Barn2 WooCommerce Private Store v1.7.0 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Barn2 WooCommerce Private Store là plugin cho phép bạn ẩn toàn bộ cửa hàng khỏi công chúng và các công cụ tìm kiếm. Cửa hàng có thể được được mở khóa bằng mật khẩu.

Link Demo : https://barn2.com/wordpress-plugins/woocommerce-private-store/

Hoàn toàn ẩn cửa hàng WooCommerce của bạn khỏi công chúng. Mở khóa cho người dùng đã đăng nhập hoặc bằng mật khẩu bí mật. Hoàn hảo cho các khu vực thành viên bán buôn hoặc tư nhân.

Đặc trưng của Barn2 WooCommerce Private Store :

Barn2 WooCommerce Private Store

ẨN CÁC SẢN PHẨM WOOCOMMERCE TỪ CÔNG CỘNG

 

 • Hoàn hảo cho các cửa hàng bán buôn , câu lạc bộ chỉ dành cho thành viên, v.v.
 • Hạn chế tất cả nội dung WooCommerce: cửa hàng, sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, v.v. (cộng với các trang khác nếu cần)
 • Khách có thể xem các trang chính của trang trong khi WooCommerce bị ẩn

 

Barn2 WooCommerce Private Store

QUY TẮC ĐĂNG NHẬP TÙY CHỈNH

 

 • Trang đăng nhập bí mật cung cấp quyền truy cập độc quyền của người dùng
 • Khách hàng đăng nhập hoặc nhập mật khẩu để mở khóa toàn bộ cửa hàng
 • Sử dụng có hoặc không có tài khoản người dùng riêng biệt

 

Barn2 WooCommerce Private Store

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CỬA HÀNG CỦA BẠN LÀ ƯU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI

 

 • Không có khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm
 • Lưu trữ ẩn khỏi tất cả các trang của trang web công khai
 • Tự tin bán các sản phẩm thương mại hoặc chỉ dành cho thành viên

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Barn2 WooCommerce Private Store v1.7.0 NULLED nulled changelog
= 1.7.0 =
Release date 26 August 2021

* New: ability to protect other pages.
* New: added setup wizard.
* New: WooCommerce Gutenberg blocks are hidden when the store is protected.
* Updated barn2 library.
* Tested up to WooCommerce 5.6.= 1.6.5 =
Release date 20 July 2021

* Updated barn2 library.
* Tested up to WooCommerce 5.5 and WordPress 5.8.

= 1.6.4 =
Release date 26 May 2021

* Added support for new navigation in WooCommerce Admin plugin.
* Updated the theme and plugin integrations.
* Tested up to WooCommerce 5.3 and WordPress 5.7.2.
* Added extra hooks to allow developers easier integration with the plugin.

= 1.6.3 =
Release date 1 May 2020

* Test: Compatibility with WooCommerce 4.1 and WordPress 5.4.1.
* Dev: Added Composer support.

= 1.6.2 =
Release date 15 April 2020

* Fix: The license key was deactivating accidentally on some websites.
* Dev: Rename plugin helper function to wps().
* Dev: Minor code improvements.

= 1.6.1 =
Release date 11 March 2020

* Tested up to WooCommerce 4.0 and WordPress 5.4.

= 1.6 =
Release date 31 January 2020

* New: store can be unlocked for specific user roles only, as well as for all logged in users.
* New: added new Barn2 license system.

= 1.5.1 =
Release date 21 January 2020

* Fully tested with WordPress 5.3.2 and WooCommerce 3.9.

= 1.5 =
Release date 19 December 2019

* PHP 5.6 or greater now required!
* Refactor codebase and update Barn2 library.
* Tested with latest version of WordPress and WooCommerce.
* Fix bug when plugin is activated and WooCommerce is not installed.
* Minor updates to text and tooltips on settings page.

= 1.4.2 =
Release date 30 October 2019

* Tested up to WordPress 5.3 and WooCommerce 3.8.
* Update library code.

= 1.4.1 =
Release date 16 April 2019

* Tested with WooCommerce 3.6.

= 1.4 =
Release date 10 April 2019

* Remove account area and lost password page from protection when accessed directly. Account pages are still hidden in widgets and menus.
* Test with latest versions of WordPress and WooCommerce.

= 1.3.8 =
Release date 21 November 2018

* Fix: Storefront theme - hide Cart and My Account links in footer on mobiles.
* Test with latest version of WooCommerce.

= 1.3.7 =
Release date 12 October 2018

* Fix: Ensure all WooCommerce shortcodes are properly protected when store is locked.
* Fix: Hide cart icon on mobiles when using Avada theme and store is locked.
* Tweak: Minor improvements to settings page.

= 1.3.6 =
Release date 8 June 2018

* New: Set 'no cache' constants and headers to prevent caching when the store is locked.
* New: Added WPML config file.
* Fix: The store is now automatically locked by default, even when there are no passwords set.
* Tweak: Update license code and added license.txt.
* Dev: General code restructuring and improvements.
* Dev: Tested up to WP 4.9.6 and WC 3.4.2.

= 1.3.5 =
Release date 17 March 2018

* Tested up to WooCommerce 3.3.3.
* Fix: Hide cart in header in Storefront theme.
* Tweak: Limit maximum password expiry time to a maximum of 9999 days.

= 1.3.4 =
Release date 22 January 2018

* New: Plugin option to hide the password form for logged out users. When the 'Automatically unlock store for logged in users' option is ticked, you can now optionally hide the password entry form.
* Tweak: Improve compatibility with Flatsome and Basel themes.
* Tweak: Update license code.

= 1.3.3 =
Release date 18 October 2017

* Tested with WooCommerce 3.2.1.

= 1.3.2 =
Release date 10 June 2017

* Fix: Bug with missing PasswordHash class when logging into store.

= 1.3.1 =
Release date 18 May 2017

* Fix: Bug in plugin settings when no password entered.
* Tweak: Update for XStore theme.

= 1.3 =
Release date 10 May 2017

* New: Support for multiple store passwords. You can now add additional passwords which can be used to unlock your private store.
* Fix: Make sure error message is only displayed once on page.
* Tweak: Move plugin settings to their own tab under WooCommerce > Settings.

= 1.2 =
Release date 10 April 2017

* Fix: Improve compatibility with server-side caching systems, including WP Engine's EverCache.

= 1.1.1 =
Release date 24 March 2017

* Fix: Edge case which results in a fatal PHP error when plugin is loaded before WordPress.

= 1.1 =
Release date 24 March 2017

* New: Removed the Login Page option as the store is now automatically locked without requiring a separate page. You can still
use the [store_login] shortcode in any post, page or widget if required.
* New: Added plugin option to unlock the store automatically if the user is logged into WordPress.
* New: Added Password Expiry option to plugin settings to allow expiration of login cookie to be set.
* New: Added extra plugin options for the password form - page title, password label, and placeholder option.
* Fix: WordPress SEO sitemap cache now cleared correctly on install or activation/deactivation.

= 1.0.1 =
Release date 22 February 2017

* Added Store Redirect option to allow customisation of the redirect page after login.

= 1.0 =
Release date 21 February 2017

* Initial release.
Tải Miễn Phí Barn2 WooCommerce Private Store v1.7.0 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress