BeRocket WooCommerce Load More Products v3.1.7.1 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Load More Products  là Plugin để thay đổi phân trang sản phẩm mặc định thành phân trang Infinite Scroll hoặc Ajax với Lazy Load. Khi người dùng cuộn xuống cuối trang, trang tiếp theo sẽ tự động tải.

Link Demo : https://berocket.com/product/woocommerce-load-more-products

Đã thử nghiệm với các theme:

 • Abacus – configuration
 • Avada
 • Bridge
 • Clean Commerce
 • Louis
 • Storefront
 • Twenty Sixteen
 • Twenty Seventeen
 • X – configuration
 • Divi … and many other

Các tính năng của WooCommerce Load More Products  :

Kiểu tải khác nhau: Cuộn vô hạn, Nút tải thêm, Phân trang AJAX Sử dụng Font Awesome khi tải hình ảnh Tùy chọn Auto-Selector để đặt các bộ chọn tự động HTML5 PushState để cập nhật URL khi tải trang Nút để tải trang trước Tùy chỉnh để tải thêm các nút Hỗ trợ WPML cho văn bản Văn bản tùy chỉnh cho nút Tải thêm JavaScript trước và sau khi cập nhật AJAX Các sản phẩm khác nhau Loại tải cho các thiết bị di động và các loại khác Hình ảnh tải tùy chỉnh Sử dụng hình ảnh thay cho các nút Lazy Load cho hình ảnh sản phẩm 40 Animation cho hình ảnh Lazy Load

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download BeRocket WooCommerce Load More Products v3.1.7.1 NULLED nulled changelog
3.1.7.1
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.6
3.1.7
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.5 and WordPress 5.8
Fixes
Initialize script on page AJAX load
3.1.6.3
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.4
Speed up buttons settings
3.1.6.2
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.3
3.1.6.1
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.2
Compatibility with different themes and plugins
3.1.6
Fixes
SECURITY ISSUE! Sanitize HTML tags for all settings. Custom JavaScript can be changed only by admin(Super admin for multisite).
3.1.5.7
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.1 and WordPress 5.7
3.1.5.6
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.0
3.1.5.5
Enhancement
Compatibility version: PHP 8 and WooCommerce 4.9
3.1.5.4
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 4.5
3.1.5.3
Enhancement
Compatibility version: Wordpress 5.5 and WooCommerce 4.4
Fixes
URL changing for mobile devices
3.1.5.2
Fixes
Compatibility with latest AJAX Product Filters
3.1.5.1
Fixes
PopState on all actions
HTML5 Push state actions fix
3.1.5
Enhancement
Compatibility WooCommerce 4.0
3.1.4.7.1
Fixes
HOTFIX: Error if products per page option not empty
3.1.4.7
Enhancement
Better compatibility with Grid/List and AJAX Filters plugins
WooCommerce compatibility version 3.9.1
Fixes
Lazy load class visibility
Security issue
3.1.4.6
Enhancement
Translation compatibility with WooCommerce 3.7 and newer
Fixes
Save settings with image instead buttons
Some text not translatable
3.1.4.5
Enhancement
Compatibility version: WordPress 5.3 and WooCommerce 3.8
Fixes
URL decode/encode in JavaScript
JavaScript animation fix
Images on buttons
3.1.4.4
Enhancement
Compatibility with AJAX Product Filters
3.1.4.3
Enhancement
New Products Loading Type: Load More Button + AJAX Pagination
Fixes
More settings sanitizing
3.1.4.2
Fixes
Links to BeRocket
Compatibility with other BeRocket plugins
3.1.4.1
Enhancement
Compatibility with other BeRocket plugins
Code Security
3.1.4
Enhancement
Update BeRocket plugin framework 2.1
Fixes
PHP notices was removed
3.1.3.11
Fixes
Font awesome 5 on some themes
Auto selector notice
3.1.3.10
Enhancement
Better compatibility for auto-selectors with different plugins and themes
New WooCommerce version compatibility
3.1.3.9
Fixes
Updater compatibility
Remove notice for new version of PHP
3.1.3.8
Fixes
Admin menu
3.1.3.7
Fixes
Loading element on bottom of the page
Using only one image for load more button
Correct width for loading image on button
Correct image size in admin settings and frontend
3.1.3.6
Enhancement
Better plugin menu items location
Use images instead button
Loading image position on button
3.1.3.5
Fixes
Compatibility with old PHP version
Auto selector can stuck on getting previous page selector
3.1.3.4
Fixes
Previous page do not stop loading
Next page do not stop loading
Loading image loads incorrect
3.1.3.2
Fixes
Change URL on scrolling
Compatibility with AJAX Products Filter
3.1.3.1
Fixes
Fix error with opacity
3.1.3
Enhancement
Get Selectors Automatically for your theme
Fixes
Mobile width doesn't work
Small fixes to improve plugin work
3.1.2
Enhancement
Options to disable JS and CSS files on all pages except WooCommerce
Better URL changes. Backward and forward buttons work correct.
Fixes
URL changes correct
Load more button preview
More JS functions to fix compatibility with other plugins
3.1.1.5
Fixes
Pagination doesn't work correct on some themes
3.1.1.4
Fixes
Load button displayed with infinite scroll
Font Awesome load icon rotate incorrect
3.1.1.3
Enhancement
"None" type of loading doesn't work correct
3.1.1.2
Enhancement
Option to stop url update on scroll
3.1.1.1
Fixes
Small fixes
3.1.1
Fixes
Update fix
3.1
Enhancement
Recent woocommerce version support
Fixes
fix for button preview
2.0.2.2
Fixes
Compatibility with WooCommerce 3.0.0
WPML Compatibility
Compatibility with other plugins
2.0.2.1
Fixes
Updater fix
2.0.2
Enhancement
Added link to the Load More button
Fixes
Translation for plugin
Load more function
Additional informations and buttons in plugin
2.0.1.2
Enhancement
Added WPML support
Fixes
BeRocket account settings in WordPress network works correct
2.0.1.1
Fixes
Fix for License tab in settings
Removes inputs in Font Awesome selector
Lazy-Load now disabling all styles and scripts
Fix BeRocket account settings for WordPress Networks
2.0.1
First release
Tải Miễn Phí BeRocket WooCommerce Load More Products v3.1.7.1 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress