Beehive Pro Analytics v3.3.14 – Google Analytics Dashboard Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 201

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Beehive Pro Analytics bật toàn bộ sức mạnh của phân tích trang web. Với Beehive Pro, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm số liệu thống kê, đồ thị và số liệu người dùng của Google Analytics vào các trang web của mình.

Link Demo : https://wpmudev.com/project/beehive-analytics-pro/

Các tính năng của Beehive Pro

Mang sức mạnh của Google Analytics đến các trang web của bạn và đưa ra các quyết định tiếp thị theo hướng dữ liệu với các tính năng sau:

Trình hướng dẫn kết nối GA dễ dàng

Trình hướng dẫn kết nối của Beehive Pro đơn giản như đồng bộ hóa tài khoản Google Analytics và chọn mã theo dõi trang web của bạn.

Trình quản lý thẻ của Google

Theo dõi và quản lý các thẻ GTM của bạn bằng giao diện Trình quản lý thẻ của Beehive. Thêm và cập nhật Google Ads, Analytics, v.v.

Trang tổng quan thống kê tùy chỉnh

Nhanh chóng phân tích các trang web của bạn từ bảng điều khiển Beehive Pro được định cấu hình trước, hoàn chỉnh với các biểu đồ, bản đồ và biểu đồ trực quan.

Theo dõi phân tích nhiều trang web

Theo dõi toàn bộ mạng và các trang web của bạn. Đặt vai trò người dùng nào có thể truy cập phân tích và cho phép quản trị viên tùy chỉnh cấu hình trang web của họ.

Vai trò & Quyền của Người dùng

Kiểm soát những báo cáo nào được cung cấp cho người dùng của bạn. Giới hạn khả năng và loại người dùng nào có quyền truy cập vào thông tin cụ thể.

Tích hợp quảng cáo hiển thị hình ảnh

Kích hoạt Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để thêm báo cáo nhân khẩu học và sở thích vào trang tổng quan của bạn.

Phân tích Trang & Bài đăng

Beehive Pro thêm phân tích trang và bài đăng cụ thể vào trình chỉnh sửa để bạn có thể xem chính xác nội dung của mình hoạt động như thế nào theo thời gian.

Tiện ích con Tổng quan về Analytics

Nâng cấp bảng điều khiển WordPress của bạn với một tiện ích tổng quan về phân tích. Nhận tổng quan tức thì về lưu lượng truy cập và nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo dõi dữ liệu cá nhân

Tính năng ẩn danh của Beehive Pro giúp dễ dàng che giấu thông tin cá nhân, cho phép bạn tuân thủ GDPR và các quy định khác của địa phương.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Beehive Pro Analytics v3.3.14 – Google Analytics Dashboard Plugin nulled changelog
= 3.3.10 ( 2021-04-19 ) =

- Enhance: Update external libraries.
- Enhance: WP 5.8 support.
- Fix: Subdirectory subsite post statistics are empty.
- Fix: Invalid API credentials are being used on multisite.

= 3.3.9 ( 2021-03-16 ) =

- Enhance: Update links to wpmudev.com.
- Fix: Tutorials are not loading.
- Fix: Submodule is not initialized.

= 3.3.8 ( 2021-03-04 ) =

- New: Realtime visitors statistics.
- Enhance: Improve whitelabel support.
- Enhance: Hide irrelevant settings in network admin.
- Enhance: Improvements in Exclude Roles settings.
- Enhance: Improve GTM container ID validation.
- Fix: Scroll bar is hidden after closing onboarding modal.
- Fix: Wrong redirect URL after Google authentication.
- Fix: Menu item is missing in mobile.
- Fix: Ajax form submits are not triggering GTM events.

= 3.3.7 ( 2021-01-27 ) =

- New: Tutorials section.
- New: Disable tracking based on user roles.
- New: Ability to add/remove statistics meta box support for post types.
- New: Statistics menu position settings.
- Enhance: Improve whitelabel support.

= 3.3.6 ( 2020-12-17 ) =

- Fix: Dashboard Widget is hidden to admin users.
- Fix: Active tab contents are not visible in Dashboard Widget.

= 3.3.5 ( 2020-12-16 ) =

- New: Option to reset plugin settings & data.
- New: Option to cleanup plugin settings and data on uninstall.
- Enhance: Move statistics pages to Beehive main menu.
- Enhance: Update to latest SUI.
- Enhance: Show refresh statistics button only on statistics pages.
- Enhance: Remove restricted links when the user doesn't have permission.
- Fix: Empty dashboard widget when the user doesn't have permission.

= 3.3.4 ( 2020-11-19 ) =

- New: GA4 measurement ID support.
- Enhance: Improvements in GTM integrations.
- Enhance: Remove links from comments.
- Enhance: Remove unused settings from onboarding modal.
- Enhance: Upgrade to gtag.js from analytics.js.
- Fix: Search is not working in onboarding modal profile selector.
- Fix: Can't scroll after onboarding is closed.
- Fix: In some setup, onboarding modal is showing even after closing it.
- Fix: Beehive logo is not hidden when whitelabel feature is enabled.
- Fix: Comparison graph is not showing on first period change.
- Fix: Permission settings are broken after upgrade.
- Fix: Fatal error after upgrade.

= 3.3.3 ( 2020-11-11 ) =

- Fix: Security vulnerability

= 3.3.2 ( 2020-10-22 ) =

- New: Show redirect URIs for Google API project.
- Enhance: Improvements in permissions UI.
- Enhance: Show notice when subsites can view statistics without authentication.
- Enhance: Show notice when duplicate GTM Container ID is being used network.
- Fix: Mobile navigation is hidden.
- Fix: Fatal error when upgrading from v3.2.8.
- Fix: Analytics reports are not visible to the shop manager role when enabled.
- Fix: Placeholder text is not visible.

= 3.3.1 ( 2020-10-12 ) =

- Enhance: Small fixes and improvements.

= 3.3.0 ( 2020-09-23 ) =

- New: Google Tag Manager integration.
- New: Accounts page to manage authentication to different services.
- New: Separate page for Google Analytics settings.
- Enhance: Improvements in onboarding modal.
- Enhance: Performance improvements in dashboard widget.
- Enhance: Cleanup unwanted services from Google library.
- Fix: API client failure on old PHP versions (PHP v5).

= 3.2.8 ( 2020-08-26 ) =

- Enhance: API keys load balancing to avoid request limit issues.
- Enhance: Store authentication client id in database.
- Enhance: The original admin who installed Beehive can't be denied the settings access.
- Enhance: Show Google login and tracking ID status notice in settings page.
- Fix: Manual tracking ID is being used when automatic detection is enabled.
- Fix: Network URL is used for authentication redirect if plugin is not activated network wide.
- Fix: Composer autoload conflict with Updraft.
- Fix: Conflict with Google Site Kit.
- Fix: Log texts are hidden in Dashboard summary box.

= 3.2.7 ( 2020-08-14 ) =

- Enhance: Updated Google lib to v2.7.0.
- Fix: Broken pages when site is using different locale.

= 3.2.6 (2020-05-29) =

- Fix: Blank page after the update.

= 3.2.5 ( 2020-05-27 ) =

- New: Ability to control who can manage Beehive settings.
- New: Added welcome modal to highlight important changes.
- Enhance: Prefix vendor libraries to avoid composer conflicts.
- Enhance: Combine chart tooltips when the comparison is used.
- Enhance: Use prefixed vendor libraries to avoid conflict.
- Fix: Conflicts with other plugins using Guzzle PHP lib.
- Fix: Using network_site_url only when Beehive is not network-wide active.
- Fix: Wrong Client ID and Client Secret check on subsites.

= 3.2.4 ( 2020-04-06 ) =

- New: Added dashboard page.
- New: Upgraded statistics page to use SUI.
- New: Upgraded statistics widget to use SUI.
- New: Added white labelling support.
- New: Added ability to clear statistics cache from plugin settings.
- New: Added rest endpoints for statistics and settings.
- New: Added new filters for domain mapping support.
- Enhance: Upgraded to new SUI.
- Enhance: Improved UX to connect with Google.
- Enhance: Using ChartJS for all charts except Geo Chart.
- Enhance: Improved caching using transient.
- Enhance: Store plugin version in subsites for the upgrade process.
- Enhance: Merged reports and permission settings.
- Fix: Domain mapping support.
Tải Miễn Phí Beehive Pro Analytics v3.3.14 – Google Analytics Dashboard Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup