Beyond Multisite v1.13.0 – Utilities for WordPress Network Admins


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Beyond Multisite giúp quản trị viên mạng đa trang WordPress kiểm soát, bảo vệ và làm sạch mạng của họ tốt hơn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/beyond-multisite-utilities-for-wordpress-network-admins/19633352

Các tính năng của Beyond Multisite :

 • Xóa hàng loạt nhận xétCác plugin vô hiệu hóa mạng – Các plugin bị vô hiệu hóa bị ẩn khỏi quản trị viên trang web trên màn hình plugin (vì vậy họ không thể kích hoạt / hủy kích hoạt) – Các plugin kích hoạt trang web chỉ cho phép kích hoạt / hủy kích hoạt plugin đối với một số trang web
 • Kích hoạt / hủy kích hoạt hàng loạt plugin – Nhắm mục tiêu tất cả hoặc một số trang web theo ID
 • – Nhắm mục tiêu tất cả hoặc một số trang web theo ID – Nhắm mục tiêu các trang web có ít nhất X nhận xét – Xóa nhận xét dựa trên độ tuổi, trạng thái hoặc chứa URL
 • Xóa hàng loạt bản sửa đổi – Nhắm mục tiêu tất cả hoặc một số trang web theo ID – Để lại các bản sửa đổi gần đây
 • Xóa hàng loạt trang web – Nhắm mục tiêu các trang web trống hoặc cũ – Nhắm mục tiêu theo thuộc tính hoặc ID trang web – Xóa vĩnh viễn hoặc xóa mềm – Xóa ngay bây giờ hoặc lên lịch xóa trong tương lai – Thông báo cho quản trị viên trang web về việc xóa theo lịch trình và cho phép hủy – Chọn tốc độ gửi thông báo qua email tối đa
 • Xóa hàng loạt bảng cơ sở dữ liệu còn sót lại – Chúng thuộc về các trang web đã bị xóa vĩnh viễn
 • Xóa hàng loạt người dùng mà không có vai trò trong bất kỳ trang web nào
 • Sao chép trang web – Sao chép hoàn toàn một trang web, ngoại trừ trang web chính – Liên kết nội bộ được cập nhật thành URL trang web mới – Nhật ký gỡ lỗi chi tiết được tạo
 • Tự động thay thế các trang web mới được tạo bằng bản sao của trang web mẫu – Tùy chọn sao chép hoặc không: người dùng, tiêu đề trang web, email quản trị trang web – Các liên kết nội bộ được cập nhật và tạo nhật ký giống như sao chép trang web thông thường – Quản trị viên cấp cao chọn trang web mẫu trong các tùy chọn (không phải người dùng) và nó không thể là trang web chính
 • Xem các trang web đã kích hoạt một plugin
 • Xem các trang web đã kích hoạt theme
 • Quản lý các đăng ký chưa được kích hoạt – Kích hoạt đăng ký – Gửi lại email kích hoạt – Xóa đăng ký – Tìm kiếm bằng tên người dùng hoặc email
 • Xem địa chỉ IP cuối cùng của người dùng và quốc gia – Liên kết nhanh đến các trang web thông tin danh sách đen IP – Tìm người dùng có cùng địa chỉ IP với người dùng đã chọn
 • Cấm người dùng và địa chỉ IP của họ – Lệnh cấm từ chối đăng nhập, đăng ký và nhận xét – Cấm vĩnh viễn hoặc trong 7, 30 hoặc 90 ngày – Người dùng phải đăng nhập một lần khi plugin đang hoạt động (để phát hiện IP)
 • Chèn HTML trên toàn cầu – Nhắm mục tiêu tất cả hoặc một số trang web theo ID – Chèn vào đầu (trước ;/head>) hoặc chân trang (trước ;/body>) – Chèn trên front-end và / hoặc back-end
 • Bảo vệ các biểu mẫu WordPress bằng hình ảnh xác thực có thể tùy chỉnh – Con người dễ đọc, khó bị chương trình thư rác đọc – Chọn bộ ký tự: số, chữ cái hoặc cả hai – Chọn số ký tự: 3, 4 hoặc 5 – Chọn chiều cao hình ảnh xác thực: 60, 70, 80, 90, 100, 110 hoặc 120 pixel – Chọn các hình thức để bảo vệ:      – Đăng ký blog      – Đăng      ký người dùng – Đăng nhập      – Mất mật khẩu      – Đặt lại mật khẩu      – Nhận xét
 • Gửi hàng loạt email đến người dùng nhiều trang – Nhắm mục tiêu người dùng theo ID hoặc vai trò (bao gồm cả vai trò tùy chỉnh) trong tất cả hoặc một số trang – Hủy đăng ký qua liên kết hoặc cài đặt hồ sơ – Mã ngắn cho tên người dùng, tên người dùng, trang web của người dùng – Chọn tốc độ gửi tối đa – Email được gửi từng phần nhỏ – Xuất email để sử dụng ở nơi khác
 • Các cải tiến khác nhau – Hiển thị ID người dùng và ID trang web trong người dùng mạng và các trang của trang web – Ẩn meta plugin (phiên bản, tác giả, v.v.) khỏi quản trị viên trang web – Tự động xóa các bảng cơ sở dữ liệu còn sót lại khi xóa trang web vĩnh viễn – Hiển thị biểu tượng cho các trang web không cho phép tìm kiếm lập chỉ mục công cụ – Hiển thị biểu tượng vai trò cho từng trang web người dùng trong trang người dùng mạng – Tùy chọn bật / tắt bất kỳ cải tiến nào

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Beyond Multisite v1.13.0 – Utilities for WordPress Network Admins nulled changelog
Beyond Multisite 1.13.0 – 15 August 2021
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 14ADDED: An option to select multiple roles, including custom roles in the Email Users module.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 15ADDED: The ability to export a list of all affected emails instead of sending them an email in the Email Users module.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 16ADDED: A new shortcode [user_admin_sites_only_selected_sites] in the Email Users module, that shows only admin sites that are also selected by site ID in the user selection.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 17ADDED: New options for the Copy Maker module: do not copy media files from the template site, do not copy posts, pages, categories, tags, or media files when normally copying a site.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 18IMPROVED: Added the new Update URI plugin header, so if a free plugin with the same name as this one is created in the WordPress repository, it doesn’t update and replace this one.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 19FIXED: A plugin conflict that causes a fatal error about a call to undefined function wp_get_current_user() when the plugin Rank Math Pro is activated without the free version being active first.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 20UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.12.0 – 2 January 2021
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 21ADDED: Options to not copy the posts, pages, categories, or tags from the template site.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 22ADDED: Shortcodes for the Email Users module, that show the title or URL of the site where the user is an administrator, or a list of all such sites.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 23ADDED: The ability to delete all users that do not have a role in any site with the Cleanup Module.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 24ADDED: An option to change the folder used to store captcha images in case there is a conflict with a CDN affecting the uploads folder.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 25IMPROVED: Due to a bug in WP Ultimo, the user table columns for ID, Ban Status, and Last IP were empty when WP Ultimo is active.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 26FIXED: Incorrect comment counts shown on the comments page after comment cleanup on a site that uses WooCommerce.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 27FIXED: Incorrect captcha preview image path after clicking the Update Preview button multiple times, but still working in modern browsers.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 28FIXED: A PHP warning when we cannot write in the plugin folder.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 29FIXED: Some circular icons, like the ones showing the Network Enable/Disable status, were vertically stretched on mobile devices.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 30FIXED: When the GD PHP extension was not active on the server, it would cause a PHP error. Now it shows an error in the settings page.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 31FIXED: On some servers people may get an error about an empty response after some actions, even though they were successfully executed.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 32UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.11.0 – 3 June 2020
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 33ADDED: A new option in the Improvements module that allows you to automatically delete the leftover empty uploads folder of permanently deleted sites. It is deleted upon site deletion only.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 34IMPROVED: The captcha for the blog signup form for logged out visitors is now compatible with the WP Ultimo plugin (tested with version 1.10.11).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 35IMPROVED: The Captcha module is now turned off by default (affects only new installation of the plugin).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 36FIXED: The Copy Maker module now works properly if your database name contains a dot. But still it is strongly recommended that you don’t use a dot in the database name or column names.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 37UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.10.0 – 4 January 2020
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 38IMPROVED: The values of the text boxes of the Insert HTML module are now encoded before the POST request and decoded before saved in the database. This will prevent various security measures on some servers from blocking the request when they see that it contains JavaScript code.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 39IMPROVED: The Improvements module now also stops email notifications about a changed password even when the WooCommerce form is used.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 40IMPROVED: Reduced the maximum number or sites and users that the plugin affects by a single request, when performing various actions, from 5000 to 1000. This will reduce the load on the server and prevent an error on some servers with lower resources and thousands of sites/users.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 41IMPROVED: The phrases “Any site ID” and “Any user ID”, have been replaced by “Any site ID (All sites)” and “Any user ID (All users)” so they are more clear that it means it affects all sites/users, and not just one ID.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 42IMPROVED: A warning text added for the feature that deletes leftover database tables, that it could produce a very slow MySQL query on some servers.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 43FIXED: An error in older PHP versions produced by a misplaced closing bracket in the Ban Users module: Parse error: syntax error, unexpected ’||’ (T_BOOLEAN_OR), expecting ‘)’ in /home/example/public_html/wp-content/plugins/beyond-multisite/includes/ban-users.php on line 470

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 44UPDATED: Language files.

Beyond Multisite 1.9.0 – 14 August 2019
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 45ADDED: An option in the Copy Maker module settings to choose a site (we call it a template site) to be copied into and replace newly created sites upon their creation.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 46ADDED: An option to choose the IP address detection method in the Ban Users module settings.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 47IMPROVED: The Copy Maker is now compatible with the PeepSo plugin and copies its files properly.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 48FIXED: The Copy Maker now replaces properly the old URL in the site copy if the URL is stored encoded or escaped with slashes.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 49FIXED: When the plugin list command is used in WP-CLI, it now shows all plugins properly instead of only the ones that are not disabled with the Plugin Control module.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 50UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.8.0 – 7 May 2019
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 51ADDED: New deletion types when deleting sites with the Cleanup module. Now you can mark sites as archived and also choose whether to change the last updated time or keep it the same.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 52FIXED: The arrows to change the results page, when viewing the scheduled or cancelled sites of a scheduled site deletion task, were not working.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 53FIXED: Sites with zero administrators were skipped when scheduling a site deletion task.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 54UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.7.0 – 3 May 2019
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 55ADDED: The ability to export the IDs or URLs of all the sites in the results box of previewing a cleanup task (for comments, revisions, and sites). A text file with comma-separated values is generated.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 56FIXED: If you click the button to execute a cleanup task from inside the preview box with results, and then cancel upon asked for confirmation, and then change the page number, it would now display the preview results as if the task was executed (even though it is just a preview still).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 57FIXED: When performing a scheduled site deletion task and using a maximum email sending speed higher than 240 per hour, the [user_sites] shortcode in the notification email shows more sites than it should. It includes other sites that are also scheduled for deletion, but the notified user is not their admin.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 58UPDATED: Language files.

Beyond Multisite 1.6.0 – 19 April 2019
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 59ADDED: New options for the “Delete Sites” section on the “Network Cleanup” page. They allow you to ignore the default first post (Hello World!), page (Sample Page), and comment, when trying to affect sites with zero published posts, pages, or approved comments.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 60FIXED: Incorrect confirmation message when executing a site deletion task (present since version 1.5.0).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 61UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.5.1 – 14 March 2019
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 62FIXED: When doing site cleanup, and choosing “Less than 1 day after registration” for “Last Updated”, an error for invalid data was shown.

Beyond Multisite 1.5.0 – 21 February 2019
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 63ADDED: An option to show text captcha instead of an image for the login form in order to reduce server load when there is a large number of attacks.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 64IMPROVED: Now the captcha images are stored for much less time in order to reduce the number of generated files when there are many requests.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 65FIXED: In some weird situations when WordPress temporarily does not return correct options data, the plugin update function would be triggered and some settings would be lost. Now there is a file fail-safe that stores the latest plugin version of the database information and prevents this.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 66FIXED: WordPress fixed a bug in version 5.1, which affected site cleanup when certain options were selected. Unfortunately all sites created before this are still affected. I have removed the option to fix the time zone of the time of registration of the sites when performing site deletions, and I have added a warning message visible when certain options are selected.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 67UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.4.0 – 27 December 2018
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 68ADDED: The ability to choose custom numerical values for many of the options on the Network Cleanup page (instead of only choosing from predefined ones).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 69ADDED: A new option in the “Improvements” module. It shows an icon for each user role in the Sites column on the Network Users page.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 70ADDED: A new option in the “Improvements” module. It shows an icon in the top admin bar, in the My Sites menu, and in the My Sites page, indicating which site has discouraged search engine indexing.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 71ADDED: Buttons to go to the next or previous page from the set of results in various places in the plugins.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 72ADDED: Two new links with IP address information on the screen for banning/unbanning users.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 73IMPROVED: When we failed to send a test email from the settings of the “Cleanup” module, we now show an error.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 74IMPROVED: The “Ban Users” module is turned off by default for new installations. This will prevent unnecessary IP address data collection in the multisites of clients that are not using the module but also haven’t turned it off.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 75IMPROVED: The small icons with links to IP address information sites in the network users table are easier to touch on mobile devices (added clickable padding around them).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 76IMPROVED: The list of user sites, which are shown in the email notification for a scheduled site deletion, are now active links.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 77IMPROVED: The default name of the sender of the email notification for a scheduled site deletion is now the network title, instead of the title of the main site. Affects new installations only.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 78IMPROVED: The default email of the sender of the email notification for a scheduled site deletion is now the WordPress generated email (like [email protected]), instead of the network administrator email address. This prevents unwanted revealing of your email address to the users being notified. Affects new installations only.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 79IMPROVED: It is more recognizable that a module is turned off. An extra step to turn it on is visible in the Quick Start tab, and also a red message in the settings area.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 80FIXED: There were incorrect results when searching for banned or pending users with a string that contains an underscore. This was due to incorrect MySQL escaping in some queries. Technically the search feature of the two modules was also vulnerable to a so called SQL wildcard attack (which can be used to perform complicated queries in order to slow down the server), but since only Super Administrators can access these pages, it is not a problem.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 81FIXED: Removed one link with IP address information from the screen for banning/unbanning users because it does not work anymore.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 82FIXED: We now make sure that the IP address of the user is valid before we perform certain operations with it in the “Ban Users” module. This will prevent errors if for some reason the provided IP address data is invalid.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 83FIXED: An issue with the height of text editors in the module settings in WordPress 5. It is a bug in WordPress and I have reported it, but I have also implemented a fix for now.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 84UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.3.1 – 14 June 2018
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 85FIXED: When trying to delete sites with the Cleanup module, in some situations it would infinitely be processing sites without deleting them.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 86FIXED: When copying a site, if the URL of the site to paste into contained the URL of the site to copy from, the resulted site copy would have an incorrect site URL and not work properly. This would happen for example if you try to copy from the site example.com/test to the site example.com/testing.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 87FIXED: If you are using CloudFlare, then the Ban Users module would show the CloudFlare IP address as the user IP address. Now when you update to the 1.3.1 version of this plugin, the correct IP address will be set for each user only after the user visits the site while logged-in. If you have already banned any users while using CloudFlare, you should unban them, since the CloudFlare IP address was banned and not the real user IP address. You can check which are the CloudFlare IP address ranges here: https://www.cloudflare.com/ips/

Beyond Multisite 1.3.0 – 2 January 2018
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 88ADDED: The option to show a country flag next to the user IP address was added to the “Ban Users” module. Data is pulled from the free API at www.iplocate.io.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 89ADDED: A new column in the logs table of the “Copy Maker” module. It displays the log size in KB or MB.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 90IMPROVED: When a list of site URLs is displayed in the “Cleanup” and “Activated in?” modules, they are now links to those URLs.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 91IMPROVED: Added a nonce field to some forms of the plugin that did not have one. This improves security.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 92IMPROVED: The hint for the number of logs in the options of the “Copy Maker” module now contains more useful information.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 93IMPROVED: Switched to the clean_blog_cache() and get_main_site_id() functions, which are more future-proof. For versions of WordPress lower than 4.9 the previous approach is still used.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 94FIXED: Trying to save invalid data for the plugin settings would generate PHP notices for “Undefined index” and break the tabs layout.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 95FIXED: Updating from a version of the plugin lower than 1.2.0 to a version higher or equal to 1.2.0, while the plugin is deactivated, would cause for some settings of the “Insert HTML” module to be lost.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 96FIXED: The responsive layout of the table with the banned users had some problems when the plugin is translated to a language with longer words than English.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 97FIXED: The quick links that point to network themes menu items (added by the “Improvements” module), were not working when displayed as buttons, while viewing the active theme on a site.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 98FIXED: WordPress would sometimes store more than one copy of the same plugin option, which may cause some problems. I suspect that it is a bug in WordPress. So to go around this, now instead of updating an existing option, the plugin first deletes the option (along with any copies) and then adds the option with the new value.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 99FIXED: A mistake in the Bulgarian translation files.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 100UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.2.1 – 20 October 2017
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 101FIXED: A fatal error saying “Can’t use function return value in write context…” was present when the plugin is activated on a server with a PHP version lower than 5.5.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 102FIXED: When the “Insert HTML” module was set to insert before the closing body tag on “All except these site IDs:” it would insert on all sites and produce a PHP notice.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 103FIXED: The action links of the “Activated in?” and “Plugin Control” modules were showing on the “Must-Use” plugins page and PHP warnings were generated.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 104FIXED: Some tooltip boxes, that hold the hints, were sometimes showing under the tabs of the WordPress text editor, making them partially unreadable.

Beyond Multisite 1.2.0 – 25 July 2017
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 105ADDED: The “Copy Maker” module, which can duplicate blogs from the multisite network.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 106ADDED: A setting for the “Plugin Control” module that automatically network disables newly installed plugins.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 107ADDED: A feature for the “Cleanup” module that can delete leftover database tables (created by plugins) from sites that are now permanently deleted.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 108ADDED: The option to choose on which types of pages to show the HTML code inserted by the “Insert HTML” module: front-end pages that use the theme template, front-end login related pages, or back-end admin pages.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 109ADDED: A quick link to blacklist information about the user IP address in cleantalk.org.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 110ADDED: An option in the “Improvements” module that can add a CSS class to the body tag on the wp-signup.php page.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 111ADDED: An option in the “Improvements” module that can delete leftover database tables when a site is permanently deleted.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 112ADDED: A hover effect for the icons in the “Last IP” column on the “Users” network admin page.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 113IMPROVED: The design of the “Modules & Settings” page is changed to increase readability of the module description. It is now split into two tabs and shown in bullets.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 114IMPROVED: Archived, spammed, or deleted sites are now excluded from scheduled site deletion tasks.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 115IMPROVED: The options to choose which sites to be affected by the “Insert HTML” module, are now made to work in the same way that similar options in other modules work (for consistency).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 116FIXED: The comment deletion of the “Cleanup” module now finds links that don’t have a protocol (they start with “www.”).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 117FIXED: Marking sites as deleted with the “Cleanup” module no longer removes the users from the deleted site.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 118FIXED: Previewing permanent site deletion or previewing marking not-deleted sites as deleted was causing infinite processing though the sites. This affected only networks with so many sites that they could not be processed in one chunk (10 seconds).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 119FIXED: If several sites of the same user were scheduled for deletion, the user would sometimes receive more than one notification (instead of just one about all the sites).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 120FIXED: Some login related messages were not showing if the “Email Users” module is turned on.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 121FIXED: The action links of the “Activated in?” and “Plugin Control” modules are no longer visible on the “Drop-ins” plugins page.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 122FIXED: Two options from the “Improvements” module were causing the “Plugins” and “Themes” admin menus to be visible for users that should not see them. It was only a menu issue, users still could not access the actual pages.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 123FIXED: PHP warnings were sometimes generated when old captcha images are deleted.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 124FIXED: When the PHP files of the plugin are accessed directly, the script is now terminated immediately (instead of generating an error).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 125FIXED: Few mistakes in the comments of the source code in some files. They do not affect how the plugin actually works.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 126UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.1.0 – 1 May 17
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 127ADDED: The new “Email Users” module which allows you to send mass emails to all or some users in the network.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 128ADDED: A new option in the site deletion form that lets you exclude sites, which deletion has been cancelled in the past (but not earlier than version 1.1.0).

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 129ADDED: The ability to view which site deletions are scheduled and which are cancelled in an active or finished site deletion task.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 130ADDED: A way to force the maximum email sending speed in a site deletion task even without having enough visitors to trigger the cron job. There is a link to a self-refreshing page that triggers the cron job.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 131IMPROVED: The captcha will be more compatible with plugins that also add HTML to the WordPress forms. If floating elements are added before the captcha image, now it will show properly on a new line.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 132IMPROVED: All single row text fields, except the ones for search, have the enter key to prevent accidental submissions.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 133IMPROVED: After successfully cancelling a scheduled site deletion with the “Cancel deletion!” button, now the big red message fades away and disappears. In the past it stayed until the user goes to another page or reloads the current page.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 134IMPROVED: After aborting the scheduling of a site deletion task, now a message shows that suggests that you reload the page, in order to see if such a task has been created before you managed to abort it.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 135IMPROVED: The reloading of the network cleanup page that is related to site deletion task creation or cancellation, now also scrolls down to the site deletion form or the site deletion task information.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 136IMPROVED: We only call a task active, in various messages, if it is not done. Otherwise we call it finished.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 137FIXED: A mistake that was causing the maximum email sending speed for the Cleanup module to always be 240 per hour, regardless of the chosen settings.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 138FIXED: One JavaScript variable was declared two times.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 139FIXED: Few mistakes in the comments of the source code in some files. They do not affect how the plugin actually works.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 140UPDATED: Language and documentation files.

Beyond Multisite 1.0.1 – 31 March 17
Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 141FIXED: The “Less than X min/hour(s)/day(s) after registration” option for the “Last updated” drop down menu in the “Site Deletion” form, no longer affects sites with last updated date/time that is before the registered date/time. Even though such sites should not exist, I found that they sometimes do.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 142FIXED: No longer shows an error when trying to schedule such a number of sites for deletion that they are processed in more than one chunk.

Beyond Multisite - Utilities for WordPress Network Admins - 143FIXED: No longer shows stage 1 of a scheduled site deletion task as active if there are some email notifications skipped and all others are either sent or failed. Correctly shows stage 2 as active in that case.

Beyond Multisite 1.0.0 – 28 March 17
Initial release
Tải Miễn Phí Beyond Multisite v1.13.0 – Utilities for WordPress Network Admins :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress