Bellevue NULLED v3.5.9 – Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 301

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Bellevue NULLED là theme wordpress hoàn hảo cho thuê kỳ nghỉ hoặc khách sạn của bạn. Bao gồm hệ thống đặt chỗ đầy đủ, lịch còn hàng và thanh toán qua WooCommerce.

Link Demo : https://themeforest.net/item/bellevue-hotel-bed-breakfast-booking-theme/12482898

Bellevue NULLED – Đặc trưng :

 • Bản trình diễn 5 giường ngủ và bữa sáng độc đáo
 • Được xây dựng trong Hệ thống sẵn có (giá trị $ 34)
 • Được xây dựng trong Master Slider (giá trị $ 20)
 • Được thiết kế cho Giường và Bữa sáng + Khách sạn nhỏ
 • Bố cục phòng độc đáo
 • Chấp nhận tiền với Hỗ trợ WooCommerce
 • Bao gồm các hình thức chuyển đổi
 • Phông chữ Google cài sẵn. Hỗ trợ hơn 1000 Phông chữ Web
 • Tùy chọn bố cục đóng hộp hoặc rộng
 • Rất nhiều mã ngắn dựa trên Bootstrap 3
 • Thiết kế đáp ứng đẹp
 • Retina Ready & Touch Optimized
 • Tùy chọn tiêu đề trang tùy chỉnh & nền đầy đủ
 • Trình tạo trang dễ sử dụng
 • Bảng tùy chọn theme mạnh mẽ
 • Hỗ trợ thị sai đầy đủ
 • Trình nhập nội dung demo
 • Hỗ trợ Bootstrap 3
 • Masonry và các kiểu blog chuẩn
 • Tài liệu chi tiết
 • Hình ảnh động CSS đẹp mắt
 • Hỗ trợ nhanh chóng, thân thiện
 • WPML & Sẵn sàng cho đa ngôn ngữ
 • 50 tệp Photoshop phân lớp được bao gồm
 • Dễ dàng tạo các biểu mẫu không giới hạn (plugin tùy chọn).
 • Tiêu đề dính để điều hướng nhanh (tùy chọn)
 • Không giới hạn thanh bên và khu vực tiện ích ( Logic tiện ích )

Bellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar ThemeBellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar ThemeBellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar ThemeBellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar ThemeBellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar ThemeBellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar ThemeBellevue NULLED - Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Bellevue NULLED v3.5.9 – Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme nulled changelog
v3.4.2
ENHANCED Theme Dashboard. Styling, Options and Bug Fixes.

v3.4
ADDED New demos Hostel, Hotel and Tiny Home
ADDED Listing widget and Tab widget
ADDED Styles to Pricing List widget
ADDED Styles to Blog widget
ADDED New custom fields for Rooms and Accommodation Custom Post
ENHANCED Styling options for Hotel booking forms
ENHANCED Styling options for Rooms & Accommodation Grid widgets
ENHANCED Styling options for Gallery and Testimonial widgets
ENHANCED Added Sharp styling to buttons
ENHANCED Woo Styling updates.
FIXED Styling options for SVGs
FIXED Issue with header and footer where transparent header can exceed page width on mobile
FIXED Page comments print bug
FIXED AWS bug
REMOVED Smooth Scroll

v3.3.1
FIXED - Deactivate Widget Blocked Editor by default.

v3.3
ADDED - New Visual Library feature for importing header and footer templates (Pages and blocks coming soon)
ADDED - New theme registration
ADDED - New Elementor Header Footer Builder
IMPROVED - Adding support for wp_body_open()
IMPROVED Customizer options for new feature support and clarity
IMPROVED - Appearance of Theme Setup in WP 5.7
FIXED - Polylang translation for search URL not working
FIXED Issue where custom color didn't appear in menu hover in some cases
FIXED Missing translation for "Tags:" string
FIXED Issue where custom menu color wasn't taking effect in some cases
FIXED Issue where blog sections overlap on mobile if no posts are present
FIXED Issue where same-page theme buttons showed incorrect styling on focus state

v3.2.13
FIXED - Form styling for MPHB booking accommodation request form.
FIXED - Disable Master Slider external auto update and enable internal.
FIXED - Remove duplicate MPHB review section.
FIXED - Lazy loading overlapping issue.
ENHANCED - Turn off MPHB extension links.
ENHANCED - Adding callback for MPHB months to display setting.

v3.2.12
FIXED - Deprecated jQuery Code
IMPROVED - Better support for new Page Builder Widget Pack update v1.5.14
ENHANCED - Better documentation for bundled plugins

v3.2.11
FIXED Styling for password protected forms. Set Max width and center.
FIXED Issue where same-page theme buttons show incorrect styling on focus state
FIXED Issue with masonry blog content area appearing overlapped on mobile when empty
FIXED Reset TGMPA nag notice when requesting bundled plugin install
ADDED Booking Reviews add-on (Beta)
ADDED Payment Request add-on (Beta)
IMPROVED Added default WPML admin texts.
IMPROVED Add defaults for contact info widget.
IMPROVED Added defaults for MotoPress Hotel Booking, making setup easier.
IMPROVED Updated Kirki Fallback Class
IMPROVED Remove unnecessary customizer preview refresh. Minor text change.
IMPROVED Increase visibility of Elementor Header & Footer Plugin.
IMPROVED Adding helpful link for Header Footer Plugin templates.
IMPROVED Better rendering for logo resizing in the customizer.
IMPROVED Adding documentation links for bundled plugins.

v3.2.10
FIXED Cleared JS caching preventing WP 5.5. fixes to propagate.

v3.2.9
FIXED JS errors in WP 5.5 (Removal of jQuery Migrate 1.x).
ENHANCED Added support for Elementor Header Footer Plugin.
ENHANCED Added Theme Support for Site Logo.
UPDATED minor styling updates.
FIXED Installer ajax error. Caused by Groovy Menu activation redirect.
UPDATED version number for release.

v3.2.8
UPDATED - Plugin auto update and repo download links. Supporting SSL
FIXED - Kirki Styling.
FIXED - Colour checkout dates correctly on date picker and availability cal.
FIXED - Issue where navigation hover effect appeared janky in Chrome browser.
FIXED - Date Picker appears below transparent header menu.
FIXED - Footer form placeholder text color.

v3.2.7
FIXED - Enable Automatic Post Excerpts
ENHANCED - Cleaned up some debug console logging
ENHANCED - Update plugin repo links to use SSL
UPDATED - Version Bump
REMOVED - WPBS Styling / Scripts

v3.2.6
FIXED Accommodation grid (style 2) image crop on mobile.
IMPROVED Remove debug log from theme installer script.
UPDATED Plugin update checker library.
UPDATED Hotel Booking plugin (v3.7.4)

v3.2.5
IMPROVED - Support for Elementor header / footer
UPDATED - Added new demo import styling for Home - Calendar

v3.2.4
IMPROVED - Allow support for JetMenu and others. Bypassing our roots bootstrap menu walker and filters. This allows for better 3rd party compatibility for menu tools like JetMenu and Groovy.

FIX - remove roots_clean_style_tag filter preventing Elementor from loading

v3.2.3
FIXED - Styling for Date picker inside booking calendar (Prev / Next and Today text)
FIXED - Collapsing grid widget on mobile
FIXED - Various fixes from compare with Stratus and Uplands
FIXED - 404 missing SVG file
UPDATED - Plugin versions for Hotel Booking, Hotel Payments, Groovy menu, Master Slider Pro, and repo links.

v3.2.2
Fixed - Custom Calendar colours now working with customizer update.

v3.2.1
Enhanced - Added Post types to Accommodation Post Type.

v3.2
IMPROVED - Added Search Attributes to Search Form Widget (Hotel Booking Plugin).
IMPROVED - MPHB search and checkout form field styling.
IMPROVED - Support for retina images and logo. Added ability to enable/disable.
IMPROVED - Install Kirki and Option Tree directly from WP Repo. Remove Kirki nag notice.
UPDATED - Isotope Library UPDATED - ImagesLoaded Library
UPDATED - Retina.js Library FIXED - Minor styling bugs on WooCommerce Checkout screen

v3.1
ADDED Groovy Menu Plugin (now bundled)
ADDED Slider Revolution Plugin (now bundled)
ADDED Option Tree as a plugin
ADDED Support for Blog Single, Product and Archive (Elementor Pro)
IMPROVED Import demo content.
IMPROVED Flex slider prev/next button styling inside Search Results (Hotel Booking Plugin).
FIXED Anchor link offset bug.
FIXED Issue with extra margin below rooms grid images on single pages
FIXED Issue that prevented WP admin bar dropdowns from working properly.
FIXED Better support for Groovy Menu and Slider Rev Fix.
FIXED Option Tree PHP 7.2 Warnings and Deprecated code.
FIXED Failed message during Theme Setup Guide by removing Elementor redirect after install.
FIXED Terms n Conditions formatting (Hotel Booking Plugin).
REMOVED Unused language files.
REMOVED Option Tree as part of the theme framework.

v3.0.2
Fixed theme setup guide install error.
Fixed issue with room grid bottom margin on room single pages.
Added new form template for Accommodation single form sidebar page.
Adding style support for the latest version of the Hotel Booking Plugin.
Improved styling for flex slider prev/next booking search results.
Improved styling for booking search results widget output
Improved styling for inner Elementor section width.
Improve import for home, chalet and apartment demos
Improved styling to booking dateicker hover and booking checkout payments and rate table.

v3.0
Support for the new Hotel Booking Plugin
Tải Miễn Phí Bellevue NULLED v3.5.9 – Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup