Barn2 Media WooCommerce Product Table v2.9.4


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Plugin Barn2 Media WooCommerce Product Table bán chạy nhất hiển thị các sản phẩm ở dạng đặt hàng dễ sử dụng. Đây là cách đơn giản để tăng doanh thu và được hàng nghìn chủ cửa hàng tin dùng.

Demo : https://barn2.com/wordpress-plugins/woocommerce-product-table/

Các tính năng Barn2 Media WooCommerce Product Table

  • Tìm kiếm, sắp xếp và lọc tức thì : Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp các tùy chọn lọc và tìm kiếm nhanh. Bằng cách nhấp vào bất kỳ cột nào, khách truy cập có thể sắp xếp theo cách họ chọn.
  • Sử dụng nhanh các nút ‘Thêm vào giỏ hàng’ : Tăng doanh số bán hàng bằng cách cho phép khách hàng thêm trực tiếp các sản phẩm và biến thể khác nhau vào giỏ hàng của họ từ trang danh sách sản phẩm của bạn.
  • Lựa chọn sản phẩm chi tiết : Liệt kê tất cả các sản phẩm của bạn trong một bảng hoặc hiển thị và che giấu các sản phẩm cụ thể tùy thuộc vào dữ liệu như danh mục, thẻ hoặc ID.
  • Kiểm soát dữ liệu sản phẩm hoàn chỉnh : Hiển thị hầu hết mọi cột mà bạn có thể nghĩ đến, bao gồm hình ảnh / video, giá cả, đặc điểm, trường tùy chỉnh, SKU, v.v.
  • Liệt kê nhiều sản phẩm tùy thích : Bạn có thể liệt kê hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn sản phẩm trong một hoặc nhiều bảng bằng cách sử dụng tùy chọn tải chậm (AJAX).
  • một loạt các tích hợp : Nhiều theme và plugin đã được thử nghiệm hơn bất kỳ ai khác. Sản phẩm bổ trợ, Xem nhanh, Định giá động và các tính năng khác được hỗ trợ.
  • Chèn bảng sản phẩm vào bất kỳ đâu trên trang web của bạn : Chỉ cần chọn tùy chọn mặc định của bạn trên trang cài đặt plugin và chèn bao nhiêu bảng tùy thích bằng cách sử dụng mã ngắn đơn giản hoặc khối Gutenberg.
  • Tạo một số bảng: Tạo một số bảng sản phẩm, mỗi bảng có bộ sản phẩm và cài đặt riêng, sử dụng các tùy chọn khối mã ngắn hoặc khối Gutenberg.
  • Thêm vào cửa hàng và các trang danh mục : Trên trang cửa hàng chính hoặc các trang danh mục, bạn cũng có thể cho phép hiển thị tự động bố cục bảng sản phẩm.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Barn2 Media WooCommerce Product Table v2.9.4 nulled changelog
= v2.9.4 = Release date 24 February 2022
* Fix: Some internal search data was incorrectly formatted as phone numbers in iOS Safari, which resulted in some items being removed from the filter dropdown.
* Fix: Obfuscate price in HTML data attributes, to prevent prices being viewed in HTML source when prices are hidden (e.g. in Wholesale Pro).
* Fix: Fix bug adding variable products to cart via checkbox, when the variable product contains an 'Any' variation.
* Tested up to WordPress 5.9.1 and WooCommerce 6.2.1.

= v2.9.3 = Release date 1 February 2022
* Fix: Date custom fields are now displayed in the correct language, instead of only in English.
* Fix: Using certain special characters in the 'cf' option caused the custom field selection to fail.
* Fix: Improve compatibility with the Porto theme.
* Tested up to WordPress 5.9 and WooCommerce 6.1.1.

= v2.9.2 = Release date 3 January 2022
* Fix: Remove unused security token to prevent problems with caching plugins.
* Fix: The 'links' option now correctly supports the 'id' column and using 'false' to disable all links.
* Fix: Improved sorting for grouped and variable products.
* Updated Italian translations.
* Added hooks for internal sort data used to sort products (standard loading).
* Updated widgets to reflect the latest changes in WooCommerce, and renamed to PSR-4 standard.
* Removed FILTER_SANITIZE_STRING as deprecated in PHP 8.1.
* Removed woocommerce-compat.php as no longer needed.
* Tested up to WordPress 5.8.2, WooCommerce 6.0 and WooCommerce Product Addons 4.4.

2.9.1
Release date 18 October 2021
Fix: Fixed an issue with filter dropdowns caused by the WooCommerce 5.8 update.
Added Dutch and Dutch Formal translations.
Updated French, German and Spanish translations, including extra locales for Spanish.
Dev: Updated script and CSS distribution to webpack.
Dev: Replace wp_localize_script with wp_add_inline_script.

2.9
Release date 16 September 2021
Fix: Theme compatibility issues in Woodmart, Avada, Flatsome, Enfold and Juipter themes.
Improved RTL language support.
Styling improvements in WooCommerce Product Addons.
Tested up to WordPress 5.8.1 and WooCommerce 5.7.0.

2.8.7
Release date 6 August 2021
Improve integration with WooCommerce Product Addons.
Always show \'All\' option in page length dropdown menu.
Improve behavior of automatic checkbox selection when changing item quantity.
Improve reset of product after adding a single product to the cart.
Fix: Bug when sorting the table by custom field when the same field is also selected via the \'cf\' option.
Fix: Bug with WooCommerce Product Addons which prevented addons being added to the cart via the checkbox column.
Fix: Bug with \'user_products\' option when using lazy load or with a product limit of -1.

2.8.6
Release date 30 June 2021
Use a custom class for the variations form to prevent clashes with WooCommerce.
Styling improvements for WooCommerce Product Addons.
Tested up to WooCommerce 5.5 and WordPress 5.8.
Fix: Prevent accidental update of main product image when selecting a variation from the table when table is used on the single product page.
Fix: Increase the order limit for the \'user_products\' option.
Fix: An issue with filter dropdowns when logged in and admin bar displayed causing usability issue with dropdown items.
Fix: An issue with filter dropdowns where the width was set incorrectly in some browsers (e.g. Safari) causing the placeholder to be truncated.
Fix: Added checks to prevent \'class already declared\' errors on some server configurations.
Fix: Fixes for Salient and Porto themes.

2.8.5
Release date 20 April 2021
Fix: An issue with the positioning of the search filter dropdown items introduced after the WooCommerce 5.2 update.
Fix: A bug with the user_products option which showed all ordered products if user has none.
Fix: A bug with missing products in the user_products option when product_limit is set to -1.

2.8.4
Release date 1 April 2021
Added compatibility with new WooCommerce Quantity Manager plugin.
Dev: Renamed FitVids hook to wc_product_table_enable_fitvids.

2.8.3
Release date 24 March 2021
Added new options for displaying product tables in WooCommerce templates. There are now separate options for product categories, tags, attributes, custom taxonomies and search results.
Improved the Photoswipe event handler.

2.8.2
Release date 3 March 2021
Fix: Fixed a bug which caused the quantity for the previous product added to cart to be used as the default for all products in the table. This only affected tables with the \"AJAX cart\" option disabled.
Fix: Fixed an issue with the dropdown filters when the filter heading was wider than the dropdown items.
Fix: Fixed a bug which caused accidental display of responsive child rows when the product image was used as the first column.
Fix: Ensure quantities, checkboxes and variations are reset when adding products to the cart from responsive child rows.
Fix: Improved loading of icon font to prevent render blocking.
Added support for new navigation menus in WooCommerce Admin feature plugin.
Updated DataTables to 1.10.23.
Tested up to WordPress 5.7 and WooCommerce 5.1.
Minor code improvements.

2.8.1
Release date 23 December 2020
Fix: Fixed a bug searching by SKU when using lazy load.
Fix: Fixed positioning of search filter dropdown items when the browser has a vertical offset.
Fix: Styling improvements in Enfold and Jupiter themes.
Dev: Added hook \'wc_product_table_enable_select2\' to allow developers to enable/disable select2 library.

2.8
Release date 30 November 2020
Improve compatibility in various themes including XStore and Uncode.
No longer automatically select variations in the Add to Cart column when selecting from a dropdown filter or sidebar widget.
Renamed the \'add-to-cart\' column to \'buy\' (previous column still supported).
Renamed the \'show_quantity\' option to \'quantities\' (previous option still supported).
Improved display of cart column in responsive rows.
Improved display for RTL languages.
Updated the Spanish, French and German translations.
Fix: Prevent wide dropdown filters extending beyond the page width.
Fix: Bug which caused non-Latin characters to be removed from columns and filter headings.
Fix: Bug with product totals message when using lazy load.
Fix: The page length wasn\'t reset correctly when resetting the table.
Fix: Prevent conflict with responsive column display where the column name contained a reserved keyword (e.g. \"mobile\").
Fix: Bug when saving columns option in the plugin settings.
Dev: Prevent themes from de-registering required scripts.
Dev: The column class filter wc_product_table_columnclass[column] now applies to all rows in table, not just headings.
Dev: Custom columns should now implement Table_Data_Interface.
Tải Miễn Phí Barn2 Media WooCommerce Product Table v2.9.4 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup