hàng / xăng
  3. Chọn các dịch vụ vận chuyển tùy chọn như theo dõi hoặc yêu cầu chữ ký

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Bolder Fees for WooCommerce 1.5.1 nulled changelog
1.5.1 - 2020-08-20
- Fixed: jQuery error preventing the settings page from working in WP 5.5+

1.5 - 2019-09-17
- Added: Description field that appears below optional fees on Cart & Checkout pages
- Added: New 'Product on Backorder' condition
- Added: Exclude Virtual Products from Subtotal condition added
- Fixed: Tax classes not loading in settings page (WC 3.7)
- Fixed: Conditions not requiring a 'value' entry were not being saved

1.4.19 - 2018-04-18
- Fixed: Optional fee tax not adding to subtotal
- Fixed: Error message for empty Locations field not displaying
- Fixed: Bulk actions on Fee Regions not working
- Enhanced: Updated tax code to be compliant with WooCommerce 3.2+ standards
- Enhanced: Moved inline javascript to separate file
- Enhanced: Changed 'Shipping Zones' text to 'Fee Regions' for clarity

1.4.18 - 2018-03-08
- Fixed: Optional fees not appearing in order summary and emails when 'Per Item' selected

1.4.17 - 2017-10-15
- Fixed: Optional fees not appearing in order summary and emails
- Fixed: Options fees saving as $0

1.4.16 - 2017-10-14
- Fixed: Removed code causing endpoints on checkout page to improperly function
- Fixed: Optional fee price not updating subtotal (WC 3.2+)
- Fixed: Cleaned up warnings generated by deprecated functions
- Enhanced: Optional fees can use new WooCommerce template hooks on checkout page

1.4.15 - 2017-06-09
- Fixed: Optional fee line item not showing up in processed order summary
- Fixed: Optional fee selection could not be changed from checkout page
- Fixed: Category conditions unable to find categories for variable products
- Fixed: Subtotal conditions always returning false
Tải Miễn Phí Bolder Fees for WooCommerce 1.5.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup