Blessing NULLED v3.2.4 | Responsive WordPress Theme for Church Websites


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Blessing là một trang web đáp ứng Chủ đề WordPress dành cho các tổ chức nhà thờ, tổ chức từ thiện và nhóm cầu nguyện và được xây dựng bằng Trình tạo trang WordPress và WPBakery mới nhất. Blessing đáp ứng với hầu hết các kích thước màn hình thiết bị được hỗ trợ. Mẫu này được trang bị các tính năng tuyệt vời như Revolution Slider, băng chuyền chạm và vuốt, đồng hồ đếm ngược và nhiều tính năng khác. Nhận ‘Blessing’ ngay bây giờ!

Link Demo : https://themeforest.net/item/blessing-responsive-wordpress-theme-for-church-websites/20514866

Related Posts
1 of 301

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tất cả các tính năng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

 • 3 Thiết kế hoàn toàn khác biệt
 • Kiểu màu không giới hạn. Tạo bảng màu tùy chỉnh của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột!
 • Trình tùy chỉnh trực tiếp WordPress nâng cao
 • Demo Nội dung giả Dữ liệu XML được bao gồm.
 • Nội dung trình diễn trình nhập trình nhập 1 lần nhấp
 • Sẵn sàng dịch bằng cách sử dụng tệp POT được cung cấp
 • Trình tạo trang WPBakery (Trước đây là Trình soạn thảo trực quan) Trình bugi thả & Kéo trang với hơn 19 phần tử web tùy chỉnh để tạo bố cục và trang không giới hạn.
 • Revolution Slider để tạo các thanh trượt không giới hạn
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Đồng hồ đếm ngược
 • lịch các sự kiện
 • Tiêu đề cố định
 • Hoạt ảnh CSS 3
 • Bao gồm Toàn bộ Phông chữ tuyệt vời hơn 628 biểu tượng
 • Hỗ trợ Contact Form 7
 • Hơn 600 Phông chữ Web của Google
 • Hỗ trợ định dạng bài đăng
 • Nền thị sai
 • Chạm và vuốt băng chuyền
 • thư viện hình ảnh
 • Hỗ trợ nhiều trình duyệt
 • Chủ đề trẻ em đã sẵn sàng
 • Tài liệu rất rõ ràng (Từng bước)

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Blessing NULLED v3.2.4 | Responsive WordPress Theme for Church Websites nulled changelog
30/03/2021 – Version 1.6.3.0

- Updated: Compatible with WordPress 5.7.x
- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.6.0
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.4.3
- Files Updated: plugin-requires.php, style.css


04/12/2020 – Version 1.6.1.4

- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.4.2
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.3.2
- New Added: Add option Call To Action on a header in Customize -> Header.
- Files Updated: header.php, header-2.php, template-function.php, customizer.php, style.css


05/11/2020 – Version 1.6.1.3

- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.4.1
- Fixed: Fix upload background image for page header.
- Files Updated: page-header.php, plugin-requires.php, style.css


22/9/2020 – Version 1.6.1.2

- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.4.0
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.2.23
- Fixed: Page header work on all sites.
- Files Updated: page-header.php, customizer.php, plugin-requires.php, style.css


11/09/2020 – Version 1.6.1.1

- Fix: Page header work on pages
- Files Updated: page-header.php, style.css


04/09/2020 – Version 1.6.1

- Updated: Compatible with WordPress 5.5.x
- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.3.0
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.2.22
- New: Option for On/Off-page header on each page.
- New: Option for On/Off page header in Customize -> Miscellaneous
- Improved: Improving the style CSS for header
- Files Updated: template-functions.php, customizer.php, plugin-requires.php, style.css


23/05/2020 – Version 1.6.0

- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.2.0
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.2.9
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.9
- New Added: Option layout for a single post
- Fixed: Animation for columns in the " OT Upcoming Events Grid" element
- Fixed: Missing font awesome icon when updating the WPBakery Page Builder version 6.1.0
- Files Updated: plugin-requires.php, customizer.php, style.css


12/03/2020 – Version 1.5.8

- New added: wp_body_open() function in header.php file support WordPress 5.2+
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.8
- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.1
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.2.2
- Files Updated: template-functions.php, plugin-requires.php, header.php, style.css


08/10/2019 – Version 1.5.6

- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.0.5
- Updated: Revolution Slider plugin version 6.1.3
- Files Updated: plugin-requires.php, style.css


03/07/2019 – Version 1.5.5

- Updated: vc_row, vc_column elements
- Improved: Improving the style mobile menu
- New added: Options show/hide top bar on the header on mobile view
- Fixed: H2 tag with borderline when adding in the post, page
- Files Updated: template-functions.php, header.php, customizer.php, vc_row.php, vc_column.php, blessing-custom.js, style.css


27/06/2019 – Version 1.5.3

- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.7
- Updated: WPBakery Page Builder Version 6.0.3
- New added: Options show blog posts by special categories.
- Fixed: Fix order by date in OT Upcoming Events.
- Files Updated: plugin-requires.php, style.css


20/05/2019 – Version 1.5.2

- New added: Options enable/disable Sticky Header on Desktop/Mobile
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.6
- Updated: v Version 6.0.2
- Files Updated: plugin-requires.php, template-functions.php, customizer.php, header.php, style.css


24/04/2019 – Version 1.5.0

- Updated: Theme compatible with WooCommerce 3.6.x
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.5
- Updated: Update the WooCommerce template files
- New added: Options show date/author/category on blog post in Customize -> Blog.
- Files Updated: plugin-requires.php, demo-importer.php, customizer.php, style.css


06/03/2019 – Version 1.4.5

- New added: Speakers Name field and Speakers Link field in sermon post.
- New added: Option to show sermon post by special category in the "OT Sermons List" element.
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.4
- Files Updated: plugin-requires.php, meta-boxes.php, style.css


27/02/2019 – Version 1.4.4

- Updated: Theme compatible with WooCommerce 3.5.5
- Updated: WPBakery Page Builder Version 5.7
- Updated: Revolution Slider plugin version 5.4.8.2
- Updated: Update the WooCommerce template files
- Fixed: Bugs display title on events archive page in the "default-template.php" file and path wp-content/themes/blessing/tribe-events/
- Files Updated: plugin-requires.php, style.css


19/12/2018 – Version 1.4.3

- Fixed: Easy to add multiple "OT Gallery Image" elements on the same page.
- Fixed: Bugs on the Header Layout 1 on desktop and mobile
- Updated: OT Visual Composer Version 1.2.2
- Files Updated: header.php, blessing-custom.js, style.css


11/12/2018 – Version 1.4.2

- Updated: Theme compatible with WordPress 5.x
- Updated: WPBakery Page Builder Version 5.6
- Files Updated: plugin-requires.php, style.css


21/11/2018 – Version 1.4.0

- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.1
- New added: Topbar on Header and read more: https://oceanthemes.ticksy.com/article/14052/
- New added: Option Enable/Disable the date/author on OT Sermons List.
- New included: New included header-2.php in theme-folder/framework/headers/ file
- Files Updated: header.php, template-functions.php, customizer.php, plugin-requires.php, style.css


12/11/2018 – Version 1.3.9

- Fixed: Menu Level 3rd on mobile.
- Updated: Theme compatible with WooCommerce 3.5.x
- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.5.5
- Files Updated: style.css


16/10/2018 – Version 1.3.8.1

- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.5.5
- Fixed: Import demo content error
- Files Updated: demo-importer.php, customizer.php, footer.php, style.css


17/09/2018 – Version 1.3.8

- New added: Shortcode "OT Events Auto Next CountDown" element, this element will be auto show latest upcoming event from "The Events Calendar" plugin.
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.2.0
- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.5.4
- Files Updated: vc_column.php, vc_row.php, plugin-requires.php, style.css


17/08/2018 – Version 1.3.5

- New added: Customize fonts for parent menu and dropdown menu.
- New added: Customize color for the dropdown menu.
- New added: Popup option "OT Button" element
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.1.6
- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.5.2
- Files Updated: customizer.php, plugin-requires.php, style.css


27/06/2018 – Version 1.2.8

- Updated: Theme compatible with WooCommerce 3.4.x
- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.5.1
- Updated: Revolution Slider plugin version 5.4.8
- Fixed: Blog Masonry, OT Image Gallery, OT Upcoming Events Grid
- Files Updated: plugin-requires.php, plugins.js, blessing-custom.js, style.css


07/05/2018 – Version 1.2.7

- New added: autoplay 10s for testimonials slider
- Fixed: Check if the plugins are active
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.1.5
- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.4.7
- Updated: Revolution Slider plugin version 5.4.7.3
- Files Updated: plugin-requires.php, blessing-custom.js, style.css


01/03/2018 – Version 1.2.6.4

- New added: Add social icons on bottom of footer (setup in Appearance -> Customize -> Footer -> http://prntscr.com/il9dae)
- Improved: Cut off the content on the "OT upcoming events" element
- Improved: Blog layout grid remove space.
- Files Updated: customizer.php, footer.php, blessing-custom.js, style.css


28/02/2018 – Version 1.2.6

- Updated: Theme compatible with WooCommerce plugin
- Updated: Revolution Slider plugin version 5.4.7.1
- Updated: WooCommerce template files included in the theme.
- New added: Add background image on the top page for archive product, single product.
- Fixed: Add a link on footer copyright.
- Files Updated: customizer.php, meta-boxes.php, archive-product.php, single-product.php, footer.php, style.css


17/01/2018 – Version 1.2.5.2

- New added: Event Display tab in "OT Upcoming Events", "OT Upcoming Events 2", "OT Upcoming Events Grid" elements.
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.1.4
- Files Updated: style.css


26/12/2017- Version 1.2.5.1

- New added: Add custom date for Sermons display on the front page.
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.1.3.1
- Improved: Improving the some CSS
- Files Updated: archive-sermons.php, meta-boxes.php, style.css


18/12/2017- Version 1.2.5

- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.4.5
- New added: Background top page for blog archive page, blog tags page, blog category page, blog search page, 404 page
- New added: Set default background image on top header using for all pages.
- Files Updated: customizer.php, plugin-requires.php, style.css


16/11/2017 – Version 1.2.3

- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.4.3
- Updated: Revolution Slider plugin version 5.4.6.3.1
- Updated: Theme compatible with WordPress 4.9
- New added: Background top page for event, sermon
- New added: Options target social button - https://www.w3schools.com/tags/att_a_target.asp
- Improved: Improving the logo on mobile
- Files Updated: meta-boxes.php, customizer.php, single-sermons.php, header.php, plugin-requires.php, style.css


05/10/2017 – Version 1.2.2

- New added: Background top page for post, page, front page.
- Updated: Event Countdown js and you can easily change time text by time text in your language.
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.1.3
- Fixed: Image responsive on a single blog, page.
- Files Updated: functions.php, meta-boxes.php, index.php, single.php, page.php, style.css


29/09/2017 – Version 1.2.0

- Updated: Theme compatible with WooCommerce plugin
- New added: Footer styling for text color, background color, spacing, etc...
- Included: WooCommerce files in the theme
- Updated: Update documentation guide
- Files Updated: functions.php, customizer.php, style.css


19/09/2017 – Version 1.1.0

- Updated: WPBakery Page Builder plugin version 5.3
- Updated: Revolution Slider plugin version 5.4.6
- Updated: OT Visual Composer plugin version 1.1.0
- New added: Preload logo
- New added: On/Off Social Network on Header
- New added: On/Off Animation CSS
- Files Updated: functions.php, template-functions.php, customizer.php, single-sermons.php, meta-boxes.php, blessing-custom.js, style.css


15/09/2017 – Version 1.0.0

* First release !
Tải Miễn Phí Blessing NULLED v3.2.4 | Responsive WordPress Theme for Church Websites :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup