B2BKing v4.2.21 – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

B2BKing là giải pháp hoàn chỉnh để chạy cửa hàng Bán buôn, B2B, B2B + B2C hoặc Tư cách thành viên với WooCommerce.

B2BKing xử lý mọi thứ, từ các khía cạnh B2B cơ bản như ẩn giá cho người dùng khách, đến các tính năng phức tạp như cấu trúc định giá theo tầng, miễn thuế, xử lý VAT và nhiều người mua trên tài khoản. Từ đăng ký kinh doanh mở rộng và các biểu mẫu đăng ký B2B / B2C riêng biệt, đến các trường thanh toán tùy chỉnh, cổng thanh toán hóa đơn và ưu đãi giá thương lượng, B2BKing đều làm được tất cả.

CẬP NHẬT TRỌN ĐỜI. THANH TOÁN MỘT LẦN.

Trong khi hầu hết các plugin bán buôn yêu cầu cam kết lâu dài với các khoản thanh toán hàng năm, giấy phép trọn đời của B2BKing khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Kể từ khi ra mắt plugin, chúng tôi đã phát hành hơn 41 bản cập nhật, với nhiều tính năng và cải tiến khác đã được thực hiện.

137+ TÍNH NĂNG. GIÁ TRỊ ĐÁNG KINH NGẠC.

B2BKing là một plugin đơn giản để sử dụng nhưng cực kỳ mạnh mẽ , với bộ tính năng phong phú nhất so với bất kỳ plugin b2b nào. Nó có tất cả các tính năng bán buôn phổ biến mà các plugin khác cung cấp như:

 • Ẩn giá cho khách
 • Đơn đặt hàng bán buôn
 • Đăng ký kinh doanh và phê duyệt – Đăng ký B2B / B2C riêng biệt
 • Giá bán buôn và giá theo bậc – Giá khác nhau cho những người dùng khác nhau
 • Kiểm soát khả năng hiển thị sản phẩm
 • Số lượng và giá trị đặt hàng tối thiểu
 • Miễn thuế – VAT Nr. Xác thực – VAT EU & VIES
 • Yêu cầu báo giá
 • Đặt hàng nhanh qua Tải lên CSV. (Mới!)
 • Quy tắc đặt hàng, chiết khấu và định giá động
 • Kiểm soát phương thức vận chuyển và thanh toán

Các tính năng của b2bking :

 • Ẩn Toàn bộ Trang web – Ẩn Cửa hàng
 • Gói sản phẩm và ưu đãi được cá nhân hóa / thương lượng
 • Danh sách mua hàng – Người mua có thể đặt hàng lại và bổ sung hàng trong kho
 • Cuộc trò chuyện và nhắn tin
 • Bảng định giá theo bậc tự động
 • Giá trị đặt hàng tối thiểu để sử dụng phương thức thanh toán
 • Mã ngắn để hiển thị nội dung khác nhau cho những người dùng khác nhau
 • Hạn chế sử dụng phiếu thưởng cho B2B hoặc B2C
 • Bảng thông tin sản phẩm để biết chi tiết như Số lượng đặt hàng tối thiểu
 • Thuế tùy chỉnh và thuế khấu trừ
 • Nhiều người mua trên một tài khoản
 • Hiển thị giá bao gồm hoặc không bao gồm thuế khác nhau cho người dùng B2C và B2B
 • Cổng thanh toán hóa đơn
 • Cổng đặt hàng mua. (Mới!)
 • Chiết khấu Phương thức Thanh toán. Phương thức thanh toán Đơn hàng tối thiểu và Tối đa. (Mới!)
 • Mua X Nhận 1 Giảm giá Miễn phí. (Mới!)
 • Tải xuống Danh sách mua hàng dưới dạng CSV. (Mới!)
 • Nhiều chức năng khác: Chi phí vận chuyển khác nhau cho các nhóm khác nhau, Đơn vị tiền tệ khác nhau, Thuế khấu trừ (ritenuta d’acconto), v.v.

B2BKing v3.7.1 - The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin

B2BKing v3.7.1 - The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download B2BKing v4.2.21 – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin nulled changelog
Version 3.7.1 - September 5th, 2021
Enhancements:
- Added setting to display prices with "inc. VAT / ex. VAT" based on the user's VAT exempt or not exempt status
- Improvements to minimum order dynamic rules. Now input quantity is force based on minimum, adjusted for cart quantity.
Example: if the minimum is 100 and there are 40 pieces of the item in cart, now the product page will force the input to have a minimum of 60.
Version 3.7.0 - September 1st, 2021
Enhancements:
- Better display of custom fields in emails and pages
- Checkboxes can now be made required
- B2BKing interface improvements
- Improvements to price list import and export:
--- SKU now supported
--- Regular prices can now be imported
--- Tiered pricing can now be imported
--- Display improvements
- Improvements to bulk order form:
--- Form now accounts for stock quantity limits
--- Form now adjusts for tiered pricing
--- Form now supports images in searches

Modifications:
- Rules that apply to categories, now also apply to all subcategories of that category (previously rules only applied to direct categories).
Old behaviour can be set with a code snippet - contact us for details.

Fixes:
- Fixed issue where dynamic rules would not apply in the case of multiple rules for the same user
- Fixed issue with fields display during checkout registration
Version 3.6.5 - August 13th, 2021
Enhancements:
- Improved compatibility with WOOCS
- Improved purchase list item & price loading
- Enhanced bulk visibility editor with extra options
- Improved compatibility of "Hide Shop & Products" feature
- Improved price import feature to support semicolon-separated CSVs
- Added Print button under user registration data form
- Clear all plugin data on uninstall (based on settings)
- Fixed grouped price display issue with group pricing
- Added tool to turn subaccounts into regular accounts
- Bulk Order form improvements
- Dynamic Rule speed improvements

Fixes:
- Fixed dynamic rules bug with discounts that did not apply for category rules
- Fixed checkout bug on mobile related to payment methods
- Fixed dynamic rules incorrect selection bug
- Fixed issue related to CSV upload where items would not upload
- Fixed issue where manual updates for registration data would not work
- Fixed issue where custom fields were not saved at checkout
- Data is no longer lost on restore after posts are deleted

Version 3.6.0 - June 24th, 2021
New Features:
- Added option to "Hide Shop & Products" to restrict all pages

Enhancements:
- Offers are now integrated with WC stock and will adjust stock qty
- Dynamic rule speed improvements
- Added billing custom fields to admin new order email
- Improved email compatibility with WPML
- Improvement to free shipping rule

Fixes:
- Dynamic rule minimum/maximum order logical fixes
- Issue where product links would not show in cart has been fixed
- Fixed quote email bug with translated emails
- Fixed bulk order form issue where draft products would show
Version 3.5.3 - May 12th, 2021
New Features:
- Added dynamic rule: "Rename Purchase Order Method" - will allow you to set different names such as "Net 30" or "Net 45" for different groups or users, based on the negotiated terms.
- Added ability to configure endpoints

Enhancements:
- Added visibility support for upsells, cross-sells, related products.
- Added B2BKing custom billing fields to admin new order interface
- Backend items can now be edited in bulk
- Separated advanced settings: disable shipping and payment method control
- Added option for 'All categories visible' for specific groups

Fixes:
- Fixed bug about random field order number in checkout page
- Fixed WPML translation conflicts with visibility
- Fixed error where purchase lists with unavailable items were not deletable.
- Fixed price display bug with range prices
- Fixed hover color issue when tiered pricing quantity is set to 1
- Fixed checkout bug where "is required" would be displayed incorrectly.

Version 3.5.0 - April 20th, 2021
New Features:
- Added ability to display Minimum Order Quantity in Shop/Archive/Category page via settings
- Added ability to display Tiered Price as a Range via settings
- Added discount column option for the Tiered Pricing Table
- Added setting to highlight active range and dynamically update price as quantity changes in the Tiered Pricing Table

Enhancements:
- Plugin will now only show shipping and payment methods if they are enabled in WooCommerce
- B2BKing registration shortcodes now return TRUE for is_account_page(), leading to better compatibility with many themes

Fixes:
- Fixed percentage discount dynamic rule calculation issue with multiple rules
- Fixed AJAX bug related to tiered pricing
- Bulk order form no longer shows variations that don't have all attributes set (not purchasable)
- Fixed bug where dynamic rules would not be applied for newly registered b2c
- Fixed bug where data could be lost after Bulk Edits
- Fixed dynamic rule selection bug for logged out users
Version 3.3.5 - March 20th, 2021
New Features:
- Added BOGO (Buy X Get 1 Free) discount dynamic rules

Enhancements:
- Added loader icons to my account elements
- Added the ability to set prices in bulk for variations
- Adds support for company credit addon
Version 3.3.0 - March 15th, 2021
New Features:
- Added "Payment Method Discount" rules.
Usage example: 10% discount for paying with credit card.
- Added "Payment Method Maximum Order" rules.
Usage example: Cash on Delivery can be used for orders of maximum $1000. If cart total exceeds that, the method is disabled.

Enhancements:
- Improvement to Tax Exemption with paid VAT in Cart - improved calculation, improved display and added coupon support.
- Shipping methods control: all methods are now controllable, not just main methods (e.g. all flat rate options, not just the main category)
- Improved input steps: now minimum quantity is also supported
- Subaccount creation now automatically copies billing and shipping data to subaccount
- Added option to deactivate/unapprove users
- Required multiple rules for categories now inform users which items in cart are part of that category

Fixes:
- Fixed bug with page and JS loading in thank you page
- Fixed issues related to decimals handling based on locale
- Fixed issue with WPML translation for choices in SELECT dropdowns
Version 3.2.0 - February 25th, 2021
New Features:
- Added shortcodes for offers and purchase lists pages: [b2bking_offers] and [b2bking_purchaselists]

Enhancements:
- Added password strength check to b2bking registration
- Added locale and validation to backend b2bking price fields
- Added quantity step to product page qty field for required multiple rules
- Added check during activation that b2bking lite is not active
- Cache is now flushed when scheduled posts are published
- Adds support for PHP 8 by fixing deprecated code
- Improved compatibility with WPML regarding emails and purchase list language
- Subaccount checkout permission error is now displayed perpetually in the checkout page
- Improved display support for variable products with 3 ore more attributes

Fixes:
- Fixed incorrect price in cart for issue. A recent WordPress update had broken one of the plugin's pricing functions.
- Preview mode redirecting to My Account issue is fixed
- Content restriction shortcode now works in Quick View (AJAX)
- Fixed bug where quotes would be enabled for guests incorrectly
- Fixed issue where tiered/information table data would be lost
- Fixed issues with user registration data in backend and my account

Version 3.1.0 - February 4th, 2021
New Features:
- Added Purchase Order Gateway
- Added Quick Order via CSV Upload (SKU and Quantity List)
- Purchase Lists can now be Downloaded as CSV by customers in My Account
- Added option for Separate My Account page for B2B Users. See https://woocommerce-b2b-plugin.com/docs/how-to-completely-separate-b2b-and-b2c-registration-in-woocommerce-with-b2bking/ for details
- Added Tool to set users as subaccounts of a parent user in bulk

Enhancements:
- Improvements to Currency Rules. Now rules change not just symbol, but attempt to change currency completely for a user/group.
- Improved interface to show Conversations number in menu
- Improved Tiered Price Table. If regular table is set but group table not set, only tiers with better price than user price are now shown in the table.
- Improved REST API support.
- Users now sortable by Waiting Approval in the the users panel.
- B2BKing now flushes object cache when transients need updates - may help solve other caching issues

Fixes:
- Fixed issue where VAT could prevent other items from being editable in my account
- Fixed product / category visibility bug related to username-based visibility
- Fixed category visibility issue when translating with WPML
- Fixed category exclusion bug for discounts
- Fixed purchase list NaN bug where price would not show for specific products, because of search speed optimizations.
Version 3.0.0 release - January 11th, 2021
New Features:
- Superfast Caching
- Enhanced UX and Design
- Adaptive Settings

Enhancements:
- Improvements and Updates to Tax Exemptions. Now exemptions take into account what the shop calculates tax based on.
- Refactoring

Fixes:
- Tax exemption cache issue related to a recent WooCommerce update has been fixed.
Version 2.7.0 - January 1st, 2021
Tested with WooCommerce 4.8 and WP 5.6

Enhancements:
- Compatibility improvements with 3rd party plugins.
- Styling improvements
- Better compatibility with external APIs

Fixes:
- Fixed several logical bugs
- Fixed warnings
- Fixed notice in Customers panel
Version 2.6.5 - December 2nd, 2020
Enhancements:
- VAT is now verified with VIES in "Update User Data" in the user profile backend.
This improvement means you can now add users with validated VAT directly in the backend,
and this will also work with dynamic rules that require validated VAT.

- Tiered Price does not apply, if the user's special group price is already smaller.
- Added Support for Widgets: Recently Viewed Products, Top Rated Products
- Added required validation for b2bking fields in checkout registration
- Added select country required in registration

Fixes:
- Fixed several notice errors
- Fixed quote invalid email issue
Version 2.6.0 - November 24th, 2020
Enhancements:
Quote Requests:
- All fields of quote requests are now mandatory
- When guests request a quote they now receive a notification email
- Improved quote request display

VAT:
- Improved VAT validation

Hiding Prices:
- Hide prices now also hides price from Google search results (schema markup)

Product Visibility:
- Introduced support for hiding products using the [products] shortcode
- Introduced support for hiding products using WooCommerce products widgets

Subaccounts:
- Order notes now highlight that an order is placed by a subaccount and point to the main account

Prices, Tiered Price, Price Table:
- Group sale price can now work with tiered prices
- Improved Price Table Mobile responsiveness
- Improved Price Table to take tax exemptions into account

Fixes:
- Fixed tiered pricing table hidden prices issue
- Fixed registration roles bug with shortcode
- Dynamic rules warning fixes
- Product visibility fix
- Tiered pricing in bulk order fix

Version 2.5.0 - October 19th, 2020
New features:
- Introduces ability to restrict coupon usage. Coupons can now be restricted to b2b, b2c, guests, and user roles.

Enhancements:
- Expanded "Validate VAT" at checkout function to work without registration. Now guest users can order, and be exempted from vat by using this button during checkout.
- Improved product visibility function for ajax searches
- Improved registration fields
- Minor speed improvements
- File upload control improvements

Fixes:
- Fixed issue with WP Roles saving as Auto Draft

Version 2.4.0 - October 7th, 2020
Enhancements:
- Speed improvements for dynamic rules
- Automatic approval group now selects group by default for manual approval
- Added option to enable a "Validate VAT" button in checkout, for checkout registration
- Added option in Other Settings for VAT validation to require delivery country to be different than shop country (for EU laws)
- Added experimental option for discount dynamic rules: "All products except:" selector.

Fixes:
- Fixed a bug that prevented price tiers being saved correctly
- Fixed issue with file upload
- Fixed display issues in the user profile page
- Fixed subaccount identification issue
- Fixed purchase list NaN price retrieval bug
- Fixed issue with subaccounts' ability to order again other users' orders
Version 2.3.0 - September 25th, 2020
Enhancements:
- Added option in registration fields to allow which groups can see fields in billing (e.g. you can show VAT in billing only for B2B users)
- Sending quote requests now clears cart
Fixes:
- Fixed a conflict between WPBakery and b2bking visibility
- Fixed a bug with available payment methods
Version 2.2.5 - September 10th, 2020
New Feature Additions:
- Added "Custom Key Mapping" option to registration fields billing connection (you can now use custom meta keys e.g. billing_cnpj, vat_number, etc)
Enhancements:
- Category thumbnails now hidden by b2bking category visibility
- Added caching to discount in cart dynamic rules which should improve performance
Fixes:
- Fixed issue with bulk order form visibility for guests
- Fixed a few non-critical notices/warnings associated with previous update
Version 2.2.0 - September 1, 2020
New Feature Additions:
- B2BKing Dashboard with sales chart, registration approval, and messages
- Tiered Pricing in Product Backend
- B2BKing Panel in Product Backend
- Tiered Pricing Table, compatible with all themes, in product frontend. Works for products and for individual variations. Table is automatically generated based on price tiers.
- Custom Information Table for Products
- Dynamic rule: Payment Method Minimum Order. Example: Bank Transfer is available only for orders of $1000 or more.
- WP Roles Support: B2BKing groups now associated with WP Roles for each group

Enhancements:
- Added caching for product and category visibility, which should result in performance increase
- Added visibility criteria to AJAX searches, which should make the search with many themes work better with b2bking visibility
- Added bulk order form setting: search each individual variation. This will fix issues with search by SKU for individual variations for example.
Version 2.1.0 - August 27, 2020
New Feature Additions:
- Added shortcode [b2bking_content]content[/b2bking_content] that allows you to restrict content visibility to b2b/b2c/groups/users/loggedout so you can control what content each users can see
- Added new dynamic rule: change currency symbol
- Added option for large stores: Customers panel in the backend now supports Search by AJAX, which should prevent crashes for stores with more than 5000 business users.
- Added ability to modify b2bking custom fields in the backend

Enhancements:
- Improved access. Shop Managers can now also fully manage B2BKing.
- Added more classes to buttons for improved customizability
- Hidden add to cart button completely for variations (sometimes shown depending on theme)
- Registration now remembers country+state on failed attempts

Fixes:
- Fixed issue where users were displayed by name instead of username in b2bking boxes
- B2BKing cache now clears on product update
- Fixed issue where WooCommerce shipping cache did not clear, making "free shipping" rules not work correctly.
- Fixed bug where very small taxes added with Add Tax would not show up
Version 2.0.0 - August 17, 2020
New Feature Additions:
- Introduced New Tool: Bulk EDITOR
- Ability to bulk edit category visibility
- Ability to bulk move users to groups

Enhancements:
- Added support for multiple tax rates display for "Pay Tax in Cart" options of Tax exemptions
- Changes to Customers panel
- Plugin now clears dynamic rule cache on user group update
- Offer price display is now tax-adjusted in cart
- Offer price display is now tax-adjusted in my account
- Offer price display is now tax-adjusted in minicart
- Improved Translations

Fixes:
- Dynamic Discounts no longer apply to Offers
- Corrected Offer price in minicart
- Fixed minor product visibility bug
- Fixed issue where country field was required but state was not
Version 1.9.0 - August 1, 2020
Enhancements:
- Converted conversations and messages timestamps to website's timezone setting
- Improved WOOCS support
- Added Link to user profile in User Requires Approval Emails send to admin

Fixes:
- Improved support for older WooCommerce version without get_additional_content() method in emails
- Fixed issue with tax calculation when sale discounts are involved
- Added check that WC()->customer is initialized to prevent errors during API calls or similar situations where customer is not initialized
- Remove registration fields at checkout if user is logged in
- Fixed display notices in admin panel
Version 1.8.5 - July 21, 2020
New Feature Additions:
- Added "Withholding Tax" option
- Added new Dynamic Rule: Replace prices with Request a Quote. Now this can be applied to all users, not just guests as previously

Enhancements:
- Tested plugin up to WooCommerce 4.3.0
- Cleaned up notices in the Add New User panel
- Removed 'On sale' flash badge for "Replace Prices w. Request a Quote"
- Added "value:text" option for writing select options in custom fields
- Improved settings interface

Fixes:
- Fixed rounding error that could cause prices off by 0.01
- Fixed accounting subtotals rounding error
Version 1.8.0 - July 7, 2020
- Product prices directly in the product page
- CSV Import / Export Tool
- Fixed conditions bug for Add Tax Rules
- Added the option to include shipping in tax exemption vat tax calculations
- Added "one-time" fee to shipping
- Improved options for stores with large numbers of users / products
- Replaced deprecated WooCommerce hook: woocommerce_add_order_item_meta
- Added custom billing fields in admin->order details->billing for each order (e.g. to display VAT or any other relevant billing field)
- Changed My Account URL structure to address frequent 404 issues. The previous structure can easily be enabled in Settings->Other Settings->Permalinks
- Added option to hide website by forcing login
- Added Tools section
- Added TroubleShooter file generator
- Modified bulk order form design with switch between product name and sku search
- Loader GIF added to bulk order form
- Added option to show subtotals in the bulk order form in the accounting format used in WooCommerce
- Bulk order form speed improvement
Version 1.7.0
Caching and Speed Optimization for all Dynamic Rules resulting in Major Performance Improvements
Smart detection for dynamic rules further reduces performance impact if rules do not apply to a user
Registration shortcodes now redirect to My Account
Added option to show registration in checkout (for websites that allow this)
Bulk Order Form performance improvements
Bulk Order Form Search by SKU
Price Display Update
Added "Show Tax in Cart" option to Tax Exemptions
Added the ability to control visibility of the quote request button and also enable it for guests and b2c
Added a Offers settings panel
Added the ability to replace the text selector in offers with a product selector
Added the ability to show product images for offers in My Account (frontend) via Settings
CSS Fixes for the Frontend
Added Category Visibility Behaviour in Access Restriction Options: you can now hide products based on category is at least 1 of their categories is hidden
Added Option in "Other Settings" to force permalinks rewrite to solve persistent 404 errors
Price display bug fixes
Version 1.6.4
Fixed bulk order form product visibility issues for non-stock products
Version 1.6.3
Added Performance Tab that allows you to disable unused code
Added Multi-Select Option for Rules for "Who" selector
Bulk Order form no longer allows products that are out of stock and not available on backorder
Version 1.6.0
Added Variable Product Support to the Bulk Order Form + Purchase Lists
Version 1.5.6
Discount Display Improvements
Added WOOCS Currency Switcher Compatibility for Dynamic Pricing Rules
Version 1.5.5
Improved and complete variable product support across all plugin functions
Version 1.5.4
Added Language Settings Options
Version 1.5.3
Minor patch
Version 1.5.2
Improved Groups UI
Introduced separate product visibility settings for logged out, b2c, b2b users for more control
Version 1.5.1
Introduced shortcode parameter: registration_role_id
Version 1.5.0
Improved Groups Page
Introduced 2 Default Groups and the ability to control Shipping and Payment methods for B2C and Guest users
Version 1.4.3
Introduced option to allow dynamic rules to be active in hybrid mode for B2C and guest users
Version 1.4.2
Fixed file upload issues on registration
Added "Checkboxes (check all that apply)" custom field type to registration
Improved CSS
Added Language selector for Purchase Lists
Version 1.4.1
Fixed issue with Registration Message only showing occasionally.
Improved Registration fields aesthethics
Fixed scroll issues with country in registration inside a popup (e.g. Flatsome theme)
Fixed Roboto loading issue
Database numbering change, custom posts now follow default WordPress numerotation
Version 1.4.0
Added Multi-Select Support to Dynamic Rules
Added Show Discounts Everywhere option (currently only for simple products)
Fixed WooCommerce Dashboard Loading Conflict
Introduced "Discount name" option
Introduced ability to show discounts as "Sale Price", and display discount everywhere, not just in cart
Other bugs and fixes
Version 1.3.1
Fixed VAT display bug in registration if shop sells to only 1 country
Version 1.3.0
Fixed a bug with automatic user approval to groups
Added additional support and options for Multisite
Fixed VAT Validation bug for Greece (GR country but EL vat code was causing issues)
Most custom fields are now remembered in registration. If the user encounters registration validation errors, the user does not have to input everything again.
Improved Country and state selectors in Registration. New option Country+State introduced
Added "Select Multiple Roles' option to custom fields, so a field can appear for multiple roles.
Added registration roles sort order
Version 1.2.0
Fixed bulk order form compatibility issue with hidden price rule
Better support for First Name and Last Name on registration
Added registration form only shortcode for better separation of b2b/b2c registration
Fixed hidden product visibility bug when product is accessed directly
Fixed an issue with product visibility default settings
Added "Guest Users (Logged Out)" in product visibility settings
Introduced a new Dynamic rule "Zero Tax Rule" and modified "Tax Exemption". Tax Exemptions are now user-based and show "excluding tax" or "including tax" based on user.
Version 1.1.1
RTL Support for Front-End Introduced
Added Product Visibility Switch in Access Restriction Settings
Decimal Points bug fixes in dynamic rules
Bulk Order Form fixes: takes into account dynamic pricing rules + shop tax settings
Version 1.1.0
Added WPML Support
Fixed several text domain typos
Version 1.0.1
Registration Bug Fixed
Added B2B registration shortcode for full B2B and B2C registration separation
Version 1.0.0
Initial Release
Tải Miễn Phí B2BKing v4.2.21 – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress