Blog

Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì? :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Nếu bạn đã cài đặt Google Analytics trên trang web của mình, thì bạn có thể gặp các thuật ngữ “chỉ số” và “thứ nguyên” trong khi xem xét lưu lượng truy cập trang web và dữ liệu hiệu suất khác.

Nếu bạn tò mò về ý nghĩa của những thuật ngữ này, hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu những chỉ số này, cách tìm kiếm chúng và những gì chúng có thể cho bạn biết về lưu lượng truy cập của bạn.

Có thể bạn quan tâm :
Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Google Analytics cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết có giá trị về lưu lượng truy cập trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Google Analytics trên trang web của riêng mình hoặc trên các dịch vụ blog miễn phí như Squarespace hoặc Wix. Cũng dễ dàng tích hợp Google Analytics vào trang web WordPress của bạn.

Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng hiểu biết mới của mình về các thứ nguyên và số liệu để phân tích bất kỳ trang web nào bạn có trực tuyến.

Để hiểu cách các thứ nguyên và chỉ số hoạt động trong Google Analytics, hãy xem xét các định nghĩa đơn giản sau.

  • Thứ nguyên là thứ bạn muốn đo lường.
  • Chỉ số là cách bạn muốn đo lường thứ nguyên.

Ví dụ: bạn có thể quan tâm đến số lượng phiên đến từ các trang web giới thiệu lưu lượng truy cập cho bạn. Trong trường hợp này, thứ nguyên của bạn sẽ là Đường dẫn giới thiệu và số liệu sẽ là Số phiên.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Trong Google Analytics, bạn có thể sử dụng báo cáo tạo sẵn với các thứ nguyên và chỉ số phổ biến hiện có hoặc tạo báo cáo tùy chỉnh (như báo cáo ở trên).

Bạn sẽ luôn cần quyết định thứ nguyên nào bạn muốn đo lường trước tiên, trước khi bạn có thể chọn các chỉ số liên quan.

Chỉ số trong Google Analytics là gì?

Số liệu bạn có thể chọn tùy thuộc vào thứ nguyên bạn muốn kiểm tra.

Một trong những điều phổ biến nhất mà chủ sở hữu trang web muốn đo lường là lưu lượng truy cập tổng thể trên tất cả các trang trên trang web của họ. Đây là một trang được tạo sẵn mà bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Để xem điều này, hãy chọn Hành vi trong menu điều hướng bên trái trong Google Analytics. Tiếp theo chọn Nội dung trang, sau đó chọn Tất cả các trang.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Báo cáo được tạo trước này cung cấp chỉ số Số lần xem trang cho thứ nguyên Tất cả các trang.

Nếu bạn muốn xem Số lần xem trang cho một số thứ nguyên khác, bạn có thể chọn mũi tên thả xuống gần Khác bên cạnh Thứ nguyên chính ở đầu danh sách trang.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Như bạn có thể thấy, bạn có thể chuyển thứ nguyên từ Tất cả các trang sang thứ gì đó như Trang Đích. Điều này sẽ chỉ hiển thị cho bạn Số lần xem trang cho các trang trên trang web của bạn là trang đầu tiên mà khách truy cập truy cập khi họ đến trang web của bạn.

Trên bất kỳ báo cáo nào được tạo trước này, bạn cũng có thể thay đổi số liệu cho chế độ xem. Ví dụ: nếu bạn quan tâm hơn đến tỷ lệ khách truy cập rời khỏi cùng một trang mà họ đến, bạn có thể thay đổi số liệu thành tỷ lệ thoát.

Để làm điều này, hãy chọn số liệu Số lần xem trang bên dưới tab Explorer và chọn Tỷ lệ thoát từ danh sách số liệu.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Điều này sẽ thay đổi đồ họa biểu đồ để hiển thị số liệu Tỷ lệ thoát cho thứ nguyên Trang đích thay vì thứ nguyên Số lần xem trang.

Tạo Báo cáo Tùy chỉnh trong Google Analytics

Nếu bạn nhận thấy rằng không có bất kỳ báo cáo nào được tạo sẵn trong Google Analytics hiển thị những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh để thay thế. Với báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể xác định các thứ nguyên và chỉ số hiển thị cho bạn những gì bạn cần.

Để tạo báo cáo tùy chỉnh, hãy chọn Tùy chỉnh từ menu bên trái. Sau đó chọn Báo cáo tùy chỉnh.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang trình tạo báo cáo nơi bạn có thể chọn số liệu và thứ nguyên bạn muốn vẽ biểu đồ.

Để bắt đầu thiết kế một báo cáo tùy chỉnh mới, hãy chọn nút Báo cáo tùy chỉnh mới.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Trong cửa sổ thiết kế báo cáo tùy chỉnh, bạn sẽ thấy hai hộp chính: Nhóm chỉ số và Chi tiết thứ nguyên.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Nếu bạn không chắc chắn chính xác những gì bạn muốn xem, bạn có thể chọn + thêm thứ nguyên để xem những thứ nguyên nào có sẵn.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một báo cáo tùy chỉnh để cho biết lượng truy cập đến từ các mạng xã hội khác nhau.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Cuộn xuống danh sách các thứ nguyên và sử dụng các phần thả xuống để xem những thứ nguyên cụ thể nào có sẵn.

Để xem lưu lượng truy cập đến từ các mạng xã hội khác nhau, bạn chỉ cần chọn Xã hội từ danh sách thứ nguyên, sau đó chọn Mạng xã hội để xem thứ nguyên cụ thể.

Đối với các báo cáo nâng cao hơn, bạn có thể thêm thứ nguyên thứ hai bằng cách chọn + thêm thứ nguyên. Điều này sẽ hiển thị đồ thị so sánh nhiều thứ nguyên sử dụng cùng một số liệu.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Nói về số liệu, tiếp theo, bạn nên thêm số liệu nào bạn muốn đo lường bằng cách chọn + thêm số liệu trong phần Nhóm số liệu.

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn xem có bao nhiêu lượt xem trang đến từ các mạng xã hội. Để làm điều này, bạn sẽ chọn Người dùng trong danh sách chỉ số thả xuống, sau đó chọn Số lần xem trang từ danh sách chỉ số thả xuống.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Bạn sẽ nhận thấy trường Bộ lọc ở cuối cửa sổ báo cáo tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ những thứ cụ thể mà bạn có thể không quan tâm. Ví dụ: trong trường hợp này, chúng tôi không muốn đưa lưu lượng truy cập Twitter vào báo cáo.

Để thực hiện việc này, bạn sẽ thay đổi cài đặt trong Bộ lọc thành Loại trừ, chọn thứ nguyên Mạng xã hội, sau đó nhập Twitter vào trường bộ lọc cụ thể.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Khi bạn thiết lập xong mọi thứ trong cửa sổ trình tạo báo cáo, chỉ cần chọn Lưu để hoàn tất.

Bây giờ bạn sẽ thấy cửa sổ báo cáo. Phần trên cùng của báo cáo sẽ hiển thị cho bạn lưu lượng truy cập tổng thể đến từ các mạng xã hội.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Phần cuối của báo cáo tùy chỉnh hiển thị danh sách tất cả các mạng xã hội mà lưu lượng truy cập của bạn đến từ đó và lượng lưu lượng truy cập bạn đã nhận được trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Free Download Số liệu và Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Sức mạnh của báo cáo tùy chỉnh cho phép bạn chọn bất kỳ kết hợp số liệu và thứ nguyên nào bạn muốn. Sáng tạo với các lựa chọn của bạn có thể cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết hấp dẫn về khách truy cập và hành vi của họ trên trang web của bạn. Có thể có các lựa chọn thay thế khác cho Google Analytics, nhưng một số ít cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập của bạn.

Giờ bạn đã hiểu các chỉ số và thứ nguyên trên Google Analytics, hãy dành chút thời gian để khám phá chúng bằng cách tạo báo cáo tùy chỉnh của riêng bạn. Bạn có thể tạo bao nhiêu tùy thích, với bất kỳ sự kết hợp nào giữa số liệu và thứ nguyên mà bạn muốn thử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!