Besa v2.0.5 NULLED – Elementor Marketplace WooCommerce Theme

Besa Nulled  một menu di động tiện dụng sẽ đưa người mua sắm của bạn đến sản phẩm mong muốn của họ một cách dễ dàng. Tổng cộng, bạn nhận được ba trăm trang khổng lồ và được hưởng lợi từ việc nhập nội dung demo bằng một cú nhấp chuột.

Link Demo : https://themeforest.net/item/besa-elementor-marketplace-woocommerce-theme/25205400

Other :

theme besa nulled

Các tính năng của theme besa nulled :

  • 3+ Thiết kế Trang chủ Độc đáo & Đẹp mắt
  • Sẵn sàng cho WordPress 5.7+
  • WooCommerce 5.3 Sẵn sàng
  • Revolution Slider 6.4 Sẵn sàng
  • Tương thích với Elementor
  • Tương thích với Dokan, WC Marketplace, WCFM và WC Vendors
  • WOOF – Bộ lọc Sản phẩm WooCommerce 2.1.x Sẵn sàng
  • Phiên bản 5 Font Awesome đã sẵn sàng
  • Phông chữ các biểu tượng dòng đơn giản đã sẵn sàng
  • Cài đặt Demo một cú nhấp chuột
  • Chế độ danh mục
  • Thiết kế tối giản hiện đại
  • Tối ưu hóa thiết kế cho thiết bị di động

Tài liệu trực tuyến Hệ thống vé hỗ trợ 24/7 Video hướng dẫn

 • Menu chính Mega
 • Menu dọc
 • CSS & JS tùy chỉnh trong Cài đặt chủ đề
 • Băng chuyền sản phẩm, băng chuyền bài viết mới nhất
 • Chế độ xem lưới và chế độ xem danh sách cho trang cửa hàng
 • Chế độ xem nhanh sản phẩm được hỗ trợ
 • Tìm kiếm Sản phẩm được hỗ trợ AJAX
 • Danh sách mong muốn sản phẩm được hỗ trợ
 • So sánh sản phẩm được hỗ trợ
 • Yếu tố Instagram được hỗ trợ
 • MailChimp cho WordPress được hỗ trợ
 • Được cung cấp bởi Redux framework
 • Liên kết biểu tượng xã hội
 • Đã bao gồm trang lỗi 404
 • Tùy chọn chủ đề linh hoạt
 • Tốc độ & Hiệu suất cao
 • Tùy chỉnh cho Cửa hàng trực tuyến
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ ngôn ngữ RTL
 • Tương thích với nhiều trình duyệt
 • Cập nhật miễn phí trọn đời

Theme besa nulled changelog:

Version 1.3.2 (May 27, 2021) - [FIX] Fix "Besa Site Logo" add on error on "Home 2" Version 1.3.1 (May 14, 2021) - Compatible with Elementor 3.2.x - [FIX] Fix bug new version 3.7.x plugin "WC Marketplace" - [FIX] Fix "Besa Nav Menu" addons setting color   Version 1.3.0 (April 15, 2021) - Compatible with WooCommerce 5.2 - Compatible with Slider Revolution Responsive 6.4.x - Fully compatible with WPML - [ADD NEW] Add New Demos RTL - [FIX] Fix Single Product Layout "Image Vertical" on RTL - [FIX] Fix Out Of Date the file "besa\woocommerce\cart\mini-cart.php"   Version 1.2.11 (March 23, 2021) - [FIX] Fix the error of importing data   Version 1.2.10 (February 25, 2021) - Compatible with WooCommerce 5.0 - [FIX] Fix the error of importing data - [FIX] Elementor fixes the error of active option "Optimized DOM Output"   Version 1.2.9 (January 22, 2021) - [FIX] Fix error style option "Enable Store Sidebar From Theme" on Dokan plugin version 3.1.x    Version 1.2.8 (January 15, 2021) - Compatible with WooCommerce 4.9 - [FIX] Fix Quick view style error   Version 1.2.7 (January 12, 2021) - [FIX] Fix bug "WooCommerce Variation Swatches Pro (by Emran Ahmed)" plugin: Quantity cannot be turned off   Version 1.2.6 (January 08, 2021) - Compatible with WooCommerce Simple Auction plugin - Compatible with WooCommerce Variation Swatches Pro (by Emran Ahmed) plugin - [FIX] Fix quantity mode when stock is one   Version 1.2.5 (December 14, 2020) - [ADD NEW] Add new options "Show Confirm Password" in Theme Options/WooCommerce/Account - Compatible with WooCommerce 4.8 - [FIX] Fix "Registration Confirm Password" error   Version 1.2.4 (October 28, 2020) - [FIX] Fix fail sticky header   Version 1.2.3 (October 24, 2020) - [ADD NEW] Add new fillter "besa_product_type_fillter_default" on file class-wc-shop.php line 412 - [FIX] Fix CSS "Quantity Mode" on mobile - [REMOVE] Remove option "Secondary Font" in Theme Options/Style/Typography   Version 1.2.2 (October 23, 2020) - [HOT] Add new "Add To Cart Form Popup" on Single Product page in mobile - [ADD NEW] Add new options "Add To Cart Form Type" in Theme Options/Mobile/Mobile WooCommerce - Compatible with WooCommerce 4.6 - [FIX] Fix the error of catalog mode   Version 1.2.1 (September 22, 2020) - Compatible with WooCommerce Multi-Step Checkout Plugin - [FIX] Fix the error of not editing the "Tbay Megamenu", "Tbay Header", "Tbay Footer" in the Elementor page builder - [REMOVE] Remove addon Tbay Instagram   Theme Besa Nulled Version 1.2.0 (September 01, 2020) - [UPDATE] Update new import sample data feature   Theme Besa Nulled Version 1.1.3 (August 26, 2020) - [ADD NEW] Add new option "Enable WooCommerce Quantity Mode" - [FIX] The related product is not working correctly   Version 1.1.2 (August 24, 2020) - Compatible with WordPress 5.5 - Compatible with WooCommerce 4.4 - [FIX] Fix Out Of Date the file "besa\woocommerce\cart\cart.php" - [FIX] Fix Out Of Date the file "besa\woocommerce\cart\cross-sells.php"   Theme Besa Nulled Version 1.1.1 (August 07, 2020) - [FIX] Fix "Elementor Pro" header mobile, footer mobile lost on mobile - [FIX] Fix the error that the Dokan Vendor page register has no checkboxes   Version 1.1.0 (August 05, 2020) - [HOT] Compatible with WCFM Marketplace. - [HOT] Compatible with WC Vendors Marketplace - [HOT] Compatible with WC Marketplace - [FIX] Fix ajax mini cart is not working properly - [FIX] Fix Ajax Search is prone to a security bypass vulnerability   Theme Besa Nulled Version 1.0.9 (July 02, 2020) - [FIX] Fix bug fail style with new version plugin "Variation Swatches for WooCommerce" - [FIX] Fix ajax mini-cart error to not work properly.   Version 1.0.8 (June 11, 2020) - [ADD NEW] Add "icon cart" on the mobile header on pages: single product, cart, check out - [FIX] Fix the "Loop" option of carousel on mobile not working - [FIX] Fix error of not accepting SVG upload for addons   Version 1.0.7 (May 11, 2020) - Compatible with Woocommerce 4.1 - Compatible with Slider Revolution Responsive 6.2.x - Compatible with User Menus – Nav Menu Visibility plugin - [FIX] Fix Out Of Date the file "besa\woocommerce\single-product\up-sells.php" - [FIX] Fix Out Of Date the file "besa\woocommerce\myaccount\form-login.php"   Version 1.0.6 (March 24, 2020) - Compatible with Woocommerce 4.0 - Compatible with Slider Revolution Responsive 6.2.2 - Compatible with WooCommerce Germanized - [FIX] Fix bug the addon "Product Tab Categories" don't work with Cyrillic - [FIX] Fix bug page cart remove product lost notice   Version 1.0.5 (February 26, 2020) - Compatible with Woocommerce 3.9 - [ADD NEW] Add new options "Enable fonts "Linear icons"" in Theme Options/Style/Typography - [ADD NEW] Add new options "TB Share"" in Theme Options/Social Share + [REMOVE] Remove the file "besa\dokan\store-lists.php"   Version 1.0.4 (February 18, 2020) - Compatible with Elementor 2.9 - [FIX] Fix "Warning" Elementor version 2.9   Version 1.0.3 (February 11, 2020) - [FIX] Fix style "Menu" error when active "Elementor Pro"   Theme Besa Nulled Version 1.0.2 (February 04, 2020) - Compatible with Woocommerce 3.9 - [FIX] Fix Out Of Date the file "besa\woocommerce\single-product\related.php"  - [FIX] Fix "Recently viewed products" shows the incorrect order. - [UPDATE] Documents theme.   Theme Besa Nulled Version 1.0.1 (November 24, 2019) - Fix bug YITH Wishlist - Fix bug Mini-cart mobile Theme Besa Nulled Version 1.0.0 (November 12, 2019) - First Release! [/read]

Free Download Besa v2.0.5 NULLED – Elementor Marketplace WooCommerce Theme :


Decryption key : cRyuAEJ_epRVFmyQvQMpSmcEULt9PZ-GKZ0H6x7sr2E

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress