Blog Designer PRO v3.4.3 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Blog Designer là một cách hiệu quả và thân thiện với người dùng để làm đẹp các trang blog của bạn trên các trang web của bạn. Đây là plugin rất phổ biến cho blog WordPress của trang web để thu hút nhiều khách hàng hơn cũng như nhiều khách truy cập blog hơn. Blog Designer làm cho phần blog của bạn trực quan hơn mà không cần kỹ năng viết mã. Nó rất dễ quản lý cho người mới bắt đầu đến các nhà phát triển trang web.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/blog-designer-pro-for-wordpress/17069678

Plugin thiết kế blog đi kèm với 50 mẫu được thiết kế chính xác cho nhiều danh mục khác nhau và chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm trong phiên bản tương lai.

Nếu bạn đang tìm kiếm thiết kế lưu trữ danh mục / thẻ thì Blog Designer là giải pháp tốt nhất cho bạn mà bạn chưa từng thấy ở trên.

Mỗi mẫu blog đơn lẻ đều chứa một số tùy chọn để quản lý kiểu dáng và thiết kế blog của bạn như màu sắc, kiểu phông chữ, họ phông chữ, v.v.

Các tính năng của Blog Designer Pro :

Plugin Blog Designer hữu ích cho tất cả các trang web WordPress. Dưới đây là một danh sách nhỏ cho các mục đích mà bạn có thể bắt đầu sử dụng plugin Blog Designer WordPress.

 • Trang web viết blog
 • Phần mới của trang web.
 • Chia sẻ ý tưởng kinh doanh & công nghệ
 • Câu chuyện công ty của bạn (dòng thời gian)
 • Giới thiệu tóm tắt sự kiện (dòng thời gian)
 • Thành tích của tôi (dòng thời gian)
 • Tiểu sử tác giả (dòng thời gian)
 • Cập nhật sản phẩm mới của công ty
 • Hướng dẫn hướng dẫn từng bước
 • Trang web blog thời trang
 • Blog xu hướng mới nhất
 • Blog Kinh doanh & Doanh nhân
 • Trang web NGO để chia sẻ tin tức / cập nhật
 • Trang blog cá nhân
 • Bản trình bày danh mục đầu tư (Grid)
 • Bài giới thiệu với trình chiếu (thanh trượt)
 • Để hiển thị các bài đăng danh mục khác nhau với thiết kế khác nhau
 • Trang web thương mại điện tử

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Blog Designer PRO v3.4.3 NULLED nulled changelog
7th October, 2021 (Version3.3)

* Added: Title Box Shadow Option for blog, archive and single layouts
* Added: Content Box Shadow Option for blog, archive and single layouts
* Added: New Blog Template - "Accordion"
* Updated: Make compatible with WordPress version 5.8.1
* Fixed: Height relates issue with Boxy-Clean Layout
* Fixed: Minor bug fix
20th July, 2021 (Version3.2)

* Added: Same height option for blog and archive layouts
* Updated: Make compatible with WordPress version 5.8
* Fixed: Isotop Parent Category
* Fixed: Minor bug fix
13th March, 2021 (Version 3.1)

* Updated: Make compatible with WordPress version 5.7
* Fixed: Minor bug fix
22nd February, 2021 (Version 3.0)

* Added: Optimize Code
* Updated: Make compatible with PHP version 8.0
* Updated: Make compatible with WordPress version 5.6.1
* Fixed: Minor bug fix
11th February, 2021 (Version 2.7.7)

* Fixed: Minor bug fix
25th December, 2020 (Version 2.7.6)

* Added: New Blog Template - "Quci" in Grid Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Pedal" in Full Width Blog Template Category
* Added: Multiple selection box for post status filter
* Updated: Load users, posts in drop-down using ajax
* Fixed: Design issues
14th December, 2020 (Version 2.7.5)

* Updated: Make compatible with WordPress version 5.6
* Fixed: Minor bug fix regarding email share
27th August, 2020 (Version 2.7.4)

* Added: New Blog Template - "Tabbed" in Full Width Blog Template Category
* Added: "Remove/add reply to email" option with email share
* Fixed: Font family issue with archive layouts
19th August, 2020 (Version 2.7.3)

* Added: "Delete data on deletion of plugin" option
* Updated: Make compatible with WordPress version 5.5
* Fixed: Minor bug fix
6th July, 2020 (Version 2.7.2)

* Updated: Make compatible with WordPress version 5.4.2
* Fixed: Minor bug fix
12th May, 2020 (Version 2.7.1)

* Fixed: Minor bug fix
26th March, 2020 (Version 2.7)

* Added: Easy Digital Download Plugin Support including archive and single page
* Added: Add more options with Related Posts in single post page
* Added: Added Sort by option at front side
* Updated: Make compatible with WordPress version 5.4
* Fixed: Display two times social media in Roctangle Archive Layout
* Fixed: Blog post Height issue in Wise block, Brit-co, Famous layout when multiple layout on same page
* Fixed: Categories, Tags and Date Filter front side issue
* Fixed: Duplicate single product layout issue
* Fixed: Crayon slider issue
* Fixed: Import layout issue
* Fixed: Design issues
* Fixed: Minor bug fix
19th September, 2019 (Version 2.6.4)

* Added: Social share media buttons position
* Added: Isotop filter design variations
* Updated: Make compatible with WordPress version 5.2.3
* Updated: Optimize plugin
* Fixed: Custom post type single page issue
10th August, 2019 (Version 2.6.3)

* Fixed: Minor bug fix
9th August, 2019 (Version 2.6.2)

* Fixed: Minor bug fix
2nd August, 2019 (Version 2.6.1)

* Fixed: Minor bug fix
July 30th, 2019 (Version 2.6)

* Added: New Blog Template - "Foodbox" in Full Width Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Neaty Block" in Full Width Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Soft Block" in Full Width Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Wise Block" in Grid Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Schedule" in Full Width Template Category
* Added: Woocommerce Archive and Single Page Support
* Added: Advanced Custom Fields Plugin Support
* Updated: Removed Google Plus Share Option
* Updated: Removed Linkedin Share Count Option
* Fixed: Custom Post Type Layout issue
* Fixed: News Template Read More Design issue
* Fixed: Number of Offset issue
* Fixed: Email Share issue
* Fixed: Post format video and gallery support
* Fixed: Design issues
* Fixed: Minor bug fix
February 18th, 2019 (Version 2.5)

* Added: WooCommerce Support
* Added: Isotop Filter Option on category and tags
* Added: Duplicate layout option for Archive layouts
* Added: Pagination Color Setting
* Added: Widget Title option
* Added: Post Title alignment option
* Added: Select Individual Post filter option
* Added: More options for Read More Button
* Fixed: Design issues
December 7th, 2018 (Version 2.4)

* Updated: Make plugin compatible with Gutenberg
* Updated: Remove script from content if any
* Updated: Improved tooltip text
* Updated: Make backend compatible with popular themes
* Fixed: Design issues
August 31st, 2018 (Version 2.3)

* Added: filter option enable with boxy-clean template
* Updated: Optimize query
* Updated: Improve default design of templates
* Fixed: Solve issue with date archive
* Fixed: Solve font-awesome issues
May 23rd, 2018 (Version 2.2)

* Updated: Make compatible with WordPress 4.9.6
* Updated: Change in some text
* Updated: Update strings for localization
* Fixed: Make changes as per GDPR rules
April 2nd, 2018 (Version 2.1)

* Updated: Backend UI changes for better UX
* Fixed: Single post page, archive page and widget displaying blank screen in certain conditions
* Fixed: Pagination issue with custom permalink structure
* Fixed: Social share button conflicts with other third party libraries
Jan 26th, 2018 (Version 2.0)

* Added: New Blog Template - "Clicky" in Full Width Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Cover" in Full Width Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Fairy" in Full Width Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Famous" in Grid Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Glamour" in Grid Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Minimal Grid" in Grid Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Roctangle" in Grid Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Steps" in Timeline Blog Template Category
* Added: New Blog Template - "Miracle" in Full Width Blog Template Category
* Added: Date format showcase option
* Added: New filter option - Post Status to choose posts from Publish, Pending, Private, etc.
* Added: Loader icon library with 28 icons to choose loader for 'Load More' pagination option
* Added: 6 New pagination templates library to choose your pagination style
* Added: Custom 'Read More' link option to target your other domain's blog
* Added: Option to showcase 'Publish Date' or 'Last Modified Date'
* Added: Support of 'Co-Authors Plus' plugin to showcase multiple authors with single post
* Updated: Google fonts collection updated to latest version
* Updated: Flex Slider library updated to latest version 2.6.4
* Updated: Choosen jQuery library updated to latest version 1.8.2
* Updated: Plugin text-domain changed to 'blog-designer-pro' to add support of "Loco Translate"
* Fixed: 'Display Filter for Tags' option not working with particular condition
* Fixed: 'Live Preview' issue with Archive Layouts
* Fixed: Designing issue resolved and updated design with better style by default
* Fixed: Search template not working in multi-site
October 10th, 2017 (Version 1.6.2)

* Added: Advanced filter options in between categories, tags and authors selection
* Added: Image hover effect options with featured images
* Added: Multiple Author Layouts support instead of fixed single author layout
* Added: Support for "Select Post Media Size" with Related Posts with single layout
* Added: New Admin Dashboard widget - "Most Viewed Posts"
* Added: Social share provider list with new "Digg" option
* Added: Template selection library updated with new "Template Search" option
* Fixed: Color schema minor issues
* Fixed: Design and responsive issues with single and blog templates
September 1st, 2017 (Version 1.6.1)

* Fixed: New email sharing box coming with every pages
August 29th, 2017 (Version 1.6)

* Added: Image resize support for multisite
* Added: Widget option "Most Viewed Posts" with BDP-> Recent Post widget
* Added: RTL support for Layouts, Archive Layouts and Single Post Layouts including frontend design
* Added: Responsive options for grid blog templates
* Added: Skype social share button with social share library
* Added: Color settings option for Author data and Meta data
* Added: Easy to switch from 'free' to 'pro' version, using free version data
* Added: New email sharing concept with changing email content facility
* Updated: Slider template up to 6 columns, last time it was only up to 3 columns
* Updated: esc_url() function added with all social share links
* Updated: Third party libraries to latest version - Font Awesome, Flex Slider, etc.
* Updated: Backend settings panel made as sticky to switch on other settings easily without vertical scrolling
* Fixed: 'Read More' text settings not applying with Preview Screen mode
* Fixed: Media size settings not working in Multisite
* Fixed: Comment section design issue with nested level comments
June 21th, 2017 (Version 1.5.2)

* Fixed: Design issues with single blog templates
* Fixed: Archive Layout Import functionality not working in multisite for date and author archive types
April 13th, 2017 (Version 1.5.1)

* Added: New option for sticky post to calculate number of posts in loop
* Added: More hook options for User Activity Log plugin support
* Fixed: Issue of delete blog layouts and archive layouts with same id
* Fixed: Show/Hide issue with 'Title Settings' tab in Archive Layouts and 'Author Settings' tab in Single Layout
* Fixed: Live Preview not displaying with latest changes
* Fixed: Design and responsive issues with single and blog templates
March 17th, 2017 (Version 1.5)

* Added: New UI for better User Interface
* Added: New Blog Template - "Pretty" in Full Width Section
* Added: New Blog Template - "Tagly" in Full Width Section
* Added: New Blog Template - "Brite" in Full Width Section
* Added: New Blog Template - "Chapter" in Full Width Section Grid Type Blog Template
* Added: New Archive Type - Search Result
* Added: Plugin support for CPT, reCaptcha, Are you a human, Custom User Profile Photo, WP First Letter Avatar
* Added: Reddit social share options
* Updated: Media Grid Template with multiple column options
* Updated: Email body text changed for 'Share via mail' feature
* Updated: 'Related Posts' content feature to get content from Post Excerpt
* Fixed: Added null condition for font-family selection and front view
* Fixed: Multi-site Layout import issue
* Fixed: Removed H1 tag from loop and replaced it with H2 title tag
* Fixed: Pagination issue on front-end within Permalink Settings with & without '/'
* Fixed: Localization resolved for missing strings
* Fixed: Undefined variable issues with condition variables
December 12th, 2016 (Version 1.4)

* Added: Sidebar widgets - Recent Posts
* Added: Crayon Slider Layout (NEW) in Blog & Archive
* Added: Sallet Slider Layout (NEW) in Blog & Archive
* Added: Sunshiny Slider Layout (NEW) in Blog & Archive
* Added: Template color preset for demo color of templates
* Added: Unlimited single post layout functionality
* Added: Import/export single layout
* Added: Custom read more setting panel in Blog Layouts
* Added: Posts selection based on date range in Blog Layout
* Added: Post order by author name and post like in Blog and Archive Layout
* Added: Author selection to get posts based on author in Blog Layout
* Added: Post views features in Single Post Layout
* Added: Media size selection functionality in Single Post Layout
* Added: 10 different social icon style in default social share
* Added: Pocket & Telegram Social share support
* Updated: Improve timeline template div structure
* Fixed: Solved issue in Load On Page Scroll
* Fixed: Whatsapp social share link sharing of post
* Fixed: Date filter issue with month filter on next page
* Fixed: Timeline Blog Layout showing font-awesome fonts with default font-family
November 12th, 2016 (Version 1.3.3.1)

* Fixed: Security issue reported by Wordfence plugin
October 28th, 2016 (Version 1.3.3)

* Added: Category and date filter option with News and Invert-Grid Layout
* Fixed: Author Box not displaying with News template
October 25th, 2016 (Version 1.3.2)

* Added: Media Settings Panel for image size selection (NEW)
* Added: Default Image selection option for all Blog and Archive Layouts (NEW)
* Added: Filtering options to filter the posts based on category & month - Cool Horizontal and Overlay Horizontal Timeline Layout (NEW)
* Added: Margin/Spacing option in Cool Horizontal and Overlay Horizontal Timeline Layout (NEW)
* Added: Option to set Featured Image with center Time line in Timeline Layout (NEW)
* Added: Option to set Featured image as background image with Timeline items in Timeline Layout (NEW)
* Added: Image Resize option for selected Blog and Archive Layouts (NEW)
* Added: Link/Unlink option for Author, Categories, Tags, Featured Image, Date and Comments (NEW)
* Added: Page Builder Support for Aqua Page Builder, Beaver Builder Lite Version, Elementor, Siteorigin Panels and WR Pagebuilder
* Added: Hook when Create, Edit and Delete Layouts with Blog, Archive and Single Layouts. Useful for developers
* Added: Blog Designer widget to put your favorite any sidebar area
* Fixed: Default font-family selection issue
* Fixed: Responsive issue solve in single Post page
* Fixed: Social share buttons conflicting class name with other plugins
* Fixed: Resolve designing issues when user selecting Custom Post Types instead of Default Posts
September 26th, 2016 (Version 1.3.1)

* Fixed: Solved debug warning issue.
September 26th, 2016 (Version 1.3)

* Added: Masonry Timeline Layout (NEW)
* Added: Hoverbic Grid Layout (NEW)
* Added: Explore Grid Layout (NEW)
* Added: My Diary Layout (NEW)
* Added: Elina Layout (NEW)
* Added: Post Title and Post Content Style Options
* Added: Inbuilt Google font-family option instead of manual adding
* Added: Post Like feature to like post for viewers
* Added: Random option for Posts Order by
* Added: Social Icon size option - Extra Small
* Updated: Story Layout with Featured Image Support
* Updated: Post Title and Post Content font-size option with new UI
* Fixed: Solved issue of plugin conflicting with WP SEO Wizard & BE Page Builder
August 24th, 2016 (Version 1.2)

* Added: Cool Horizontal Timeline Layout (NEW)
* Added: Overlay Horizontal Timeline Layout (NEW)
* Added: Easy Timeline Layout (NEW)
* Added: Story Timeline Layout (NEW)
* Added: Left and right side layout options in Timeline template
* Added: Year and month selection options in Timeline template
* Added: New Pagination Type : Load on Page Scroll
* Added: Single Template override option to implement with any themes
* Added: WhatsApp share option in social share settings for mobile view
* Updated: Back-end UI for better User Experience
* Updated: Ask to save layout when move away from Blog Designer Admin Panel
* Fixed: Solved issue of font for post title
* Fixed: Solved issue of class conflict.
July 30th, 2016 (Version 1.1.3)

* Added: Support of include/exclude categories and tags with loop
* Fixed: Visual Composer Support Fix
May 31th, 2016 (Version 1.1.2)

* Fixed: Prev-Next button missing in single post layout with deport template
* Fixed: Read More button, pagination design issue with classical, invert-grid, media-grid and boxy clean template
* Fixed: Category/Tags filter not working with News templates
* Fixed: Comment count issue with lightbreeze template
April 16th, 2016 (Version 1.1.1)

* Added: More security to get return values of all Blog Designer functions
* Fixed: Plugin compatibility issue with page builder and Divi Builder like plugins
March 22th, 2016 (Version 1.1.0)

* Added: Archive pages support like author page, category page, date archive page and tag page
* Added: Google font support with better UX
* Added: Single page support compatible with all the templates
* Added: Enable/Disable post title link support
* Added: Actions/hook for single post pagination
* Updated: Import/Export layout settings of archive templates and blog templates
* Updated: Modify translation texts
* Fixed: Sorting with post id conflict fix
Feb 10th, 2016 (Version 1.0.0)

* Initial release
Tải Miễn Phí Blog Designer PRO v3.4.3 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress